Keresés a KIT archivumában:  
Könyvtár Információ Társadalom
Heti hírlevél információs és könyvtári szakemberek számára - Szemlék, hírek, kommentárok    angol zászló english flag  
 


KIT hírlevél: 2005/46., 12. 14.

Csökkenő könyvtárhasználat, megújítandó szolgáltatás (egy OCLC-felmérés tükrében)
Library 2.0 -- könyvtár, ahogyan azt a használó kívánja
Menedzsmenteljárások könyvtárosok számára
Közös intézményfenntartás Komárom-Esztergom megyében
Elektronikus információszabadság lesz?
A gyerekek internettel csalogathatók könyvtárba
Ellentmondás a készülő kulturális stratégiában
Bevételekből újítanák meg a közkönyvtárat
WIFI a TIK-ben -- könyvtárnak indult a projekt
Pénzt is hozhat a falvaknak az új mozgókönyvtár
Térítésmentes könyvtári adatbázis -- LISTA
NAVA -- elektronikus dokumentumok: helyben használatra
Megszületett a megállapodás a közszolgálati bérekről
A kutatók jobban kedvelik a referált lapokat, mint a nyílt hozzáfésést
Tudnivalók a bolognai folyamatról
Kínába települnek-e a kutatást kiszolgáló könyvtárak?
Pert nyert -- iskolai könyvtárakat támogat a polgármester
Hollandul és magyarul is tanulnak a mintafalu könyvtárában (Csemő)
Házavatás és könyvajándék Farkaslakán
Eltűnt weblapok nyomában
Széchényi Ferenc évfordulója
Az én Nagy Könyvem -- lezárult a Somogyiban
Megújult az épület Balassagyarmaton
Egyre több időt töltünk az interneten
Tippek (táv)munkakereséshez
Mobiltelefon a közigazgatásban
eMagyar Klub Marosvásárhelyen
'Sarkadi Romákért' díj a Művelődési Központ és Könyvtár megbízott igazgatója számára
Megújul a British Council Információs központja
Ingyenesen elérhetők a hatályos jogszabályok
Cigánytelep-chat az új roma honlapon
MusiciansWho: komolyzenei portál a magyar muzsikusokért
Ötvenezredik Prím-cikk...
Évkönyvjellegű Kutatási Jelentés


A portálon kívülre mutató linkek a szerkesztés pillanatában élnek.
Ha már nem jelenik meg a korábban élő forrás,
másold a linket a archive.org keresőjébe.

Csökkenő könyvtárhasználat, megújítandó szolgáltatás (egy OCLC-felmérés tükrében)FEL

Az internethasználat csökkenő könyvtárhasználatot von maga után -- derül ki az OCLC 2005. júniusi felméréséből (USA és öt másik ország adatai). A nyomtatott könyvek kölcsönzése a könyvtárak legnépszerűbb szolgáltatása. A könyvet pedig a könyvtár attribútumának, jelképének tartják a használók. A felmérés további megállapításai:
- A legtöbb információhasználó nem tud arról, hogy a könyvtárak elektronikus információt is kínálnak.
- A főiskolai hallgatók a legbuzgóbb könyvtárhasználók (fizikailag és elektronikusan egyaránt)
- A főiskolai hallgatóknak mindössze 10%-a szerint elégíti ki információs igényüket a könyvtár (miután az internetes keresőn keresztül elérték a könyvtári honlapot)
- Kb. 90%-uk elégedett volt legutóbbi elektronikus (internetes) keresésével.
- Az internetes keresők jobban illenek a használói életstílushoz, mint a könyvtárak fizikai vagy elektronikus látogatása. (Az USA-beli 14 és 64 év közötti válaszadók többsége az internetes böngészőket teljesen megfelelőnek tartja.)
- A válaszadók szerint a jó könyvtár: tiszta, világos, kényelmes, meleg, jól megvilágított, alkalmazottai legyenek barátságosak, nyitva tartása igazodjon a használók életviteléhez, kommunikálja szolgáltatásait, anyagait pedig juttassa el a használókhoz, mintsem a használónak kelljen felkeresnie. A felmérés megállapítja, hogy a könyvtárak könyvek által újíthatják meg brand-jüket. Ez pedig a széles értelemben vett könyvtári közösség tagjainak képességein múlik: amennyiben újratervezik a könyvtári szolgáltatást és a gazdag elektronikus és nyomtatott forrásokat el- és hozzáférhetővé, használhatóvá teszik. (ref.: MG)

