Keresés a KIT archivumában:  
Könyvtár Információ Társadalom
Heti hírlevél információs és könyvtári szakemberek számára - Szemlék, hírek, kommentárok    angol zászló english flag  

KIT hírlevél: 2005/9., 3. 2.

Könyvtári szaklapok -- előre leosztott támogatás és gyökértelen marketing
Videofilmek könyvtári kölcsönzése -- jogszerűen
Bővülő felsőoktatási források az EISZ-re
A fiúk lemaradnak az olvasásban
Nem az információs társadalom imájának mormolása a feladat
Könyvtárosok konferenciája -- könyv, könyvtáros, olvasó
Filmet és zenét is visznek a falvakba a könyvtárbuszok
Kiegészülnek a gyorsjelentések -- mit tett a cég a társadalomért?
Leonardo da Vinci Budapesten
Veszélyben az informatikaoktatás a bölcsészképzésben -- konferencia
Mobil távközlés közintézményekben
Tehetségmenedzsment -- a HR mumusa
Szemléletváltás a karrier-menedzsmentben
Hol bolt, hol nem bolt -- e-kereskedelem
Folytatódnak a határon túli informatikai fejlesztések
Nagysebességű internet a magyar felsőoktatási és kutatási intézményeknek
e-közszolgáltatások mindenkinek
Egymillió internetes háztartást ígér az IHM 2006 végére
Axelero Weblap-varázsló: saját weboldal akár 30 perc alatt!
Könyvfesztivál 2005
Digitalizált Mozart-operák
Digitalizálják a Bolyai örökséget
Cuki kis könyv -- kekszből
A hétnyelvű szótár újra Egerben
Manci -- a könyvtároskisasszony
Szabványkereső a pécsi Pollackon
Döcögős adatbázis a határon túli magyar kulturális intézményekről
Új szolgáltatás tallózó álláskeresőknek
Megjelent a [csevegőszoba] könyv
Könyv a vállalatbiztonságról


A portálon kívülre mutató linkek a szerkesztés pillanatában élnek.
Ha már nem jelenik meg a korábban élő forrás,
másold a linket a archive.org keresőjébe.

Könyvtári szaklapok -- előre leosztott támogatás és gyökértelen marketingFEL

A könyvtári lapok NKA-támogatásai szemmel láthatóan előre leosztottak -- mondta Fisch Gábor László, az NKA Bizottság szakértője, a lapok által beadott pályázatok adatai alapján. Lapszámok példányaira(!) akár 3700 Ft állami támogatás is juthat, ami a hallgatóságban is megrökönyödést váltott ki. (A lapokra lebontott, részletesebb adatok megjelenése a Könyvtári Levelező/lapban várható.) Veszély, hogy a szinte kizárólag intézmények által járatott lapokról olvasói visszajelzés nagyon gyengén csordogál. (Felvetődött egy könyvtári lapokat minősítő rendszer létrehozása is.) A szerkesztők beszámoltak lapjaik tevékenységéről, melyben esett szó a jövőről is. Az olvasók és igényeik azonban mindössze kétszer(!) kerültek szóba. Jórészt arról esett szó, hogy a lapok mit és hogyan szándékoznak közölni. Jó hír, hogy a TMT és a Könyvtári Figyelő cikk alapú számlálórendszert épít be portáljára, így a közölt cikkek minőségére is kap majd a szerkesztőség egyfajta visszajelzést. A Könyvtári Levelező/lap honlapján könyvtári programok nyilvántartásával kísérletezik, a Figyelő a jövő évtől kéthavonta szeretne ismét megjelenni. A 'TMT+' szolgáltatás keretében a lapban meg nem jelenő anyagokat is lehet majd olvasni. Dippold Péter a pénzügyi helyzet, az együttműködés és az internet hatását javasolta megvitatni, Fodor Péter a kezdeményező attitűdre helyezte a hangsúlyt.
Nem biztos, hogy ennyi lap kell a jövőben is -- lehet akár több, és kevesebb is -- ám a költségtudatosságot emelni mindenképpen szükséges. A szakmai nap résztvevői tanúi lehettek annak, hogy a szakmai információ kínálata és igénye között még nem tudatosult eléggé a kapcsolat. Így aligha eshet szó komolyan értékről és marketingről. Biztató, hogy a workshop címe Stratégia és megújulás volt, továbbá hogy a szakmai lapok ügyéről való eszmecsere folytatódni fog.

