Keresés a KIT archivumában:  
Könyvtár Információ Társadalom
Heti hírlevél információs és könyvtári szakemberek számára - Szemlék, hírek, kommentárok    angol zászló english flag  
 


KIT hírlevél: 2005/29., 8. 3.

Gondolatok a szarka farkáról és a könyvtár átpozícionálásáról
Boldog könyvtárosok!? -- Pályaváltás-motivációk
Horváth Tibor születésnapi köszöntése
Könyvtár: minden együtt -- kistelepülési könyvtárak Tolnában
Második magyar könyvtár Zilahon
510% távhozzáférés-emelkedés Tolnában
Pótmama könyvek között (a vándorgyűlésről)
Megrovás nem könyvtári anyag elégetéséért
Érzelmileg intelligens, vagy kompetens a jövő munkása?
Válságkommunikáció (2., bef.)
Ismerd meg a cégkultúrát, hogy elhelyezkedhess!
Dokumentum- és információhasználatra
Kétéves lemaradás online ügyintézésben
Elektronikus önkormányzat Szombathelyen -- álom és valóság
K+F botrány
Digitális jogkezelés dokumentumküldőknél
Budapesti közkönyvtári anziksz
Harminc számítógép a mozgássérültek továbbképzéséhez
Esélyegyenlőség a TV2-n -- Teletext feliratozás a csatorna műsoraihoz
A következő évtized a számítástechnikáé
Nagy Könyv: az Egri csillagok a kedvenc
Vonalkódot olvasnak a makói könyvtárban
Kiment a divatból az e-mail?
Minden másodpercben születik egy új blog
Internetezés a levegőben is
A Financial Times a világ legjobb újságja
Jóval több zenét töltenek le legálisan az illegális fájlcserélők, mint mások
Díjmentes szakasz: Skype -- könyvtárak számára is költségkímélő
Jövő év elejére kész a Philips e-papírja
Az Expressz teljes hirdetési adatbázisa elérhető a Kurzor.hu keresővel
MTI-fotók a Sulinet Digitális Tudásbázisban
Letölthető a vidékfejlesztési charta
Microsoft is beszáll a térképversenybe
Helyesírás a számítógépes szövegszerkesztés korában


A portálon kívülre mutató linkek a szerkesztés pillanatában élnek.
Ha már nem jelenik meg a korábban élő forrás,
másold a linket a archive.org keresőjébe.

Gondolatok a szarka farkáról és a könyvtár átpozícionálásárólFEL

Bizonyítható, hogy a könyvtári szolgáltatások jelenlegi széles spektrumát a versenytársak tőkeereje, technológiája, rugalmassága miatt hatékonyan fenntartani egyszerűen lehetetlen (vö. pl.: a patinás könyvtárak által is partnerként elismert Google tőkéje, szaktudása és vehemenciája vagy a kisebb-nagyobb információs vállalkozások rugalmassága akár idehaza is stb.), legfeljebb az adott tevékenység agonizálásának költséges meghosszabbítására van lehetőség. Vegyük észre: a változatlan technológia, eljárás minden beavatkozásunk nélkül is elveszti hatékonyságát, ha a piacon jobban teljesítő szolgáltató jelenik meg. Mindezek miatt kerülhet a hangsúly a bemenet növelése helyett (ami természetesen továbbra is kívánatos volna) a hatékonyság növelésére. S ennek egyik első lépése lehet az "aki sokat markol, keveset fog" elv -– no és a közmondásbeli szarka farka esete -– alapján a források és a figyelem alapkompetenciákra való összpontosítása.

