Keresés a KIT archivumában:  
Könyvtár Információ Társadalom
Heti hírlevél információs és könyvtári szakemberek számára - Szemlék, hírek, kommentárok    angol zászló english flag  

KIT hírlevél: 2002/15., 9. 3.

Mi motiválja a könyvtárost?
A könyvtár -- éljen vagy haljon?
Számítógépes írástudás - mindenfajta képzés nélkül
SMS már vezetékes telefonról is
Szerzeményezési irányelv Jugoszláviában
Az első magyar online mikrofizetés megújult
Infokommunikációs térkép készült
A Szlovén Könyvtáros Egyesület évi közgyulése Bledben
Határon túli könyvtárosok Sárospatakon
Megújult formában a HP e-könyvtár
Versenypiaci információk, üzleti partnerkeresés az Interneten -- konferencia
Internetes kortárs magyar színházi adatbázis
Kedveltebb az egyetemi újságok nyomtatott változata -- tengerentúli tapasztalatok


A portálon kívülre mutató linkek a szerkesztés pillanatában élnek.
Ha már nem jelenik meg a korábban élő forrás,
másold a linket a archive.org keresőjébe.

Mi motiválja a könyvtárost? FEL

Tapasztalatok szerint az anyagi eszközök motivációs hatása rövid távú. Különösen így van ez az intellektuális tevékenységre alapozó szakmák esetében -- mint például a könyvtárosoknál. Egy amerikai és kanadai könyvtárosok között végzett -- Herzberg tanulmányaira alapozott -- vizsgálat azt bizonyította, hogy a könyvtárosok olyan motivációs tényezőkre reagálnak kedvezően, mint a jó teljesítmény kiváltotta érzés, az elismerés, az önmagában érdekes munka. A legtöbb könyvtári munkakörben csekély a lehetőség az önmegvalósításra, az ambíciók érvényesítésére, olyannyira hivatali jellegű a munka. Akik a háttérben dolgoznak, alig tapasztalhatnak személyes elismerést a használók vagy társaik részéről. A legtöbb munkakör számos ismétlődő elemet tartalmaz. Amikor a munkakörből hiányzik egyik vagy másik motivációs tényező, ez szinte biztosan a közérzet rovására megy. -- A szégyenteljesen alacsony közalkalmazotti fizetések emelése örvendetes. Hosszabb távú eredmény azonban akkor várható, ha a szakmán és az egyes könyvtárakon belül támogató légkör és a tanuló szervezetre jellemző attitűdök vannak jelen. Így megelőzhető -- vagy fékezhető -- a kontraszelekció, illetve a szakmából elvándoroltak visszacsábítása. (MG)

Hírforrás:
2002. szeptember 03.  • Továbbküldöm a hírt
Régebbi hírforrás(ok): Mikulás Gábor

A könyvtár -- éljen vagy haljon?FEL

Alig 1,5-2 millió (beiratkozott) könyvtárhasználó állampolgárral számolhatunk. Elfogadható ez? Angliában, a skandináv országokban a lakosság 50-60 százaléka regisztrált könyvtári olvasó. Nálunk harminc éve változatlanul 15-20 százalék. Miért? Talán azért, mert a könyvtár nem elég attraktív, alig szolgáltat többet egyfajta minimumnál. A diákok és nyugdíjasok még használják, az aktív korosztályok alig. Az államilag dotált könyv- és lapkiadás leépülésekor - tíz, tizenöt éve - arra lehetett számítani, hogy az állam felismeri a könyvtárakban lévő lehetőséget, azt, hogy a közösségi információfogyasztás a leggazdaságosabb. Vagy az állami felismerés hiányában a polgárok "kényszerítik" rá képviseleti szerveiket, a könyvtárak fenntartóit erre a felismerésre. Azt gondolhattuk, hogy e felismerési folyamat és az iskolai végzettség fokozatosan emelkedő szintje legalább 30 százalékra emeli majd a könyvtárhasználók arányát. Nem emelte. Ideje megkeresnünk e sikertelenség okait. Ideje megtalálni a kitörés útját. (SP) - aug. 19.

