Keresés a KIT archivumában:  
Könyvtár Információ Társadalom
Heti hírlevél információs és könyvtári szakemberek számára - Szemlék, hírek, kommentárok    angol zászló english flag  

KIT hírlevél: 2005/35., 9. 29.

Posta--könyvtár--információs központ a teleházból Soboron
Idős használók könyvtári ellátása
Menedzsment-eljárások 4.: kiszervezés (outsourcing)
Iskolai Könyvtárak Világnapja
Közkincset fejlesztünk?
Adomány gyarapítja a tékát -- adománymenedzsment, mint lehetőség
Házhoz megy a könyvtár Tolnában
Újjáalakítás és mátrix szervezet -- A Bajor Állami Könyvtár tapasztalatai
Jogsértő a Google digitális könyvtára?
A könyvtárak életet mentenek Irakban
Az érkező kincsekre rászakadhat a mennyezet
E-önkormányzat Szekszárdon
Lojalitás -- újragondolva
Fizet a megújult NKA
Még idén visszakerülhetnek a sárospataki könyvek Oroszországból
Budapesten lehetne az uniós technológiai központ
Harc az agyakért: Google kontra Microsoft -- könyvtáraknál még nem jellemző
Mi az a cross-média?
DVDrent.hu -- könyvtári konkurens a fizetőképes szegmensben
Világszerte közel harminc millió otthonban lesz HDTV idén
WiFi szolgáltatást tervez a Google
Moldova és Lőrincz L. is felkerült a könyvlistára
Nagy Könyv versenyfilmek és párbajozók
Kopi, a plágiumkereső portál
Könyvekkel jubilál a Magyar Rádió
Vakbarát lett az EU-vonal honlapja
Digitális tananyag pénzügyekről diákoknak


A portálon kívülre mutató linkek a szerkesztés pillanatában élnek.
Ha már nem jelenik meg a korábban élő forrás,
másold a linket a archive.org keresőjébe.

Posta--könyvtár--információs központ a teleházból SoboronFEL

Győr-Moson-Sopron néhány községében úgy őrizték meg a postát, hogy más feladatokat is rábíztak. Soboron például teleházat alakítottak ki az épületben. Nemes László polgármester szerint az intézmény délelőtt postaként, könyvtárként és internetes információs központként működik. Ezeket a feladatokat egyetlen ember látja el. A mobilposta szolgáltatásait is igénybe veszik, délutánonként ez a járat kézbesít.

Régebbi hírforrás(ok): - F: szept. 22., link

Idős használók könyvtári ellátásaFEL

A közkönyvtárakban gyakran alig vagy egyáltalán nem veszik figyelembe az 55 éven felüli aktív dolgozók érdeklődési szempontjait. A bajorországi Staubing (44 ezer lakos) városi könyvtára e helyzet orvoslására fejlesztette ki az Idősek Fóruma: Az Idősek a Könyvtárért -- A Könyvtár az Idősekért nevű programját. A könyvtár egyrészt segítséget és támogatást nyújt az idős embereknek az új információhordozók terén, másrészt megpróbálja bevonni őket a könyvtár munkájába. Ezzel kapcsolatban a könyvtár három célt fogalmazott meg: 1) egyre több idős polgár megnyerése a könyvtárhasználatra; 2) önkéntesek toborzása az olvasáspropaganda és a nyilvános programok feladatainak ellátására -– e területeket tudja a könyvtár a legkevésbé ellátni a jelenlegi személyzetével; 3) az idősek otthonához kötött emberek segítése legalább néhány könyvtári szolgáltatás használatában. Egy nyilvános felhívás nyomán sokan keresték fel a könyvtárat, és ma már körülbelül harminc 55 éves vagy idősebb önkéntes dolgozik az Idősek Fóruma programban. Hírlevelek és találkozók szolgálnak az új információk és ötletek terjesztésére. Az önkéntesek belépése miatt egyetlen állást sem szüntettek meg. Az új helyzetben a szakkönyvtárosok jelentős segítséget kapnak, és igen örülnek az önkéntesek lelkes munkájának. E programnak köszönhetően a könyvtár ismertebbé vált, amit az idős olvasók növekvő száma bizonyít.
- Kulzer: Nach dem Berufsleben in die Bibliothek der dritten Lebensphase?! Das Seniorenforum Straubing, ein kommunales Bibliotheksprojekt mit älteren Menschen. In: Buch und bibliothek 2004/10-11. Autoref.: Könyvtári Figyelő 2005/2.


