Keresés a KIT archivumában:  
Könyvtár Információ Társadalom
Heti hírlevél információs és könyvtári szakemberek számára - Szemlék, hírek, kommentárok    angol zászló english flag  
 


KIT hírlevél: 2005/44., 11. 30.

NDA, NAVA és Neumann-ház -- Kitzinger Dávid igazgatása alatt
70 éves a Magyar Könyvtárosok Egyesülete
Magyar Könyvtárosok Egyesülete -- megszervezte ünnepét
Sebességnövelés az információs sztrádán és esélyteremtés
Közintézményi informatikai hatékonyságnövekedés: EU: 81%, Magyarország: 12%
Az IFLA Alexandriai Manifesztuma -- vitatható adatokkal
Menedzsment-eljárások 12., TQM -- teljes körű minőségirányítás
Virtuális referensz: minden ellenkező híresztelés ellenére él és jól érzi magát
Önkiszolgáló könyvtárközi kölcsönzés: álomtól a valóságig
Google-támogatással épül a Digitális Világkönyvtár
Megalakult az Internetirányítási Fórum magyarországi platformja
Digitalizáló Műhelyek Találkozója az Erdélyi Múzeum-Egyesület rendezésében
Finn közkönyvtári adatok 2004-ről
Az EU-ban 7% internetezik könyvtárban is; csak könyvtárban: 0%
Szélessávú internet a világban
Az online keresés megközelíti népszerűségben az e-mailt
Az ország hatvan százaléka nem ért a számítógéphez
Kevés magyar internetezik -- a svédeknél az óvodás is szörföl
Informatikai központ Beregszászon
A gép, amely megrengette... Magyarországi fénymásoló-történelem
A Nagy Könyv -- nem a könyvek népszerűségét mérte?
Kerekes szék a könyvtárnak
Férfihangért rajonganak
Szellemi műhely a bibliotékában
Olvasókat csábítanak -- mozgókönyvtár Marcaliban
A nagyközönség nincsen tudatában az online veszélyeknek
A kutatók támogatják a szabad hozzáférést
Könyvtári és Információs Világkonferencia, 2006
A könyvtárak a digitális korban, 2006
Bibliográfia a Google Print vitáról
Értékes INFORMÁCIÓT a nyitólapra!
Értékek a világhálón
A háztáji honlapépítés 10 leggyakoribb hibája
Virtuális tanárok
Internettámogatást fizetnek Szlovákiában
A nemzeti könyvtár köszöni
Házelnöki licit a könyvtárért
Az 'OSZK' alapítása
Stein Aurél-évforduló
Vőfélytalálkozó a megyei könyvtárban
Shakespeare és Kossuth
Brüsszeli könyvtár partnerkeresése
Abszolút -- új kulturális portréműsor vasárnap az m1-en
Bookline.hu -- a legjobb az e-kereskedők közül
Dr. Diag: online gyógyszer-diagnosztikai rendszer
Alternatív híroldal tömbön kívüli országoknak


A portálon kívülre mutató linkek a szerkesztés pillanatában élnek.
Ha már nem jelenik meg a korábban élő forrás,
másold a linket a archive.org keresőjébe.

NDA, NAVA és Neumann-ház -- Kitzinger Dávid igazgatása alattFEL

Megváltozott az intézményünk tulajdonosi szerkezete: ez év augusztusától az Informatkai és Hírközlési Minisztérium, valamint a Nemzeti Kulturális Örökség Minisztériuma 2/3-1/3 arányban tulajdonosa a társaságnak. 2005 novemberétől a társaság keretén belül folyik a Nemzeti Digitális Adattár (NDA) és a Nemzeti Audivizuális Archívum (NAVA) megvalósítása is. A Neumann-ház korábbi feladatait a Digitális Könyvtár Szakmai Igazgatóság látja el Bánkeszi Lajosné vezetésével. A három szakmai igazgatóságot magába foglaló intézmény ügyvezető igazgatói teendőinek ellátására Kitzinger Dávid kapott 5 évre szóló kinevezést.

Régebbi hírforrás(ok): Neumann-hírlevél

70 éves a Magyar Könyvtárosok EgyesületeFEL

A Könyvtárak és könyvtárosok jövője című ünnepi konferenciát november 25-én rendezik (rendezték) az Országgyűlés Kogresszusi Termében. A talákozón előadásokat és beszélgetéseket hallhatnak az érdeklődők, melyekre nem csupán szakmabelieket várnak. A konferenciával szeretnék felhívni a figyelmet arra, hogy a fejlett országok minden könyvtárában szükség van a digitális regiszterre, mondta el a szövetség elnöke, Bakos Klára. Ez a fővárosban és a nagyobb városokban szerencsére már megvalósult, azonban a kisebb városi könyvtárakban nemhogy digitálisan rögzített anyagok nem találhatók, de a könyvtári épületek állapota sem megfelelő. Ezeket a problémákat szeretnék orvosolni. - F: nov. 24.

Régebbi hírforrás(ok): link

Magyar Könyvtárosok Egyesülete -- megszervezte ünnepétFEL

Az ünnepen ünnepelni szoktak, ezért döntően ilyen tartalmú előadások hangzottak el november 25-én a Parlament konferenciatermében. A szakmai szervezetről tárgyszerű bemutatás, szakmai helyzetfelmérés még várat magára. Ezért a jelenlévőknek előadásrészletek, és következtetések maradtak a továbbgondolásra. Néhány ilyen önkényesen válogatva: Adat hiányában matematikai nyitott mondat maradt: ha az EU átlag-GDP-jének 1%-át költi könyvtárakra, mellyel a lakosság 75%-át tudja a könyvtárhasználók között, akkor a hazai könyvtárak mennyi GDP-ből 'állítják elő' a szakértői kimutatás szerint 13%, a minisztériumi kimutatás szerint 32%-nyi könyvtárhasználót? Vagy: a könyvtárosok progresszivitását bizonyíthatjuk azzal, hogy már 1975-ben is a maihoz kísértetiesen hasonló feladatokat és problémákat fogalmaztak meg. (Persze, ünneprontás lett volna a probléma-megoldási képesség hiányára következtetni ugyanebből.) Ezek után azonban már kevésbé hatott heroikusnak 'a szakma amit tehetett, azt megtette' elnöki summázat. Ramháb Mária a közkönyvtárak más szervezetekkel való információs együttműködéseket nevezte célnak, Ambrus János pedig szorgalmazta, hogy a könyvtárakkal kapcsolatos törvény-előkészítés emelkedjen professzionális szintre. Még kisméretű pengeváltásra is sor került a FSZEK és a budapesti egyetemi könyvtárak képviselői között a hallgatók ellátása kapcsán. A vállalati könyvtárosok képviselete hiányzott... Jó volt viszont hallani, hogy a Magyar Elektronikus Könyvtár -- immár hivatalosan is -- kísérletezik (ti. a technológiai és jogi környezet változása miatt új utakon jár). Csak kívánni lehet, hogy ez több más szakmai megmozdulásról is be merjük ezt vallani, sőt, előbb--utóbb majd szorgalmazni is. Külföldi előadók folyosói beszélgetés alkalmával egyetértettek abban, hogy hasonló problémákkal küzdenek ők is, bár a problémák interpretálása és a kezelés gyakran eltérő. A szlovén COBIS könyvtári rendszer a könyvtáraké; az individualizmus és alacsony hatalmi távolság kultúrájára épít; a könyvtárak többsége azt használja, és egyéni belátása szerint válik aktív adatszolgáltató vagy passzív adatlehívó taggá. Az MKE helyzetének, tevékenységének számbavétele tehát részben történt meg. Talán majd egy következő alkalommal.