Régebbi hírforrás(ok): MG

Videofilmek könyvtári kölcsönzése -- jogszerűenFEL

Analóg készülékek lejátszható videokazetták esetében általában kétféle helyzet adódik:
- ha a könyvtár a videokazettát a szabad felhasználás körébe eső módon (vagyis a beiratkozott olvasóknak térítés nélkül) kölcsönzi, akkor a szerzői jog szempontjából helyesen jár el. A térítési díjat 'filmklub', 'video baráti kör' és más hasonló, a könyvtárhasználati díjon felüli költséggel járó tagdíjjal sem tanácsos elfedni.
- a video kiadók azonban kölcsönzési célra gyakran ún. kölcsönzési felárral adják el a kazettákat, nemcsak a kereskedelmi céllal létrehozott videotékák, hanem a könyvtárak számára is. A kölcsönzési felárral vásárolt példányokat a könyvtár is kölcsönözheti térítési díj ellenében.
Más a helyzet a DVD-k esetében, ezeket ugyanis a 'számítástechnikai eszközzel működtetett adatbázisok' körében tartjuk számon, és ezért nem vonatkozik rájuk a szabad felhasználás, vagyis a jelenlegi szabályok szerint a könyvtárakban a DVD-n forgalomba hozott filmeket nem tanácsos kölcsönözni. A szerzői jogi törvény (link ), az egyes műtípusokra szakosodott közös jogkezelő szervezetek adatai (link ) és a legfontosabb tudnivalók (link ) hozzáférhetők a Magyar Szabadalmi Hivatal honlapján.

Régebbi hírforrás(ok): Dr. Tószegi Zsuzsanna

Bővülő felsőoktatási források az EISZ-reFEL

A tavalyi 400 millió forinttal szemben idén 860 milliót különítettek el az Elektronikus Információs Szolgáltatásra a felsőoktatásban. A program keretében elérhető adatbázisok használata közel négyszeresére emelkedett 2002-2004 között. Magyar Bálint oktatási miniszter egy csütörtöki konferencián elmondta: idén mintegy 860 millió forintot fordítanak - a tavalyi 400 millióval szemben - az Elektronikus Információs Adatszolgáltatásra (EISZ) a felsőoktatásban. A szakminiszter felidézte, hogy az EISZ Nemzeti Program keretében elérhető adatbázisok használata 2002-2004 között közel négyszeresére emelkedett, amelynek hatvan százaléka hallgató. Tavaly az év eleji 30 ezer regisztrált hallgatói létszám év végére 40 ezerre emelkedett. - F: febr. 24.
-- A miniszter kitért arra, hogy átalakul a jövőben a könyvtárak funkciója, változnak az olvasási, információszerzési szokások. Rámutatott: a felsőoktatási intézmények versenyezni fognak az államilag finanszírozott és költségtérítéses hallgatókért egyaránt, s kínálatukba a kollégiumi ellátás, képzési feltételek mellett a könyvtári ellátottság is beletartozik majd. A könyvtárfejlesztések kapcsán elmondta: jelenleg a Debreceni Egyetemen 1,4 milliárd forint értékben folyik beruházás, a Kaposvári Egyetemen 600 millió forint értékben, és a Veszprémi Egyetemen is bővítik a könyvtárakat 1,2 milliárd forintos beruházással. - F: febr. 24.

Régebbi hírforrás(ok): link ; link

A fiúk lemaradnak az olvasásbanFEL

Donna Lester Taylor kutatási adatokra támaszkodva állítja, hogy a mögöttünk lévő évtizedben az USA közoktatása számos intézkedést hozott a mindenfajta diszkrimináció felszámolása érdekében. Pl. a jó évtizede tapasztalt nemi különbségek kiegyenlítésére törekedtek például a matematika területén a lányok, az olvasásban pedig a fiúk hátrányainak ledolgozásával. A lányok iskolai teljesítményei a matematika és természettudományok terén így mára a fiúkéval csaknem egyenragúnak minősíthetők, ám az olvasásban mára a korábbiaknál is nagyobb a 'szakadék': a fiúk a korábbiaknál is kevesebbet, rosszabbul olvasnak. Okok: alapvetően társadalmi folyamatok, főként a vonzó példák ritkulása. A családokban és az iskolákban egyre kevesebb a megbízhatóan jelenlévő férfiak száma. Sőt, a tantervek és a pedagógusi gyakorlat is rendre figyelmen kívül hagyja a két nem eltérő olvasási stratégiáját: a lányok sokat és szívesen olvasnak, beszélnek az érzelmekről, amit a fiúk kifejezett tartózkodással fogadnak. Ők a felfedezést, az információszerzést értékelik a betűk világában is. Javaslatai szerint (jórészt) mást és másként kellene a tizenéves fiúkkal és lányokkal olvastatni.
-- Az ötlet magyar megvalósítása: Tóth Krisztina – Valaczka András: Ikerkönyvek 5. osztályosok számára, Nemzeti Tankönyvkiadó 2004 (Nagy A.)