Menedzsment-eljárások 4.: kiszervezés (outsourcing)FEL

Biztos, hogy minden könyvtárban folyó tevékenységet a könyvtár munkatársai látnak el legjobban / leghatékonyabban / leggyorsabban? Aligha. Ilyen okból szoktak a szervezetek külső szolgáltatókhoz fordulni. A külső vállalkozó -- a körülmények alapos vizsgálata után -- jó eséllyel vagy olcsóbban, vagy jobban végezhet el egy adott tevékenységet. A kérdés persze: milyen tevékenységet. Gyakrabban: dokumentum-beszerzés (idehaza elvileg pl. Könyvtárellátó), büfé, épületfenntartás, költöztetés, takarítás, integrált szoftver. A szakmai és pénzügyi racionalitás azonban egyaránt elvezethet merészebb utakra: alvállalkozó végezheti a katalógus-építést, tájékoztatást, raktár- és polc-menedzsmentet, vagy információ-keresést. A kiszervezésre üzleti környezetben akkor kerül sor, ha a kiszervező kiszámíthatóan magas szintű és hatékony szolgáltatásban érdekelt. A magyar közszféra könyvtáraiban a kiszervezés egyelőre inkább veszélyforrást jelent a könyvtárosok szemében, erős a munkahely-vesztéstől, és a különböző szolgáltatók teljesítményének összehasonlításától való félelem. Sokan vélelmezik az önellátás racionalitását is. Line írja az OSZK-val kapcsolatban kilenc éve: egy bizonyos tevékenység kiadható 1. teljes mértékkel és felelősséggel, 2. az OSZK felügyelete mellett, 3. más könyvtár esetén az OSZK könyvtár koordináló tevékenysége mellett (In: Országos Széchényi Könyvtár: megoldandó feladatok és intézkedési javaslatok / Maurice B. Line. In: OSZK Híradó 39 (1996) 9-10 p. 16-33.) A könyvtár lehet kiszervező és kiszervezett egyaránt. A megvalósítás minden esetben gondos tervezést, szerződés-előkészítést és lépcsőzetes megvalósítást, a folyamatban gyakori visszacsatolást igényel. Fontos azt is tudni, hogy más tudás szükséges egy tevékenység elvégzéséhez, illetve elvégeztetéséhez. (MG)
Irodalom pl.: Outsourcing library operations in academic libraries : an overview if issues and outcomes / Claire-Lise Bénaud, Sever Bordeianu. - Englewood : Libraries Unlimited Inc., 1998. - 215 p., Terjed a vállalat-átalakítást célzó outsourcing. In: Menedzsmentfórum (2004. márc. 26.) link ; Contracting out in Hungarian municipal libraries / Mikulás G. (kézirat, rövidesen magyarul is megjelenik);
Információs és könyvtári tevékenységek szerződéses kiadása / Mikulás G. In: link
A KIT -- mint eddig is -- várja a kritikus, kiegészítő véleményeket, kérdéseket, javaslatokat. A menedzsment-eljárások korábban ismertetett elemei a link -on olvashatók.