Régebbi hírforrás(ok): 3K, július, p. 25-31., link

Boldog könyvtárosok!? -- Pályaváltás-motivációkFEL

Konkrétan mi minden az, amit ezek [felmérésben szereplő angol és amerikai] a máshonnan jött könyvtárosok szeretnek újonnan vállalt hivatásukban? Első renden azt, hogy folyamatosan kapcsolatban állnak az olvasókkal, felsőoktatási könyvtárban főként a hallgatókkal és a tanszemélyzettel, s ezáltal részeseivé válnak mind a didaktikai, mind a kutatási folyamatnak. A környezet kulturáltságát, a munkatársak szívélyes kapcsolatait ugyancsak sokan becsülik. Különösen azok, akik a kereskedelemből és a biznisz területéről jöttek. Számukra a váltás akkor is "megérte", ha kevesebbet (de korántsem keveset) keresnek új elfoglaltságukban. A pontosan szabályozott munkaidő is elnyeri tetszésüket, mivel az élet más területein bevett követelmény a bármikori rendelkezésre állás. A könyvtári szolgálat -- állítják a felmérés résztvevői, nem is várt módon a modern információs technikához és annak használatához is jobb, változatosabb feltételeket biztosít, mint -- mondjuk -- a banki szférában vagy a szupermarketekben végzett tevékenység. Különösen érdemes könyvtárosnak lenni, ha az ember családos. Gyerekei tanulmányaik közben sokszorta könnyebben jutnak hozzá a szükséges információkhoz, mint más gyerekek.

Régebbi hírforrás(ok): Rekowska: Azyl w bibliotece. In: Bibliotekarz, 2003/11. ref.: Futala T., eTMT, 7-8.

Horváth Tibor születésnapi köszöntéseFEL

Dr. Horváth Tibor -- akit ki könyvtárosként, ki az Országos Pedagógiai Könyvtár és Múzeum nyugalmazott főigazgatójaként, ki pedig "csak" Tanár Úrként ismer -- 70 éves. 1935-ben született Érsekújváron. Tanulmányait az ELTE-n végezte. 1959-77 között az OSZK munkatársa, majd osztályvezetője. UNESCO ösztöndíjasként hosszabb tanulmányutat tett az USA-ban, kutatási területe az információkereső nyelvek. 1977-84 között az ELTE BTK adjunktusa. 1984-92 között az Országos Pedagógiai Könyvtár igazgatóhelyettese, majd 1992-97-ig főigazgatója. 1994-ig a Magyar Könyvtárosok Egyesületének elnöke. Az ELTE és a KLTE és az EKTF meghívott tanára. A neveléstudományok kandidátusa. Szabó Ervin emlékéremmel kitüntetett kutató. Horváth Tibor dolgozta ki a magyar nyelv szintaxisára a Precis indexelő nyelvet. Először alkalmazta a klaszteranalízist a magyarországi könyvtári informatikai rendszerekben. Több jelentős mű szerzője, pl. Szakirodalmi forrásismeret, Információs tezauruszok). Igazi pedagógushoz méltóan a mai napig aktívan kutat, ír, dolgozik. Ami talán mégis a legfontosabb: továbbra is oktat, tanít és közvetíti a 70 év alatt megszerzett tudását. Köszönjük Tanár Úr! Erőt, egészséget kívánunk, és Isten éltesse! Tisztelettel egy tanítvány a több ezerből: Nagy Tibor'

Régebbi hírforrás(ok): MG

Könyvtár: minden együtt -- kistelepülési könyvtárak TolnábanFEL

Tolna megye 108 települését alapul véve mindössze hat helységben nincs könyvtár. A közelmúltban, országosan is ritka kivételként, ez a szolgáltatás újra indult Bikácson, Szálkán és Váralján. Tegnap Varsád is csatlakozott a sorhoz: a községben négymillió forintba került az a felújítás, melynek eredményeként egy helyen érhető el a posta, a teleház, az e-Magyarország pont és a korszerűvé tett könyvtár. - F: júl. 28.

Régebbi hírforrás(ok): Tolnai Népújság (az elektronikus archívum nem érhető el)

Második magyar könyvtár ZilahonFEL

A Szilágy Megyei Könyvtár magyar könyvállománya enyhén szólva szegényes és elavult. A hiányt némileg pótolta az EMKE zilahi szervezetének könyvtára, de még mindig sok olyan olvasnivaló lenne, amelyhez nehezen lehet hozzájutni. Ezt pótolja az a közel négyezer kötetes könyvtár, amelyet Szentendre adományozott a zilahi magyarságnak. - F: júl. 27.

