Keresés a KIT archivumában:  
Könyvtár Információ Társadalom
Heti hírlevél információs és könyvtári szakemberek számára - Szemlék, hírek, kommentárok    angol zászló english flag  

KIT hírlevél: 2005/13., 3. 30.

Amerikai felsőoktatás -- könyvtárhasználati felmérés
Üzleti információ, céginformáció és a könyvtárak
Design szakkönyvtár is nyílik
Könyvtári NKA-pályázat, meg az ügyfélszolgálat
Nagyvállalati tudásgazdálkodás -- integrált könyvtári rendszeren
Hírfigyelők üzlete -- itthon és külföldön
Janikovszky-pályázat, Bábolna-szponzorálással
Milyenek a lengyel könyvtárosnők?
Hogyan birkózzunk meg az elbocsátással?
Kulturális különbségeket jelez a főnöktől való távolság
A sikeres vállalkozás leckéi
A hatékony karrierépítés -- Önismeret és szakmai célok is fontosak
Olvashatóbb és tetszetősebb szövegek készítése -- Tippek 2.
Hamvas-évforduló
Fordulat a világ zenepiacán
Jön a DVD-kölcsönző automata -- (legyen-e könyvtárban?)
Fogyasztói igények mérése + stratégiai visszacsatolás
Leveszi oldaláról a problémás híreket a Google
Anno, 1945
Digitalizálják a világ legrégibb Bibliáját
Behálózva: Dr. Székely Iván adatvédelmi szakértő, társadalmi informatikus
Cini, könyvtár és bulvár...
Folytatja a vidéki offenzívát a Metro hírújság


A portálon kívülre mutató linkek a szerkesztés pillanatában élnek.
Ha már nem jelenik meg a korábban élő forrás,
másold a linket a archive.org keresőjébe.

Amerikai felsőoktatás -- könyvtárhasználati felmérésFEL

A Digital Library Federation és a Council on Library and Information Resources 2001/2-ben 392 felsőoktatási intézményben végzett felmérést. Eredmények pl.: - A tanárok és a hallgatók 85,9%-a szerint a helyi könyvtár kielégíti információs igényeik többségét, s 55,4%-uk szerint a könyvállomány és a folyóiratpolcok átböngészése fontos módja az információszerzésnek. Ám 34,5%-uk állította, hogy a könyvtárat sokkal kevésbé veszi igénybe, mint két évvel ezelőtt, s csak 15,7%-uk mondta, hogy az internet nem változtatta meg könyvtárhasználati szokásait. - Az interneten a megfelelő információs forrás megtalálásához a válaszolók 47,6%-a a keresőmotorokat, 33,1%-a a könyvtár weboldalát használja. - A szakterületi lépéstartáshoz harmaduk saját intézményük kézzelfogható könyvtárát veszi igénybe, s ugyanennyi szerint legfontosabb forrásuk a könyvtár. A nyitott internetet e célból 30%-uk használja. - A könyvtártól nyert információt mindenki jobban becsüli, mint az internetről kapottét, mert a könyvtár hiteles és közismert forrásokat tartalmaz (mondja 98,2%), kiváló minőségű információt nyújt (97,9%), tudományos cikkekben használható és idézhető információt nyújt (94,8%), olyan információt nyújt, amelyben meg lehet bízni, s további ellenőrzés nélkül használható (89%). - 38,8% szerint probléma, hogy nincs elég idő az informálódásra és 30,9%-uk problematikusnak látja a könyvtár felkeresését. - A felmérésből az látszik, hogy kisebb az igény újabb források és szolgáltatások iránt, viszont nagyobb a visszakeresés megkönnyítése és felgyorsítása iránt. Aggodalmat kelthet, hogy a könyvtári weboldalakat nehezebb használni, mint a kereskedelmi keresőgépeket, habár ezek sekélyesebbek és kevésbé megbízhatóak.