Iskolai Könyvtárak VilágnapjaFEL

A debreceni Vörösmarty Mihály Általános Iskola Könyvtára ötödik alkalommal hívja a magyarországi iskolai könyvtárakat a világnap megünneplésére. Az Iskolai Könyvtárosok Nemzetközi Szövetsége 1999-ben hirdette meg először ezt az akciót, Magyarország öt éve kapcsolódott be. A fő cél az, hogy az iskolai könyvtárak felhívják magukra a társadalom figyelmét a jövő nemzedékének olvasóvá nevelésében, az egész életen át történő tanulás készségeinek kialakításában, szociális hátrányok kompenzálásában. A könyvtárak saját lehetőségeik és kreativitásuk alapján szervezhetnek programokat pl. vetélkedőket, szakmai beszélgetéseket, kiállításokat. A felhívás részletes szövege olvasható a következő webcímeken: link
link

Régebbi hírforrás(ok): - F: Seressné Barta Ibolya

Közkincset fejlesztünk?FEL

Az elmúlt időszakban többször is lehetett arról hallani, hogy a bejelentett szabadalmak száma csökkent, és a szabadalmaztatás anyagi oldala nagy terhet ró a feltalálókra. Ezzel kapcsolatban azonban úgy tűnik, meglehetősen megoszlanak a vélemények. A Magyar Szabadalmi Hivatal (MSZH) tavalyi jelentése szerint a nemzeti úton tett szabadalmi bejelentések száma az utóbbi két évben folyamatosan csökkent -- 2004-ben összesen 2657-et regisztráltak, ami mindössze a fele az azt megelőző évi adatoknak. ... A Magyar Feltalálók Egyesületének titkára a FigyelőNetnek elmondta, hogy szerinte nem azért csökkent a bejelentett találmányok száma, mert nem lenne mit szabadalmaztatni, hanem mert a környezet nem megfelelő az innovációra. Kuthi Zoltán szerint ugyan történtek pozitív változások a kutatás és fejlesztés területén az elmúlt években, de a magyarok még mindig másoknak fejlesztenek -- a szabadalmakra és az iparjogvédelemre nem fordítva elég figyelmet. Megfelelő gazdasági támogatás kialakítására lenne szükség a szabadalmaztatáshoz -- tette hozzá.

Hírforrás:
2005. szeptember 29.  • Továbbküldöm a hírt
Régebbi hírforrás(ok): - F: szept. 23., link

Adomány gyarapítja a tékát -- adománymenedzsment, mint lehetőségFEL

Nagy öröm érte a zákányfalui általános iskolát. Három nagy doboz könyvvel gazdagodott a könyvtáruk, amit ajándékba kaptak a kaposvári Pander Istvántól és feleségétől. Az adományozók a Somogyi Hírlap zákányfalui könyvtárról szóló cikkét olvasva döntöttek úgy, hogy meglepik az intézményt. Ábrahám Imréné könyvtáros (képünkön) elmondta: útleírásokkal, történelmi és ifjúsági könyvekkel gyarapodtak.

Régebbi hírforrás(ok): - F: szept. 21., link -- A megfelelő adománymenedzselés -- adományozók felkutatása, buzdítása, az adományok válogatása, szükség szerinti dokumentum-értékesítés -- forráshiányos időkben nagy segítségére lehet a könyvtáraknak. Sok ember tartogat otthonában érdekes--értékes könyveket puszta megszokásból. A könyvtár eszközt adhat az ilyen emberek kezébe, hogy javaikat okosan megosztó, öntudatos polgára legyen közösségének. (MG)

Házhoz megy a könyvtár TolnábanFEL

Szeptember közepétől azokban a falvakban is kölcsönözhetnek könyveket Dombóvár környékén, ahol nincs könyvtár. Elindította a mozgókönyvtárat a kistérségben a dombóvári többcélú társulás. Szeptember közepétől ott is igénybe vehetik a könyvtári szolgáltatásokat, ahol nincs bibliotéka. A társulás az esélyegyenlőség megteremtéséért pályázaton nyert pénzt a szolgáltatásra. A szakmai munka irányítására a dombóvári könyvtárral kötött megállapodást a szervezet, a falvak pedig vállalták a szükséges helyiségek és számítógépek biztosítását. A mozgókönyvtáros, Ujhelyi Mónika a társulás autójával hetente körbejárja a településeket és fogadja a kölcsönzőket és az internettel ismerkedőket. Dalmandon, Nakon, Lápafőn, Szakcson, Várongon, Jágónakon és Csibrákon rendelhetnek könyvet az olvasók, amelyeket a következő héten már olvashatnak is. Egymillió forintot fordított a társulás könyvek vásárlására és weblap-fejlesztésre, hogy a városi könyvtár katalógusához az interneten is hozzáférjenek és így meg tudják rendelni az olvasók a köteteket.