Régebbi hírforrás(ok): Sonnevend Péter, link

Számítógépes írástudás - mindenfajta képzés nélkülFEL

A kognitív funkciókat vizsgáló Cognitive Engineering Research Center nevu kutatóközpont oktatási szakembereinek szokatlan kísérlete során egy isten háta mögötti indiai faluban alulképzett gyerekek pár hét alatt észlelheto számítógép-felhasználói képességekre tettek szert mindenféle külso segítség vagy tréning nélkül.
-- Most már nincs mentség. Ha már az analfabéta indiai gyerekek is... ;-)

Régebbi hírforrás(ok): link

SMS már vezetékes telefonról isFEL

2002. szeptember 1-jén a Matáv bevezette a Vezetékes SMS szolgáltatást, mely lehetové teszi rövid szöveges üzenetek (SMS) küldését és fogadását vezetékes telefonon is. A Vezetékes SMS üzenetek küldése egyelore a Matáv hálózatán belül, valamint a Matáv és a Westel hálózata között lehetséges. A Matáv hálózatán belül küldött SMS-ek díja mindössze bruttó 11 forint üzenetenként.

-- A könyvtárat ügyfelei a fenti lehetoséget kihasználva mobiltelefon és
internet-csatlakozás hiányában is értesíthetik olvasóikat az új beszerzésekrol,
késedelmekrol, az elojegyzett könyv beérkezésérol.

Régebbi hírforrás(ok): link

Szerzeményezési irányelv JugoszláviábanFEL

A könyvtárak szakmai felügyeletét végző Szerb Népkönyvtár (Belgrád) javaslatot adott ki a könyv- és periodika-beszerzési minimum irányszámairól, ami 0,1 db / fő / év. A topolyai Népkönyvtár esetében (vö.: 40.473 lakos 1991-ben) a kívánatos évi minimális gyarapítás 4050 könyv és 20 periodika. Gond azonban, hogy a fenntartó önkormányzat a beszerzéshez szükséges pénzösszegnek ma is csak töredékét biztosítja, azt is kiszámíthatatlan ütemezéssel. Az így beszerzett könyvek mellett a könyvtár a Szerbiai és Vajdasági Kulturális Minisztérium, az OSZK és más magyarországi könyvtárak, valamint magánszemélyek adományai, esetenként vállalatok pénzsegélyei jelentenek állománybovítési lehetoséget. Ez átlagosan 1500-2000 könyvet, három napilapot és két folyóiratot (Kisebbségkutatás, Nők Lapja) jelent évente. A topolyai Népkönyvtár e nem túl nagy növekményt 7 könyvtári egységre; fiókkönyvtárakra osztja szét.

Régebbi hírforrás(ok): Bábi Csaba közlése alapján

Az első magyar online mikrofizetés megújultFEL

Megújult az első magyar online mikrofizetési rendszer, az X-pay.
A szolgáltatás új neve, voXpay, amely jobban beleilleszkedik a voXinfo termékstruktúrájába. A módosított szolgáltatás az eddigi időalapú emeltdíjas telefonhívás mellett két új fizetési opciót kínál. Az egyik a kapcsolás-alapú fizetés, amely lehetővé tesz magasabb - hívásonként legfeljebb 5000 Ft-os - tranzakciós összeget. A másik fizetés emeltdíjas SMS elküldésével történik. Az online mikrofizetéssel lehetővé válik, hogy a tartalomszolgáltatók, e-kereskedok bevételhez jussanak digitális árukért, szolgáltatásokért, információ letöltéséért; olyan árukért, amelyeket eddig jobb híján ingyenesen, vagy csak bonyolult - a vásárlót gyakran elriasztó - eljárással fizettettek meg.
A hazai mikrofizetés eddigi főbb alkalmazási területei: részvételi- és licitdíjak játékban, kép- és videó-letöltések; doktori disszertáció, cikkek letöltése, adatbázis keresés, céginformációk keresése, SMS szolgáltatások, hirdetés felvétele, tanácsadó rendszer. Egy érdekes most induló kísérlet, a - klasszikus csomagküldési modellt követő -- web áruházakban is alkalmazható, előleg fizettetése mikrofizetéssel. A megoldás növeli a vevő vásárlási elkötelezettségét és kiszűri a fiktív vásárlókat, csökkentve az áruház áru-visszautasítási kockázatát.