Régebbi hírforrás(ok): Taylor: 'Not just boring stories': Reconsidering the gender gap for boys. In: Journal of Adolescent & Adult Literacy, 2004/4 ref.: Nagy Attila.

Nem az információs társadalom imájának mormolása a feladatFEL

Történik valami a szemünk láttára, amit egyre nehezebben tudunk okosan leírni, józanul értelmezni. Annyi bizonyos, hogy a technológiai változások kulturális következményei egyre szembeötlőbbek, sokrétűbbek, s egyben nehezebben átláthatók. (...) A kihívás az, hogy egy dollármilliárdokat mozgató hálózat működésének játékszabályait miként értjük meg magyarul, és miként tesszük ezeket a megértéseket nyilvános viták köztulajdonává. Ha van még értelme érvényesen, azaz nem a panaszkodásba kimerülve nemzeti kultúráról beszélnünk, akkor az ennek a kontextusnak az elsajátítása után kezdődhet el. (György Péter cikke) - F: febr. 5.

Régebbi hírforrás(ok): link Reagálás a cikkre: A láthatatlan lopás (Fábri Péter) - F: febr. 22., link

Könyvtárosok konferenciája -- könyv, könyvtáros, olvasóFEL

A Kárpátaljai Magyar Pedagógusszövetség, illetve a Kárpátaljai Magyar Könyvtárosok Információs Egyesülete február 19-20-án Beregszászon a Rákóczi Főiskola Kölcsey Ferenc Szakkollégiumában konferenciát szervezett a kárpátaljai magyar iskolák könyvtárosai számára. - F: febr. 23.

Régebbi hírforrás(ok): link

Filmet és zenét is visznek a falvakba a könyvtárbuszokFEL

Az idei évben már működésbe léphetnek azok a könyvtárbuszok, amelyek a könyvekkel, CD-kel és DVD-kel látnák el a könyvtár nélküli kis falvakat. A kultusztárca tervei szerint a buszok legalább ötezer kiadványt szállítanának, és internet hozzáférés is lenne rajtuk. Emellett olyan közhasznú információkat is nyújtana a falu lakóinak, mint például a közeli városban található álláslehetőségek, s a lakosok rendelhetnek is dokumentumokat, amit a busznak a következő alkalomra be kellene szereznie. A falvakba a tervek szerint legalább kéthetente látogatna el a könyvtárbusz. A közel 50 millió forintba kerülő speciális busz finanszírozását az a néhány héten belül elkészülő kormányrendelet biztosítaná, amely a kistérségi társulások megalakulásának ösztönzéséről rendelkezik. Ezen jogszabály értelmében a kistérségek a jövőben különféle szociális és oktatási tevékenységekre pályázhatnak, köztük a könyvtárbuszra is, majd az elnyert pénzt átutalnák a kiválasztott városi vagy megyei könyvtárnak, ami aztán megvásárolná a buszt. A kulturális minisztérium tervei szerint 2005 második felében várhatóan 5-6 könyvtárbusz lép működésbe, a buszpark pedig várhatóan 30 mozgó könyvtárból áll majd. - F: febr. 23.

Régebbi hírforrás(ok): link

Kiegészülnek a gyorsjelentések -- mit tett a cég a társadalomért?FEL

Az EU közepes és nagyvállalatainak a 2005-ös üzleti évtől kezdve a társadalmi felelősségvállalásban vállalt szerepükről is számot kell adniuk, különös tekintettel a környezeti hatásokra és kockázatok kezelésére. Az Európai Unió volt magyarországi nagykövete, Michael Lake népszerűsíti a szigetországban már több évtizedes hagyományokkal rendelkező vállalati és társadalmi felelősségvállalást (CSR). A munkaügyi tárca által szervezett fórumon a szakember elmondta: a sikeres vállalatok felismerték, hogy a cég értékét komolyan befolyásolják az olyan immateriális javak, mint a tudásbázis, márkák ismertsége, valamint a hírnév. A CSR-hez egyebek mellett hozzátartozik a környezetvédelem, a munkahelyi esélyegyenlőség biztosítása, az etikus üzleti magatartás, a sport és kulturális támogatás, illetve a közösségi programok. - F: febr. 22.

