Keresés a KIT archivumában:  
Könyvtár Információ Társadalom
Heti hírlevél információs és könyvtári szakemberek számára - Szemlék, hírek, kommentárok    angol zászló english flag  

KIT hírlevél: 2002/11., 8. 14.

Sziget MEK-kel
Vége a hírkeresőknek?
Médiafogyasztási szokások: az internet megelőzte az újságot
Kultúraközi kommunikáció
Gondolatok a Könyvtárostanárok Akadémiájáról (vö.: a kultúra)
Idő és kreativitás
Címerek és tettek
Zöld munkahely
A könyv jövőbeni története
Életre szóló könyvtárak
ECDL 2002 - Kutatás és új technológiák a digitális könyvtárak számára
Előadásvázlatot várnak
EU-tanulmány a digitális örökségről


A portálon kívülre mutató linkek a szerkesztés pillanatában élnek.
Ha már nem jelenik meg a korábban élő forrás,
másold a linket a archive.org keresőjébe.

Sziget MEK-kelFEL

Előző számunk lapzártája után kaptuk a hírt, hogy a Szigeten a MEK (Magyar Elektronikus Könyvtár) is jelen volt. Góczán Andrea beszámolójában link kitért az OSZK további online szolgáltatásaira is.

Hírforrás:
2002. augusztus 14.  • Továbbküldöm a hírt
Régebbi hírforrás(ok): link link

Vége a hírkeresőknek?FEL

Hamarosan betilthatják a keresőmotorral automatikusan a netet pásztázó, önálló tartalmat nem szolgáltató hírkereső weboldalakat -- tudósít a Wired.com internetes portál. A hír szerint az utóbbi időben több bírósági ítélet is született az ügyben Dániában és egy német táblabíróságon is, amely elmarasztalja az önálló tartalmat nem szolgáltató internetes oldalakat. Az ítéletek egy uniós jogszabály szerint születtek, így elképzelhető, hogy a csatlakozási folyamat egyik vesztesei a hírkereső oldalak lehetnek.

Hírforrás:
2002. augusztus 14.  • Továbbküldöm a hírt
Régebbi hírforrás(ok): FigyelőNet 2002.08. 01.

Médiafogyasztási szokások: az internet megelőzte az újságotFEL

A Freeserve internetszolgáltató számára készült, a média-felhasználásról szóló legújabb felmérés szerint a televízió és a rádió mögött ma már az internet számít a harmadik számú hírforrásnak és szórakoztató médiumnak, megelőzve a nyomtatott sajtótermékeket. A jelenség valamennyi (!) demográfiai csoport esetében megfigyelhető. Pl. a szebbik nem képviselői jelenleg ötször annyi időt töltenek el internetezéssel, mint magazinok olvasásával. Mindez azt jelzi, milyen jelentős szereplővé lépett elő az internet. A lapkiadók szempontjából a legnagyobb aggodalomra az adhat okot, hogy a hirdetők által a legjobban kedvelt célközönség, a 16-34 éves korcsoport tagjai mintegy 15-ször annyi időt töltenek el a hálózaton, mint újsággal a kézben.

-- A könyvtárak kirakják polcaikra a nyomtatott folyóirataikat. Jobb esetben nem a különálló folyóirat-polcokra, hanem a "szakhoz", azaz a képzőművészetieket a művészeti könyvespolcokra vagy mellé, a turisztikaiakat pedig a földrajzhoz. Kérdés lehet, hogy a gyűjtőkörbe tartozó elektronikus folyóiratokat, hírleveleket gyűjti-e a könyvtár és hogy miképpen hívja fel rájuk a figyelmet. A hagyományos berendezésű könyvtárakban az elektronikus források (számítógépek) a különálló infotéka helyiségében kaptak helyet. A nyolcvanas évek végétől az elektronikus munkaállomások helye is a szakoknál van, azaz az olvasó egy helyen keresheti pl. az állattenyésztéssel kapcsolatos folyóiratokat, könyveket, elektronikus forrásokat, legyenek azok bármilyen nyelven. Ha a könyvtár figyelembe veszi a használói igények változását, az elektronikus folyóiratok kínálatának kérdéseiben választ kell találnia -- a közkönyvtárakban is. Vajon a könyvtár feltünteti-e pl. folyóirat-jegyzékében a virtuálisan hozzáférhetőeket is? (MG)

Régebbi hírforrás(ok): link Infinit Hírlevél 164.szám 2002. augusztus 8.