Régebbi hírforrás(ok): Who uses what? Report on a national survey of information users in colleges and universities / Deanna B. Marcum, Gerald George. In: D-Lib Magazine, 9 (2003) 10 p. 1-8. Referálva: TMT (2005) 2

Üzleti információ, céginformáció és a könyvtárakFEL

.. a címe Kiszl Péter (az ELTE BTK oktatója) frissen megjelent könyvének. A kiadvány az üzleti információ meghatározása után sorra veszi a kis- és közepes vállalkozások információellátásának sajátosságait, a külföldi és hazai törekvéseket, tárgyalja a céginformáció mibenlétét, elemzi a hazai céginformációs piac jellegzetességeit, az üzleti információs szolgáltatások marketingjét, a témával kapcsolatos képzéseket. A kötet értékei közül néhány: az üzleti információszolgáltatás -- nemzetközi és hazai -- könyvtári vetületének áttekintése, a magyarországi céginformációs források tipizálása, részletes értékelése, több, üzleti információval kapcsolatos tanterv tartalmának bemutatása. A könyv a szakterület könyvtári vonatkozásainak legteljesebb összefoglalását kínálja, tankönyvként a felsőfokú könyvtárosképzésben, kézikönyvként a könyvtárakban és a versenyszférában használható. Jók a fejezeteket elválasztó reklámgrafikák is (ebben kevés a hazai tapasztalat), meghökkentően gazdag a jegyzetapparátus, és szokatlan a naprakészség is. A 35. oldalon egy Voit Páltól idézett ábrán viszont az olvasható az infobróker választása melletti előnyök között, hogy számára illegális [információkeresési] megbízás is adható. Ez azonban tévedés: az információbróker-szervezetek, így a MIBE által is használt etikai kódex ezt kifejezetten tiltja. Az ipari kémek viszont vállalnak ilyen feladatot. Kiszl Péter könyve szól az ezzel kapcsolatos etikai megfontolásokról is.

Régebbi hírforrás(ok): MG

Design szakkönyvtár is nyílikFEL

Magyar Design Központ nyílik az Erzsébet téri buszpályaudvaron. A központ azt célozza, hogy a design -- formatervezés, formakultúra -- nálunk meglehetősen elhanyagolt területe elfoglalhassa méltó helyét a magyar kultúrában és a magyar gazdaságban. Az Erzsébet téri volt autóbusz-pályaudvar felújítás előtt álló épületegyüttesében Várhatóan jövő tavasszal megnyílhat a Magyar Design Központ Budapesten -- közölte Bozóki András kulturális miniszter a helyszínen, a tervpályázat eredményhirdetéssel egybekötött sajtótájékoztatóján. Pohárnok Mihály, a -- majdani központ működtetésére a kulturális tárca és a Magyar Szabadalmi Hivatal által 2003 decemberében létrehozott -- Design Terminál Formatervezési Tájékoztató és Szolgáltató Közhasznú Társaság ügyvezetője beszámolt arról, hogy az 'A' épület földszintjén kiállítóteret hoznak létre. Az 1. emeleten nyílt szakkönyvtárat, design-adatbankot és előadótermet alakítanak ki, legfelül internetes design-portált működtetnek majd. A 'B' épület a vendéglátás helyszíne lesz. - F: márc. 25.

Régebbi hírforrás(ok): link

Könyvtári NKA-pályázat, meg az ügyfélszolgálatFEL

Mindenki látja, hallja, modern Magyarországot építünk! Ha mégis 60 milliárd dollár az ország adóssága, ha a költségvetési hiányunk állandó európai téma, ha az ország többsége minimálbérből tengeti életét, és a József Attila által lefestett nemzeti nyomor a szemünk láttára sarjad ki a modernségből, akkor megnyugtatok mindenkit: itt a csodaszer, a pályázat. A Nemzeti Kulturális Alap könyvtári szakmai támogatások címmel a Pályázatfigyelő márciusi számában közölte felhívását 2005. 03. 17. dátummal a 8. oldalon. A 9. oldalon a következő bátorító mondattal lepnek meg: a pályázatok 2005. február 28-ig beérkezően nyújthatók be az NKA igazgatóságának címére. Én hozzászoktam már az időutazáshoz is, de hogy március 17-i beadás helyett február 28-ra adjam be az iskola pályázatát, erre a gyors reagálású hátraarcra nem voltam képes. És még egy: ez idén az egyetlen alkalom, nincs több! Az igazgatóság ügyfélszolgálatánál ráfogták a Pályázatfigyelőre, majd felkapcsoltak az elnökhöz. Az elnök azonban nem állt szóba velem, így hangszalagra mondtam Tiborc panaszát. Karinthy így oldotta meg a közállapoti siralmát: Nem mondhatom el senkinek, elmondom hát mindenkinek. Én meg Tompa Mihállyal mondom: Fiaim, csak pályázzatok! - F: márc. 22.