Régebbi hírforrás(ok): - F: szept. 21., link

Újjáalakítás és mátrix szervezet -- A Bajor Állami Könyvtár tapasztalataiFEL

A Bayerische Staatsbibliothek helyi és országos feladatokat is ellátó tudományos könyvtár. Az elektronikus dokumentumok megjelenése több szinten is kihatott a könyvtár tevékenységére. ... Az új feladatokra azonban sem megfelelő hely, sem személyzet nem állt rendelkezésre. Ezek megjelenése ugyanakkor egybeesett a kilencvenes évek végén kezdődő -- és az intézmény egészére kiterjedő -- átalakítási folyamattal, amire részben a költségvetési megszorítások okozta létszámhiány miatt került sor. A hatékonyság növelése érdekében bevezetett változások egyike az ún. mátrix szervezetre való áttérés volt. (A szervezeti egységek egyéni feladatai és az intézmény projektfeladatai között átfedések vannak.) A könyvtár legfontosabb egységei, a gyarapító, a feldolgozó, az olvasószolgálati és az információtechnológiai osztályok képezik a szervezet gerincét, és ez a különgyűjtemények számára feladat-orientált rugalmasságot biztosít. A mátrix elvet valamennyi szinten alkalmazták, ideértve az addig külön tevékenykedő állománygyarapítási és feldolgozó osztály összevonását is. A két osztályvezető külön-külön felel bizonyos részfeladatokért, de mindketten közvetlen befolyással rendelkeznek valamennyi érintett kérdésben. A tanulmány fő részét a szerző a Folyóiratok és elektronikus dokumentumok csoport tevékenységének részletes ismertetésének szenteli, röviden vázolja a Digitális könyvtár csoport munkáját is. A jövőben is a változások kezelése lesz a könyvtár egyik fő feladata, hiszen a csoport sorsának alakulását elsősorban a külső körülmények, többek között a folyóirat- és elektronikusmédia-piac dinamikus fejlődése fogja meghatározni.

Régebbi hírforrás(ok): - F: Schäffler: How to organise the digital library: reengineering and change management in the Bayerische Staatsbibliothek, Munich = Libr.Hi Tech. 2004/4. Referálva: Könyvátri Figyelő 2005/2., ref.: Murányi L.; Manci: link

Jogsértő a Google digitális könyvtára?FEL

Beperelte az amerikai Irók Szövetsége (Authors Guild) több más szervezet támgatásával (többek közt az Amerikai Kiadók Szövetségével -- Association of American Publishers) a Google-t. A támadás célja az az elektronikus könyvtár, amelyet a Google a már kereskedelmi forgalomban hozzáférhetetlen könyvek elérését szeretné lehetővé tenni - szkenneléssel. A projekt 2004. decemberében indult útjára, és hat éven belül 15 millió kötet publikálását tervezi. Ennek megvalósitásában olyan egyetemek is részt vesznek, mint a Harvard, a Standford, a Michigan és az Oxford. A Google bevallása szerint létre akarja hozni a világ összes könyvének kereshető katalógusát. A per újra felveti a szerzői jogok internetes alkalmazását, és végre talán elgondolkoztatja a nagy cégek profitorientált vezetőit, hogy esetleg léteznek a pénzen túl más célok is -- nyilatkozták a Google-nél. (ref.: Takács D.)