Régebbi hírforrás(ok): link

Leonardo da Vinci BudapestenFEL

Részben Dan Brown: A Da Vinci-kód című nagy sikerű, ám sokat vitatott
regényének is köszönhetően minden bizonnyal nagy érdeklődésre tarthat számot a
Fővárosi Szabó Ervin Könyvtárban a Hoepli Kiadó 1894-1904-es Leonardo da
Vinci 'Codex Atlanticus' nemzetközi kiállítása. A kiállítás látogatóinak
lehetősége nyílik megtekinteni a Hoepli Kiadó 1894-1904-es Leonardo da
Vinci 'Codex Atlanticus' kiadásának több mint 60 eredeti, az Accademia
Nazionale dei Lincei levéltárából származó táblaképét, valamint a Vinci-i
Leonardo Múzeum illetve a Boldetti történelmi gyűjtemény anyagát képező
különböző gépmodelleket. Ezen kívül betekintést nyerhetnek Leonardo
magánéletének részleteibe, a kor legfontosabb embereivel kialakított
kapcsolataiba, matematikai, nyelvészeti tanulmányaiba, irodalmi munkásságába
(elbeszélések, találós kérdések). Egyszóval a kiállítás teljes képet nyújt az
olasz reneszánsz egyik legfontosabb kulcsfigurájáról, úgy, hogy nagyságán túl
bemutatja emberségét, hibáit, hétköznapi problémáit, közelebb hozván őt az
átlagemberhez. Hasznos információk:
link
- F: febr. 28.

Régebbi hírforrás(ok): link

Veszélyben az informatikaoktatás a bölcsészképzésben -- konferenciaFEL

A kétszintű felsőoktatási rendszer kialakítása (bolognai folyamat) során számos kérdés merült fel a bölcsészek informatikai képzésével kapcsolatban. Az aktuális problémák feltárására, a képzés áttekintésére és a megoldások kidolgozásának megkezdésére az ELTE BTK Informatikai és Könyvtártudományi Intézete tudományos konferenciát szervez. - F: febr. 27.

Régebbi hírforrás(ok): Prím Online, link

Mobil távközlés közintézményekbenFEL

A hazai közintézmények 55 százaléka rendelkezik mobiltelefonnal; az előfizetések túlnyomó többsége számlás konstrukcióban működik. A piac dinamikus fejlődése 2004-ben is folytatódott. Mobiltelefon-előfizetésse- legalább egy darabbal valamelyik szolgáltatónál, fizetési módozattól függetlenül -- a 16 ezer költségvetési intézmény 55 százalékának, mintegy 8800 szervezetnek van. A penetrációs mutató az egyes szegmensekben jelentős eltéréseket mutat: a központi költségvetésből finanszírozott szervezetek közel mindegyikénél [94 százalék] található legalább egy előfizetés, az oktatási intézmények háromnegyedénél viszont egy sincs. A részletes tevékenységcsoportokat tekintve az általános központi közigazgatás, a felsőfokú oktatás és a fekvőbeteg-ellátás büszkélkedhet 95 százalék feletti értékekkel, míg a legrosszabb a közép- és alapfokú oktatás, valamint a sport, kultúra, szórakozás intézményeinek helyzete. - F: febr. 17.

Régebbi hírforrás(ok): link

Tehetségmenedzsment -- a HR mumusaFEL

A tehetséges munkatársak azonosítása, kiemelése a többiek közül, a rájuk fordított fokozott figyelem rengeteg problémát vet fel a vállalatok életében. A magyar cégek viszont ebben látják sikerük zálogát. A magyar vállalatok vezetői harmadik helyre sorolják a tehetségek magukhoz vonzását és megtartását azon tényezők közül, melyektől rövid távú sikerességük függ. Ha a vezérigazgatók hároméves távlatban vizsgálják meg az eredményességüket befolyásoló tényezőket, a tehetségmenedzsment már az előkelő második helyre ugrik előre. - F: febr. 2.

Régebbi hírforrás(ok): link

Szemléletváltás a karrier-menedzsmentbenFEL

A versenyképességüket kisebb létszámmal és laposabb hierarchikus rendszerrel tartani kívánó vállalatok megváltozott munkaköri struktúrája a humánerőforrással foglalkozó szakembereket is új kihívások elé állítja. Ezt a témát boncolgatták a szakma képviselői az Institute for International Research (IIR) "Karriermenedzsment a laposodó szervezeti piramisokban" elnevezésű konferenciáján. - F: jan. 28.

Régebbi hírforrás(ok): link

Hol bolt, hol nem bolt -- e-kereskedelemFEL

Kész csoda, hogy egyáltalán működik Magyarországon elektronikus kereskedelem, állítja a felhasználók érdekeit képviselő egyik iroda. Rendkívül alacsony az e- kereskedelem volumene, okát az Internet alacsony elterjedtségében, és a hazai jogi szabályozás ellentmondásaiban kell keresnünk. Új szabályozásra lenne szükség, hogy valóban költséghatékony internetes áruházak működjenek nálunk is. Jelenleg ugyanis jó néhány árucikk esetében tízezreket spórolhatnak a vásárlók, ha külföldi honlapokról rendelnek. A hazai e-kereskedelem helyzetének bemutatását adatok és példák teszik érzékletesebbé. - F: febr. 26.