Régebbi hírforrás(ok): link

510% távhozzáférés-emelkedés TolnábanFEL

Országosan 247 százalékkal nőtt tavaly a könyvtárközi szolgáltatások száma. Ugyanez az arányszám Tolna megyében eléri az 510 százalékot. Ugyanez az arányszám Tolna megyében eléri az 510 százalékot. A megyei Illyés Gyula Könyvtár esetében a múlt évi adatokat összesítve kimutatható, hogy a szolgáltatás színvonala folyamatosan javuló: ezt a megállapítást a kérések számának gyarapodása, illetve a teljesítés gyorsasága támasztja alá. Az olvasói kérések - melyek megannyi kiadvány, újság, kép- és hanghordozó, információ gyors elérését igénylik -- önmagukban is fontos jelzés az intézmény számára: hiszen azok alapján lehet formálni az állományalakítási terveket. - F: aug. 2.

Régebbi hírforrás(ok): Tolnai Népújság

Pótmama könyvek között (a vándorgyűlésről)FEL

Hetvenéves a Magyar Könyvtárosok Egyesülete, de mégsem ezért került a figyelem középpontjába a szakma, inkább a Nagy Könyv-játék hozta divatba a könyvtárakat...
- F: júl. 28.

Régebbi hírforrás(ok): link

Megrovás nem könyvtári anyag elégetéséértFEL

Írásbeli megrovásban részesíti az Országos Széchényi Könyvtár (OSZK) főigazgatóját, Monok Istvánt a kulturális miniszter a bibliotékában nemrégiben történt dokumentummegsemmisítés miatt -- közölte a tárca sajtóirodája az MTI-vel, miután Bozóki András csütörtökön meghallgatta a főigazgatót. Mint arról korábban beszámoltunk, nemrégiben elégették a könyvtár gyűjteményének egy részét: 1867 és 1952 közötti kiadású kisebb nyomtatványokat, vállalati és egyesületi kiadványokat. A szaktárca július 7-én indított vizsgálatot az ügyben. Ennek eredménye szerint az OSZK vezetése nem járt el kellő gondossággal az öttonnányi anyag megsemmisítése előtt, de jogszabálysértés nem történt, mivel az anyag nem volt a könyvtár állományának része. - F: júl. 22.

Régebbi hírforrás(ok): link

Érzelmileg intelligens, vagy kompetens a jövő munkása?FEL

Az új üzem- és munkaszervezési koncepciók a korábbiakhoz képest más munkaerő karaktert is kívánnak. Csökkan az igény a szakmákhoz, feladatokhoz kötődő specializációnak, a munkaadók elsősorban azokra a sztárdolgozókra építenek, akik az egész folyamatot átlátják. Egy ilyen sokoldalúan képzett embernek kevésbé kell betagozódnia a merev hierarchikus rendszerbe, nem szükséges betartania valamennyi szolgálati utat, a maga ura lesz, ha vezetője [tehát: nem főnöke!] nincsen. Így munkavállalóból lassan munkavállalkozóvá válik. Az effajta szervezeti átalakulások légkörében felértékelődik az ún. kompetens tudás. A kompetencia a megszerzett tudásanyagnak, képességeknek és gondolkodásmódoknak a szokásostól eltérő helyzetekben is alkalmazható része, az egyén tényleges tevékenységeiben ténylegesen megjelenő eredmény, minőség. A kompetencia szokásos felosztása (szakmai, módszertani, személyes és szociális kompetencia) mellé Daniel Goleman bevezette az érzelmi kompetencia fogalmát. Ez a fogalom az érzelmi intelligenciának azt a részét jelenti, amelyet az EQ-ból valóban használ az egyén. Az érzelmi kompetencia jelentősége abban mutatkozik meg leginkább, hogy az érzelmek segítségével szelektálja az egyén az őt érő információáradatot, az érzelmei segítségével hatékonyabban tárolja, dolgozza fel, és -- ez a legfontosabb -- hívja elő az információkat.

Régebbi hírforrás(ok): Érzelmileg intelligens, vagy kompetens a jövő munkása? / Forgács Katalin. In: Munkaügyi Szemle, 20005/7-8. ref.: Budai Sz.

