Keresés a KIT archivumában:  
Könyvtár Információ Társadalom
Heti hírlevél információs és könyvtári szakemberek számára - Szemlék, hírek, kommentárok    angol zászló english flag  
 


KIT hírlevél: 2005/21., 5. 25.

Egy jó csapat és 'a Béla'
A könyvtár fizikai helyének megválasztása
A mobiltelefon megváltoztatja a problémamegoldás módját (belekerül a könyvtár?)
A digitalizálás nem cél, hanem eszköz
'Házhoz megy' a nemzeti könyvtár
Információmegosztás a gyakorlatban -- a vállalati könyvtárak helyzete
Heteken belül bejelentik a kulturális tárca lépéseit
Újságírói listával is bővül a Nagy Könyv szavazás
Tekervényes irodalom -- ókori könyvtártörténelem
Adatbázisok -- mi van a világban? (És mi lehet meg itthon!?)
Ahány feldolgozó, annyiféle tárgyszavazás? Osztályozásminőség
Intelligens információkereső rendszerek... + a mai szereplők
Az első képregény megjelenése
Közszféra: emelnek a hatvanötről?
Törvény az elektronikus információs szabadságról
Létrejön a kormányzati ügyfél-tájékozató központ -- könyvtári is kívánkozna...
Mit is csinálnak a fiatalok a hálón?
Előadások az Egyetemi Rádióban -- könyvtári konkurens vagy partner?
Keresőmotorok versenye
Aranyfák az olvasásért
Könyvadomány az Erdélyben maradásért
A dohányos kollégák miatt ítéltek el egy munkahelyet
A szervezetnek árt a legtöbbet az elégedetlen dolgozó
Tippek az értékes dolgozók megtartásához
Kiút a rossz munkahelyről -- vagy mégis maradás?
A gyerekek jelentősen gyorsítják az internet terjedését
Az infománia csökkenti az IQ-t
A HVG.hu keresi a legjobb bloggert
Kihasználatlan a blogos reklám
Kovács Kálmán bejelentette IT-mentorok foglalkoztatását
Kedvenc könyvem -- irodalmi délután Tiszabökényben
A New York Times Online részben fizetős lesz
'Az internet egy szemétdomb'
Online is 'lapozható' a Számítástechnika magazin
Holland kutatási anyagok ingyenesen a netről
Területfejlesztési honlapot indított a kormány


A portálon kívülre mutató linkek a szerkesztés pillanatában élnek.
Ha már nem jelenik meg a korábban élő forrás,
másold a linket a archive.org keresőjébe.

Egy jó csapat és 'a Béla'FEL

Ritkaságszámba megy mifelénk az a pályaív, ami Mader Bélának adatott: raktárosként kezdte az egyetemi könyvtárban 45 évvel ezelőtt, végigjárta a könyvtárosság minden lépcsőjét, 15 esztendeje az intézmény főigazgatója -- tavaly óta immár abban az új épületben, amit az ő áldozatos munkájának is köszönhet az egyetem és a város. Könyvtáros berkekben egyöntetű elismeréssel nyilatkoznak a szegedi egyetemi könyvtár munkatársi gárdájának nemcsak a szakmai minőségéről, hanem kezdeményező, újító szellemiségéről is. Nagy részük volt abban, hogy a 90-es évek elején hatalmas ugrás történt a könyvtári informatikában. Ez a szakma ébredt először: nemcsak megismerték, mi van a világban, hanem gyorsan el is kezdték kihasználni a feltáruló hazai lehetőségeket, hogy felzárkózhassanak.

Szeged Pro Urbe-díjasa lett Máder Béla. A kitüntető címet Szeged szabad királyi várossá válásának 286. évfordulóján, évfordulós díszközgyűlésen kapta Tényi Mária belgyógyászprofesszor és Máder Béla, a Szegedi Tudományegyetem könyvtárának főigazgatója.