Régebbi hírforrás(ok): MG

Sebességnövelés az információs sztrádán és esélyteremtésFEL

Grebot Ágnes (ADBS, Franciaország) tapasztalata az MKE-konferenciáról: Különösen érdekes volt számomra a két panelbeszélgetés. A hazai könyvtárak vezetőivel folytatott beszélgetésből a magyar könyvtárak jelenlegi helyzetét és jövőképüket ismerhettem meg. Megnyugtatott, hogy a jövőképben a stratégiai (könyvtárépítés, tartalombővítés, digitalizálás stb.) irányelvek mellett helyet kapott az 'európai dimenzió', a könyvtárak közötti partnerkapcsolat és az önfejlesztés gondolata. Sajnáltam, hogy a beszélgetés a téma legizgalmasabb részénél fejeződött be, azaz a könyvtárosok jelenlegi helyzete és jövőképe homályban maradt számomra. A nemzetközi szervezeteket bemutató panelbeszélgetés nagyon jól érzékeltette a különböző európai országok könyvtári kultúráját és annak többé-kevésbé rugalmasabb viszonyát az információs társadalomhoz. Megtisztelő volt, hogy az MKE 70 éves ünnepi konferenciáján az ADBS Certification csoport CERTIDoc projektjét poszter formájában képviselhettem. A projekt véleményem szerint jól illeszkedett a konferencián megfogalmazódott gondolatokhoz, hiszen esélyt teremt az egyénnek, oktatónak, könyvtárnak, vállalkozónak, hogy kompetenciáit európai dimenzióban és európai szinten érvényesíthesse. - F: nov. 28.

Régebbi hírforrás(ok): Grebot Ágnes

Közintézményi informatikai hatékonyságnövekedés: EU: 81%, Magyarország: 12%FEL

A Cisco Expo a közszférával kapcsolatban elvégzett internet- és hálózatalkalmazási kutatását mutatta be. A tanulmány főbb következtetései: a magyarországi közszférában működő szervezetek internetes ellátottsága, hálózati és technológiai felkészültsége magas színvonalú. Sávszélesség tekintetében a hazai közintézmények megfelelő alapokkal rendelkeznek hatékonyságuk további javításához. Viszont csak akkor tudják teljes mértékben kihasználni a hatékonyságnövelési lehetőségeket, ha sikerül megfelelően átszervezni folyamataikat, megkönnyíteni a lakosságnak nyújtott szolgáltatások elérését, illetve megvalósítani az új technológiákkal támogatott szolgáltatásokhoz nélkülözhetetlen szemléletváltást. A tanulmány néhány összehasonlító adata: hatékonyságnövekedés: EU-átlag 81%, Magyarország 12%; általános hatékonyságnövelés : EU 35%, Mo. 12%; nálunk a közszférahálózatokat inkább a belső információcserére használja a kormányzat; az e-szolgáltatások terén országunk konvergál az EU-s átlaghoz, azaz amíg az EU-ban a szervezetek 57%-a , addig nálunk 46%-a terjeszti ki (vagy tervezi kiterjeszteni) azokat az állampolgárokra. - F: nov. 23.

Régebbi hírforrás(ok): link

Az IFLA Alexandriai Manifesztuma -- vitatható adatokkalFEL

Az információs társadalommal foglalkozó tuniszi ENSZ-világkonferencia (World Summit on Information Society) előkészítéseként Alexandriában gyűltek össze a könyvtáros világszervezet képviselő, s főbb szándékaikról kiáltványt fogalmaztak meg. Ebben az alábbi számok szerepelnek. Világszerte több mint fél millió szolgáltató hely (nincs ennél több?) Összesen 15 ezer kilométer könyvtári állvány (ez nagyon kevésnek tűnik: 15 millió méterszer átlag 40 egység = csak 600 millió lenne a világ könyvtári állománya, miközben az USA közkönyvtárai maguk 800 milliós állományt gondoznak?). Fél milliót jóval meghaladó internetes számítógép a könyvtárakban. 1,5 trillió (1500 milliárd?!) kölcsönzés évente: a 6,5 milliárdos emberiséggel számolva fejenként 230?! 2,5 milliárd beiratkozott könyvtárhasználó (?): a 6,5 milliárdhoz viszonyítva 38%. Vajon hogyan jöttek össze ezek az ingatag számok? (SP) - F: nov. 18.