Régebbi hírforrás(ok): - F: szept. 22. link

A könyvtárak életet mentenek IrakbanFEL

Az Egyesült Államok Külügyminisztériuma támogatásával 2001 elején jött létre a szakmai kapcsolat az East Tennessee State University (ETSU) keretében működő Quillen College of Medicine és három észak-iraki orvosképző intézet között. Az ETSU azt a feladatot kapta, hogy segítse újjáépíteni a viszonylag nyugodt kurd területeken partnerintézeteit. 2003 októberében az iraki dékánok amerikai látogatásuk során első és legfontosabb igényként az orvosi szakirodalom iránti szükségletet jelentették be. ... Az információ, a szakkönyvek iránti igény óriási. Az ETSU azon van, hogy a jövőben is segítse az iraki orvosképzést dokumentumokkal, számítógépekkel, internetes hozzáféréssel. Az amerikai hadsereg egészségügyi szolgálata a tikriti kórházakat és orvosképző intézetet látta el egyebek között szakirodalommal. Tikritben a 600 diák számára csak néhány példány áll rendelkezésre a legfontosabb tankönyvekből, az online információelérés szinte lehetetlen. Folyóiratok öt éve nem járnak. Az egyetlen internetkapcsolaton Szaddam idején még az US National Library of Medicine hozzáférése is tiltva volt. Problémát jelent a könyvtári személyzet felkészületlensége: a könyvtáros és beosztottja csak arabul tud. Az Egyesült Államokban mozgalom bontakozott ki az egészségügyi iskolák és intézmények könyvtárai körében annak érdekében, hogy könyvadományokkal támogassák az újjáépülő iraki egészségügyet...

Régebbi hírforrás(ok): - F: Strutin: Libraries saving lives in Iraq. In: American Libraries 2005/2., Referálva: TMT 2005/9. ref.: Papp I.

Az érkező kincsekre rászakadhat a mennyezetFEL

Még ebben az évben visszatérhetnek az értékes könyvek Sárospatakra, ahol bármikor rájuk szakadhat a mennyezet. Hatvan év után visszakaphatja a Budapestről elhurcolt sárospataki könyvek egy részét Magyarország. Valószínű, hogy a könyvek újra Sárospatakra kerülnek. Ebben az esetben tulajdonosuk, a Református Nagykönyvtár veszi gondozásba a műkincseket. - Nem tudom, miért ne kerülnének ide vissza, hiszen a mi tulajdonaink - mondta lapunknak Dienes Dénes, a Sárospataki Református Nagykönyvtár gyűjteményigazgatója. - Mind a tárolási, mind a restaurálási kapacitásunk megfelelő, így bármikor el tudjuk helyezni a könyveket - emelte ki az igazgató. Ugyanakkor vannak gondok is a Bodrog-parti Athénban. - A könyvtár nagytermének mennyezete bármikor leszakadhat.
- F: szept. 26., link
Kölcsönt vesz fel a sárospataki könyvtár. Tizenhét millió forintba kerülne a Sárospataki Református Kollégium Nagykönyvtárának felújítása, amely beázások miatt vált szükségessé. Az intézménynek erre nincs elegendő pénze, ezért hitelt fognak felvenni a munkák elvégzéséhez. A javításokat még a tél beállta előtt el kell végezniük, hogy megóvják az épületet a további károsodástól. (teljes hír)

Régebbi hírforrás(ok): - F: szept. 20., link

E-önkormányzat SzekszárdonFEL

Az e-önkormányzat kialakítását célzó programok közül az országban elsők között ért célba Szekszárd Megyei Jogú Város és a Tolnai Kistérség Területfejlesztési Társulásának komplex közigazgatási alkalmazásokra és a kapcsolódó infrastruktúra megteremtésére irányuló projektje.

Hírforrás:
2005. szeptember 29.  • Továbbküldöm a hírt
Régebbi hírforrás(ok): - F: szept. 26., link

Lojalitás -- újragondolvaFEL

A Harvard Business School Working Knowledge múlt heti cikkei között a legolvasottabb a lojalitásról szólt. Mit lehet tenni egy olyan korban, amikor a legjobb munkaerő számára fontosabb a karrierív, mint a munkaadó? A szerző arra a következtetésre jut, hogy jó esetben a lojalitás jellemzője, ha mindkét fél nyereséget könyvelhet el az együttműködésből. Ezért jól teszi a munkaadó, ha különböző eszközökkel, például az autonómia válfajainak felkínálásával össze tudja hangolni értékes munkatársainak karriercélját és a szervezet küldetését, céljait.