Régebbi hírforrás(ok): link ; link

A könyvtár fizikai helyének megválasztásaFEL

Többféle módszer létezik a könyvtárak fizikai helyének optimalizálására. Az Information Today friss cikke e módszereket és szempontokat veszi sorra. Az ezekkel tisztában lévő könyvtárosok jó eséllyel adhatnak tanácsot a helyi tervezőknek -- persze az adott könyvtár céljainak ismeretében. A módszer alkalmas arra is, hogy meglévő, akár több száz évvel ezelőtt épült könyvtárak helyét elemezze. Ugyanis nem egy könyvtárépület kikerült azokból az áramlatokból, amelyekbe esetleg annak idején beleépítették. Felvetődhet szintén a települések drága, centrumbéli helyén lévő könyvtárak 'izgalmas' kérdése, illetve potenciális használók által gyakran látogatott könyvtár nélküli körzetek (pl. bevásárlóközpontok) esete. Érdemes észre venni, hogy a régi, megszokott helyhez való ragaszkodás nemegyszer a használók lemorzsolódását is eredményezheti. (MG)

Régebbi hírforrás(ok): link

A mobiltelefon megváltoztatja a problémamegoldás módját (belekerül a könyvtár?)FEL

A mobil a családon belül is erősíti az összetartozást, az egymásra való odafigyelést, miközben a baráti-érzelmi kommunikációt is harmonikusabbá teszi a gyerekek között, illetve a gyerekek és a felnőttek kapcsolatában. A kutatók szerint az állandó kommunikációs lehetőség nagy valószínűséggel módosítja a modern európai személyiséget is: míg korábban az introvertált, befelé forduló típus boldogult jobban az iskolában és a munkahelyen, napjainkban már az extrovertált, a külső világ felé forduló ember kerül előnybe. A mindennapi életben ugyanis az állandó kommunikációt lehetővé tevő térben megnőtt a problémák kollektív kezelésének és megoldásának a lehetősége, illetve szerepe. Mivel mindezzel együtt megváltozott a problémamegoldás menete, gyorsasága és hatékonysága, az kerül előnybe, aki ki tudja használni a folyamatos kommunikáció teremtette intellektuális háló adta lehetőségeket.
-- A könyvtárak és a mobiltelefonok közötti kapcsolatnak továbbra is szegényes a szakirodalma. Legtöbbet talán az SMS-ben való kommunikálás kerül szóba. Ám kihasználható a wap-os keresés a katalógusban, a mobiltelefonon történő előjegyzés, hosszabbítás, késedelmi díj fizetése, térítéses tartalmak -- zene, adat -- letöltésének (mint micropayment) lehetősége is. A könyvtár ilyen módon szerepet vállalhat az újfajta probléma-megoldási sémában.

Régebbi hírforrás(ok): link

A digitalizálás nem cél, hanem eszközFEL

Elérkezett a digitális média adventje, a hagyományos média uralmának vége -- mondta Bozóki András kulturális miniszter Tihanyban, a Média Hungary konferencián. Szerinte támogatni kell a minőségi, közszolgálati tartalmak létrejöttét és folyamatos működését. Bozóki András hangsúlyozta, a 'digitalizáció nem cél, hanem eszköz, aminek segítségével demokratikussá válhat az információhoz való hozzáférés.' - F: máj. 24.

Régebbi hírforrás(ok): Prím Online, link

'Házhoz megy' a nemzeti könyvtárFEL

A Society of Chief Librarians (könyvtárvezetők szervezete) kérésére a British Library online tréning csomagot hozott létre link szolgáltatásainak bemutatására a közkönyvtárak és használóik számára. A cikk bemutatja a csomag létrehozásának, bevezetésének, értékelésének módját és tapasztalatait, valamint a rá vonatkozó további fejlesztési terveket.

Régebbi hírforrás(ok): link

Információmegosztás a gyakorlatban -- a vállalati könyvtárak helyzeteFEL

A vállalati könyvtárak szerepe az elmúlt 10-15 évben alapvetően megváltozott: a fenntartó által igényelt szakirodalom gyűjtésének és archiválásának aránylag statikus szerepétől el kellett jutniuk a felhasználóikat piaci versenyelőnyhöz juttató, a változásokhoz rugalmasan alkalmazkodó, kreatív, dinamikus információszolgáltató szerepéig. Jellemzőjük, hogy az információrobbanás, a piaci verseny drámai felgyorsulásának kihívásait rugalmasan kezelni tudják, s állományuknak, technikai eszközeiknek, munkamódszereiknek fejlődésével, átalakításával, és nem utolsósorban az információszolgáltató munkatársaknak alapvető szemléletváltásával, a környezetükkel kialakított újszerű partneri viszony kialakításával meghatározó részeseivé válnak az alakuló és átalakuló információ- és tudásgazdaságnak.