Régebbi hírforrás(ok): Metró

Nagyvállalati tudásgazdálkodás -- integrált könyvtári rendszerenFEL

Kóródy Judit a Matáv Rt. infotéka-hálózatának vezetőjeként a TMT hasábjain két felvonásban szól a témáról. Az első részben (márciusi szám): miért tartja szükségesnek egy nagyvállalatnál az információmenedzselő szolgáltatások kialakítását, és részletesebben ismerteti, hogyan teszik lehetővé a tudásmegosztást támogató informatikai eszközök -- az integrált könyvtári rendszer, a vállalati intranet és a belső levelezési rendszer -- együttműködésére alapozott egyedi fejlesztések a növelt értékű szakirodalmi és vállalati információszolgáltatást. A majdan megjelenő áprilisi számban pedig részletesen bemutatja azokat az információs szolgáltatásaikat, amelyek az OLIB integrált könyvtári rendszeren alapulnak, viszont a vállalat munkatársai számára a könyvtári gyakorlatban ismert OPAC webfelület mellett egyszerűbb, érthetőbb, kényelmesebb felületen is elérhetők. A felhasználóbarát megoldásokat a Matávnál a kínált információk speciális adottságainak megfelelő, előre definiált keresőkérdések és megjelenítési formák kialakításával, valamint a vállalatnál használt levelezőrendszer nyújtotta közvetlen felkínálási lehetőségek kihasználásával fejlesztették ki.

Régebbi hírforrás(ok): TMT, 2005/3, 4.

Hírfigyelők üzlete -- itthon és külföldönFEL

A sajtófigyelés a fizetőképes információfogyasztók által egyik legfontosabbnak tartott információs tevékenység. Így nem csoda, ha több cég is szakosodott ezek kínálatára, testreszabottan a reggeli órákban online kínálva a legfrissebb híreket, nem kis piactól 'szabadítva meg' a könyvtárakat. A cikk a hazai és külföldi viszonyokat mutatja be: felhasználói igények, piaci trendek, szolgáltatók kínálata Observertől a Herald Internationalig, GoogleNews-től a Dialogig, a térítéses és térítésmentes kínálatot egyaránt. A szerző a szolgáltatókat sajnos nem közli könnyen áttekinthető, táblázatos formában.

Régebbi hírforrás(ok): TMT, 2005/3., link

Janikovszky-pályázat, Bábolna-szponzorálássalFEL

A Fővárosi Szabó Ervin Könyvtár a Bábolna Rt. szponzorálásával immár második alkalommal hirdeti meg a Janikovszky Éva meseíró pályázatot, amelynek célja egyrészt tisztelgés az írónő munkássága előtt, másrészt a gyerekek alkotótevékenységének ösztönzése, készségeik fejlesztése, irodalomszeretetük növelése. A pályázatot két kategóriában hirdetik meg budapesti 6--10 éves gyerekek és 11--16 éves fiatalok részére. A legfeljebb 5 gépelt oldalnyi beküldött pályaművek bármilyen témájúak lehetnek, műfaji megkötés vagy korlátozás nélkül. A postai úton beérkező pályázatokat 2005. április 25-ig lehet beküldeni a könyvtár címére: 1088 Budapest, Szabó Ervin tér 1. 'Meseíró pályázat' jelöléssel. - F: márc. 24.

Régebbi hírforrás(ok): Metró

Milyenek a lengyel könyvtárosnők?FEL

'Arcuk túlnyomóan fáradtságot tükröz és sápadt. Tekintetük szomorú. Közülük sokan sokdioptriás szemüveget viselnek. Ápolt frizurájuk őszes. Akiknek hosszabb a hajuk, kontyba tekerik. Nemigen szépítkeznek, a sok bizsu viselése is idegen tőlük. Mind ápoltságukban, mind öltözködésükben elmaradnak a jogásznőktől, az orvosnőktől, a bankokban és az irodákban alkalmazott nőktől. Leginkább a tanítónőkhöz és a muzeológus hölgyekhez hasonlítanak. A mintasokaság mindkét csoportjából a többség úgy vélekedik, hogy -- akárcsak a korszerűen berendezett könyvtárak -- a korszerűbben sminkelő és öltözködő, ha úgy tetszik: exhibicionistább könyvtárosnők minden bizonnyal további olvasókat csábítanának a könyvtárakba. Különösen a továbbképzésen részt vevő kollégák között fordultak elő olyanok, akik szerint a könyvtárosnőket mindenekelőtt belső értékeik alapján (becsületesség, munkaszeretet, a rend és összhang iránti érzék, segítőkészség) kell tisztelni, bár ők is elismerik, ha kevésbé félénkek lennének és kockázatvállalóbbak, az hozzájárulna a szakma társadalmi presztízsének növekedéséhez. A könyvtárosnők -- tanúskodik róla R. A. Kneale 2001. évi, 2377 amerikai, kanadai, új-zélandi, ausztráliai, argentínai, nagy-britanniai, belgiumi, hollandiai, svájci és svédországi könyvtárosnőt átfogó elemzése -- link -- azonban más országokban is nagyjából olyanok, mint Lengyelországban. E tekintetben tehát az ország nincs elmaradva - - jegyzi meg némileg ironikusan referált szerzőnk.'