Válságkommunikáció (2., bef.)FEL

A válságra való felkészülés és annak kezelése egyben tanulási folyamat is. Szakaszai:
-- a lehetséges külső és belső problémák időbeni észlelése (monitoring, vö.: issue management);
-- a válsággá fejlődés okainak folyamatos elemzése, a szervezet kritikus területeinek megjelölése;
-- a megoldás változatainak kidolgozása;
-- döntés az optimális lehetőségekről;
-- végrehajtás;
-- értékelés, tapasztalatok összegzése.
A sajtókapcsolatok kezelése kiemelt szerepet kap. Jó, ha van egy "belső újságírói kör", amellyel célszerű rendszeres kapcsolatot tartani. Kísérjük figyelemmel az "ellenséges" sajtót, keressünk hasonló
külföldi esetekről szóló cikkeket, tanulmányokat. Tartsunk készenlétben "semleges" szóvivőt és lássuk el megfelelő érvrendszerrel, példákkal. A válság esetén életbe lép az abszolút hallgatás parancsa:
a szóvivőn kívül teljes nyilatkozási tilalom; illetve a kommunikálás parancsa: nem szabad nem kommunikálni a sajtóval, mert rosszabb helyzetbe kerülhetünk. Hüvelykujj-szabály: a pletyka (és a
bizalmatlanság) egyedüli ellenszere a bőséges információ. (MG)

Hírforrás:
2005. augusztus 03.  • Továbbküldöm a hírt
Régebbi hírforrás(ok): Könyvtárosok kézikönyve, Pr-fejezet, IV.

Ismerd meg a cégkultúrát, hogy elhelyezkedhess!FEL

A sikeres álláskeresés feltételei között ugyan rendre felmerül, hogy a megcélzott céget érdemes alaposabban megismerni a jelentkezés előtt, de a tanácsadók ritkán mondják el, hogy ez akár döntő is lehet abban, hogy sikerül-e egyezségre jutni a potenciális munkaadóval. - F: júl. 27.

Régebbi hírforrás(ok): link

Dokumentum- és információhasználatraFEL

"Az érettségi már április 18-án elkezdődött egy teljesen újszerű lengyel nyelv és irodalom szóbelivel. A diákoknak 15 perces prezentációt kellett tartaniuk, a témát még szeptemberben megválaszthatták.
Önállóan kellett hozzá irodalmat összegyűjteniük (és persze elolvasniuk), magát az előadást újságcikk-kivágásokkal, hang- és videóbejátszásokkal kellett illusztrálniuk, aztán a vizsgabizottság tíz
percen át faggathatta a vizsgázót a témából."

Régebbi hírforrás(ok): HVG 28. sz., p. 39-40., link (csak regisztrációval!)

Kétéves lemaradás online ügyintézésbenFEL

Az elektronikus ügyintézés elősegítése jelenti a brit soros EU-elnökség féléves programjának egyik fontos célkitűzését. November 24–25-én Manchesterben e-kormányzati miniszteri konferenciát rendeznek, ahol egyúttal a 2005. évi európai e-Kormányzati Díjat átadják majd. Az e-kormányzás programja 'fiatal hajtása' az EU fejlesztési törekvésenek, viszont egyúttal az egyik központi eleme a liszszaboni folyamatnak. Szakértők szerint radikálisan csökkenti az ügyintézésre fordított munkaórák számát, emellett tömeges méretekben terjeszti az internethasználat kultúráját. Felmérések mutatják, hogy az adóbevallásnál a régi tagállamokban az elektronikus ügyintézésnek köszönhetően tavaly EU-szinten mintegy hétmillió munkaórát sikerült megtakarítani, és ha ez a forma válna általánossá, pusztán az adóbevallási procedúra egyszerűsítése uniós összesítésben évente százmillió munkaóra kiváltását eredményezhetné. - F: aug. 1.

Régebbi hírforrás(ok): link

Elektronikus önkormányzat Szombathelyen -- álom és valóságFEL

Néhány hete próbaüzemben működik Szombathelyen az ország első elektronikus önkormányzati rendszere. Bár a nagyközönség számára egyelőre kevés hivatali szolgáltatás elérhető, és az elektronikus azonosítás kapcsán is vannak még teendők, november 1-jétől élesben működik a program. - F: aug. 1.

Régebbi hírforrás(ok): link

K+F botrányFEL

Szomorú előzetes adatokat jelentetett meg a KSH: az ország kutatási-fejlesztési (K+F) ráfordítása 2004-ben mindöszsze a GDP 0,88 százaléka, még kevesebb, mint 2003-ban. A költségvetési kutatóhelyeken a beruházások több mint 40 százalékkal csökkentek! A költségvetési K+F ráfordítás pedig közel 10 százalékkal. A Nemzeti Kutatási és Technológiai Hivatal (NKTH) elnöke, Boda Miklós ellenvéleményt nyilvánított: a KSH helytelenül vette számba az NKTH által K+F célokra kifizetett összegeket. A rejtély egyszerűen megfejthető. - F: aug. 2.