Régebbi hírforrás(ok): link

Heteken belül bejelentik a kulturális tárca lépéseitFEL

A Közkincs program, az NKA reformja, az egyházi ingatlanok helyzetének rendezése, és az amatőr együttesek támogatása - ezek lesznek a kulturális minisztérium legfontosabb 'lépései', melyekről heteken belül konkrét döntések születhetnek. - F: máj. 21.

Régebbi hírforrás(ok): link

Újságírói listával is bővül a Nagy Könyv szavazásFEL

Az angol ötlet alapján elindult a Nagy Könyv-vetélkedő, a TOP 12 szavazás idejére több mini-listával bővült. - F: máj. 18.

Régebbi hírforrás(ok): link

Tekervényes irodalom -- ókori könyvtártörténelemFEL

Olvashatatlannak hitt papirusztekercseket is értelmezni lehet egy új eljárással -- e tudományos szenzáció örvendeztette meg az elmúlt hetekben az antikvitás iránt fogékonyakat. Sajnos kissé korai volt az öröm: meglehetősen valószínűtlen az a több helyütt is hangoztatott becslés, hogy akár ötödével bővülhet az eddig ismert ókori irodalom. Csalódni fognak az ókori kultúra azon rajongói, akik készpénznek vették a világsajtó minap felröppentett bejelentését, hogy újabb drámák és evangéliumok bukkanhatnak elő azokon az évezredes oxürhünkhoszi papiruszokon, amelyeket most a utahi Brigham Young és az Oxfordi Egyetem közös programjában 21. századi technológiával vizsgálnak. Ez ugyanis felettébb valószínűtlen. Hogy miért, annak megértéséhez nem árt egy kis ókori könyvtártörténet...

Régebbi hírforrás(ok): HVG, máj. 11., 2005/19., p. 93-5, regisztráció után: link

Adatbázisok -- mi van a világban? (És mi lehet meg itthon!?)FEL

BBC Monitoring, Dialog, Esmerk, Factiva, LexisNexis és a többiek -- a TMT 2005/5. 254-5. oldalán jellemzőkkel (adattartalom, ár, célcsoport, felület, fejlesztések) és referenciákkal. A világ nagy adatbázis-aggregátorait felsoroló táblázat áttekintést nyújt a legnagyobb merítésről. Az viszont továbbra is elgondolkodtató, hogy nincsen olyan hazai könyvtári kimutatás, hogy a honi könyvtári rendszerben mely adatbázisokat érdemes keresni (legalább a fontosabbakra vonatkozóan). Így nem lehet megmondani, hogy a hazai könyvtári rendszer mit, illetve miből szolgáltat! Ilyen módon saját adatvagyonunkkal, szolgáltatásunk második legfontosabb bázisával kapcsolatban vagyunk bizonytalanok. Ennek alapján azt sem állíthatjuk jogosan, hogy mi az, aminek (kényszerű) lemondásával megszűnik az információ hazai elérhetősége. Vagy nem is a nemzeti keretek közötti elérhetőség a fontos? Hiszen számos kutató saját személyes kapcsolatain keresztül kér le fájlokat, dokumentumokat pl. az Óperencián túli köz- és szakkönyvtárakból. Mindemellett növelhetné a szakma hitelét, ha tisztában lennénk saját információvagyonunkkal. Tudom, a kimutatás veszélyes: a fenntartó ürügyet láthat a párhuzamosságok megszüntetésére. Ám a homály fenntartása viszont a felelőtlen gazdálkodás imázsát is fenntartja. (MG)

Régebbi hírforrás(ok): link

Ahány feldolgozó, annyiféle tárgyszavazás? OsztályozásminőségFEL

Az információkereső nyelveken belül a tárgyszavas rendszerek használata elválaszthatatlan a nyelv és a gondolkodás kölcsönhatásából származó 'természetes' nehézségektől. Ezek szorosan összefüggnek a nyelvszokással, az egyéni nyelvhasználattal, a fogalmi választások, nyelvi vonzások és a változások problémakörével. A tanulmány néhány külföldi és magyar példával megkísérli szemléltetni ezeket a nehézségeket. Pl.: Érzelmi intelligencia / Daniel Goleman. Tárgyszavai különböző hazai könyvtárakban:
HBMK: Intelligencia, érzelmi; Érzelem; Intelligenciavizsgálat (a 2. kiad. alapján)
KJMK: Intelligencia, érzelmi; Érzelem - Intelligenciavizsgálat; Érzelmek
KKMK: pszichológia
MVKK: Érzelmi intelligencia; Érzelem
S-K: 1. Értelem és érzelem; 2. Érzelem és értelem; 3. Mentálhigiéné.