Régebbi hírforrás(ok): Firlej-Buzon: Jak wyglada bibliotekarka? In: Poradnik Bibliotekarza 2003. Referálva: TMT 2005/3., ref.: +Futala T.

Hogyan birkózzunk meg az elbocsátással?FEL

A több mint 10 éve megjelent cikk tartalma ismét aktuálisnak tűnik. Az írás részleteiben a cikk alatti linkre kattintva olvasható tovább. 'Lyn MacKender egy javaslatcsokrot nyújt át a címben jelzett célra. Mindenekelőtt az a legfontosabb, hogy felkészülten érjen bennünket a bejelentés. Hogyan lehet ezt elérni? Szerzőnk megítélése szerint a felkészülésnek 3 szakasza van. Melyek ezek?
1. A létszámleépítés lehetőségére számítani kell (ide tartozik a munkaadó piaci helyzetének, üzletmenetének, személyzeti és foglalkoztatási politikájának folyamatos figyelemmel kísérése).
2. Az elbocsátás valószínűségének vizsgálata (milyen kép alakult ki a cégnél a munkám fontosságáról, mi a jövője a felhasználói környezetemhez tartozóknak, a foglalkoztatásommal kapcsolatos vészjelek elemzése stb.).
3. Tervkészítés elbocsátás esetére a) mérlegeljük saját képességeinket, mérjük fel szakmai fejlődésünk követelményeit,
b) döntsük el, hogy hol képzeljük el további tevékenykedésünket,
c) pótoljuk hiányzó képesítésünket,
d) legyen ötletforrásunk jelenlegi vagy jövendő állásunkhoz,
e) tegyük naprakésszé önéletrajzunkat, küldjük el néhány potenciális
munkaadóhoz, illetve válaszoljunk néhány érdekesnek látszó álláshirdetésre.
Ezzel tesztelhetjük a munkaerőpiacot kínálati és keresleti oldalról egyaránt.' ...

Régebbi hírforrás(ok): Állásvadászat -- avagy hogyan keressünk állást, ha már könyvtáros pályára adtuk fejünket? Szemle / Haraszti Pálné. Könyvtári Figyelő, 1993/3. link

Kulturális különbségeket jelez a főnöktől való távolságFEL

Vannak vállalatok, illetve kultúrák, ahol a főnök mindenhatóságot követel, máshol beéri a támogató szereppel. Az interkulturális kutatások megállapították, hogy a különböző kultúrák hatalomfelfogása között szisztematikus eltérés található. (G. Hofstede kutatásainak alkalmazása) - F: márc. 18.

Régebbi hírforrás(ok): link

A sikeres vállalkozás leckéiFEL

A legjobb út a vállalkozáshoz, hogy beugrunk a vízbe, és nedvesek leszünk -- mondta számos sikeres üzletember a Harvard Business School Vállalkozási konferenciáján. - F: márc. 21.
-- A vállalkozás indításának kulturális feltétele a magas bizonytalanságtűrési és individualitás-index. Ezek nélkül a munkaerő -- főként jogszabályokkal védett, viszonylag biztos pozíciókban szocializálódott munkavállalók esetén -- a felmérések szerint hajlamos beletörődni munkahelyi körülményeinek folyamatos romlásába is, annak ellenére, hogy ez hosszú távú frusztrációval, hatékonyságcsökkenéssel járhat. (MG)
- vö.: Information and culture - the impact of national culture on information process / Katarina Steinwachs. In: Journal of Information Science 25 (1999) 3 p. 193-204

Régebbi hírforrás(ok): link

A hatékony karrierépítés -- Önismeret és szakmai célok is fontosakFEL

A munkahelyi biztonság a múlté, csakis a tudatos karriertervezés segítheti a munkaerőpiaci folyamatos jelenlétet. Ahhoz, hogy valaki megtervezze szakmai jövőjét, őszintén fel kell mérnie tudását, készségeit és attitűdjét is. - F: márc. 25.