Régebbi hírforrás(ok): link

Library 2.0 -- könyvtár, ahogyan azt a használó kívánjaFEL

Ahogy már több hazai publikációban felbukkant a web 2.0 kifejezés, az új trendek irányában a Talis nevű cég white paper-t adott ki a Library 2.0-ról, ami könyvtáros körökben -- legalábbis angol nyelvterületen -- igencsak felkapott téma lett. A Library 2.0 olyan könyvtári szolgáltatás koncepciója, amely napjaink könyvtárfelhasználóinak elvárásaihoz alkalmazkodik. Az elképzelés szerint a könyvtár az információt akkor és ott teszi elérhetővé a felhasználók számára, amikor és ahol azok hozzáférni kívánnak. Alapvetően a könyvtárak különleges minőséget biztosítanak, de az olyan oldalak, mint a Google és az Amazon.com sikere bizonyítja, hogy ahhoz, hogy a modern elvárásoknak megfeleljenek, a könyvtáraknak drámaian meg kell megváltozniuk. A könyvtáraknak modernizálniuk kell információszolgáltatásaikat, azaz használniuk kell a Web 2.0 alkalmazásait. Ez persze csak a kiindulás, és biztos, hogy rengeteg vitát fog kiváltani. Ráadásul rengeteg dolog van, amiről nem szabad elfeledkezni. Például a technikai felkészültség... Mert nemcsak itthon, de a nagyon fejlettnek hitt Amerikában is felhozták már, hogy hogyan lehet Library 2.0-ról beszélni, mikor rengeteg kollega még csak a Library 0.98-nál tart. (Sorsha közlése alapján) - F: dec. 1.

Régebbi hírforrás(ok): link

Menedzsmenteljárások könyvtárosok számáraFEL

14 héten át egy-egy menedzsmenteljárást mutattunk be rövid, ismeretterjesztő formában a KIT-ben (gördülő tervezés, karcsú menedzsment, újjáalakítás (reengineering), kiszervezés, szervezeti kultúra, adatbányászat, CRM/ügyfélkapcsolat-menedzsment, tudásmenedzsment, BSC/kiegyensúlyozott teljesítménymutatók rendszere, IAM/nem tárgyiasuló vagyon figyelése, az ISO 9000-es szabvány alkalmazása, TQM/teljes körű minőségirányítás, coaching, mystery shopping/álcázott szolgáltatás-megfigyelés). Célunk az volt, hogy -- az ismertebb módszerek rövid összefoglalásán túl -- a hazai könyvtárak világában ismertebbekké váljanak az újabb menedzsmenteljárások, és többük esetében lerövidítsük a kitalálás, sikeres külföldi alkalmazás, illetve a hazai könyvtári alkalmazás közötti időt. Talán arra is van kilátás, hogy előbb-utóbb a hazai könyvtárfinanszírozási csatornák is az új módszerek széles körét fogják támogatni a használók és szolgáltatóik nagyobb haszna, elégedettsége érdekében. A menedzsmenteljárások ismeretését ld. a link oldalon. Amennyiben további módszereket hiányol, kérjük, jelezze!

Régebbi hírforrás(ok): MG

Közös intézményfenntartás Komárom-Esztergom megyébenFEL

A Komárom-Esztergom Megyei Önkormányzat közművelődési, könyvtári és színházi feladatait Tata képviselőtestületével, illetve Tatabánya Megyei Jogú Város Közgyűlésével létrehozott intézményfenntartói társulás formájában látja el. A József Attila Megyei Könyvtár és a Jászai Mari Színház, Népház intézményfenntartói társulási megállapodása 2004. július 1-jén lépett hatályba, s azóta is jól működik. Ennek ellenére tényként kell megállapítani, hogy a megyei könyvtár szolgáltatásait igénybe vevőknek több mint 70 százaléka változatlanul tatabányai polgár. Az intézmény talán épp ezért folyamatosan gyarapítja helyismereti állományát. Az idei esztendőben jelentette meg a 'Komárom-Esztergom megye a magyar sajtóban' című -- javarészt tatabányai vonatkozású anyagot tartalmazó -- repertóriumot. Rendezvényeivel aktívan vesz részt a város kulturális életében. Havonta rendszeresen tartanak irodalmi esteket, előadásokat, előadóesteket. Megkezdődött a városi könyvtárral való összevonásának szakmai, technikai, szervezeti előkészítése. A felkészülés a két intézmény összevonására a korábban jóváhagyott ütemtervnek megfelelően folytatódik. A megyei könyvtár a városi intézménnyel való szakmai kapcsolat folyamatos gondozása érdekében ősszel kétszemélyes önálló részleget alakított ki, s ez a csoport biztosítja a tatabányai többcélú kistérségi társulás területén a kijelölt könyvtárak közvetlen, szakmai támogatását. A következő esztendő legkiemelkedőbb feladata a két könyvtár közötti számítógépes hálózat kialakításának megtervezése lesz. - F: dec. 12.