Régebbi hírforrás(ok): link MATISZ Hírlevél, 2002. 16. sz.

Infokommunikációs térkép készültFEL

Délkelet-Magyarországon a legalacsonyabb, a központi régióban a legmagasabb a háztartások infokommunikációs fejlettségi indexe (HIFI), az a mutató amely az otthonok és a régiók infoeszközökkel való ellátottságát illusztrálja. A legmagasabb és a legalacsonyabb értékek közötti különbség egyharmadnyi. A hazai piackutatások történetében először határozták meg a háztartások infokommunikációs fejlettségi indexét. Az elemzést a BellResearch és a Think Consulting készítette, a mintavétel ideje 2002. január-február. Andrási Tamás, a BellResearch kutatási igazgatója elmondta, a vezetékes és a mobiltelefon, a kábeltévé, az AntennaMikro, a PC, az internet, az ISDN és az ADSL használatára kérdeztek rá. Amennyiben a háztartásban minden egyes alkalmazás fellelhető volt, abban az esetben maximális száz pontot számoltak. Ez valamelyest irreális, mert ahol az ISDN-t használják, ott valószínűleg nincsen szélessávú internetkapcsolat, ADSL. Ugyanígy az AntennaMikro és a kábeltévé is egymást helyettesítő szolgáltatások. Így a száz pont csak eszmei érték, a piackutatás eredményének ennél mindenképpen kevesebbnek kell lennie. A hazai adatokat vizsgálva, kiderül: közel 75 százalékos a vonalas telefonnal való ellátottság, minden második háztartásban legalább egy mobilt használnak, továbbá a kábeltévé és az AntennaMicro is 50 százaléknál nagyobb arányt képvisel. Ellenben a személyi számítógépek, az internet, az ISDN és az ADSL használata jelentősen elmarad az előbbiektől. A piackutatók szerint jelentős különbség mutatkozik az egyes településtípusok és a régiók háztartásainak infokommunikációs eszközzel való ellátottságában. Ha a településtípusokat nézzük, akkor a fővárosban a HIFI-index kimagasló, 33,1, megelőzi a megyeszékhelyek 30,7-es értékét, illetve a városok 24,9-ét. Utolsó a községek 21,5-ös mutatója. A kutatási igazgató szerint nem arról van szó, hogy a keleti országrészben egyharmadnyival kevesebb az ott lakók jövedelme. Tény, hogy átlagosan kevesebbet keresnek Keleten, mint Nyugaton, de nem ennyivel. A valamelyest alacsonyabb jövedelmüket viszont más módon költik el, mint a fővárosiak vagy a Nyugat-Magyarországon élők.

Régebbi hírforrás(ok): Magyar Hírlap, 2002.08.28.

A Szlovén Könyvtáros Egyesület évi közgyulése BledbenFEL

2002. október 14-e és 16-a között szervezik meg Bledben a Szlovén Könyvtáros Egyesület évi közgyűlését. A három napos rendezvény fő témája A KÖNYVTÁR ÉS A KÖZVÉLEMÉNY lesz. Néhány érdekes téma a konferenciáról: Médiák forradalma a könyvtárban. A könyvtárosok státusza, vagy tehetünk-e még valamit ezen a téren? A könyvtári szakkifejezések szótára nyomtatott és elektronikus formában. Tagsági és beiratkozási díjak - a közkönyvtárak mindenkinek egyaránt hozzáférhet?k? A könyvtár szerepe az idegenforgalomban. Wanted: An efficient and user friendly Library Catalog - Keressük: a leghatékonyabb és a legegyszerűbb könyvtári katalógust. Vendégelőadóként a bledi konferencián jelen lesz dr. Terry L. Weech is, előadásának címe: Libraries and the public - a view from America - A könyvtárak és a közvélemény - amerikai kitekintés. A 3 napos konferencia keretében több szekció ülést és bemutatót tartanak. Az elektronikus kézikönyvek és szervízszolgáltatások. Időszerű kérdések az iskolai könyvtárakban. A szlovén könyvtárak konzorciumba való tömörítése. A Szlovén Könyvtáros Egyesület idei találkozójára vendégeket várnak a szomszédos országokból, többek között Magyarországról is. (Papp József)