Hírforrás:
2005. augusztus 03.  • Továbbküldöm a hírt
Régebbi hírforrás(ok): link

Digitális jogkezelés dokumentumküldőknélFEL

Az elektronikus dokumentumszolgáltatás (Electronic document delivery = EDD) viszonylag új jelenség a hagyományos dokumentumellátás és a könyvtárközi kölcsönzés világában. Az EDD azt jelenti, hogy elektronikus úton gyorsan, akár azonnal is rendelkezésre áll egy saját, megtartható példány a kívánt anyagból -- rendszerint folyóiratcikkből. Ez az eljárás nagyon népszerű a felhasználók körében, akik így könnyen juthatnak a helyileg nem elérhető cikkek példányaihoz. Ugyanezért nem szeretik a kiadók. Szerintük ez lehetővé teszi a könyvtáraknak, hogy töröljék előfizetéseiket, ehelyett dokumentumszállítókra és más könyvtárakra támaszkodjanak. A vita az utóbbi időkben felerősödött, mivel a dokumentumellátásban az EDD szerepe nő. Az EDD ellenőrzésének egyik módja lehet, hogy az átadott fájlokon biztonsági jelzést helyeznek el. Ezt nevezik digitális jogkezelésnek. A következőkben az ilyen rendszerek használatának hátteréről lesz szó, és bevezetéséről az egyik nagy dokumentumszállítónál. A digitális jogkezelés (Digital rights management = DRM) elnevezéssel azokat a technikai védelmi eszközöket illetik, amelyekkel a tartalmat veszik körül. A cikk továbbiakban beszámol a British Library több éves gyakorlatáról, melynek első lépése volt, hogy a fénymásoló gépeket szkennerekre cserélték. Az Adobe rendszerére épülő szolgáltatás előnyeit és hátrányait is kommentálja.

Régebbi hírforrás(ok): Braid: The use of a digital rights management system in a document supply service. In: Interlending & Document Supply, 2004/3. ref.: Mann J., TMT, 7-8.

Budapesti közkönyvtári anzikszFEL

Fülledt nyár, meg a Rottenbiller utca. Ha ezt most látnák a szabadkőművesek. Még 1913-ban a Deák Ferenc páholy adományából épült itt az első fiókkönyvtár. Azóta is tévednek erre olvasók. A nagymesterek büszkék lennének az új linóleumra, az égig érő polcokra, a számítógépek felett révedő plüssbagolyra. Csodálkoznának, hogy bizonyos művek iránt mily erős a kívánalom. Most például egyetlen Wass Albert sincs bent. A néni töprengve masszírozza cérnakesztyűjét. Kihez is fordulhat? Reménykedve pipiskedik. Abszolút lángolás a mozdulatban. Az imádott szerző a legfelső polcon sorakozna. Az idős hölgy biztos nem érné be, mondjuk Tamási Áronnal. Marad az előjegyzés. Majd talán egy hét múlva akad legalább egy Funtinelli. A Wass Albert-féle hazafias érzelmekre leginkább a húsz év alatti ifjak, valamint a 60 felettiek fogékonyak. Máraiért más közönség rajong. A polgári, etikus, jobban az értelemre ható szerző kissé nihilista stílusát nem kedvelik az idősek. Ha mégis, akkor borítékolni lehet a magasabb iskolai végzettséget. - F: júl. 30.

Régebbi hírforrás(ok): link

Harminc számítógép a mozgássérültek továbbképzéséhezFEL

Harminc multimédiás számítógépet adott át az IBM a Mozgássérültek Egyesületeinek Országos Szövetségének a múlt héten. A komputerek segítségével számítógépes tanfolyamokat bonyolítanak majd le, amelyek segíthetik a mozgáskorlátozottak elhelyezkedését. - F: aug. 1.