Régebbi hírforrás(ok): link

Elektronikus információszabadság lesz?FEL

Nincs végrehajtási rendelete az elektronikus információszabadságról szóló törvénynek. Az adatvédelmi biztos az elektronikus információszabadságról szóló törvény hatályba lépésével kapcsolatban aggasztónak minősítette, hogy még nincsenek kihirdetve a jogszabály végrehajtási rendeletei. Péterfalvi Attila a jogszabály-előkészítő és a közfeladatot ellátó szervek, továbbá a bíróságok internetes adatközlési kötelezettségével kapcsolatos teendőkről tájékoztatta szerdán közleményben az MTI-t. - F: dec. 8.
-- 'Január elsején lép hatályba az elektronikus információszabadságról szóló törvény, mely jelentős feladatot ad az információs jogok helyi megbízottjainak' -- mondta az Országgyűlés adatvédelmi biztosa. Péterfalvi Attila felhívta a figyelmet arra, hogy január elsejétől proaktív adatkezelés fog megvalósulni, tehát nem csak a közérdekű adatok nyilvánossága címén kikért adatokat kell kiadni. 'Ez azt jelenti, hogy a törvény által meghatározott szervezeteknek, tehát a közfeladatot ellátó szerveknek, személyeknek maguktól is ki kell tenni azokat az adatokat a honlapjukra, amelyet a törvény valamely melléklete, az általános közzétételi lista, vagy esetleg külön jogszabály által meghatározott különös közzétételi listák, vagy az egyedi közzétételi listák meghatároznak' -- magyarázta az ombudsman. - F: dec. 9.

Régebbi hírforrás(ok): Prím Online, link , link

A gyerekek internettel csalogathatók könyvtárbaFEL

Munkácsiné Szabó Katalin gyermekkönyvtáros kutatást végzett, hogyan lehetne a gyerekeket rávenni arra, hogy könyvtárba járjanak. 'A szolnoki Verseghy Ferenc megyei könyvtár gyermekrészlegébe hét évvel ezelőtt állítottunk be négy gépet internetes elérési lehetőséggel. Az eltelt időszakban tapasztaltuk, hogy egyre több diák jön be hozzánk, és szabadidejük nagyobb részét a gép előtt töltik. Félóra netezés után kénytelenek átadni a helyet az újonnan érkezőknek, addig pedig téblábolnak, olykor hangoskodnak. Ezeket a fiatalokat elsősorban a számítógép érdekli, de ha kezükbe adunk egy számukra érdekes könyvet, talán kialakul bennük az igény az olvasásra. A gyerekek számára a könyvtár az a hely, ahol olcsón, kedvezményesen lehet internetezni' -- derül ki a könyvtáros kutatásából. - F: dec. 12.

Régebbi hírforrás(ok): link

Ellentmondás a készülő kulturális stratégiábanFEL

'... Belső ellentmondások is fellelhetők a stratégiában. Míg az egyik fejezetben például arról van szó, hogy az állam a köz- és szakkönyvtárak megrendelésein keresztül támogassa a hazai könyv- és folyóiratkiadást, másutt az szerepel, hogy a papíralapú megjelenések helyett inkább az online kiadásokat kell támogatni, mert azok úgymond szélesebb körű hozzáférést tesznek lehetővé. Azt a produktumot pedig -- görgetik tovább a gondolatmenetet --, amit valamilyen formában támogatott az állam, fel kell szabadítani például a szigorú szerzői jogi kötöttségek alól: hozzáférhetővé kell tenni a nem piaci célú, közösségi felhasználás számára. Ennek legjobb formája pedig az anyag szerint megint csak a világháló. Ám hogy az elv egyelőre csak elv, azt jelzi, hogy egyelőre a szakminiszter sem igen jár elöl jó példával. Legalábbis a 2003-ban a Századvég kiadónál megjelent, Politikai pluralizmus Magyarországon című könyvének interneten is olvasható változatára -- bár annak megszületését az impresszuma szerint mostani tárcája, illetve a Nemzeti Kulturális Alap is támogatta -- a legjobb keresőprogramokkal sem sikerült rálelni.'