Kultúraközi kommunikációFEL

Falkné dr. Bánó Klára hasonló című könyvéből a BOSS szemez. A kultúra (szervezeti, vállalati, nemzetre jellemző) a közösség tagjai által osztott -- rituálékban, szimbólumokban és tárgyakban megjelenő -- alapvető előfeltevések, hiedelmek és értékek rendszere, amelyek segítségével a tagok meghatározzák magukat és környezetüket. Hofstede kutatásaira alapozva a cikk megjegyzi, hogy (statisztikailag!) az átlagnál magasabb a magyarok (és pl. a németek) szorongási szintje, ugyanis e népeknek alacsony(abb) a bizonytalanságtűrő-képessége -- mondjuk az angolokhoz vagy hollandokhoz képest. A kultúra anomáliáit természetesen egy nemzeten, tájegységen, iparágon, szervezeten belül ill. azok között is lehet vizsgálni. A cikk ugyan a könyvtárosokra nem tér ki, de felhívja a figyelmet a magyar egészségügyben uralkodó hierarchikus szemléletmódra, ami pl. a környezeténél magasabb szintű rangkórság is fémjelez. A kis hatalmi távolság tartása (tegeződő forma az IKEA kommunikációja) idehaza felháborodást váltott ki, főként a 40-60 éves korosztályban. Feltehetően tanulságos eredményt mutatna a könyvtárosok kulturális vizsgálata, akár belső, akár külső, összehasonlító vizsgálat eredménye is. Hofstede vizsgálatában szereplő ellentétpárok:
- bizonytalanságtűrő -- bizonytalanságkerülő
- férfias -- nőies
- kis hatalmi távolság -- nagy hatalmi távolság
- individualista -- kollektivista.

Hírforrás:
2002. augusztus 14.  • Továbbküldöm a hírt
Régebbi hírforrás(ok): BOSS 2002. augusztus p. 53-55

Gondolatok a Könyvtárostanárok Akadémiájáról (vö.: a kultúra)FEL

Ha az előző cikk gondolatait folytatjuk, szép példákat találunk a kultúra anomáliáira a Könyvtárostanárok IX. Nyári Akadémiájának előadói nyilatkozatai között.
Az "A" előadó szerint a könyvtárhasználatnak nem egy tantárgyhoz kell kötődnie, hanem kereszttantárgyként átszőnie valamennyi ismeretkört.
A "B" előadó az iskolai könyvtárak és az egységes könyvtári rendszer viszonyát elemezte, rávilágított a kulturális miniszter, mint ágazati irányító, szabályozó, fejlesztő és ellenőrző szerepére.
A "C" előadó a könyvtár, az információ gondozását nem a kulturális tárcára, hanem az információs politikát formáló szervezetre, intézményre bízná. Az előadásjegyzetek részleteiből látható, hogy az "A" előadó inkább férfias, kollektivista értékeket pendít.
A "B" előadó erőteljesen bizonytalanságkerülő, nagy hatalmi távolságot és kollektivizmust sugall. A "C" előadó a "B"-vel ellentétben bizonytalanságtűrő, kis hatalmi távolságot tartó és individualista. A Hofstede kultúrafelmérését támogató ún. GLOBE-felmérés természetesen ennél finomabb elemzőeszközöket alkalmaz. A példából azonban szemmel látható az előadók eltérő szocializáltsága és a kultúrából adódó vezetési, irányítási stílus. (A kultúra és a vezetési stílus összefüggéseire a KIT következő számában visszatérünk.) (MG)