Régebbi hírforrás(ok): link

Folytatódnak a határon túli informatikai fejlesztésekFEL

Kedden aláírták a határon túl élő magyarok informatikai támogatásáról szóló IHM-pályázat szerződéseit. A határon túli területeken összesen 225,8 millió forintot fordítanak eMagyarország pontok kialakítására, kulturális értékek digitalizálására és informatikai képzésre. Fél éven belül körülbelül száz eMagyarpontot hoznak létre a határon túli magyarlakta területeken, a tartalomfejlesztési programmal a magyar nyelvű írott médiát viszik el a határon túli magyarságnak, és internetes megjelenési lehetőséget biztosítanak a regionális magyar sajtónak. Diákoknak ECDL-képzést, tanároknak informatikai alapismereteket tanítanak, a tartalomfejlesztésről szóló program a Nemzeti Digitális Adattárhoz kapcsolódó ismeretterjesztő adatbázisok létrehozását támogatja. - F: febr. 23.,

Régebbi hírforrás(ok): link

Nagysebességű internet a magyar felsőoktatási és kutatási intézményeknekFEL

A Matáv és a Cisco Systems képviselői ünnepélyesen átadták azt az országos gerinchálózatot, amely nagysebességű internet hozzáférést biztosít a Nemzeti Információs Infrastruktúra Fejlesztési Iroda (NIIFI) budapesti központja, hét regionális központként működő egyetem, valamint számos további kutatási és oktatási intézmény számára. Az új hálózat biztosítja a GEANT2 (az Európai Unió által támogatott Pán-európai kutatóhálózat) számítógép hálózatához való egyenszilárdságú hozzáférést az NIIFI tagintézményi kör közel 700 hazai intézményének csaknem 600 000 felhasználója számára. A most elindított szolgáltatás 10 Gbps sebességgel képes továbbítani az információkat, legyen szó adat-, hang-, vagy videó-forgalomról. A közép-kelet európai régióban Magyarország rendelkezik az első országos méretű 10 Gbps hálózattal. - F: febr. 25.

Régebbi hírforrás(ok): link

e-közszolgáltatások mindenkinekFEL

Az IHM által 2005. február 23-án megtartott eTEN Információs Napnak célja egy újabb európai uniós pályázati lehetőség ismertetése, valamint a bel- és külföldi partnerkapcsolatok erősítése volt. Az eseményen az információs társadalom fejlesztésével foglalkozó kormányzati és önkormányzati szakemberek mellett a szakmai szervezetek és a pályázat iránt érdeklődő vállalatok képviseltették magukat. Az IHM képviselői az információs napon elmondták, hogy az eTEN programban Magyarország a tavalyi évben vett részt először és a sikeres pályázati konzorciumok tagjai közötti 29 magyar résztvevő (önkormányzatok és vállalkozások) 10 projektre összesen több mint 1 millió euró támogatást nyert el. Az eTEN az Európai Bizottság információs társadalom programjainak egyike, célja az infokommunikációs infrastruktúrára alapozott olyan közcélú alkalmazások és szolgáltatások bevezetésének elősegítése, amely transzeurópai vonatkozásban is közös érdek. Az eTEN idei pályázati kiírása 2005. február 10-én jelent meg, beadási határideje 2005. május 10., keretösszege 45 millió euró. - F: febr. 24.

Régebbi hírforrás(ok): link

Egymillió internetes háztartást ígér az IHM 2006 végéreFEL

Az otthoni internet-hozzáféréssel rendelkező háztartások száma 2006 végére eléri az 1 milliót, amivel a háztartási internetellátottság a jelenlegi 17 százalékról 26 százalékra emelkedik, hozzájárulva az Informatikai és Hírközlési Minisztérium (IHM) által kitűzött cél, a 2 millió új internetező eléréséhez -- olvasható a tárca NSZS 2005 projektje keretében készített lakossági felmérésben. Az előrejelzés szerint 2006 végére az internettel rendelkező háztartások csaknem 60 százaléka szélessávú hozzáféréssel rendelkezik majd, szemben a jelenlegi 48 százalékkal. Az 1800 háztartást tartalmazó reprezentatív mintán elvégzett felmérés arra is rámutatott, hogy a megkérdezettek döntő többsége szerint a szélessáv gyorsabb terjedésének legfőbb korlátja a magas ár: 5000 forintos szélessávú hozzáférési árnál mind a jelenleg csak keskenysávú hozzáféréssel rendelkezők, mind a ma még anyagi okokból hezitálók nagy számban vásárolnának szélessávú hozzáférést. - F: márc. 1.