Régebbi hírforrás(ok): link

Bevételekből újítanák meg a közkönyvtáratFEL

Korszerű, a mai kor követelményeinek megfelelő módon szeretné átalakítani a bajai Kiscsávolyi Általános Művelődési Központ a könyvtárát. A beruházást rendezvényeik bevételéből finanszírozzák. Nagy Dezső igazgató: 'Az elmúlt másfél év programjai bevételeiből finanszíroztuk többek között a sportcsarnok rendezvényteremmé történő átalakítását. A korábbi sikereken fellelkesülve elhatároztuk, a következő időszak bevételeiből megújítjuk a könyvtárat. Nagyon örülünk, hogy már több cég ígérte, segít az átalakításában.' - F: dec. 7.

Régebbi hírforrás(ok): link

WIFI a TIK-ben -- könyvtárnak indult a projektFEL

Múlt héten ünnepelte a Szegedi Tudományegyetem Tanulmányi és Információs Központja egyéves születésnapját. Ebből az alkalomból egész hetes programsorozatot szerveztek az intézményben. Születésnapi ajándéknak is tekinthető, hogy a TIK-ben mostantól a hordozható számítógépek is elérhetik az egyetemi hálózatot a vadonatúj Wi-Fi hálózaton, így ezután a magánkomputerek csatlakozásával (kellemes gondok!) lényegesen nagyobb adatforgalomra kell számítaniuk a helyi rendszergazdáknak. - F: dec. 8.
-- A tanulmányi és információs központot -- amely eleinte csak könyvtárnak és számítóközpontnak épült -- fel kellett ruházni azzal a tartalommal, ami miatt ma szellemiségében egyedülállónak nevezik. Az üvegfalak közé bevitték az életet, vagyis az összes szolgáltatóegységet az egyetemi polgárok közelébe telepítették. Az eredeti funkciókhoz így illesztették a kongresszusi központot, a hallgatói szolgáltató-, valamint a karrierirodát, az egyetemi életvezetési tanácsadó központot, az egyetemi jegyzetboltot, a vasúti pénztárt. Csak az átadás óta 168 millió forintot költött el informatikai fejlesztésre az egyetem. 'Azt gondoltuk, hogy az elektronikus universitas filozófiájának központja lehet a TIK -- és ez mára valósággá vált' -- mondja a rektor. - F: dec. 9.

Régebbi hírforrás(ok): link ; link

Pénzt is hozhat a falvaknak az új mozgókönyvtárFEL

A nyilvános könyvtárral nem rendelkező Csurgó kistérségi települések is részesülhetnek könyvtári szolgáltatásban, ha a polgármesterek rábólintanak. Füstös János csurgói könyvtárigazgató közölte: mozgókönyvtár kialakítását szorgalmazzák a kistérségben. Ha a társulás ezt felvállalja, akkor számos pályázati lehetőség elérhetőbbé válik. A mozgókönyvtár két módon oldható meg. Kialakítanak egy szolgáltatóhelyet, ahova időről időre eljuttatják a könyveket, vagy könyvtárbusszal biztosítják a szolgáltatást. - F: dec. 12.

Régebbi hírforrás(ok): link

Térítésmentes könyvtári adatbázis -- LISTAFEL

Az EBSCO ingyenessé tette Könyvtári adatbázisát a LISTA-t, (Library, Information Science & Technology Abstracts). A szokásos EBSCO felületen keresztül használhatja bárki, akit érdekel a friss könyvtári irodalom. Az adatbázis olyan témákat fed le, mint könyvtárosság, osztályozás, katalogizálás, bibliometria, információkeresés, informaciókezelés stb. A LISTA több mint 600 folyóiratot, könyvet, kutatási eredményt és éppen folyó kutatási beszámolókat indexel. - F: nov. 22.