Régebbi hírforrás(ok): Papp József

Határon túli könyvtárosok SárospatakonFEL

A Zempléni Könyvtárosok Szervezete szeptember 4-ée és 6-a között szervezi meg a sárospataki Zrínyi Ilona Városi Könyvtárban a határon túli könyvtárosok VII. konferenciáját. Az idei évi konferencia egyik fő témája Magyarország Európa Uniós csatlakozási lehetőségei, valamint a könyvtárak szerepe, illetve az EU Információs Pontjainak működése lesz. A 3 napos konferencia keretében mutatják be Fülöp Géza: Az információ c. könyvét, majd szólnak a közkönyvtárak pályázati lehetőségeiről, s ellátogatnak a Rákóczi várba s megtekintik a környék legjelentősebb településeit. (Papp József)

Régebbi hírforrás(ok): Papp József

Megújult formában a HP e-könyvtárFEL

Új, különálló webcímre (link költöztette és grafikailag is megújította májusban bemutatott elektronikus könyvtárát a HP - közölték a cég illetékesei a szeptember 3-án Budapesten megtartott sajtótájékoztatón.

Régebbi hírforrás(ok): link

Versenypiaci információk, üzleti partnerkeresés az Interneten -- konferenciaFEL

Tizenötödik konferenciáját rendezi az Online Marketing Ügynökség az Üzlet az Interneten sorozat keretében 2002 szeptember 19-én (csütörtökön) Budapesten a Gundel étteremben. A Versenypiaci információk, üzleti partnerkeresés az Interneten címmel rendezendő konferencián az előadók a hazai és külföldi üzleti partnerkeresési lehetőségekről és megoldásokról adnak tájékoztatást, különös hangsúllyal az európai országokban működő cégekkel való kapcsolatépítésre. Kiemelt témája a konferenciának a partner-, vevő-, szállító-, versenytárs- figyelés internetes technikáinak áttekintése, az üzleti hírszerzés, mint most alakuló üzletág eszközeinek és módszereinek ismertetése, a védekezés módjainak vizsgálata. A jelentkezés szeptember 11-ig kedvezményes.

Régebbi hírforrás(ok): link link

Internetes kortárs magyar színházi adatbázisFEL

Magyar színházi adatbázis áll a világhálón böngészők rendelkezésére a link internetes címen -- tájékoztatta Fábri Péter, a Nemzetközi Színházi Intézet (ITI) Magyar Központjának elnöke az MTI-t.

Régebbi hírforrás(ok): link

Kedveltebb az egyetemi újságok nyomtatott változata -- tengerentúli tapasztalatokFEL