Régebbi hírforrás(ok): Fogalmi választás és nyelvi vonzás a tárgyszavas információkereső nyelvi modellekben / Prókay Margit. In: Tudományos és Műszaki Tájékoztatás 2005. 5.

Intelligens információkereső rendszerek... + a mai szereplőkFEL

A tanulmány Varga Katalin nemrégiben megvédett PhD disszertációjának része. A tartalmi elemzés és feltárás egyik legégetőbb problémakörével, a szövegek elemzésének legújabb, legkorszerűbb módszereivel foglalkozik, ezen belül is hangsúlyosan az automatizálás lehetőségeivel. A számítógépes nyelvészeti kutatások igen előrehaladottak ezen a területen, az érdekes és gondolatébresztő kísérletek azonban még mindig csak viszonylag szűk térben működőképesek. Ezekből a kutatásokból ad a tanulmány egy kis ízelítőt, azzal a nem titkolt céllal, hogy a könyvtárak megértsék, most kell megtalálniuk a helyüket az új igények piacán, mielőtt tényleg mások veszik a kezükbe a minőségi információszolgáltatás kulcsát.
-- A szerző tapasztalata szerint már 2000-ben is bizonytalan volt, kinek kezében van a minőségi információszolgáltatás kulcsa (a cikk és a PhD az eseményeket ugyanis ez időpontig követi). E lapszám is beszámol újabb fejleményekről, pl. a 257. oldalon, a Google Scholar kapcsán. Más példák alapján is úgy tűnik, hogy az intelligens információkeresés -- sőt, a szolgáltatás is -- jelentős részben üzleti vállalkozások kezébe került. A jéghegy csúcsát a gyakran emlegetett Amazon.com, Google, Yahoo! mellett számtalan kisebb szolgáltató is végez információkeresést automatizáló tevékenységeket, idehaza pl. a TEXTlab, az empolis, vagy a Morphologic. Így nem újdonság már, hogy akár dobozos szoftverek megállapítsák a szöveg tartalmát, grafikusan (színes--szagosan :-) megmutassák tématérképét, sőt, a feldolgozás közben 'tanuljanak' is az algoritmusok. Kérdés, hogy mennyi és milyen tudású feldolgozóra lesz szükség a közeli jövőben.

Régebbi hírforrás(ok): Intelligens információkereső rendszerek: Automatizálási lehetőségek és projektek a szövegelemzésben / Varga Katalin, Tudományos és Műszaki Tájékoztatás, 2005. 5.

Az első képregény megjelenéseFEL

1890. május 17-én az amerikai 'New York World' hetilapban jelent meg a világ első képregénye, ami a napjainkban létező népszerű képregény-sorozatok elődjét jelentette. A lap gyér eladási statisztikát mutatott kezdetben, azonban a képregénynek köszönhetően jelentős példányszámban fogyott. A 20. századi modern gyerekek számára teljesen természetes, hogy az újságárusnál képregények tucatjai közül választhat. Tarzan, Superman, Garfield, Mickey Mouse sokak számára jól ismert képregény-figura, azonban ez nem volt mindig ilyen nyilvánvaló. - F: máj. 17.

Régebbi hírforrás(ok): link

Közszféra: emelnek a hatvanötről?FEL

Egy szerdán beadott MSZP-s módosító indítvány alapján a közalkalmazottak és a köztisztviselők számára mégsem 65 év lenne júliustól a közalkalmazotti korhatár, hanem 70 év -- tudta meg a NAPI Gazdaság. - F: máj. 20.