Régebbi hírforrás(ok): link

NAVA -- elektronikus dokumentumok: helyben használatraFEL

December közepén megnyílik a Nemzeti Audiovizuális Archívum (NAVA) első olvasóterme. A magyar nemzeti műsorszolgáltatói kötelespéldány archívum gyűjtőkörébe az országos földfelszíni terjesztésű televíziók és rádiók magyar gyártású műsorai tartoznak. A NAVA-archívum katalógusa az interneten bárki számára szabadon hozzáférhető, ám a tartalom megtekintésére csak az úgynevezett NAVA-pontokban van lehetőség. Az engedélyezési eljárást követően ilyen pontokká válhatnak nyilvános szolgáltatásokat nyújtó könyvtárak, iskolai oktatás célját szolgáló, illetve muzeális intézmények, levéltárak, valamint kép- és hangarchívumok. A NAVA-pontokban a látogatók ingyen használhatják az archívum szolgáltatásait. A NAVA-n keresztül elérhető lesz a Nemzeti Filmarchívum digitalizált állománya, és ők fogják kezelni a Magyar Televízió archívumát is. - F: dec. 7.

Régebbi hírforrás(ok): link

Megszületett a megállapodás a közszolgálati bérekrőlFEL

Megszületett a megállapodás a közszolgálati bérekről, amelynek értelmében jövőre átlagosan 4,8 százalékkal emelkednek az illetmények a közszférában -- jelentette be Batiz András kormányszóvivő. A közalkalmazottak illetménytáblájában a garantált illetményminimumok átlagosan újabb 3 százalékkal emelkednek 2006. április elsejétől -- mondta a szóvivő, utalva arra, hogy az idén január elsején volt egy 7,5 százalékos béremelés, majd szeptember elsején egy további 4,5 százalékos. - F: dec. 8.

Régebbi hírforrás(ok): link

A kutatók jobban kedvelik a referált lapokat, mint a nyílt hozzáféséstFEL

Ezt mutatta ki egy felmérés (Information Behaviour and the Evaluation of Research -- CIBER; University College, London), mely a szakcikkek elhelyezésére kérdezett rá. A kutatók egyúttal bírálták a folyóiratok magas árát és az átfutási idő hosszát. - F: dec. 9.

Régebbi hírforrás(ok): link

Tudnivalók a bolognai folyamatrólFEL

Jelentős átalakulás előtt áll a magyar felsőoktatás: az összeállításból megtudhatja, melyek a bolognai folyamat főbb célkitűzései, akadnak-e kivételezett szakok, miért van szükség oklevélmellékletre, és hol érdemes tájékozódni a részletekről. - F: dec. 13.

Régebbi hírforrás(ok): link

Kínába települnek-e a kutatást kiszolgáló könyvtárak?FEL

A második alkalommal összeállított EU Industrial R&D Investment Scoreboard elemzés adatai szerint a kutatás-fejlesztésre költő 700 legnagyobb EU-vállalkozás 2004 augusztusa és 2005 augusztusa között valamivel többet fordított erre a célra, mint korábban, az elmúlt években tapasztalt csökkenő tendencia megállt. Figyelmeztető jel azonban, hogy mind több európai vállalkozás az Egyesült Államokba, Kínába és Indiába telepíti át kutatóközpontját -- írta az eurohirek.hu. Az idei kutatásban 700 európai és 700 EU-n kívüli cég szerepel, ezek összesen 315 millió eurót fordítanak K+F-re. A tavalyi 2 százalékos csökkenés után az idén 0,7 százalékkal többet költöttek kutatásra és fejlesztésre, ami igencsak biztató. A világ K+F-re legtöbbet költő 25 cégének listáján 9 európai vállalkozás szerepel, s még inkább optimizmusra ad okot, hogy a 700 legnagyobb EU-beli cég 5 százalékkal többet költött a jövő megalapozására, mint a korábbi esztendőben. Ugyanakkor tény, hogy az európai és nem európai vállalkozások közötti különbség tovább nő, hiszen a nem-európai cégek K+F költése átlagosan 7 százalékkal növekedett. - F: dec. 12.

Régebbi hírforrás(ok): link

Pert nyert -- iskolai könyvtárakat támogat a polgármesterFEL

Hatszázezer forinttal támogatja a tatabányai iskolai könyvtárakat Bencsik János. A megyeszékhely polgármestere az egyik országos napilaptól kapott kártérítési összeget fordítja erre a célra. A hatszázezer forintot a Tatabánya Általános Iskoláiért Alapítvány számlájára utaltatta át. Kérése szerint az alapítvány 200-200 ezer forintot juttat a Váci Mihály Általános Iskola, a Kőrösi Csoma Sándor Általános Iskola, valamint az Árpádházi Szent Margit Katolikus Általános Iskola könyvtárainak, hogy azok magyar irodalmi és történelmi munkákkal gyarapítsák állományukat. - F: dec. 7.