Hírforrás:
2005. szeptember 29.  • Továbbküldöm a hírt
Régebbi hírforrás(ok): - F: Rethinking Company Loyalty / Lauren Keller Johnson. In: Harvard Business School Working Knowledge (September 19, 2005) link -- A téma különösen érdekes a komoly kontraszelekcióval bíró szektorok számára. Erős kollektivista kultúrával rendelkező szervezetekben, mint pl. a hazai könyvtárakban, e gondolkodás feltehetően sok súrlódással jár. Megfontolandó azonban, hogy nélküle a szervezet kénytelen lemondani a leginkább húzó emberek motivációjáról és egyáltalán: megtartásáról. (MG)

Fizet a megújult NKAFEL

A Nemzeti Kulturális Alapprogram (NKA) minden szerződésben foglalt támogatást kifizet, a maradványképzési kötelezettség miatt azonban egyeztetést folytat a már nyertes pályázókkal az esetleges későbbi teljesítésről -- közölte Harsányi László elnök az Országgyűlés kulturális bizottsága ellenőrző albizottsága előtt, kedden.

Hírforrás:
2005. szeptember 29.  • Továbbküldöm a hírt
Régebbi hírforrás(ok): - F: szept. 27., link

Még idén visszakerülhetnek a sárospataki könyvek OroszországbólFEL

A miniszterelnök szerint még idén visszakerülhetnek eredeti helyükre a sárospataki könyvtár könyvei Oroszországból. Az orosz kormányfő a budapesti látogatásán kedden arra kérte Gyurcsány Ferencet, hogy ne engedje a gazdasági kérdéseket a belpolitika áldozatául esni.

Régebbi hírforrás(ok): - F: szept. 21., link

Budapesten lehetne az uniós technológiai központFEL

Magyarország szeretné, ha Budapest lenne az Európai Unió (EU) Európai Technológiai Intézet (ETI) központja erről pénteken szándéknyilatkozatot adnak át Jan Figelnek. Magyarország jövő év februárig kidolgozza az Európai Technológiai Intézet koncepcióját.

Régebbi hírforrás(ok): - F: szept. 21., link

Harc az agyakért: Google kontra Microsoft -- könyvtáraknál még nem jellemzőFEL

Múlt héten egy Washington állami bíró, Steven Gonzalez 13 oldalon ismertette döntését Lí Káj-fu ügyében: a nyár elején még a Microsoft kötelékébe tartozó férfi munkába állhat a rivális Google-nél, igaz, jelentős megszorításokkal. A határozatot mindkét vállalat lelkesedéssel fogadta.

Régebbi hírforrás(ok): - F: szept. 19., link

Mi az a cross-média?FEL

A kifejezés nem egyértelmű, különböző szakterületen más és más a jelentése. A könyvnyomtatás és -kiadás területén a különböző információhordozók minél szélesebb körben való hozzáférését jelenti. A könyveket a kiadók gyakran CD-ROM-on is megjelentetik, hogy tartalmuk könnyen kereshető legyen. Az internet világában ugyanazt a tartalmat különböző megjelenési felületek terjesztik, hogy a hozzáférést könnyítsék. A marketingszakemberek keverik a kifejezést a "cross-channel"-lel, amely a különböző terjesztési csatornákat jelöli. A reklámipar, az e-learning és a turizmus világában is használatos a fogalom. A cross-média ismérvei:
- több mint egy médium (lehet nyomtatott és digitális vagy csak digitális),
- integrált termék,
- többféle eszközön érhető el (számítógépen, televízión és más kézi berendezéseken),
- nem határterülete a különböző eszközöknek és megjelenési felületeknek, hanem mindezek felhasználója. Folyt.: E-TMT

Hírforrás:
2005. szeptember 29.  • Továbbküldöm a hírt
Régebbi hírforrás(ok): - F: Boumans: Cross-media. 2004. augusztus link Referálva: E-TMT 2005/9. ref.: Wéber K.