Régebbi hírforrás(ok): link

Törvény az elektronikus információs szabadságrólFEL

A kormány szerdai ülésén elfogadta az elektronikus információs szabadságról szóló előterjesztést, amelynek célja az állam működésének átláthatóbbá tétele - mondta Batiz András sajtótájékoztatón. - F: máj. 19.

Régebbi hírforrás(ok): link

Létrejön a kormányzati ügyfél-tájékozató központ -- könyvtári is kívánkozna...FEL

Batiz András kormányszóvivő szerint ez a jogszabály előírja a közérdekű adatok világhálón keresztül történő közzétételét. A döntés értelmében jövő januártól például könnyebb lesz betekinteni a minisztériumok, önkormányzatok, bíróságok működésébe és szervezeti felépítésébe, valamint személyi, gazdálkodási adataiba. Szeptember 15-éig létrejön a kormányzati ügyfél-tájékozató központ, ez hangolja majd össze a kormányzati szervek ügyfélszolgálati munkáját, és közvetlenül is kiszolgálja az állampolgárokat -- vezette be Batiz András kormányszóvivő Baja Ferenc államtitkár ismertetőjét.
-- Ugyan a könyvtári szakmai anyagok nyilvánossága ügyében történtek lépések az utóbbi években, ám számos dokumentum csak szűk vezetői körben (és befolyásos lobbikörben) válik ismeretessé. A könyvtári hierarchiában lévő vezetői, azaz nem feltétlenül szakmai körben -- mondván: a szakma esetleg 'szétcincálná' azt. Ilyen dokumentum például a 'Javaslatok a kulturális örökség megőrzése érdekében digitalizálandó dokumentumok körére, a digitalizálás országos összehangolására és a projektek nyilvántartására' (milyen módon történjen a digitalizálás, melyek a prioritások stb.). A döntéshozatal ideje így kétségtelenül rövidebb lesz, a 'felül', rögzített erőviszonyok között már elfogadott elveket 'alulról' kis eséllyel lehet módosítani, a döntések minősége tehát valószínűleg gyengül, már csak azért is, mert a kisebb bevonás miatt kétségesebbé válik a végrehajtás. Az információ -- hatalom. A hatalomkultúra óhatatlanul visszaél ezzel. A rendszerváltozás után tizenöt évvel időszerű szélesebbre tárni a demokráciát -- még talán a lobbiérdekek ellenében is. (MG)

Régebbi hírforrás(ok): link

Mit is csinálnak a fiatalok a hálón?FEL

Az otthoni internet-használók-számának növekedése minőségi változást hozhat a fiatalok nethasználatában is, mivel a tapasztalatok szerint az egyes felhasználók lényegesen hosszabb időt töltenek el online tartalmakkal és szolgáltatásokkal, ha nyugodt körülmények között internetezhetnek. A háztartási penetráció további bővüléséhez azonban mindenekelőtt további árcsökkenésre volna szükség, különösen a szélessávú internet-hozzáférés piacán -- hangzott el a Magyarországi Tartalomszolgáltatók Egyesülete által szervezett kerekasztal-beszélgetésen. - F: máj. 18.

Régebbi hírforrás(ok): link

Előadások az Egyetemi Rádióban -- könyvtári konkurens vagy partner?FEL

A vizsgaidőszakban, május 20-tól kibővíti prózai műsorainak adásidejét az Első Pesti Egyetemi Rádió ("EPER 97,00"). Az ELTE BTK Múzeum körúti campusán és a VIII. kerületben URH-n fogható közösségi rádió -- elsősorban a diákok kérései alapján -- a vizsgaidőszakban naponta 5 alkalommal sugározza a félév során rögzített és 'rádióra átdolgozott' egyetemi előadásokat, hogy akik esetleg 'lemaradtak' róla, azok is meghallgathassák vizsgára való felkészüléskor. Az előadások szerkesztett és szöveges vázlattal ellátott változatai a rádió honlapjáról (link is meghallgathatók. Jelenleg több mint 150 egyetemi előadás érhető el az interneten az EPER 'Rádióegyetem' című sorozata révén, valamint hírmagazinok, rádiójátékok, irodalmi és kvízműsorok. Az EPER 97,00 műsorait az ELTE bölcsész, természettudományi és informatikai karainak hallgatói készítik. - F: máj. 19.
-- A könyvtárhasználók legmasszívabb táborában, a diákok között jelent új konkurenciát (vagy innovatív könyvtárosoknak együttműködési lehetőséget) az EPER. A szolgáltatása testre szabottabb, mint a könyvtári kínálat, hiszen az oktatók általában szívesebben hallgatják vissza 'saját hangjukat' a vizsgán. A könyvtárak világában nem újdonság az egyetemi előadások hanganyagának elérhetővé tétele. Az izraeli Haifa egyetemének például egyik legnépszerűbb patinás szolgáltatását jelenti e műfaj.