Régebbi hírforrás(ok): Mikulás Gábor

Idő és kreativitásFEL

Az időhiány általi nyomás nem serkenti a kreativitást. Ugyanakkor aki ebben él, tevékenységét kreatívabbnak érzi, mint az, aki nem ilyen nyomás alatt dolgozik -- állapította meg Terasa Amabile (HBS). Javaslata szerint a menedzsereknek fel kellene hagyniuk a kreativitást csökkentő attitűdjeikkel. Ilyenek: szoros határidők, szervezeti politikai kötöttségek hangsúlyozása, új ötletek közvetett és közvetlen kritizálása, a jelen helyzetre való hivatkozás. A kreativitás fokozása érdekében a hangsúlyt a munkára, mint kihívásra szükséges helyezni, kívánatos a munkacsoportok tevékenységének támogatása, kölcsönös és rendszeres kommunikációra, források biztosítására. A Harvard oktatója több kísérlettel bizonyította, hogy nem a külső, hanem a belső motiváció eredményez igazán kreativitást, azaz, amikor "az én vezérem bensőmből vezérel."

Hírforrás:
2002. augusztus 14.  • Továbbküldöm a hírt
Régebbi hírforrás(ok): Harvard Business School Working Knowledge 2002. július 29.; link

Címerek és tettekFEL

Az Országos Széchényi Könyvtár dísztermében augusztus 9-én felavatott vármegyei címerek önmagukon túlmutató jelentést is hordoznak. Annak ellenére, hogy könyvtárügyi döntésekben és közgondolkodásban sajnos nemegyszer marad ki ez a dimenzió. Ennek ellenkezőjéről szól a külsejében meglepően "dizájnt" váltó Könyvtári Levelező/lap cikke: Rend és rendszer: Könyvtári és információs fejlesztések a határon túl. (Kálóczy Katalin jún. 19-én Zentán elhangzott előadásának részlete.)

Hírforrás:
2002. augusztus 14.  • Továbbküldöm a hírt
Régebbi hírforrás(ok): Könyvtári Levelező/lap, augusztus

Zöld munkahelyFEL

A Figyelő cikke számos költséges illetve pénzbe nem kerülő szempontot javasol, melyeket azonnal,de átalakításnál és természetesen új épület építése előtt is lehet alkalmazni -- természetesen könyvtárban is. Cél, hogy a munkahely munkavállaló és ügyfél számára kellemes, energia- és anyagigénye az optimális minimumon legyen. Amellett, hogy ne vásároljunk trópusi fából készült bútort ;-) hasznos tipp, hogy a mobil, elemes polcrendszer sok szempontból olcsóbb, praktikusabb. A szobanövények, a fal- és bútorszín egyaránt befolyásolják a hőérzetet. Emellett szó esik a térelrendezés, kávéfőzés, papírhasználat környezeti szempontjairól is.

Hírforrás:
2002. augusztus 14.  • Továbbküldöm a hírt
Régebbi hírforrás(ok): Figyelő; 2002. augusztus 1. p. 32-33; link

A könyv jövőbeni történeteFEL

A hollandiai Hága 2002. november 7. és 9. között a könyv jövőjéről rendezendő konferenciának ad otthont, melynek során bemutatják a Bibliopolis nevű, a holland könyvnyomtatás történetét feldolgozó digitális adatbázist, valamint megvitatják az új médiumok hatását a könyv jövőjére. (EUCLID alert 31) Bővebb információ: Bibliopolis Conference/Koninklijke Bibliotheek Department of Special Collections; P.O. Box 90407, 2509 LK The Hague, The Netherlands E: bibliopolisconference@kb.nl
I: link

Hírforrás:
2002. augusztus 14.  • Továbbküldöm a hírt
Régebbi hírforrás(ok): link

Életre szóló könyvtárakFEL

2002. augusztus 18. és 24. között rendezik Glasgowban (Skócia) az "Életre szóló könyvtárak: demokrácia, sokszínűség, szolgáltatás-nyújtás" című konferenciát, melynek alcíme: "A múltra alapozás - befektetés a jövőbe". A jelen (és a jövő) tudásalapú társadalmában kulcsfontosságú tényezővé vált a tanulás, illetve a megszerzett tudás rendszerezése; a társadalom inkluzivitásának fokmérője pedig az információhoz való szabad hozzájutás lett. Ahhoz, hogy a könyvtárak megfelelőképpen elláthassák tanulást támogató és információ-terjesztő szerepüket, magasan képzett munkatársakra van szükségük. (EUCLID alert 31)