DVDrent.hu -- könyvtári konkurens a fizetőképes szegmensbenFEL

A Fotexnet Kft. által üzemeltetett DVDrent.hu, Magyarország legnagyobb internetes DVD-kölcsönzője tovább bővítette szolgáltatási területeit, és ügyfelei már öt vidéki nagyvárosban is átvehetik megrendelt filmjeiket. A netkölcsönző az elmúlt hét során teljesítette ügyfelei százezredik kölcsönzését, valamint bejelentette, hogy filmkínálatát tovább bővítette 3000 címre. Magyarország első, fix havidíjas online DVD-kölcsönzőjének szolgáltatása Budapest, Budaörs, Érd, Diósd és Törökbálint mellett szeptembertől Debrecen, Kecskemét, Pécs, Győr és Székesfehérvár területén is elérhető.

Régebbi hírforrás(ok): - F: szept. 23., Prím Online, link

Világszerte közel harminc millió otthonban lesz HDTV idénFEL

Az Informa Telecoms & Media szerint az év végére majdnem 30 millió otthonban lesz digitális tv. Azonban ennek a számnak csak kevesebb, mint egyharmadát jelenti azon készülékek, amelyek valóban képesek is fogni a nagyfelbontású digitális adást. A cég szerint az évtized végére ez az arány 75%-ra fog nőni. A digitális technológia tovább erősíti a számítógépek, a tv-k és az internet közti átjárhatóságot, így egy készüléken lehet majd nézni a híradót, intézni a levelezést, házimozit nézni -- mindezt akár az ágyból vagy kedvenc fotelünkből. Ezt azonban nem csak a tv- és internetszolgáltatók számára jelent nagy lehetőséget, hanem a Sony és a Microsoft újgenerációs játékkonzoljainak is. (ref.: Takács D.)

Régebbi hírforrás(ok): - F: szept. 23. link

WiFi szolgáltatást tervez a GoogleFEL

A Google weboldalán több olyan utalás jelent meg, amelyek azt valószínűsítik, hogy a legnagyobb internetes keresőcég WiFi szolgáltatás beindítására készül.

Régebbi hírforrás(ok): - F: szept. 21., Prím Online, link

Moldova és Lőrincz L. is felkerült a könyvlistáraFEL

A Libri -- a múlt heti eladott példányszámok alapján összeállított -- listáját továbbra is a Panem kiadó Iskolaválasztás előtt című kiadványa vezeti.

Régebbi hírforrás(ok): - F: link

Nagy Könyv versenyfilmek és párbajozókFEL

A Nagy Könyv őszi fordulójának első televíziós adása szeptember 22-én, csütörtök este 8 órakor kerül képernyőre az m1-en. A tizenkét legtöbb szavazatot kapott regény hat részből álló televíziós műsorsorozat keretében verseng tovább.
- F: szept. 21., link
A nagy könyv: megvannak a párbajozók -- Kisorsolták, mely művek versenyeznek egymással A Nagy Könyv őszi sorozatában. A Tüskevár a Micimackóval, az Egri csillagok a Pál utcai fiúkkal, A Mester és Margarita A kis herceggel, az Abigél a Harry Potter és a bölcsek kövével csap össze; A Gyűrűk ura ellenfeléül az 1984-et, Az aranyembernek a Száz év magányt hozta a szerencse.