Régebbi hírforrás(ok): Prím Online, link

Axelero Weblap-varázsló: saját weboldal akár 30 perc alatt!FEL

2005. február 16-án új szolgáltatást indított útjára az Axelero Internet Weblapvarázsló néven, amellyel minden egyéni és vállalati felhasználó egyszerűen elkészítheti saját weboldalát egy internetböngésző segítségével. Az Axelero előfizetéssel rendelkező ügyfelek számára ingyenes szolgáltatás használatához elegendő a szövegszerkesztő programok ismerete, így a beépített sablonok segítségével akár 30 perc alatt összeállítható egy új website. - F: szept. 23.,

Régebbi hírforrás(ok): Prím Online, link

Könyvfesztivál 2005FEL

A világszerte népszerű brazil szerző, Paulo Coelho lesz a díszvendége az idei, április 21--től 24--ig tartandó XII. Budapesti Nemzetközi Könyvfesztiválnak. Az 58 éves Coelho mára Márquez után a világ második legolvasottabb dél- amerikai szerzője. A portugál nyelvű kortárs irodalom e kiemelkedő alakján kívül a díszvendég Oroszország lesz a rendezvénysorozaton. Az eddigi egyeztetések alapján várhatóan Budapestre érkezik Irina Gyenyeskina, Viktor Jerofejev, Tatjana Tolsztaja és a Prágában élő Pjotr Vajl. Külön érdekessége lesz a találkozónak, hogy Jerofejev egyik regénye alapján Moszkvai szépség címmel kamaraszínházi előadást is tartanak a fesztiválon, a Budapest Kongresszusi Központ Bartók Termében. Várhatóan az idei fesztivál magyar irodalmi szenzációja Spiró György új nagyregénye, a Magvető gondozásában áprilisban megjelenő Fogság lesz. Akik olvasták már kéziratban a művet, Spiró eddigi munkássága betetőzéseként értékelik. - F: febr.19.

Hírforrás:
2005. március 02.  • Továbbküldöm a hírt
Régebbi hírforrás(ok): link

Digitalizált Mozart-operákFEL

A Berlini Állami Könyvtár Mozart több híres operájának (Idomeneo, Szöktetés a szerájból, Figaro házassága, Cosi fan tutte, Varázsfuvola, Titusz kegyelme) kétezer oldalnyi helyben őrzött autográf-oldalát digitalizálta. - F: jan. 31.

Régebbi hírforrás(ok): link

Digitalizálják a Bolyai örökségetFEL

Az Erdélyi Magyar Műszaki és Tudományos Társaság a marosvásárhelyi Teleki Tékával közösen nemsokára hozzákezd a könyvtár által őrzött Bolyai János és Farkas kéziratok digitalizálásához. A munkálathoz szükséges felszerelést és a felvételkészítést pályázat alapján a magyarországi Informatikai és Hírközlési Minisztérium, valamint a Progres Alapítvány támogatja. - F: febr. 28.

Régebbi hírforrás(ok): link

Cuki kis könyv -- kekszbőlFEL

Közönséges, bolti kekszből készített egy orosz festőművész könyvet, amelybe az összes ismert orosz közmondást összegyűjtötte. A művész szerint ez egy ’cuki’ kis könyv, hisz nemcsak lapjai, de borítója is édes alapanyagból készült. A ’könyvnyomtatás’ mindössze néhány napot vett igénybe, ám sokkal tovább tartott, míg a festőművésznek sikerült kiötölnie a gyártási technológiát. A legtöbb fejtörést ugyanis a szöveg felvitele okozta. Kezdetben az írás szétfolyt, mivel a keksz nem bizonyult túl jó papírnak. Végül a művész simára csiszolta a felületet, amelyre ezután már minden nehézség nélkül fel tudta vinni a ’tintát’. Míg a ’papír’ alapanyaga ismert, a tinta összetételét titok övezi. Korábban a festőművész ’kiadta’ a világ legelső, jégből készített könyvét, amelynek leheletvékony, 5x7 centiméteres lapjait különleges öntőforma segítségével készítette. - F: febr. 23.