Hírforrás:
2002. augusztus 14.  • Továbbküldöm a hírt
Régebbi hírforrás(ok): link

ECDL 2002 - Kutatás és új technológiák a digitális könyvtárak számáraFEL

Róma ad otthont 2002. szeptember 16. és 18. között az ECDL 2002. konferenciának, melynek fő témája: hogyan lehet a különféle eszközök, módszerek, rendszerek segítségével a felhasználók számára elérhető, hatékony digitális könyvtárakat létrehozni? (EUCLID alert 31) Bővebb információ: Istituto di Elaborazione dell'Informazione; Area della Ricerca CNR di Pisa, Via G. Moruzzi, 1, I-56124 Pisa, Italy - Tarina Ayazi T: +39 050 315 2912 F: +39 050 315 2810.

Régebbi hírforrás(ok): link

Előadásvázlatot várnakFEL

Az Internet Librarian International c. folyóirat 2003. március 17. és 19. között Londonban rendez konferenciát, "Tartalom és technológia összekapcsolása" címmel. Előadásvázlatokat, témajavaslatokat (a honlapjukon megadott témacsoportokon belül) 2002. szeptember 9-ig várnak. (el.pub 205) Bővebb információ: I: link

Hírforrás:
2002. augusztus 14.  • Továbbküldöm a hírt

EU-tanulmány a digitális örökségrőlFEL

Nagy-Britannia Felsőoktatási Digitalizációs Szolgálata (HEDS - Higher Education Digitisation Service) tanulmánya a kulturális örökséggel foglalkozó szervezetek (könyvtárak, múzeumok, galériák, levéltárak) digitális formátum-használatáról 2002. június végén jelent meg. A felmérés során 51 európai szervezettől gyűjtöttek információt. (el.pub 199)

Régebbi hírforrás(ok): linklegyenek kit hírei saját honlapján

Feliratkozás

A heti ingyenes KIT Hírlevelet megrendelheted a kit@gmconsulting.hu-ra írt "Megrendelés" tárgyú levéllel, név és intézmény megadásával, mellyel jelzed az Adatkezelési tájékoztatóban foglaltak elfogadását.

A hírlevél lemondása: ugyanígy, de „Lemondás” tárgymegjelöléssel.
Hírlevélről

A hírlevél hetente (júliusban, augusztusban kéthetente), térítésmentesen, csak elektronikus formában jelenik meg. A KIT nyomtatott példányai megtalálhatók a Könyvtörténeti és Könyvtártudományi Szakkönyvtárban is (Könyvtári Intézet, Budapest).

A KIT-archívum tartalma:
Közel 28.000 hír, 2002-től
A KIT-et az EPA (Elektronikus Periodika Adatbázis) is archiválja.

A megrendelők száma kb.:
700 fő

Olvasói létszám:
kb. 1000 fő

Adatvédelem
A KIT szerkesztői a birtokukba kerülő használói adatokat bizalmasan kezelik, azt csak az eredetileg megjelölt célra használják, harmadik fél részére nem adják át. A használati adatokat csak az egyedi adatközlőket (ha tudomásukra jut) nem visszafejthető módon, összegezve teszik közzé. Pl.: összes olvasói létszám, vagy felmérés eredményeképpen: a KIT-olvasók x%-a vezető beosztású. A használói felmérésekben a válaszadás anonim.
A szerkesztők a KIT-tel kapcsolatos visszajelzéseket egymás között megbeszélik, és visszajeleznek a levélírónak.
Adatkezelési tájékoztató

A KIT tulajdonosa:

GM Info Consulting Kft.
www.gmconsulting.hu


impresszum | szerkesztők | észrevétel e portálról