Régebbi hírforrás(ok): link

Esélyegyenlőség a TV2-n -- Teletext feliratozás a csatorna műsoraihozFEL

Új szolgáltatás indul augusztus 1-jétől a TV2 Texten annak érdekében, hogy a siketek és nagyothallók feliratozva tekinthessék meg a csatorna műsorait. A kereskedelmi csatorna műsoraiból a SINOSZ (Siketek és Nagyothallók Országos Szövetsége) választotta ki azokat az adásokat, amelyekhez elérhetővé válik a feliratozás a TV2 Texten. A jelenlegi nyári struktúrából feliratozásra kerül többek között a Jóbarátok, a Columbo, valamint a vasárnap esti Moziverzum, két héten belül, a nyári szünet végeztével pedig a Jóban Rosszban is olvasható lesz. A repertoár folyamatosan igazodik az aktuális műsorstruktúrához, így ősszel újabb adásokat választ majd a szervezet. A hazai teletext ellátottság évről-évre dinamikusan növekszik. 2000 és 2004 között, kétévente, közel 30 százalékkal nőtt az egy lakosra jutó teletextes készülékek száma. 2004-ben, a penetráció már közel 70 százalékos volt. - F: aug.1.

Régebbi hírforrás(ok): link

A következő évtized a számítástechnikáéFEL

A Microsoft Research, az idei Faculty Summit konferencián, a világ 175 vezető tudományos intézményének 350 képviselője előtt ismertette az egyetemek, az ipar és a kormányzat közötti szorosabb együttműködés megvalósítására vonatkozó terveit. Az idei Faculty Summit jelmondata: "A következő évtized a számítástechnikáé". A konferencia olyan kutatási és technikai feladatokra koncentrált, mint a biztonság, a mobil eszközök, a szoftverfejlesztés, a programnyelvek, az ember és számítógép közötti kapcsolat, a beágyazott számítástechnika és az oktatási technológiák. A konferencia házigazdája a Microsoft Research "Külső Kutatások és Programok" csoportja volt (korábbi nevén "Egyetemi kapcsolatok" csoport). A konferencia keretében műhelyfoglalkozások, szekcióülések, gyakorlati technológiai bemutatók és más, interaktivitást lehetővé tévő programok biztosították a nemzetközi tudományos közösség és a Microsoft kutatói számára a sokoldalú eszmecsere, a partneri együttműködés, és az újító szellemű munkák bemutatásának lehetőségeit. - F: júl. 27.

Régebbi hírforrás(ok): link

Nagy Könyv: az Egri csillagok a kedvencFEL

A Nagy Könyv versenyben a legtöbben az Egri csillagokat választották kedvencüknek. Egy júliusi felmérés szerint a magyarok mintegy ötöde számít gyakori könyvolvasónak, 7 százaléka azonban a nyertes 12 könyv közül egyet sem olvasott. A magyarok mintegy ötöde számít gyakori könyvolvasónak: ennyien állították hogy naponta, vagy hetente többször is olvasnak könyveket, regényeket, ám honfitársaink kétharmada legfeljebb csak havonta, vagy annál is ritkábban szokott könyvet venni kezébe. Nem túl meglepően a budapestiek, az iskolázottabbak és a nők számítanak gyakoribb olvasóknak. A kedvenc könyvek olvasottsága: link - F: júl. 25.

Régebbi hírforrás(ok): link

Vonalkódot olvasnak a makói könyvtárbanFEL

A makói József Attila könyvtárból mostantól számítógépes rendszer alapján adják ki a köteteket a kölcsönzőknek. Ezzel jól járnak az ott dolgozók és az olvasók is: csökken a várakozási idő, a nyilvántartás pedig áttekinthetőbb lesz. - F: júl. 26.

Régebbi hírforrás(ok): link

Kiment a divatból az e-mail?FEL

Egy amerikai felmérés azt bizonyította, hogy a legfiatalabb korosztály már ósdinak tartja az e-mail-ezést, a vezetékes telefont azonban még mindig előszeretettel használják. Egy internetes non-profit szervezet közvélemény-kutatásából kiderül, hogy a 13 és 17 év közötti korosztály szerint az elektronikus levelezés csak arra jó, hogy a szülőkkel és a nagyszülőkkel tartsák a kapcsolatot, de egymás között már gyorsabb, és modernebb kommunikációs eszközt használnak: az online-csevegést. Az 1100 megkérdezett kamasz 75 százaléka rendszeresen használja a chat-programokat, napi több mint két órán át. A fiatalok fele ezeken a programokon keresztül szokott linkeket, és fotókat, egyharmaduk pedig még zenét és videoklipeket is küldeni. Természetesen ennek a korosztálynak a mindennapi életéből nem hiányozhat a mobiltelefon sem, a gyakori SMS-és MMS-küldések. Az igazán jó csevegésekhez azonban még mindig a jó öreg vezetékes telefont használják ők is: a borsos telefonszámlát úgyis a szülők fizetik. - F: júl. 30.