Régebbi hírforrás(ok): link

Menedzsment-eljárások 12., TQM -- teljes körű minőségirányításFEL

A kb. húsz éves amerikai--japán eredetű menedzsment-filozófia a magyar könyvtárak között a kilencvenes években vált szinte egyeduralkodó menedzsment-mozgalommá. A hatás eddig legalábbis ellentmondásos. A TQM elemei: a minőséget a használó határozza meg; külső és belső vásárlók koncepciója, munkatársak a döntéshozatalban, hiba nélküli folyamatok (hangsúly a megelőzésen), teljesítménymérés, folyamatos tökéletesítés. A siker érdekében e szempontoknak integrálódniuk kell a szervezet egészének működésébe. A TQM legnagyobb problémái az ún. 'lágy' területeken jelentkeznek; főleg a kultúra, részvétel és a kommunikáció terén. A hazai könyvtári alkalmazásban is hasonlóak a problémák: kedvezőtlen szervezeti kultúra: bizalmatlanság a minőség-koncepció iránt (félelem, sőt, időnként elhatárolódás a használói ítéletektől), a használói felmérések ritkán irányulnak a látens igényekre, vagy éppen a centralizált döntéshozatal. Emiatt érvényes Josida tapasztalata: 'Ha a problémák ismeretét 100-nak vesszük, akkor a [vállalat]vezetés esetében ez a mutató csak 4%.' A munkatársak szívesen kamatoztatják ismereteiket a szervezet érdekében, ha a vezetők nem mellőzi tapasztalataikat és hajlandó az együttműködésre. A könyvtári ügyfélszolgálat szerepe és lehetősége kevéssé ismert, módszertana kidolgozatlan. A szakmai stratégia bizonytalansága, a marketing-alapok hiánya a TQM megvalósulására is kihat: használók ugyanis túllépnek a funkción, a minőségen, sőt, a szolgáltatáson is, és a teljes fogyasztási tapasztalatot tekintik, ha értékelnek egy szolgáltatást. Irodalom pl.: Fogyasztói elégedettség / Hofmeister Tóth Ágnes, Simon Judit, Sajtos László. -- Budapest : Alinea, 2003. -- 278 p., Változóban a minőség fogalma / Menedzsmentfórum (2004. augusztus 3.) link , A TQM megvalósítása és stratégiai hatása. In: Menedzsmentfórum (2004. május 6.) link , Teljes körű minőségmenedzsment : TQM / Arthur R. Tenner, Irwing DeToro. -- Budapest : Műszaki Kvk., 1997. -- 236 p., Minőségmenedzsment a könyvtárban. - Veszprém : VEK ; Budapest : IKSZ, 2001. -- 193 p., Mint maci az almásban. In: Az iskolai könyvtár új modellje a gyakorlatban. Könyvtárosok Egyesülete, Flaccus : Budapest, 2004 p. 182-84 A KIT -- mint eddig is -- várja a kritikus, kiegészítő véleményeket, kérdéseket, javaslatokat. A menedzsment-eljárások korábban ismertetett elemei a link -on olvashatók.


Virtuális referensz: minden ellenkező híresztelés ellenére él és jól érzi magátFEL

Bár a virtuális tájékoztatás (VT) jelentőségét megkérdőjelezte két nemrég megjelent cikk is: siralmas statisztikákra és ijesztő költségekre hivatkozva kétségbe vonták, hogy a szolgáltatás valaha is önfenntartó lehet, ez a sommás ítélet csupán egy-egy kisebb intézmény esetében igaz. Állami szinten sokkal sikeresebb és egyre inkább fejlődik ez a szolgáltatás az Egyesült Államokban; széles körű együttműködésre támaszkodik, és az állampolgárok széles tömegeit szolgálja, akik lelkesen veszik igénybe. A közös infrastruktúra és marketing-költség a magasabb kérdés-számmal párosulva sokkal életképesebb és kifizetődőbb. Kezdetben a legtöbb, az egész államra kiterjedő projekt a szövetségi szintű LSTA (Library Service and Technology Act) támogatásával indult, de később a rezsi-költségek elosztása nyomán, s saját források és szponzorok bevonásával az LSTA-támogatás a szolgáltatás összköltségének a felét sem teszi ki. Példaként többek között az AskColorado projektet említi a szerző, aki Denverben az Állami Könyvtár egyik vezető munkatársa. ...

Régebbi hírforrás(ok): Bailey-Hainer: Virtual reference: alive and well. In: Library Journal 2005/1. Referálva: Könyvtári Figyelő 2005/3., ref.: Murányi L. -- Manci: link

Önkiszolgáló könyvtárközi kölcsönzés: álomtól a valóságigFEL

A cikk egy kísérleti programról számol be, amelynek során a használók saját maguk kezdeményezhettek könyvtárközi kölcsönzési kéréseket. A használóknak 'Csináld Magad' jelszóval reklámozott projektet az új-zélandi Lincoln Egyetem és a nemzeti könyvtár közösen szervezte meg 2002. október és 2003. január között. A cikk ismerteti a projektet, bemutatja motivációit és irányelveit. A szerzők több kérdést tárgyalnak az önkiszolgáló könyvtárközi kölcsönzés korlátaival, a kísérlet során megjelenő trendjeivel és a résztvevők véleményével kapcsolatban. Végül a módszer jövőjének kérdésével foglalkoznak, különös tekintettel Új-Zélandra. (Autoref.)

Régebbi hírforrás(ok): McCartin--Raid: D-I-Y interloans: from dream to reality. In: Electronic Libr. 2004/6. Autoref: Könyvtári Figyelő 2005/3.

Google-támogatással épül a Digitális VilágkönyvtárFEL

Az amerikai Library of Congress (Kongresszusi Könyvtár) bejelentette, hogy a Google 3 millió dollárral (körülbelül 600 millió forint) járul hozzá a World Digital Library (Digitális Világkönyvtár) felállításához. A projekt fő célja, hogy digitalizálják és az interneten közzétegyék a nemzeti könyvtárakban, illetve más nemzetközi intézményekben fellelhető kiemelkedő jelentőségű anyagokat -- írja a Washington Post. James H. Billington, a Kongresszus könyvtárosa elmondta, hogy a World Digital Library-t az 1994-ben indult American Memory Project (az amerikanisztika digitális könyvtára) befejezése után állítjáék össze, amely keretein belül több millió történelmileg fontos anyag került fel az internetre. (ref.: SP) - F: nov. 23.

Régebbi hírforrás(ok): link

Megalakult az Internetirányítási Fórum magyarországi platformjaFEL

Az ENSZ által létrehozott Internetirányítási Fórum céljait és a budapesti iroda létrehozását támogatja a magyarországi üzleti és civil szféra -- derült ki a fórum magyarországi platformjának alakuló ülésén. A miniszter a múlt héten részt vett az ENSZ tuniszi Információs Társadalom Csúcstalálkozóján, amelyen létrehozták az Internetirányítási Fórumot. A november 16-18-án tartott konferencián a fórumot azért hozták létre, hogy az amerikai civil irányítás megtartása mellett a világháló fejlődését, szabadságát és biztonságát egységes nemzetközi stratégia alapján dolgozzák ki. - F: nov. 25.