Régebbi hírforrás(ok): link

Keresőmotorok versenyeFEL

Az informit.com portál az asztali rendszerekben használható legelterjedtebb kereső motorok összehasonlítására vállalkozott. - F: máj. 19.

Hírforrás:
2005. május 25.  • Továbbküldöm a hírt
Régebbi hírforrás(ok): Prím Online, link

Aranyfák az olvasásértFEL

Már gyerekkortól olvasásélmény kell az olvasás szeretetéhez, s ehhez kitűnő eszköz, út, módszer az Aranyfa könyvsorozat, vallják ennek készítői és eddigi hívei. Az 'aranyfákról' részletesen hallhattak a salgótarjáni Balassi Bálint Megyei Könyvtárban nemrégiben megrendezett szakmai nap résztvevői. Angliában már huszonöt éve használják, s más országokban is egyre népszerűbbek ezek a kiadványok, melyeket egy oxfordi kiadó jelentetett meg kétszáz példányban. - F: máj. 23.

Hírforrás:
2005. május 25.  • Továbbküldöm a hírt
Régebbi hírforrás(ok): Nógrád Megyei Hírlap Online

Könyvadomány az Erdélyben maradásértFEL

Mintegy hatvanezer kötetnyi tankönyv érkezett a Magyar Polgári Szövetség Bihar megyei szervezetéhez, a budapesti Erdélyben Maradásért Alapítvány ajándékaként. A mintegy kilenc és fél millió forint értékű adomány jórészt általános iskolai matematika- és fizikatankönyvekből, illetve munkafüzetekből áll. A könyveket iskoláknak, könyvtáraknak, valamint civil szervezeteknek osztják ki, de magánszemélyek is jelentkezhetnek. A projekt folytatódik... - F: máj. 20.,

Régebbi hírforrás(ok): link

A dohányos kollégák miatt ítéltek el egy munkahelyetFEL

Szakértők szerint történelmi jelentőségű döntés született a héten egy római bíróságon. A testület 400 ezer euró kártérítést ítélt meg egy dolgozó hozzátartozóinak, aki a munkahelyi passzív dohányzás miatt lett tüdőrákos. - F: máj. 13.

Régebbi hírforrás(ok): link

A szervezetnek árt a legtöbbet az elégedetlen dolgozóFEL

A Chandler Hill Partners új, amerikai álláskeresők körében végzett közvélemény kutatása kimutatta, hogy csupán 27 százalékuk elégedett mostani állásával. Ez aggasztóan alacsony szám, ha figyelembe vesszük, hogy a munkahellyel való elégedettség hatással van a termelékenységre, a csapatmunka minőségére s a társadalomra általában is. - F: máj. 17.

Régebbi hírforrás(ok): link

Tippek az értékes dolgozók megtartásáhozFEL

A vállalatok egyik legkellemetlenebb élménye, ha legjobb alkalmazottjuk készül távozni. Ha azonban elég figyelmesen és rugalmasan járunk el egy ilyen helyzetben, lehetséges megmásítani a munkavállaló korábban véglegesnek tekintett döntését. - F: máj. 17.

Régebbi hírforrás(ok): link

Kiút a rossz munkahelyről -- vagy mégis maradás?FEL

Az álommunkahely csupán keveseknek adatik meg, a legtöbb esetben van egy-két olyan faktor, amely kapcsán felvetődik az alkalmazott fejében, hogy másfelé veszi az irányt, ez azonban ritkán megy gördülékenyen. - F: máj. 11.

Régebbi hírforrás(ok): link

A gyerekek jelentősen gyorsítják az internet terjedésétFEL

Egy brit felmérés szerint meglepően nagy az internetet használó gyerekek száma, és gyakran ők a szélessávú kapcsolatok bevezetésének mozgatórugói.