Régebbi hírforrás(ok): link

Olvashatóbb és tetszetősebb szövegek készítése -- Tippek 2.FEL

Előző számunkban már megfogalmaztunk néhány praktikus szempontot a dokumentumok olvashatóbb és tetszetősebb megjelenése érdekében. Néhány újabb javaslat:

- Betűnagyság. A könyvek (jó nyomdatechnika) esetében megszokjuk a 8-9 pontos betűket. Szövegeinkben használhatunk 10 pontos betűt, ha más előírás nincs, vagy ha a célközönség egyébként jó szemű, nem igényel nagyobb, ún. öregbetűket. Ha betűnagysággal emelünk ki szöveget, akkor annak a kenyérszövegtől való különbsége legyen nagy: ne írjunk közel egymáshoz 10 és 11 pontos betűt, de bátran használhatunk pl. 10 és 26 pontosat egymás mellett.
- Kapitális. Lehetőleg kerüljük a csupa kapitálissal (nagybetűvel) való szedést, mert nehezebben olvasható, és -- szavak esetében indokolatlanul -- komolytalan benyomást kelthet. A nem köznevesült betűszavak esete persze kivétel.
- Bekezdés. A bekezdések első sorát kezdhetjük beljebb, de valamivel elegánsabb, ha sorközzel tagoljuk szövegünket. A bekezdések alkalmazása jelentősen megnöveli az olvasó motivációját: azokból is a kisebbeket olvassuk nagyobb kedvvel.
- Tagolás. Több oldalas szöveg esetén használjunk alcímeket, hogy áttekinthetőbb legyen az írásmű. Kisebb bekezdéseket az olvasók nagyobb kedvvel olvasnak. Udvarias lépés, ha nagyobb szövegünk elején néhány sorban összefoglaljuk szövegünk tartalmát vagy célját. A nagyobb szövegben való tájékozódást megkönnyíti a fejléc és az oldalszámozás. (folytatjuk)


Hamvas-évfordulóFEL

1897. márc. 23. Hamvas Béla posztumusz Kossuth-díjas filozófus, esszéista, író, újságíró, könyvtáros születése (+1968. nov. 7.). Műveinek meghatározó élménye a hiteles lét és a modern világ közti ellentmondás. A társadalom válságát vizsgálta, a lét értelmét a hagyományban ismerte fel. Korának egyik legszélesebb látókörű európai gondolkodójaként megalázó segédmunkákra kényszerült a kommunista rendszerben. Karnevál című, az 50-es évek elején befejezett, ám harmincegynéhány év múlva is csak cenzúrázva kiadott regényében talán egyetlen magyar íróként említi meg a kommunista időszakban végrehajtott, tömeges kivégzéseket. Felkészültségéhez méltó munkát a Kádár-rendszerben sem kapott. Fontosabb művei: A láthatatlan történet, Karnevál, Regényelméleti fragmentum, Forradalom a művészetben.

Hírforrás:
2005. március 30.  • Továbbküldöm a hírt
Régebbi hírforrás(ok): link

Fordulat a világ zenepiacánFEL

Megállt a lemezpiac öt éve tartó súlyos hanyatlása. Az illegális letöltések és kalózmásolatok azonban továbbra is veszélyeztetik a 33 milliárd dolláros piacot. A zenei DVD-k világszinten egyre népszerűbbek. Magyarországon a hipermarketek diktálják az árakat. - F: márc. 25.

Régebbi hírforrás(ok): link

Jön a DVD-kölcsönző automata -- (legyen-e könyvtárban?)FEL

Nem kell alkalmazott, egy-egy ember akár 10-20 gépet is felügyelhet, melyek ráadásul nonstop működnek –- sorolta a kölcsönzőautomaták legfontosabb előnyeit Rácz Tibor, a Buster24 gépek kizárólagos forgalmazója, a Masterful Kft. cégvezetője. Egy-egy gépbe akár ezeregyszáz DVD is elfér. A filmekért a kölcsönzési időtől függően kell fizetni, a legalacsonyabb tarifa nem éri el a 300 forintot sem. Az árakat az üzembehelyezők szabják meg. A cég Debrecenben eddig négy berendezést értékesített. A gépek ATM alapon, feltölthető kártyával működnek, a kártyához két PIN kód is igényelhető. Ez biztonsági célokat szolgál, ugyanis a 18 éven felüliek számára készült filmet csak a felnőtt birtokában lévő kód beütése után adja ki az automata. - F: márc. 29.