Régebbi hírforrás(ok): link

Digitalizáló Műhelyek Találkozója az Erdélyi Múzeum-Egyesület rendezésébenFEL

Kolozsvárt az EME adott otthont az első Digitalizáló Műhelyek Találkozójára, 2005. november 21--23 között. A háromnapos fórumon 12 intézmény képviseltette magát.
A résztvevő erdélyi intézmények ismertették digitalizálással kapcsolatos tevékenységüket, terveiket. Vendégünk volt az Országos Széchényi Könyvtár MEK osztályának négy jeles képviselője, kik bemutatták tevékenységüket, illetve a digitalizálási technikák szakmai titkait tárták fel. Moldován István a digitális korszak kihívásairól, a nemzetközi környezetről adott áttekintést. Káldos János a digitalizálással kapcsolatos általános fogalmakról, valamint a digitális objektumok metaadatairól beszélt. Elter András és Török Máté a szöveg- ill. a képalapú digitalizálás munkafolyamatait és módszereit mutatta be gyakorlatban. Molnár B. Lehel (Erdélyi Unitárius Egyház Gyűjtőlevéltára) eredeti régi dokumentumok digitális fényképezését mutatta be az intézményben folyó tevékenység alapján. Bitay Enikő (Erdélyi Múzeum-Egyesület) az EME-ben végzett képdigitalizálásról tartott bemutatót.
A fórumot tartalmas eszmecsere zárta, amelyben a résztvevők további terveikről, együttműködési lehetőségekről, közös fejlesztési elképzelésekről tanácskoztak. Szó esett arról is, hogy az Erdélyi Közös Katalógussal (EKKA) szerepet vállalhat a digitalizált örökség nyilvántartásában is. A résztvevők megállapodtak abban, hogy a továbbiakban rendszeresen megrendezik a digitalizáló műhelyek találkozóit, az Internet segítségével viszont folyamatosan tartják a kapcsolatot.

Régebbi hírforrás(ok): Bitay Enikő, EME; nov. 24., link

Finn közkönyvtári adatok 2004-rőlFEL

Finnország 5,2 milliós lakosságából közel 2,4 millió beiratkozott közkönyvtári olvasó (46%). Ők 2004-ben összesen csaknem 67 millió alkalommal (átlag közel 13-szor) látogatták a 426 könyvtári szervezet összesen majd 900 szolgáltató pontját. (A könyvtári weblapokat pedig 41,5 millió alkalommal tanulmányozták: lakosonként átlag 8-szor). Ezen kívül működött még 187 mobil könyvtár (bibliobusz) és egy könyvkölcsönző csónak. A közkönyvtárakra összesen 'hajszál híján' 250 millió eurót költöttek (lakosonként 47-et). Ennek 57%-át fordították a 4800 könyvtári dolgozó bérére, s 15%-ból -- 36 millió euróból (9 milliárd Ft-ból!) -- vásároltak. Ezer lakosra számítva 367 dokumentumot szerzeményeztek (minden harmadikra egyet, -- így nálunk épp háromszor annyit kellene beszerezni országosan). Az állomány 4,6%-kal újult meg, vagyis 22 év alatt elvben lecserélhető az eddigi állomány. A 37 milliónyi összes állományból 79,5 millió alkalommal kölcsönöztek (lakosonként 15,5 kötetet -- a miénk négyszerese). (ref.: SP) - F: nov. 25.

Régebbi hírforrás(ok): link

Az EU-ban 7% internetezik könyvtárban is; csak könyvtárban: 0%FEL

A digitális megosztottság szempontjából nagyon érdekes, hogy hol érik el az emberek az internetet, azaz akiknek otthon erre nincs lehetőségük, hol tudnak élni azzal. Az európai internethasználók negyede kizárólag otthonán kívül lép a világhálóra. Ország-viszonylatban, míg Lettország, Litvánia és Szlovákia lakosságának kevesebb, mint fele csatlakozik otthonról, addig Dániában, Németországban, Hollandiában ez az arány hét lakosból hat. Összességében tehát 75 százalék az otthonról netezők aránya, de jelentős a munkahelyi szörfözők részesedése is (41%). A diákok (illetve az oktatási intézményben csatlakozók) komoly, az összlakosságban képviselt arányukhoz képest mindenképpen meghökkentően magas 17%-kal képviseltetik magukat, míg a könyvtár és az internetkávézó egyaránt 7-7 százalékot ért el (hazánkban 10-10%). Jelentős még a barátok, rokonok ismerősök által nyújtott elérés kihasználása is (20%). Érdekes eredményeket kapunk, ha megnézzük az exkluzív használatot, azaz, kik azok, akik a felsorolt helyek közül kizárólag egyet vesznek igénybe: csak otthon 34%, csak munkahelyen 9%, csak barátnál/ismerősnél 2%, csak könyvtárban 0%, csak internetkávézóban 1%. Ez utóbbi adat meglepő, de érdemes megemlíteni, hogy Bulgáriában és Törökországban nagyon magas a netkávézók kihasználtsága. - F: nov. 28.

Régebbi hírforrás(ok): link

Szélessávú internet a világbanFEL

A Computer Industry Almanac szerint 2005-ben eléri a szélessávú előfizetők száma világszerte a 215 milliós nagyságrendet. Ennek bő egyötöde (47 millió) az Egyesült Államokban regisztrál, -- mögötte már második Kína, egy hatodnyi aránnyal (36 millió), harmadik Japán (26 millió). Az első tízbe került még Dél-Korea (13 millió!), Franciaország (közel 10 millió), Németország (9,5), Egyesült Királyság (9), Kanada (6,7), Olaszország (6,6) és Spanyolország (4,6 millió). A világ összes előfizetőjéből így mintegy 80% koncentrálódik az élvonalbeli 10 országban. (ref.: SP)

Régebbi hírforrás(ok): link

Az online keresés megközelíti népszerűségben az e-mailtFEL

A Pew Internet -- American Life fogyasztói szokásokat mérő legújabb kutatása alapján az amerikai internetfelhasználók 41%-a naponta használ valamilyen online keresőprogramot böngészés közben. - F: nov. 24.

Régebbi hírforrás(ok): Prím Online, link

Az ország hatvan százaléka nem ért a számítógéphezFEL

Az elmúlt két évben sikerült lerakni az információs társadalom alapjait, a következő időszak legfontosabb feladata az ország lakosságának hatvan százalékát érintő digitális írástudatlanság felszámolása -- mondta Kovács Kálmán szakminiszter az Országgyűlés informatikai bizottságának éves meghallgatásán. - F: nov. 24.