Régebbi hírforrás(ok): link

Hollandul és magyarul is tanulnak a mintafalu könyvtárában (Csemő)FEL

'Miután a lakosság 10 százaléka holland, a polgármesteri hivatal arra is berendezkedett, hogy a betelepülőket akár anyanyelvükön is ki tudják szolgálni. A könyvtárban a helyiek angolul, németül, hollandul, a betelepülők pedig magyarul tanulnak.' - F: dec. 5.

Régebbi hírforrás(ok): link

Házavatás és könyvajándék FarkaslakánFEL

Békés megye közgyűlésének hozzájárulásával épült házat avattak pénteken Farkaslakán, Székelyudvarhelyen pedig átadták a Magyar Televízió ötvenötezer kötetes könyvajándékát a székelyföldi árvízkárosultak számára. A könyvgyűjtő akció ötlete az MTV vezetőinek szeptemberi erdélyi útja alkalmával fogalmazódott meg, az azóta eltelt időszakban számos magánadományozó, valamint könyvkiadó és könyvterjesztő segítőkészsége révén gyűlt össze az ötvenötezer kötetes szállítmány. 'Bár nem ez a legnagyobb könyvszállítmány, amelyet Erdélybe irányítunk, mindenképpen ez a legértékesebb, hisz nagyon sok új könyvet tartalmaz' -– jelentette ki az MTI-nek Csermák Zoltán, az MTV munkatársa. Az akció szervezői az árvíz által legnagyobb mértékben érintett művelődési intézmény, a székelyudvarhelyi városi könyvtár munkatársaira bízták a szállítmány szakmai szempontból való rendszerezését, ezt követően osztják majd el az árvíz által sújtott székelyföldi könyvtárak, intézmények, iskolák között.

Régebbi hírforrás(ok): link

Eltűnt weblapok nyomábanFEL

Az internet egy hatalmas könyvtár. Vannak oldalak, melyeket örökre kitépnek és vannak olyanok melyeket megújítanak. De mi van, ha valaki egy régebbi kiadásra kiváncsi? A link -on keresztül tudjuk meglesni régebbi vagy megszűnt weboldalak tartalmát. Aki már internetezett 1997-től, az valószínűleg tudja, milyen korszak lehetett, és ugyebár a nosztalgia olykor-olykor nagyon kellemes emlékeket is előhoz. 'Azok a szép idők, mikor a magyar netes társadalom még kevés emberből állt, de jóval összetartóbb is volt.' Akkoriban csak inkább szövegből állt egy weblap mint képekből. A média és a grafika térnyerése inkább 1998 vége felé kezdődött, legalábbis a 'magyar neten' elnézve a régi oldalakat ez tapasztalható. Az archive.org-on kicsivel több mint 1 petabyte anyag található meg, amely havonta 20 terrabyte-tal növekszik. Több 10 millió weboldal és portál lakozik az archive.org szerverein. - F: dec. 6.

Hírforrás:
2005. december 14.  • Továbbküldöm a hírt
Régebbi hírforrás(ok): link

Széchényi Ferenc évfordulójaFEL

Száznyolcvanöt éve, 1820. december 13-án halt meg Bécsben Széchényi Ferenc gróf, a magyar nemzeti könyvtár és múzeum alapítója. - F: dec. 12.

Régebbi hírforrás(ok): link

Az én Nagy Könyvem -- lezárult a SomogyibanFEL

Lezárult a Somogyi-könyvtár játéka, amely Az én Nagy Könyvem című sorozatra épült. Akik Szeged legkedveltebb könyveire szavaztak, tegnap ajándékcsomagokat nyertek. - F: dec. 9.

Régebbi hírforrás(ok): link

Megújult az épület BalassagyarmatonFEL

December 6-án ünnepélyes körülmények között adták át az oktatási-művelődési központ és könyvtár felújított épületét. - F: dec. 7.