Régebbi hírforrás(ok): Prím Online, link

Az infománia csökkenti az IQ-tFEL

A világ egyik legnagyobb informatikai vállalata, a Hewlett-Packard (HP) nemrégiben tette közzé azt a tanulmányt, amely arról számol be, hogy azok az alkalmazottak, akiket a folyamatosan beérkező e-mailek és sms-ek állandó készenlétben tartanak az új és újabb információk felhörpintésére, kétszer olyan gyorsan veszítenek IQ-jukból, mintha folyamatosan marihuánát szívnának. - F: máj. 24.

Régebbi hírforrás(ok): link

A HVG.hu keresi a legjobb bloggertFEL

(BTL.hu) Magyarországon a blogolás mindinkább teret nyer. A hvg.hu elhatározta, hogy e rokonszenves műfaj támogatására versenyt indít, s megalapítja a Golden Blog-díjat a legjobb magyar nyelvű webnaplók szerzőinek elismerésére. - F: máj. 19.

Régebbi hírforrás(ok): link

Kihasználatlan a blogos reklámFEL

Egy nem hivatalos felmérés szerint az amerikai nagyvállalatok csupán 4 százaléka rendelkezik a nagyközönség által is hozzáférhető webnaplóval. A kisvállalatok körében a blogok használata még kevésbé elterjedt. Ahogy a Menedzsment Fórum az Electronic Business-t idézve korábban megírta, a blog az üzleti kommunikációban zseniálisan használható eszköz, legyen szó akár egy cégen belüli tudásmenedzsmentről, akár az üzletfelekkel, fogyasztókkal való kapcsolattartásról. Így az online marketing egyre gyorsabb térhódítását megfigyelve meglepő, hogy a cégek nem használják ki a blogok adta lehetőségeket - írja az eMarketer. A tanulmány készítője szerint a blogolás egy nagyon népszerű új jelenség, amelynek a pénzügyekre gyakorolt hatása azonban ma még minimális. Egy januári felmérés szerint az amerikaiak 62 százaléka nem tudja, mit jelent a 'blog' kifejezés. - F: máj. 13.

Régebbi hírforrás(ok): link

Kovács Kálmán bejelentette IT-mentorok foglalkoztatásátFEL

Az informatikai miniszter: 'az elektronikus ügyintézést segítendő ősztől több település eMagyarország pontján úgynevezett IT-mentorok kezdik meg munkájukat. Feladatuk az lesz, hogy támogassák az állampolgárokat ügyeik elektronikus intézésében.' A bejelentés a 2005. november 1-vel hatályba lépő új közigazgatási eljárási törvény informatikai - e-ügyintézési - következményeinek elemzése kapcsán hangzott el. Az IT-mentorálás előkészítése - - lásd link -- ez év elejétől kezdődött meg a gyakorlatban, az informatikai stratégiák (Magyar Információs Társadalom Stratégia, eKormányzat 2005, eMagyarország pontok, eEsély részstratégiák) már közel két éve tartalmazzák a szükségességét. Az IT-mentorálás szakma-, képzés és foglalkoztatás-fejlesztés esélyt ad a közösségi hozzáférés hálózatának (teleházak, eMagyarország pontok) széles körű, közcélú felhasználására, hosszú távú fenntarthatóságuk egyik - közfeladatok ellátása - pillérének megerősítésére.

Régebbi hírforrás(ok): SG, MATISZ Hírlevél

Kedvenc könyvem -- irodalmi délután TiszabökénybenFEL

Immár második alkalommal került sor a tiszabökényi kis könyvtár helységében irodalmi összejövetelre, melyen gyermekek (általános iskolások, gimnazisták) és felnőttek (Király Benedek Lőrinc meseíró, Illyés István polgármester - hogy csak az ismertebbeket említsem) jöttek össze, hogy elmeséljék, kinek mi a kedvenc olvasmánya. Tudjuk, a legújabb kor technikai vívmányainak, a televíziónak, a videónak és a számítógépnek köszönhetően a könyvek visszaszorultak a könyvespolcokra, és ott porosodnak érintetlenül. A fiatalok egyre ritkábban vesznek kézbe könyvet, újságot pedig egyáltalán nem olvasnak. - F: máj. 20.