Régebbi hírforrás(ok): link

Kevés magyar internetezik -- a svédeknél az óvodás is szörfölFEL

Az Eurostat által, az Európai Unió megbízásából végzett felmérés szerint még kis földrészünkön belül is igencsak eltérőek az internethasználati szokások. Magyarország csak sereghajtó az általános web-felhasználók arányát tekintve, nem úgy a svédek, dánok, finnek, ahol a százalékokat tekintve a nagymama, az óvodás is netezik. A teljes, 25 tagállamra kiterjesztett felmérés szerint az Európai Unióban átlagosan a lakosság 47 százaléka használja rendszeresen az internetet. Ezzel még mindig az Egyesült Államok mögött loholunk, ahol két éve volt hasonló felmérés, 55 százalékos eredménnyel. Az öreg földrészen észak felé kell keresgélnünk a legwebesebb országokat: 82 százalékkal Svédország vezet, az ezüstérmes a 76 százalékos Dánia, a harmadik befutó pedig Finnország 70 százalékkal. - F: nov. 27.

Régebbi hírforrás(ok): link

Informatikai központ BeregszászonFEL

A II. Rákóczi Ferenc Kárpátaljai Magyar Főiskolán az IHM és a PTA Szülőföldön az információs társadalomba programjának keretében informatikai központ nyitotta meg kapuit Beregszászon. - F: nov. 23.

Régebbi hírforrás(ok): Prím Online, link

A gép, amely megrengette... Magyarországi fénymásoló-történelemFEL

A fénymásolás -- egyébiránt korántsem feldolgozott -- magyarországi históriájában az 1985-ös év jelentette a fordulópontot, amikor a Soros Alapítvány -- amelyhez a politikai vezetés közreműködő, de még inkább ellenőrző funkcióval társította hozzá a Magyar Tudományos Akadémiát -- elindította a tudományos, közművelődési és felsőoktatási intézmények "korszerű eszközökkel", vagyis fénymásolókkal való ellátásának programját. Abban az esztendőben -- a pályázatra jelentkező 376-ból -- 113 intézmény írhatta ki: 'Ezen fénymásoló beszerzését az MTA-Soros Alapítvány támogatása tette lehetővé.' A megfogalmazás nehézkességét az okozta, hogy az alapítvány a Nagy-Britanniában nagykereskedelmi áron beszerzett gyorsmásolókat, kevés kivételtől eltekintve, nem ajándékozta oda a pályázóknak; azokat -- igaz, igen kedvező áron -- meg kellett, s ami a legfontosabb, meg is lehetett vásárolni. Addig ugyanis ilyen beszerzésre csak igen korlátozottan nyílt lehetőség. Mint az Nové Béla Tény/Soros című alapítványtörténeti krónikájából tudható: két évvel korábban, amikor a Parlamenti Könyvtár legendás főigazgatója, Vályi Gábor miniszterelnökségig nyúló kapcsolatain keresztül kijárta, hogy a nagyobb könyvtárak -- annak fejében, hogy komolyabb zúgolódás nélkül tudomásul vették nyugati könyvtári beszerzési keretük radikális csökkentését -- egy-egy valóban modern masinával gazdagodjanak, magas rangú belügyi tisztek azonmód tiszteletüket tették szobájában, és figyelmeztették a másológépek 'állambiztonsági kockázataira'.

Régebbi hírforrás(ok): link (regisztráció után olvasható!)

A Nagy Könyv -- nem a könyvek népszerűségét mérte?FEL

Magyarországon szoktak az emberek olvasni? Nem? Vagy mégis? Mit? Csak ponyvát? Biztos? És ki olvas? Mindenki? A fiatalok is? -- Ezekre a kérdésekre talán az utóbbi időkbe legnagyobb olvasásra buzdító program a Nagy könyv adhat választ. Ha megnézzük az első 12 bejutott könyvet, könnyen észrevehetjük, hogy fele gyerekkönyv vagy kötelező olvasmány, és az összes meg van filmesítve. Ezek alapján az alábbi gondolatokat vonhatjuk le: Többnyire olvasnak, ha felnőtt szavazott ő is csak gyermekkori élményei alapján. A Harry Potter kontra Gyűrűk ura harc a filmek alapján ment, tehát nem a könyvek népszerűségét mérte. Az 1984, a Mester és Margarita és a Száz év magány szerencsére nem gyerekkönyv, talán mégis reális lett az eredmény.(a Nagy könyv játék top 12-ét a link oldalon megtalálhatjuk) Vajon tényleg nem olvasnak Magyarországon? -- Puskásné Horváth Éva könyvtáros (Mozsgó, községi és iskolai könyvtár): -- Az a tapasztalatom, hogy az emberek többsége, főleg a nők igenis olvasnak. Mint kis községben (1008 fő) azt már sikernek könyvelhetjük el, hogy van 40 rendszeres látogató, akik a könyvtár megnyitása óta eltelt két év alatt szoktak ide. Ebből többségük nyugdíjas vagy fiatal. Az iskolai könyvtárban pedig töretlen lelkesedéssel jönnek a kisebbek és nagyobbak. - F: nov. 28.

Régebbi hírforrás(ok): link

Kerekes szék a könyvtárnakFEL

Kerekes széket adományozott a szegedi Somogyi-könyvtárnak Székely György, a Magyar Tolókocsi Alapítvány alapítója. Az eszközt Újvári Sándor, az alapítvány kurátora tegnap adta át a könyvtár dolgozóinak. Szőkefalvi-Nagy Erzsébet, az intézmény igazgatója elmondta: a kerekes széket azok a látogatók tudják használni, akik idős koruk miatt nehezebben járnak, vagy esetleg balesetet szenvedtek, és nehezükre esik a hosszabb séta. A Magyar Tolókocsi Alapítvány országszerte kulturális, tudományos, valamint művelődési intézményeknek adományoz kerekes székeket azért, hogy a mozgásukban tartósan vagy átmenetileg korlátozottak is bejuthassanak ezekbe az épületekbe. - F: nov. 24.