Hírforrás:
2005. március 02.  • Továbbküldöm a hírt
Régebbi hírforrás(ok): link

A hétnyelvű szótár újra EgerbenFEL

A 2005. február 14-én ellopott 1605-ös kiadású szótár sértetlenül került vissza az Egri Főiskola Könyvtárába. A ritka könyvből összesen 14-et tartanak számon a világon. A könyvet két férfi lopta el úgy, hogy az egyik a könyvtáros figyelmét elvonta, ez idő alatt a társa minden feltűnés nélkül elvitte a könyvet. A tolvajokat a könyvtáros személyleírása és a webkamera segítségével sikerült elfogni. A tolvajok még 5 másik 1700-as könyv eltulajdonításáról is beismerő vallomást tettek.

Régebbi hírforrás(ok): Educatio Press. link ; Fővárosi antikváriumba adták be az egri főiskoláról ellopott antik könyveket - F: febr. 24., link

Manci -- a könyvtároskisasszonyFEL

A Lisa (Library and Information Science Abstracts) magyar testvére. Annyiban azonban jobb, hogy referátumokat is közöl. Helye: link . Talán nem ismerik annyian, hogy ne lenne érdemes szólni róla. Kissé archív keresőfelületén ez áll: 'A MANCI (Magyar és Nemzetközi Cikkek) adatbázis a magyar könyvtár- és információtudományi periodikumok teljes körű, kurrens és folyamatos retrospektív feldolgozása alapján épül, a külföldi folyóiratokat pedig válogatva, 1986 óta dolgozza fel. Előállítója és forgalmazója a Könyvtári Intézet Szakkönyvtára. A tételek száma jelenleg kb. 40 000, mintegy 3000 tételnyi éves gyarapodással. Az adatbázist negyedévenként frissítik. Az 1986 előtti külföldi, illetve a visszamenőleg még feldolgozatlan magyar anyag keresésére a KDSZ (Könyvtári és Dokumentációs Szakirodalom) és a MAKSZAB (Magyar Könyvtári Szakirodalom Bibliográfiája) c. referáló-indexelő folyóiratokat ajánlják látogatók figyelmébe.' Egy apróság: a Könyvtári Figyelő külföldi cikkek referátumainak kódjai használhatók a 'Keresés a Micro-ISIS keresőnyelvével' rubrikában. Sőt: ahol az alig észrevehető 'Ref.' található a tételben, ott a referátum teljes szövege is olvasható! A találati lista sorrendje sajnos kényelmetlen, emelkedő időrendi: a legrégebbit adja előre.

Régebbi hírforrás(ok): MG

Szabványkereső a pécsi PollackonFEL

Szabványkereső résszel bővült a Pécsi Tudományegyetem Pollack Mihály Műszaki Kari Könyvtára. Az adatbázis elsősorban műszaki és építésügyi szabványokról ad információt. A katalógus menüjében a szabványok típusa, száma, a kiadás éve és a szabvány címe szerinti keresés biztosított, az adatbázis jelenleg mintegy 16 ezer szabványt tartalmaz, de 2005 végéig a könyvtár szabványtárának teljes állományát szeretnék kereshetővé tenni. Az adatbázis számítástechnikai megvalósítása Szakály András informatikus, az adatbevitel Borbély Szilvia és Sasváry Lászlóné könyvtárosok munkája. A szabványkereső a következő címen érhető el: link . - F: febr. 25.

Régebbi hírforrás(ok): link

Döcögős adatbázis a határon túli magyar kulturális intézményekrőlFEL

A szomszédos országok magyar kulturális intézményeit felsoroló adatbázist és címtárat link készített a Magyar Tudományos Akadémia Etnikai-Nemzeti Kisebbségkutató Intézete. Az adatbázis célja, hogy átfogó képet nyújtson a kárpát-medencei magyar kulturális intézményekről, szervezetekről, azok szakmai tevékenységéről és gazdálkodásáról - mondta Mandel Kinga. A magyar kultúra határon túli intézményrendszere című kutatás a kulturális tárca kezdeményezésére 2003-ban indult, a kisebbségkutató intézet által megtervezett és koordinált munka tavaly fejeződött be. - F: febr. 6.

Régebbi hírforrás(ok): link

Új szolgáltatás tallózó álláskeresőknekFEL

Február 14-én új és ingyenes szolgáltatás indult a Tallózó álláskeresőknek portálon. A Tallózó álláskeresőknek (link nonprofit és közszolgálati portál 2002 januárjában kezdte meg működését. Az oldal ismertsége és látogatottsága azóta folyamatosan növekszik. Indulástól az volt eredeti célja, hogy -- elsősorban -- magyar nyelvű weboldalakon, folyóiratokban, televízióban, rádióban és egyéb médiumokban található minden olyan információt összegyűjtse, ami segítségére lehet az állást, munkát keresők, illetve munkát kínálók, közvetítők részére. Az új szolgáltatás: a karrier-tanácsadás. - F: febr. 26.