Régebbi hírforrás(ok): link

Egyre több időt töltünk az internetenFEL

Egy európai felhasználó átlagosan hetente tíz és egy negyed órát tölt el a világhálón, ami jóval több a tavalyi adatnál. Az emberek főként hírportálokat néznek, de nő a blogolvasók száma is. (Sg.hu) A European Interactive Advertising Association (EIAA) most nyilvánosságra hozott felmérése szerint ez az idő jóval több annál, mint amennyit egy európai internetező egy hét alatt a világhálón töltött 2004-ben. Akkor ez az adat még csak 8 óra és 45 perc volt, tehát alig egy esztendő alatt több mint 17 százalékkal nőtt az internethasználati idő Európában. - F: dec. 2.

Régebbi hírforrás(ok): link

Tippek (táv)munkakereséshezFEL

Napjainkban az intézmények, vállalatok többsége nem hirdet távolról végezhető tevékenységre vagy távmunkára történő felvételt, pedig rengetegen érdeklődnek, hogy hol lehet ilyen típusú tevékenységre jelentkezni. A távmunka nem egzakt, különleges vagy speciális szakma. Távmunkavégzés során a munkavállalók saját foglalkozásukat, saját szakmájukat végzik távoli helyről. Nagy valószínűség szerint tehát nem fogunk olyan álláshirdetésekkel találkozni, amelyben távmunkásokat keresnek. Az álláshirdetésekben hagyományosan adminisztrátorokat, gépírókat, titkárnőket, fordítókat, programozókat, rendszergazdákat, grafikusokat, elemzőket, mérnököket stb. keresnek. Ezeket a foglalkozásokat -- de a szellemi munkavégzéshez, valamint a szolgáltatásokhoz kapcsolódó munkakörök nagy részét is -- lehet akár távoli helyről (otthoni munkahelyről, szatelit irodából, teleházból) végezni. - F: dec. 6.

Régebbi hírforrás(ok): link

Mobiltelefon a közigazgatásbanFEL

A mobiltelefon belépője a közigazgatásba címmel rendezte meg október végén az Első Magyar Mobil-közigazgatási Tudományos Konferenciát a Budapesti Corvinus Egyetem Államigazgatási Karának Közigazgatás-szervezési és Urbanisztikai Tanszéke. A cím, a szervező és a helyszín valóban tudományos tanácskozásra utal, a programban azonban szerepeltek nagyon is gyakorlati problémák, megoldási lehetőségek, esettanulmányok az elektronikus közigazgatás világából, aminek kommunikációs eszköze -- sokak számára talán meglepő módon -- a mobiltelefon. - F: dec. 10.

Régebbi hírforrás(ok): Prím Online, link

eMagyar Klub MarosvásárhelyenFEL

Az információs társadalom népszerűsítése, az informatikai ismeretek bővítése és a magyarországi információs kultúra terjesztése, illetve a közösségteremtés a célja a második határon túli eMagyar Klubnak, amely pénteken a romániai Marosvásárhelyen nyílt meg. - F: dec. 12.

Régebbi hírforrás(ok): Prím Online, link

'Sarkadi Romákért' díj a Művelődési Központ és Könyvtár megbízott igazgatója számáraFEL

A sarkadi cigány kisebbségi önkormányzat közelmúltban megrendezett Kisebbségek Napja rendezvényén a hajdani híres cigányprímásra, Kovács Csúnya Jóskára is emlékezett. Ugyanezen ünnep keretében Sarkad legöregebb roma lakosait is ajándékcsomaggal köszöntötték. E rendezvényen nyújtották át a Sarkadi Romákért kitüntetést. A kisebbségi önkormányzat döntése alapján idén Palástiné Mester Judit Ibolya, a Bartók Béla Művelődési Központ és Könyvtár megbízott igazgatója érdemelte ki a kitüntető címet. - F: dec. 7.

Régebbi hírforrás(ok): link

Megújul a British Council Információs központjaFEL

Megújul a British Council Információs Központja, így 2005. november 25. és 2006. január 29. között szünetelnek a könyvtári szolgáltatások. A Nyelvoktatási Központ, a Vizsgaközpont, a telefonos információszolgáltatás és az iroda zavartalanul működik az átalakítás alatt is. Bővebb információ: British Council; Szabó Sándor. t: (1) 478-4750

Régebbi hírforrás(ok): KultúrPont

Ingyenesen elérhetők a hatályos jogszabályokFEL

A Kormányzati Portálon elérhetők és kereshetők a magyar jogszabályok. A gyűjtemény az önkormányzati rendeletek kivételével minden hatályos jogszabályt tartalmaz. A szolgáltatást kiegészíti a Jognaptár, mely segítséget nyújt a jogszabályváltozások nyomon követésében. Használja a jogszabálykeresőt! - F: dec. 7.