Régebbi hírforrás(ok): link

Férfihangért rajonganakFEL

Nemcsak látássérültek kölcsönzik ki a hangoskönyveket a megyei és városi könyvtárból Kaposváron, kamionsofőrök és háziaszszonyok is szívesen válogatnak a több mint 1200 darabos állományból. Sipos Csabáné könyvtárostól megtudtuk: leginkább a férfihangokhoz ragaszkodnak a kölcsönzők, azon belül is hiába a számos közismert, népszerű szinkronszínész, férfiak és nők egyaránt Bodor Tibor színművész búgó hangjáért rajonganak. Azt állítják: orgánuma nyugtatóan hat. A hangoskönyvek ma már nemcsak kazettán, hanem dvd-n és cd-n is kölcsönözhetők, az újságokat pedig kéthetente frissítik a vakok és gyengénlátók részére. A Vakok világa című folyóiratot is rendszeresen beszerzik a hangtárba. A téka speciális, lapolvasó szoftverének segítségével ma már az internethez is hozzájutnak a látássérültek. - F: nov. 23.

Hírforrás:
2005. november 30.  • Továbbküldöm a hírt
Régebbi hírforrás(ok): link

Szellemi műhely a bibliotékábanFEL

A szentesi képviselő-testület elismerte a városi könyvtárban folyó magas színvonalú munkát. Az is elhangzott: korábban jó döntést hozott az önkormányzat, amikor a volt megyeházán a jövőben működő konferencia-központot a városi könyvtárhoz integrálta. A testület határozatban is elismerte a bibliotéka munkatársainak teljesítményét. Egyhangúlag szavazták meg azt is, hogy újabb öt évre megbízták a könyvtár kht. ügyvezetői feladatainak ellátásával G. Szabó Lenkét. - F: nov. 23.

Régebbi hírforrás(ok): link

Olvasókat csábítanak -- mozgókönyvtár MarcalibanFEL

A marcali könyvtár már összeállította azt a nyolcezer kötetes könyvállományt, amivel úgynevezett mozgókönyvtári feladatokat lát majd el a kistérség hat településén. A kistérségi többcélú társulás hét és fél millió forintot nyert a Belügyminisztériumtól a szolgáltatás kiépítésére. A szolgáltatásba azok a kiskönyvtárak kapcsolódtak be, amelyeknél nem megoldott a kölcsönzés, vagy éppen több olvasnivalót szeretnének. Monostori Szilveszter, a marcali könyvtár igazgatója elmondta: Tapsonnyal, Gadánnyal, Hosszúvízzel, Somogyfajsszal, Libickozmával és Tikossal kötöttek szerződést letéti állományok kihelyezésére. Rajtuk kívül a kistérségben tizenhat településnek Kaposvárral van ilyen szerződése, a többi pedig önálló fenntartású. - F: nov. 22.

Régebbi hírforrás(ok): link

A nagyközönség nincsen tudatában az online veszélyeknekFEL

Egy felmérés, amelyet egy brit biztonságtechnikai cég megrendelésére végzetek el, azt az eredményt hozta, hogy a britek alig ismerik azokat a veszélyeket, amelyekkel az interneten szembe kell nézniük, ezért jóval nagyobb eséllyel vannak kitéve rosszindulatú szoftverek okozta fertőzéseknek vagy annak, hogy a bankszámlájukat kiürítik.
A kutatás felfedte, hogy a lakosság csupán 16%-a hallott a billentyűleütés-naplózókról (olyan rosszindulatú programokról, amelyek könnyen megfertőzik a PC-ket, és bizalmas jelszavakat rögzítenek). Továbbá csak 24% hallott a phisingről (olyan megtévesztő e-mailekről, amelyek azt a látszatot keltik, hogy az áldozat bankjától érkeztek számlainformáció kérése céljából, a valódi céljuk azonban a számlák ellopása). A kutatók megkérdezték, ki a felelős mindezért. A válaszadók szerint oktatni kellene az embereket az internet veszélyeire. 59%-uk szerint a felelősség az internetszolgáltatókat, 46% a szülőket, 40% a kormányzatot, 39% az iskolákat terheli. A kutatás 1005, 16 év feletti brit felnőttön végezték el 2005. augusztusában.

Régebbi hírforrás(ok): link

A kutatók támogatják a szabad hozzáféréstFEL

Tim Berners-Lee és hét másik professzor nemrégiben nyílt levelet juttatott el a Brit Kutatási Tanácsnak (RCUK, Research Councils UK). Ebben a levélben határozottan támogatják azt az elképzelést, hogy ingyenesen megtekinthetők legyenek a weben a közpénzekből finanszírozott kutatások eredményei. A levél írói keményen visszautasítják az Association of Learned and Professional Society Publishers állításait, amelyek szerint a kutatások önarchiválása katasztrofális következményekkel járna a folyóiratok számára. - F.: aug. 30.

Régebbi hírforrás(ok): link ; link

Könyvtári és Információs Világkonferencia, 2006FEL

2006. aug. 20-24 között lesz Szöulban a 72. IFLA Konferencia és Tanács. 'Az elmúlt pár évben, az új digitális kor beköszöntével, az információtechnológia és digitális kommunikáció gyors fejlődésének következtében a társadalom viharos tempóban változik. Itt az ideje, hogy a könyvtárak együttműködjenek a könyvtári kutatókkal és más szakemberekkel annak érdekében, hogy képesek legyenek betölteni az ennek a gyorsan változó világnak a kihívásaira válaszolni tudó 21. századi információs központok szerepét.' A konferencia témájául azért ezt a témát választotta az IFLA, mert hisz abban, hogy a könyvtáraknak a tudás dinamikus motorjaként kellene működniük a tudás és az információ társadalmában. - F.: 2005 okt. 26.

Régebbi hírforrás(ok): link

A könyvtárak a digitális korban, 2006FEL

A [már hagyományosnak nevezhető] LIDA konferenciára és képzésre link a horvátországi Dubrovnikban és Mljetben, 2006. május 29. és június 4. között kerül sor. Fő célja, hogy 'foglalkozzanak a könyvtárak és információs rendszerek változó és kihívásokkal teli környezetével és a könyvtárak által a digitális világban nyújtott szolgáltatásokkal, különös figyelmet szentelve az aktuális problémáknak, fejlesztéseknek és megoldásoknak.' A konferencia két fő témája a digitális könyvtárak kulturális, szociális és szervezeti hatásai és helye, valamint digitális könyvtárak építése a gyermekek és a fiatal felnőttek számára. - F: okt. 13.