Régebbi hírforrás(ok): - F: szept. 23., link

Kopi, a plágiumkereső portálFEL

A KOPI Online Plágiumkereső és Információs Portál elsődlegesen plágiumok felderítésére és dokumentumok másolásának védelmére jött létre. A számítástechnika fejlődésével az írott művek előállítási folyamata egyszerűsödött, azonban a rengeteg előny mellett a digitális adattárolás a végletekig egyszerűsíti a művek másolását, azok egészének vagy részeinek átvételét, így nagymértékben megkönnyíti a plágiumok létrehozását is. A plágiumok leginkább az oktatás területén terjednek, azon belül is kiemelten a felsőoktatási szférában. Ezen a területen egyre nagyobb számban jelennek meg a digitális forrásokból összeállított (összeollózott) dolgozatok, diplomamunkák, cikkek, illetve publikációk. Az ilyen típusú visszaélések erősen rontják az intézmények hírnevét és az onnét kikerült diplomások értékét a piacon. A hasonlóságkereső szolgáltatás a felhasználók által feltöltött dokumentumok között keres egyezést. Azért, hogy a felhasználók dokumentumait csak azok érhessék el, akiknek a dokumentum gazdája ezt megengedi, szükség van a regisztrációra. A KOPI projekt célja egy ingyenes hálózati plágiumkereső portál létrehozása, amelynek segítségével elektronikus formában rendelkezésre álló dokumentumok közötti hasonlóság felderítésével plágium vagy idézet, de akár ugyanannak a dokumentumnak egy régebbi vagy újabb változata is megtalálható.

Hírforrás:
2005. szeptember 29.  • Továbbküldöm a hírt
Régebbi hírforrás(ok): - F: link

Könyvekkel jubilál a Magyar RádióFEL

Az idén 80 esztendős Magyar Rádió (MR) különböző jubileumi kiadványokkal támogatja az igényes kultúrát -- mondta a közintézmény Művészeti Főszerkesztőség szerkesztő-riportere, Kövesdy Zsuzsa.

Régebbi hírforrás(ok): - F: szept. 27., link

Vakbarát lett az EU-vonal honlapjaFEL

Vakok és gyengénlátók számára is könnyen kezelhető felületet kapott az EU-vonal tájékoztató honlapja. A munkában a Magyar Vakok és Gyengénlátók Országos Szövetsége nyújtott szakmai segítséget a Miniszterelnöki Hivatalnak.

Régebbi hírforrás(ok): - F: szept. 28., link

Digitális tananyag pénzügyekről diákoknakFEL

Az internetről letölthető, középiskolásoknak készített, gazdasági témájú digitális tananyagot mutatott be kedden az oktatási miniszter. A pénzügyi ismeretek tanulását a diákok majdnem kétharmada fontosnak tartja.

Régebbi hírforrás(ok): - F: szept. 28., linklegyenek kit hírei saját honlapján

Feliratkozás

A heti ingyenes KIT Hírlevelet megrendelheted a kit@gmconsulting.hu-ra írt "Megrendelés" tárgyú levéllel, név és intézmény megadásával, mellyel jelzed az Adatkezelési tájékoztatóban foglaltak elfogadását.

A hírlevél lemondása: ugyanígy, de „Lemondás” tárgymegjelöléssel.
Hírlevélről

A hírlevél hetente (júliusban, augusztusban kéthetente), térítésmentesen, csak elektronikus formában jelenik meg. A KIT nyomtatott példányai megtalálhatók a Könyvtörténeti és Könyvtártudományi Szakkönyvtárban is (Könyvtári Intézet, Budapest).

A KIT-archívum tartalma:
Közel 28.000 hír, 2002-től
A KIT-et az EPA (Elektronikus Periodika Adatbázis) is archiválja.

A megrendelők száma kb.:
700 fő

Olvasói létszám:
kb. 1000 fő

Adatvédelem
A KIT szerkesztői a birtokukba kerülő használói adatokat bizalmasan kezelik, azt csak az eredetileg megjelölt célra használják, harmadik fél részére nem adják át. A használati adatokat csak az egyedi adatközlőket (ha tudomásukra jut) nem visszafejthető módon, összegezve teszik közzé. Pl.: összes olvasói létszám, vagy felmérés eredményeképpen: a KIT-olvasók x%-a vezető beosztású. A használói felmérésekben a válaszadás anonim.
A szerkesztők a KIT-tel kapcsolatos visszajelzéseket egymás között megbeszélik, és visszajeleznek a levélírónak.
Adatkezelési tájékoztató

A KIT tulajdonosa:

GM Info Consulting Kft.
www.gmconsulting.hu


impresszum | szerkesztők | észrevétel e portálról