Régebbi hírforrás(ok): link

Megjelent a [csevegőszoba] könyvFEL

A legérdekesebb virtuális kvaterkák szövegét az olvasók és a közismert vendégek közösen "írták" az [origo] csevegőszobájában. Különös vállalkozásba kezdett az [origo] internetes portál, amikor a weboldal szerkesztői a csevegőszobában elhangzott beszélgetések közül kiválasztottak egy híján ötvenet, azért hogy azokat könyv formájában is elérhetővé tegyék. A [csevegőszoba] című kötet élő példája annak, hogy az interneten kialakuló beszélgetések nem feltétlen a pillanatnak állítanak emléket. Sőt, ha 49 kellőképpen ismert és érdekes személyt hívunk meg egy virtuális kvaterkára, valamint izgalmas és szokatlan kérdéseket tesznek fel a portál olvasói, a végeredmény akár még időtlen is lehet. A Sirály!Kiadó gondozásában megjelent kötet már kapható a boltokban. - F: febr. 25.

Régebbi hírforrás(ok): link

Könyv a vállalatbiztonságrólFEL

A BMC Software, Inc. bejelentette, hogy a vállalat két vezetője egy fejezet erejéig hozzájárult a Larstan kiadó új, 'The Black Book on Corporate Security' című könyvéhez. Az "Identity - Aware Business Service Management: An Integrated Approach to Security and Business Performance," (Identitás-tudatos üzleti szolgáltatás menedzsment: A biztonság és az üzleti teljesítmény egységes megközelítése) című fejezet, amelyet Somesh Singh a BMC alelnöke, és az Identity Management Business Unit részleg vezetője, valamint Rami Elron, a részleg rangidős tervezője készített, annak a kapcsolatnak a fontosságára világít rá, amely összeköti az emberek identitását és az üzleti szolgáltatások nyújtásában vállalt feladataikat. Singh és Elron fejezetük bevezetésében kiemelik a vállalati biztonság fontosságát és értékét, mint írják: "A világot egyre inkább az információ mozgatja. Az általunk birtokolt információ a legfontosabb vagyonunk a versenyben, és a fennmaradásunk azon múlik, hogy meg tudjuk-e védeni. Mégis, még mindig túl sok cég nem egységesen, összefüggéseiben tekint az adatkezelésre és a biztonságra, és ez az a pont, ahol az üzleti szolgáltatás menedzsment (BSM) fontossá válik. A BSM "identitás- tudatos" megközelítése lehetővé teszi a vállalkozásoknak, hogy jelentős biztonsági és üzleti teljesítmény előnyöket szerezzenek." - F: febr. 24.

Régebbi hírforrás(ok): linklegyenek kit hírei saját honlapján

Feliratkozás

A heti ingyenes KIT Hírlevelet megrendelheted a kit@gmconsulting.hu-ra írt "Megrendelés" tárgyú levéllel, név és intézmény megadásával, mellyel jelzed az Adatkezelési tájékoztatóban foglaltak elfogadását.

A hírlevél lemondása: ugyanígy, de „Lemondás” tárgymegjelöléssel.
Hírlevélről

A hírlevél hetente (júliusban, augusztusban kéthetente), térítésmentesen, csak elektronikus formában jelenik meg. A KIT nyomtatott példányai megtalálhatók a Könyvtörténeti és Könyvtártudományi Szakkönyvtárban is (Könyvtári Intézet, Budapest).

A KIT-archívum tartalma:
Közel 28.000 hír, 2002-től
A KIT-et az EPA (Elektronikus Periodika Adatbázis) is archiválja.

A megrendelők száma kb.:
700 fő

Olvasói létszám:
kb. 1000 fő

Adatvédelem
A KIT szerkesztői a birtokukba kerülő használói adatokat bizalmasan kezelik, azt csak az eredetileg megjelölt célra használják, harmadik fél részére nem adják át. A használati adatokat csak az egyedi adatközlőket (ha tudomásukra jut) nem visszafejthető módon, összegezve teszik közzé. Pl.: összes olvasói létszám, vagy felmérés eredményeképpen: a KIT-olvasók x%-a vezető beosztású. A használói felmérésekben a válaszadás anonim.
A szerkesztők a KIT-tel kapcsolatos visszajelzéseket egymás között megbeszélik, és visszajeleznek a levélírónak.
Adatkezelési tájékoztató

A KIT tulajdonosa:

GM Info Consulting Kft.
www.gmconsulting.hu


impresszum | szerkesztők | észrevétel e portálról