Régebbi hírforrás(ok): link

Fogyasztói igények mérése + stratégiai visszacsatolásFEL

Az időseket célozza meg a legújabb üzletlánc. Kifejezetten idősek számára nyílt szupermarket a németországi Bad Füssingben: a fürdőhelyen első ízben nyílt Bajorországban szupermarket kifejezetten idősek számára. Nem semmi, amit a üzletvezetés az idősek érdekében kiagyalt. A különösen könnyen gurítható bevásárló kocsikat ülőhellyel is ellátták. A gondolák közötti járatok szélesebbek, mint a szokásos áruházakban, hogy az idősek könnyebben mozoghassanak. Az árakat jelző táblák nagyobbak és így könnyebben olvashatók. A polcokról zsinóron lógó nagyítók pedig arra szolgálnak, hogy a vevők az árukon kisebb betűkkel nyomtatott szöveget is el tudják olvasni. - F: márc. 19.

Ellenállnak a brit fogyasztók a személytelen üzletláncoknak. A britek egyre inkább elutasítják a személytelenséget sugárzó nagy bankokat és üzletláncokat, adja hírül a BBC.com a Mintel piackutató cég jelentésére hivatkozva. - F: márc. 24.

Régebbi hírforrás(ok): link ; link

Leveszi oldaláról a problémás híreket a GoogleFEL

A francia hírügynökség több mint 17 millió dolláros kártérítést akart bevasalni a Google-től, s azt is követelte az amerikai cégtől, hogy távolítsa el az AFP tartalmait hírkereső szolgáltatásának oldalairól. A leginkább webes keresőjéről ismert Google a múlt héten azt közölte, megvizsgálják az esetet, hétfőn pedig bejelentette, a jövőben nem szemlézi az AFP híreit. - F: március 23.
-- Az AFP elvárása kettős élű: a hírek a döntéssel megmaradnak sajátjának. Másrészt az általa előállított hírek a döntés eredményezte kisebb hozzáférés miatt visszaszorulnak a világ hírei között. Ez pedig a figyelemgazdaságban aligha előny. Az eset jól mutatja a bizonytalanságot a hírpiac optimális üzleti modelljét illetően. (MG)

Régebbi hírforrás(ok): link

Anno, 1945FEL

1945. március 25-én a Hivatalos Lap közölte: Az Ideiglenes Nemzeti Kormány a moszkvai fegyverszüneti egyezmény értelmében elrendelte a fasiszta szellemű és szovjetellenes sajtótermékek begyűjtését. A rendelet értelmében meg kell semmisíteni a könyvnyomdák, könyvkiadó vállalatok, köz- és kölcsönkönyvtárak, valamint magánszemélyek birtokában lévő minden fasiszta szellemű, szovjet- és demokratikusellenes sajtóterméket. - F: márc. 28.

Hírforrás:
2005. március 30.  • Továbbküldöm a hírt
Régebbi hírforrás(ok): link

Digitalizálják a világ legrégibb BibliájátFEL

A hamarosan interneten is lapozható mű választ adhat a Szent Könyv keletkezésének és kialakulásának számos vitás kérdésére. Az első és negyedik század közt készült görög eredetű Codex Sinaiticus (Sinai-kódex) sokáig az egyiptomi sivatagban a Sinai-hegy lábánál található Szent Katalin kolostorban pihent, ám az 1800-as évek közepén az odalátogató európai és orosz turisták és különböző kutatók több darabra bontották, egyes részeket eltávolítottak belőle. Most azonban angol, német, orosz, egyiptomi és amerikai kutatók közös együttműködésével négy éves projektet indítottak, hogy egyesítsék a különálló szövegrészeket, és azok az interneten mindenki számára elérhetők legyenek. Azt is meg szeretnék állapítani, hogy milyen hatással volt ez a könyv a modern Biblia kialakulásának folyamatára. - F: márc. 23.