Annak ellenére, hogy az amerikai egyetemi épületegyütteseket a világ legjobban behálózott helyei között tarthatjuk számon, az egyetemi lapok nyomtatott változatai továbbra is jóval népszerűbbek, mint online kiadásaik. (...) Arról, hogy az ország több ezer egyetemi újságjából hánynak van egyáltalán webhelye, nem áll rendelkezésre pontos statisztika. A Student Monitor piackutató tavaly tavasszal készült közvélemény-kutatása szerint a hallgatók 30%-a számolt be arról, hogy az egyetemi újság a hálózaton is elérhető. Azok közül pedig, akiknek tudomása volt a webes verzió létezéséről, csak 29% olvasott legalább egy számot a felmérést megelőző hónapban. Az utolsó öt nyomtatott számból viszont 44% legalább hármat kézbe vett a vizsgált időszakban.
Egyes egyetemi lapok weboldalai (különösen a nagy egyetemek esetében) ugyanakkor számottevő forgalmat vonzanak magukhoz. A látogatók köre azonban nem szükségszerűen az egyetemi hallgatókból, hanem a szülőkből, az öregdiákokból, valamint a böngészés során véletlenül odavetődő felhasználókból tevődik össze.
Mivel a lapok online verziói kevés hallgatót vonzanak, a hirdetők sem dolgoznak nagy anyagi ráfordítással. Sokszor azok a hirdetők sem hajlandók fizetni a webes reklámokért, akik a nyomtatott kiadásban rendszeresen hirdetnek. Még az online hirdetőket sikeresen magukhoz vonzó kiadványok esetében is csak a reklámbevételek töredéke származik a webes verzióból.
Az egyetemi lapok jó része saját webmesterek alkalmazása helyett külső vállalkozóknak adja ki az online kiadvány elkészítésének feladatát. A szerződő cég viszonzásképpen jogosultságot szerez arra, hogy mindkét változatban hirdetéseket értékesíthessen. A legtöbb esetben azonban a professzionális külső szakértelem és a rengeteg fejlesztés is kevés ahhoz, hogy a hallgatókat a nyomtatott verzióról a hálóra csábítsa át, bár a webes kiadás létjogosultsága mellett érvelők úgy látják, a technológiai fejlesztések az egyetemi kiadványok online olvasótáborát is fokozatosan megnövelik majd.
Számos okot találhatunk arra, hogy miért volna célszerűbb, ha a hallgatók az elektronikus változatot olvasnák. Az online újság nemcsak használhatóbb és kényelmesebb, de a korábbi számok és cikkek is hozzáférhetőek, és előfordulhat, hogy az egyetemen kitett elvihető nyomtatott példányokból már nem maradt egy sem.
"Vannak, akik már azelőtt szeretnék elolvasni a híreket, hogy azok nyomtatásba kerülnének - mutat rá Matt Donnelly, a The Daily Northwestern főszerkesztője. - Sokan szokásos reggeli készülődésük részeként elolvassák az online változatot, megnézik, kaptak-e e-mailt, és elolvassák az országos híreket."
Az egyetemi lap nyomtatott változata azonban a legtöbb hallgató számára továbbra is az egyetemi élet szerves részét képezi. "Nézzen körül bármelyik hallgatói csoporton belül, és azt fogja látni, hogy egy csomó egyetemista ül az asztal körül: újságot olvasnak, szocializálódnak - emeli ki Eric Weil, a Student Monitor munkatársa. - Egy ilyen jellegű tevékenységet nem lehet a hálóra áttenni."

Régebbi hírforrás(ok): link Infinit Hírlevél, 08. 29.legyenek kit hírei saját honlapján

Feliratkozás

A heti ingyenes KIT Hírlevelet megrendelheted a kit@gmconsulting.hu-ra írt "Megrendelés" tárgyú levéllel, név és intézmény megadásával, mellyel jelzed az Adatkezelési tájékoztatóban foglaltak elfogadását.

A hírlevél lemondása: ugyanígy, de „Lemondás” tárgymegjelöléssel.
Hírlevélről

A hírlevél hetente (júliusban, augusztusban kéthetente), térítésmentesen, csak elektronikus formában jelenik meg. A KIT nyomtatott példányai megtalálhatók a Könyvtörténeti és Könyvtártudományi Szakkönyvtárban is (Könyvtári Intézet, Budapest).

A KIT-archívum tartalma:
Közel 28.000 hír, 2002-től
A KIT-et az EPA (Elektronikus Periodika Adatbázis) is archiválja.

A megrendelők száma kb.:
700 fő

Olvasói létszám:
kb. 1000 fő

Adatvédelem
A KIT szerkesztői a birtokukba kerülő használói adatokat bizalmasan kezelik, azt csak az eredetileg megjelölt célra használják, harmadik fél részére nem adják át. A használati adatokat csak az egyedi adatközlőket (ha tudomásukra jut) nem visszafejthető módon, összegezve teszik közzé. Pl.: összes olvasói létszám, vagy felmérés eredményeképpen: a KIT-olvasók x%-a vezető beosztású. A használói felmérésekben a válaszadás anonim.
A szerkesztők a KIT-tel kapcsolatos visszajelzéseket egymás között megbeszélik, és visszajeleznek a levélírónak.
Adatkezelési tájékoztató

A KIT tulajdonosa:

GM Info Consulting Kft.
www.gmconsulting.hu


impresszum | szerkesztők | észrevétel e portálról