Régebbi hírforrás(ok): link

Cigánytelep-chat az új roma honlaponFEL

C-press.hu néven új roma honlap indult. A cigány közéleti, információs és szolgáltató hírportált a C-PRESS Média Alapítvány működteti. Az alapítvány elnöke, Csík Tamás elmondta: a roma sajtószabadság, a roma kultúra védelmére és közvetítésére hozták létre a hírügynökséget. 'Arra törekszünk, hogy ne fura szerzetként szemléljenek bennünket a nem cigányok, hanem egy tradicionális kultúrával, nyelvvel rendelkező kisebbséget ismerjenek meg bennünk itthon és a világban'-- tette hozzá. Vannak a honlapon olyan oldalak is, melyek a látogatók közreműködésével működnek, mint például a fórum, a cigánytelep-chat, az adok-veszek-ráfizetek apróhirdetései, a roma hitélet vagy az olvasói napló. - F: dec. 9.

Régebbi hírforrás(ok): link

MusiciansWho: komolyzenei portál a magyar muzsikusokértFEL

2005. december 7-én a Zeneakadémia Tanácstermében zenés sajtótájékoztatón mutatkozott be a MusiciansWho komolyzenei portál. Küldetése, hogy segítse a magyar klasszikus zene és a magyar muzsikusok érvényesülését itthon és külföldön. A portál egyedülálló módon ötvözi a komolyzenészek számára fontos információkat. Az angol nyelven is megjelenő szolgáltatás ingyenes. - F: dec. 9.

Régebbi hírforrás(ok): Prím online, link

Ötvenezredik Prím-cikk...FEL

Ha minden igaz, és nem követtek el hibát a webszerkesztők, akkor ez a cikk a Prím Online-on a link URL-címen található meg, és az a kerek szám ott a két perjel között azt jelenti, hogy az infokommunikációs cikkek legnagyobb magyar információbázisában immár 50 ezer cikk van. - F: dec. 10.

Hírforrás:
2005. december 14.  • Továbbküldöm a hírt
Régebbi hírforrás(ok): Prím Online, link

Évkönyvjellegű Kutatási JelentésFEL

2005 decemberében, az Információs Társadalom és Trendkutató Központ kiadásában megjelenik az 1999 óta működő Kutatási Jelentés 2005 évkönyvjellegű száma. - F: dec. 12.

Régebbi hírforrás(ok): Prím Online, linklegyenek kit hírei saját honlapján

Feliratkozás

A heti ingyenes KIT Hírlevelet megrendelheted a kit@gmconsulting.hu-ra írt "Megrendelés" tárgyú levéllel, név és intézmény megadásával, mellyel jelzed az Adatkezelési tájékoztatóban foglaltak elfogadását.

A hírlevél lemondása: ugyanígy, de „Lemondás” tárgymegjelöléssel.
Hírlevélről

A hírlevél hetente, térítésmentesen, csak elektronikus formában jelenik meg. A KIT nyomtatott példányai megtalálhatók a Könyvtörténeti és Könyvtártudományi Szakkönyvtárban is (Könyvtári Intézet, Budapest).

A KIT-archívum tartalma:
Közel 25.000 hír, 2002-től
A KIT-et az EPA (Elektronikus Periodika Adatbázis) is archiválja.

A megrendelők száma kb.:
700 fő

Olvasói létszám:
kb. 1000 fő

Adatvédelem
A KIT szerkesztői a birtokukba kerülő használói adatokat bizalmasan kezelik, azt csak az eredetileg megjelölt célra használják, harmadik fél részére nem adják át. A használati adatokat a csak az egyedi adatközlőket (ha tudomásukra jut) nem visszafejthető módon, összegezve teszik közzé. Pl.: összes olvasói létszám, vagy felmérés eredményeképpen: a KIT-olvasók x %-a vezető beosztású. A használói felmérésekben a válaszadás anonim.
A szerkesztők a KIT-tel kapcsolatos visszajelzéseket egymás között megbeszélik, és visszajeleznek a levélírónak.
Adatkezelési tájékoztató

A KIT tulajdonosa:

GM Info Consulting Kft.
www.gmconsulting.hu


impresszum | szerkesztők | észrevétel e portálról