Régebbi hírforrás(ok): link

Minden másodpercben születik egy új blogFEL

Világszerte több mint hatmillióan írnak rendszeresen blogot, közülük egyre többen mobiltelefonról. A webnaplók néha gyorsabban számolnak be a világ eseményeiről, mint az újságírók. - F: aug. 2.

Régebbi hírforrás(ok): link

Internetezés a levegőben isFEL

A Connexion by Boeing, a The Boeing Company egyik leányvállalata, és az Intel bejelentette, hogy a két vállalat együttműködik a nagysebességű, repülés közben használható vezeték nélküli internetes szolgáltatások elterjedésében és ezek népszerűsítésében. A megállapodás részeként a vállalatok sikeresen befejezték az Intel Centrino mobil technológiára épülő laptopos konfigurációs kompatibilitási tesztet, amely következtében a Connexion by Boeing internetes szolgáltatása lett az első olyan repülés közbeni program, amelyet "bevizsgáltak" az Intel Wireless Verification Program által. - F: aug. 1.

Régebbi hírforrás(ok): link

A Financial Times a világ legjobb újságjaFEL

Nemzetközi döntéshozók körében végzett friss felmérés tanúsága szerint a megkérdezettek relatív többsége a Financial Timest tartja a világ legjobb újságjának -- ez derül ki a zürichi székhelyű nemzetközi médiafigyelő központhoz beérkezett válaszlapokból. A megkérdezett személyek 19,4 százaléka voksolt a Londonban és Szingapúrban szerkesztett, több nemzetközi kiadással rendelkező -- és jellegzetes, rózsaszín papírra nyomott -- üzleti és pénzügyi napilapra. - F: júl. 31.

Régebbi hírforrás(ok): link

Jóval több zenét töltenek le legálisan az illegális fájlcserélők, mint másokFEL

A brit The Leading Question nevű, digitális zenére szakosodott piackutató legújabb, meglepő felmérése szerint az illegális fájlmegosztó szolgáltatásokat használók közel négy és félszer annyi jogtiszta
zenét töltenek le az internetről, mint mások.
- F: júl. 28.

Régebbi hírforrás(ok): Prím Online, link

Díjmentes szakasz: Skype -- könyvtárak számára is költségkímélőFEL

A jó minőségű és ingyenes internetes távbeszélés népszerűsége már most üzleti modelljeik újragondolására kényszeríti a hagyományos telefontársaságokat, és idővel veszélybe kerülhetnek a mobilcégek is.

Régebbi hírforrás(ok): HVG, 29.sz., p. 61-62, link (csak regisztrációval!)

Jövő év elejére kész a Philips e-papírjaFEL

Augusztustól kezdi kiépíteni a teljesen flexibilis, műanyag-alapú kijelző sorozatgyártását a Philips Polymervision. A végeredmény egy 320 x 240 pixeles, 5 hüvelykes (12,7 cm) képátlójú monokróm kijelző lett -- kontrasztaránya 10:1-hez. A mindössze 100 mikrométer vékony kijelző szabadon, formálható, így nem teljesen sík felületeken is alkalmazható különböző információk megjelenítésére: akár e-újságok is készíthetők a segítségével, melyek például WLAN-elérésen keresztül mutatják meg az aktuális híreket. - F: aug. 2.

Régebbi hírforrás(ok): link

Az Expressz teljes hirdetési adatbázisa elérhető a Kurzor.hu keresővelFEL

Új szolgáltatással jelentkezik a naponta 100 ezer internetező keresési igényét kiszolgáló Kurzor.hu. A kanadai Trader Classified Media tulajdonában lévő Expressz Kiadó Rt.-vel kötött megállapodás révén mostantól több mint 40000 jármű, 115000 ingatlan, valamint 60000 apróhirdetés válik elérhetővé és kereshetővé a Kurzor.hu oldalain. - F: júl. 26.