Bibliográfia a Google Print vitárólFEL

A Charles W. Bailey, Jr [több ismert bibliográfia gondozója] szerkesztésében megjelenő bibliográfia olyan válogatott angol nyelvű elektronikus munkákat mutat be a Google Printről, melyek ingyenesen elérhetőek az interneten. Különleges figyelmet kapnak benne a témával összefüggő jogi problémák. Jó néhány szerzői jogvédő szervezet azzal vádolta a Google-t, hogy megsértették a szellemi tulajdonjogot. Ráadásul néhány könyvtáros attól tart, hogy a Google Print link fölöslegessé teszi majd szolgáltatásaikat. - F: okt 25.

Régebbi hírforrás(ok): link

Értékes INFORMÁCIÓT a nyitólapra!FEL

A látogató megérkezik az oldalra egy keresőből vagy egy másik weboldalon elhelyezett linkről, és elkezdődik a versenyfutás az idővel. 1..., 2..., A látogató rápillant az oldal címére: "Üdvözüljük honlapunkon" -- 3..., 4... , beleolvas az alatta található szövegbe: "Cégünk elmúlt tizenkét évében vevőink igényeinek maximális, bla bla, bla..." -- 5... , 6..., rápillant a menüre: "Rólunk, Cégtörténet, Referenciák" -- 7..., 8..., Látogatónk még jó esetben rászánja magát egy kattintásra: "Partnereink közt megtalálhatóak a legnagyobb múltú, bla, bla, bla..." -- konstatálja, hogy itt sem talált semmi hasznosat, és már be is zárta az ablakot. - F: nov. 28.,

Régebbi hírforrás(ok): Prím Online, link

Értékek a világhálónFEL

A világháló születése óta több milliárd weboldal és adatbázis született. Ezen oldalak egy része hihetetlen sikertörténeteket produkált, míg mások csendben elsüllyedtek a végtelen információtengerben. Azt kutattuk, hogy mi a titka az értékes webhelyeknek, hogyan kerülhetjük el hogy oldalunk eltűnjön a internet végtelen hálójában. - F: nov. 25.

Hírforrás:
2005. november 30.  • Továbbküldöm a hírt
Régebbi hírforrás(ok): link

A háztáji honlapépítés 10 leggyakoribb hibájaFEL

Sok cégvezető próbál takarékoskodni azzal, hogy ismerőse készíti el -- "baráti alapon" -- vállalata honlapját. A százezer-kétszázezer forintos megtakarítás első pillantásra ugyan jól mutat, a rosszul elkészített weboldalak okozta veszteség azonban ennél nagyságrendekkel nagyobb lehet, derül ki az mfor.hu számára készített tanulmányból. - F: nov. 22.

Régebbi hírforrás(ok): link

Virtuális tanárokFEL

Több okkal magyarázzák, hogy miért nem veszik át a számítógépek a tanárok munkáját: unalmasak, nem elég meggyőzők, nem kifejezetten vonzóak, hiányzik belőlük a lélek, nincsenek érzéseik. A Floridai Egyetem fejlesztési stádiumban lévő virtuális professzorai már egy új, emberibb generációt képviselnek. - F: nov. 25.

Hírforrás:
2005. november 30.  • Továbbküldöm a hírt
Régebbi hírforrás(ok): link

Internettámogatást fizetnek SzlovákiábanFEL

A szlovák állam jövőre háztartásonként 2 ezer koronával (6,7 forint/korona) járul hozzá a szélessávú internet-hozzáférés kiépítésének költségeihez. A javaslat eredetileg 6 ezer koronáról és összességében 600 millió koronás támogatásról szólt, ám a pénzügyminisztérium csökkentette az összeget. A támogatás révén százezer háztartás juthat internethez Szlovákiában, ahol még jelentős az elmaradás Nyugat-Európához képest: bár a háztartások 40 százalékában van számítógép, ezeknek mindössze egynegyede rendelkezik internetes hozzáféréssel. - F: nov. 23.

Régebbi hírforrás(ok): link

A nemzeti könyvtár köszöniFEL

Az Országos Széchényi Könyvtár örökös tagja címet adományozták Kosáry Domokos professzornak az intézmény megalapításának évfordulóján rendezett ünnepségen. Monok István főigazgató lapunknak elmondta: a most alapított kitüntetéssel azok tevékenységét szeretnék elismerni, akik valamilyen formában hathatósan segítették a könyvtár működését, bár nem, vagy csak rövid ideig voltak annak dolgozói. - F: nov. 36.

Régebbi hírforrás(ok): link

Házelnöki licit a könyvtárértFEL

Fergeteges hangulatúra sikeredett a szombati jótékonysági bál a Kiscsávolyi ÁMK-ban [Baján]. Az est bevételét az intézmény könyvtárának felújítására és berendezésének korszerűsítésére fordítják. A jótékony célú bál fővédnöke Szili Katalin, a parlament elnöke volt. - F: nov. 24.

Régebbi hírforrás(ok): link

Az 'OSZK' alapításaFEL

1802. nov. 25.: Az Országos Széchényi Könyvtár és Nemzeti Múzeum alapítása: Széchényi Ferenc ajándékozta a nemzetnek gyűjteményét, amely könyv, kézirat, kép, szobor, metszet, térkép, címerkép és érem anyagból állt. Az OSZK jelenlegi mintegy 7 milliós állományából több mint 2 millió a könyv. 1473-ból való az első Magyarországon nyomtatott mű, a Chronica Hungarorum. - F: nov. 25.

Hírforrás:
2005. november 30.  • Továbbküldöm a hírt
Régebbi hírforrás(ok): link

Stein Aurél-évfordulóFEL

1862. nov. 26.: Stein Aurél (Sir Mark Aurel Stein) régész, történész, orientalista, utazó és földrajztudós, akadémikus születése (+1943. okt. 26.). Brit szolgálatban több alkalommal kutatott Belső-Ázsiában, bejárta Nagy Sándor hadjáratának útvonalát. Felfedezte a híres tunhuangi barlangtemplomot és könyvtárat. Több művében foglalkozott az ind történelem és az indo-szkita uralom vallási és művelődési viszonyaival. Sok tízezer páratlan leletét a British Museum őrzi. Könyvtárát a Magyar Tudományos Akadémiára hagyta. 81 éves korában kapott engedélyt, hogy Afganisztánban kutasson, Kabulban halt meg. 42 éves korától brit állampolgár volt, 1912-ben lovaggá ütötték. - F: nov. 26.