Régebbi hírforrás(ok): link

A New York Times Online részben fizetős leszFEL

A New York Times azt tervezi, hogy néhány online-írását szeptembertől kezdődően csak azon olvasók számára teszi elérhetővé, akik megváltják az éves szinten 49,95 dollárra rúgó előfizetést - adta hírül az amerikai lap. - F: máj. 18.

Régebbi hírforrás(ok): Prím Online, link

'Az internet egy szemétdomb'FEL

Hamis az illúzió, hogy információs társadalomban élünk, és hogy az emberiség összes tudása a rendelkezésünkre áll. A felhasználó túlbecsüli magát és elfelejt gondolkodni, mondta egy előadáson Joseph Weizenbaum. - F: máj. 5.

Régebbi hírforrás(ok): link

Online is 'lapozható' a Számítástechnika magazinFEL

Az ún. webscreenpaper technológia lehetővé teszi, hogy internet eléréssel rendelkező olvasóink egy felhasználóbarát felületen, pufferelési idő nélkül már jóval a következő szám megjelenése előtt elolvashassák az őket érdeklő írásokat. Az így elkészített oldalak az egér segítségével 'lapozhatók', nagyíthatók, nyomtathatók, illetve akár videó állományok is integrálhatók beléjük. - F: máj. 20.

Régebbi hírforrás(ok): link

Holland kutatási anyagok ingyenesen a netrőlFEL

link -- A holland kutatói társadalom eredményeinek mindenki számára ingyenesen elérhetővé tétele mellett tette le a voksát a DAREnet webkikötő létrehozásával. A kezdeményezéshez minden nagyobb holland egyetem csatlakozott, így a szájt máris azt ígéri, hogy 16 intézmény mintegy 40 ezer anyagához férhetünk hozzá digitális formában; a színvonalat pedig az ország 200 'csúcskutatójának' a programban való részvétele garantálja. - F: máj. 19.

Régebbi hírforrás(ok): link

Területfejlesztési honlapot indított a kormányFEL

A honlap a Magyarországon jelenleg elérhető legteljesebb internetes pályázati kereső és pályázati előrejelző rendszert is magában foglalja. Kolber István regionális fejlesztésért és felzárkóztatásért felelős tárca nélküli miniszter honlapot indított link címen. Az oldal 187 különféle támogatási konstrukció keretében mintegy 137 milliárd forintnyi potenciális pályázati lehetőséget mutat be.

Régebbi hírforrás(ok): linklegyenek kit hírei saját honlapján

Feliratkozás

A heti ingyenes KIT Hírlevelet megrendelheted a kit@gmconsulting.hu-ra írt "Megrendelés" tárgyú levéllel, név és intézmény megadásával, mellyel jelzed az Adatkezelési tájékoztatóban foglaltak elfogadását.

A hírlevél lemondása: ugyanígy, de „Lemondás” tárgymegjelöléssel.
Hírlevélről

A hírlevél hetente, térítésmentesen, csak elektronikus formában jelenik meg. A KIT nyomtatott példányai megtalálhatók a Könyvtörténeti és Könyvtártudományi Szakkönyvtárban is (Könyvtári Intézet, Budapest).

A KIT-archívum tartalma:
Közel 25.000 hír, 2002-től
A KIT-et az EPA (Elektronikus Periodika Adatbázis) is archiválja.

A megrendelők száma kb.:
700 fő

Olvasói létszám:
kb. 1000 fő

Adatvédelem
A KIT szerkesztői a birtokukba kerülő használói adatokat bizalmasan kezelik, azt csak az eredetileg megjelölt célra használják, harmadik fél részére nem adják át. A használati adatokat a csak az egyedi adatközlőket (ha tudomásukra jut) nem visszafejthető módon, összegezve teszik közzé. Pl.: összes olvasói létszám, vagy felmérés eredményeképpen: a KIT-olvasók x %-a vezető beosztású. A használói felmérésekben a válaszadás anonim.
A szerkesztők a KIT-tel kapcsolatos visszajelzéseket egymás között megbeszélik, és visszajeleznek a levélírónak.
Adatkezelési tájékoztató

A KIT tulajdonosa:

GM Info Consulting Kft.
www.gmconsulting.hu


impresszum | szerkesztők | észrevétel e portálról