Régebbi hírforrás(ok): link

MTI-fotók a Sulinet Digitális TudásbázisbanFEL

A nemzeti hírügynökség fotóival bővül a Sulinet Digitális Tudásbázisa. Magyarország 1945 és 1990 közötti történelméből 10 ezer fotót tesznek elérhetővé. - F: júl. 21.

Régebbi hírforrás(ok): link

Letölthető a vidékfejlesztési chartaFEL

A Kormányzati Portálról elérhető és letölthető a Párbeszéd a Vidékért mozgalom által készített és júliusban a miniszterelnöknek átadott vidékfejlesztési charta. A dokumentum alapja lesz a kormány
által augusztusra elkészülő vidékfejlesztési stratégiának.
- F: júl. 26.

Régebbi hírforrás(ok): link

Microsoft is beszáll a térképversenybeFEL

A Microsoft elindította Virtual Earth link keresőjének béta verzióját. Ez a cég első igazi kísérlete arra, hogy helyhez kötődő keresési lehetőséget nyújtson szerte a planétán. A rendszer segítségével földrajzi kereséseket hajthat végre a felhasználó, mégpedig a térképek címkéinek használatával. A honlap egy virtuális telefonkönyvet is magában foglal majd -- közölte a PC Pro News. A még idén bővülő MSN Virtual már városokat és tájékozódási pontokat is tartalmaz majd. - F: júl. 26.

Régebbi hírforrás(ok): link

Helyesírás a számítógépes szövegszerkesztés korábanFEL

Érdekes informatikai területtel és egyben a mindennapok gyakorlati problémájával foglalkozik Prószéky Gábor nemrég megjelent, A nyelvtechnológia (és) alkalmazásai című kötetében (Aranykönyv Kiadó, eVilág kiskönyvtár, 2005). Bár a cím száraz szakmai tanulmányt sejtet, a könyv mégsem, sőt nem is elsősorban az informatikusoknak és a nyelvészeknek szól, hanem a számítógépet használó hétköznapi ember számára nyújt hasznos és könnyen érthető információkat. A szerző a kötetben -- és lapunknak adott interjújában -- számos érzékletes, ám sokszor elrettentő példával világítja meg az elektronikus szövegszerkesztés során felbukkanó helyesírási hibák okait, és mutat rá kiküszöbölésük lehetséges módjaira. - F: júl. 30.

Régebbi hírforrás(ok): Prím Online, linklegyenek kit hírei saját honlapján

Feliratkozás

A heti ingyenes KIT Hírlevelet megrendelheted a kit@gmconsulting.hu-ra írt "Megrendelés" tárgyú levéllel, név és intézmény megadásával, mellyel jelzed az Adatkezelési tájékoztatóban foglaltak elfogadását.

A hírlevél lemondása: ugyanígy, de „Lemondás” tárgymegjelöléssel.
Hírlevélről

A hírlevél hetente, térítésmentesen, csak elektronikus formában jelenik meg. A KIT nyomtatott példányai megtalálhatók a Könyvtörténeti és Könyvtártudományi Szakkönyvtárban is (Könyvtári Intézet, Budapest).

A KIT-archívum tartalma:
Közel 25.000 hír, 2002-től
A KIT-et az EPA (Elektronikus Periodika Adatbázis) is archiválja.

A megrendelők száma kb.:
700 fő

Olvasói létszám:
kb. 1000 fő

Adatvédelem
A KIT szerkesztői a birtokukba kerülő használói adatokat bizalmasan kezelik, azt csak az eredetileg megjelölt célra használják, harmadik fél részére nem adják át. A használati adatokat a csak az egyedi adatközlőket (ha tudomásukra jut) nem visszafejthető módon, összegezve teszik közzé. Pl.: összes olvasói létszám, vagy felmérés eredményeképpen: a KIT-olvasók x %-a vezető beosztású. A használói felmérésekben a válaszadás anonim.
A szerkesztők a KIT-tel kapcsolatos visszajelzéseket egymás között megbeszélik, és visszajeleznek a levélírónak.
Adatkezelési tájékoztató

A KIT tulajdonosa:

GM Info Consulting Kft.
www.gmconsulting.hu


impresszum | szerkesztők | észrevétel e portálról