Hírforrás:
2005. november 30.  • Továbbküldöm a hírt
Régebbi hírforrás(ok): link

Vőfélytalálkozó a megyei könyvtárbanFEL

Ilyen még nem volt -- e szavakkal indította a rendhagyó találkozót Veress László színművész a sepsiszentgyörgyi megyei könyvtár Gábor Áron Termében. Mint mondta, a vőfély igen-igen szükséges az esküvőn, ő az, aki az egész eseményt levezeti; a vőfélyt leginkább a középkori udvari bolondhoz tudná hasonlítani, kinek mindent szabad volt elmondania, mert szavaiért senki sem sértődött meg. - F: nov. 18.

Régebbi hírforrás(ok): link

Shakespeare és KossuthFEL

A Széchényi Könyvtár katalógustermének közepén néhány hete egy vitrinben Shakespeare stratfordi szülőházának fából készült makettje látható. Az "épület" ablakaiban a Knight-féle nyolckötetes angol nyelvű Shakespeare-összes. A ház homlokzatán kis ezüstlapba vésve az adományozók nyelvén ez olvasható: 'Angol hölgyek és urak vásárolták 9215 pennyért, hogy Kossuth Lajosnak ajándékozzák, aki oly mesteri fokon sajátította el az angol nyelvet. Használtassék a legnemesebb célra.' Kossuth családi címerét is rányomatták a könyvekre. A vitrin másik oldalán egy dombormű díszítésű, ugyancsak angol kiadású Shakespeare-válogatás látható, melyet ugyanakkor -- 1851. november 17-én -- Birminghamben adtak Kossuthné Meszlényi Teréziának. - F: nov. 23.

Hírforrás:
2005. november 30.  • Továbbküldöm a hírt
Régebbi hírforrás(ok): link

Brüsszeli könyvtár partnerkereséseFEL

A Lecture Publique nevű brüsszeli könyvtár társszervezőként vagy partnerként csatlakozna Kultúra-pályázatokhoz könyvek, folklór, történelem, könyvtárak, irodalom, kulturális programok témakörökben. (KultúrPont) Bővebb információ: Lecture Publique Library; 44 Boulevard Léopold II, 1080 Bruxelles, Belgium -- Borguet Nicolas nicolas.borguet@cfwb.be link - F: nov. 28.

Régebbi hírforrás(ok): link

Abszolút -- új kulturális portréműsor vasárnap az m1-enFEL

Az Abszolút című műsor új értelmezésben mutatja be a portréműsor fogalmát, izgalmassá, humorossá, vizuálisan is élvezhetővé téve a műfajt. Az Abszolút nem tesz különbséget "könnyű" és "magas" kultúra között, az életmódot, illetve a mindennapjainkat alakító jelenségeket egyaránt a kultúra fogalmába sorolja. A műsor világát a műsorvezető Varga Liviusz, a portréfilm alanya és az igényes vizualitás teszi humorossá és személyessé. - F: nov. 25.

Régebbi hírforrás(ok): link

Bookline.hu -- a legjobb az e-kereskedők közülFEL

A Bookline.hu online könyvkereskedő kapta meg az Év internetes kereskedője díjat, amelyet az Informatikai Vállalkozások Szövetsége (IVSZ), az Inter-Európa Bank (IEB) és Kirowski alapított. A Bookline.hu 2002-ben indította internetes kereskedelmi tevékenységét, új és használt könyveket értékesít. A fődíjjal a társaság jogot szerzett arra, hogy egy évig használhassa a díj megjelölését, valamint az alapítók és a médiatámogatók által felajánlott számos kedvezményt is igénybe veheti. - F: nov. 25.

Régebbi hírforrás(ok): link

Dr. Diag: online gyógyszer-diagnosztikai rendszerFEL

A hazánkban sikeres karriert befutó Complex CD Jogtár után új orvosinformatikai
programrendszert hozott létre Styaszni Gyula, a Dr. Diag Kft. ügyvezető
igazgatója.

Régebbi hírforrás(ok): Prím Online, link

Alternatív híroldal tömbön kívüli országoknakFEL

Pártatlan hírügynökséget szeretnének létrehozni az egyik nagy tömbhöz sem tartozó országok. A hidegháború idején létrejött Nonaligned Movement szerveződés a világ mintegy nyolcvan országát tömöríti. A kezdeményezés azután erősödött fel, hogy egyre több fejlődő ország érzékelte, miszerint nem mindig tudósítanak a nyugati hírügynökségek pártatlanul a náluk történő eseményekről. A hivatalos nevén Nonaligned Movement News Network névre hallgató hírügynökséget már támogatja Kuba, Szíria, Irán és Észak-Korea is. - F: nov. 24.

Régebbi hírforrás(ok): linklegyenek kit hírei saját honlapján

Feliratkozás

A heti ingyenes KIT Hírlevelet megrendelheted a kit@gmconsulting.hu-ra írt "Megrendelés" tárgyú levéllel, név és intézmény megadásával, mellyel jelzed az Adatkezelési tájékoztatóban foglaltak elfogadását.

A hírlevél lemondása: ugyanígy, de „Lemondás” tárgymegjelöléssel.
Hírlevélről

A hírlevél hetente (júliusban, augusztusban kéthetente), térítésmentesen, csak elektronikus formában jelenik meg. A KIT nyomtatott példányai megtalálhatók a Könyvtörténeti és Könyvtártudományi Szakkönyvtárban is (Könyvtári Intézet, Budapest).

A KIT-archívum tartalma:
Közel 28.000 hír, 2002-től
A KIT-et az EPA (Elektronikus Periodika Adatbázis) is archiválja.

A megrendelők száma kb.:
700 fő

Olvasói létszám:
kb. 1000 fő

Adatvédelem
A KIT szerkesztői a birtokukba kerülő használói adatokat bizalmasan kezelik, azt csak az eredetileg megjelölt célra használják, harmadik fél részére nem adják át. A használati adatokat csak az egyedi adatközlőket (ha tudomásukra jut) nem visszafejthető módon, összegezve teszik közzé. Pl.: összes olvasói létszám, vagy felmérés eredményeképpen: a KIT-olvasók x%-a vezető beosztású. A használói felmérésekben a válaszadás anonim.
A szerkesztők a KIT-tel kapcsolatos visszajelzéseket egymás között megbeszélik, és visszajeleznek a levélírónak.
Adatkezelési tájékoztató

A KIT tulajdonosa:

GM Info Consulting Kft.
www.gmconsulting.hu


impresszum | szerkesztők | észrevétel e portálról