Régebbi hírforrás(ok): link

Behálózva: Dr. Székely Iván adatvédelmi szakértő, társadalmi informatikusFEL

A Pozitív E-privacy Díjat évről évre azok nyerik el, akik a legtöbbet tették az emberek magánszférájának megvédéséért. Az elmúlt év végén Székely Ivánt jutalmazta az elismeréssel -- a magyarországi privacykultúra létrehozásában játszott szerepéért -- a Privacy Internationalt Magyarországon képviselő alapítvány (link A díjazottal néhány aktuális, főleg a digitális világhoz kapcsolódó adatvédelmi kérdésről beszélgettek. - F: márc. 26.

Régebbi hírforrás(ok): Prím Online, link

Cini, könyvtár és bulvár...FEL

Visszajelzést kaptunk egyik kedves olvasónktól a KIT 10. számában, Kisszínes rovatunkban megjelent hírrel kapcsolatban (Cini miatt tele a börtönkönyvtár link ) Levélírónk javasolja az ilyen és hasonló tartalmú, bulvár-jellegű hírek mellőzését. Olvasónk levelét köszönjük. A KIT-ben megjelenő átvett hírek nem feltétlenül egyeznek a szerkesztők nézeteivel. A közölt cikkek tartalmi megítélését olvasóinkra bízzuk. Emellett pr-szempontból hasznos, ha időnként utalunk arra, különféle célcsoportjaink mit olvasnak -- esetünkben -- a könyvtárról. Ezért tudatosan igyekszünk a források széles köréből meríteni, így hazai és külföldi információs és könyvtári, valamint kisebb merítéssel szakterületek tudományos közleményei mellett a hazai hírportálokról, köztük a bulvárforrásból is. Feltételezzük, hogy a tudományos híradások mellett igény mutatkozik a könnyebb műfajokra is, például mert a komoly Babits is olvasott krimit, illetve számos írónk, költőnk is merített a ponyvairodalomból (vö.: link ).
Üdvözlettel,
a szerkesztők

Hírforrás:
2005. március 30.  • Továbbküldöm a hírt
Régebbi hírforrás(ok): MG

Folytatja a vidéki offenzívát a Metro hírújságFEL

Újabb öt településen -- Dunaújvárosban, Hódmezővásárhelyen, Jászberényben, Nagykanizsán és Sopronban -- terjesztik április 4-től a Metro hírújságot, közölte Izbéki Gábor, az ingyenes napilap főszerkesztője kedden. - F: márc. 25.

Régebbi hírforrás(ok): linklegyenek kit hírei saját honlapján

Feliratkozás

A heti ingyenes KIT Hírlevelet megrendelheted a kit@gmconsulting.hu-ra írt "Megrendelés" tárgyú levéllel, név és intézmény megadásával, mellyel jelzed az Adatkezelési tájékoztatóban foglaltak elfogadását.

A hírlevél lemondása: ugyanígy, de „Lemondás” tárgymegjelöléssel.
Hírlevélről

A hírlevél hetente (júliusban, augusztusban kéthetente), térítésmentesen, csak elektronikus formában jelenik meg. A KIT nyomtatott példányai megtalálhatók a Könyvtörténeti és Könyvtártudományi Szakkönyvtárban is (Könyvtári Intézet, Budapest).

A KIT-archívum tartalma:
Közel 28.000 hír, 2002-től
A KIT-et az EPA (Elektronikus Periodika Adatbázis) is archiválja.

A megrendelők száma kb.:
700 fő

Olvasói létszám:
kb. 1000 fő

Adatvédelem
A KIT szerkesztői a birtokukba kerülő használói adatokat bizalmasan kezelik, azt csak az eredetileg megjelölt célra használják, harmadik fél részére nem adják át. A használati adatokat csak az egyedi adatközlőket (ha tudomásukra jut) nem visszafejthető módon, összegezve teszik közzé. Pl.: összes olvasói létszám, vagy felmérés eredményeképpen: a KIT-olvasók x%-a vezető beosztású. A használói felmérésekben a válaszadás anonim.
A szerkesztők a KIT-tel kapcsolatos visszajelzéseket egymás között megbeszélik, és visszajeleznek a levélírónak.
Adatkezelési tájékoztató

A KIT tulajdonosa:

GM Info Consulting Kft.
www.gmconsulting.hu


impresszum | szerkesztők | észrevétel e portálról