Keresés a KIT archivumában:  
Könyvtár Információ Társadalom
Heti hírlevél információs és könyvtári szakemberek számára - Szemlék, hírek, kommentárok    angol zászló english flag  
 

Bejelentkezés

E-mail:
Jelszó:
Elfelejtette a jelszavát?
Regisztrálás >>>
Bejelentkezés után van lehetőség a regisztráció törlésére.


KIT hírlevél: 2006/21., 5. 24.

'Lebegő könyvgyűjtemény' -- kihívás az ODR-szemléletnek?
A hiányzó civilizációs kompetencia és könyvtárak Közép-Európában
Könyv a könyvtári kiszervezésről
Nemzetközi könyvtári problémakatalógus
Az NKA Könyvtári Szakmai Kollégiumának döntései
A hárítva érvelő szervezet
Szervezeti rugalmasság kontra hatalomféltés
'Humoros' stresszkezelés
A specializálódás: lehetőség vagy szükségszerűség?
Az átpozicionált The Guardian -- a legjobb Európában
Gutenberg digitális nyomdokain Göttingenben
Digitális szolgáltatóvá válnak az egyházak
Könyvtár, mint wellness-kellék -- a püspökhatvani hotelben
Az információhiány is növeli a szegénységet
Mit ér a tudós, ha magyar? Impakt faktor és társai
Újítanak az internetes keresők
A web szétszabdalása ellen szállt síkra a világháló atyja
Nemzetbiztonsági kockázatot rejt az iWiW
'Női' könyvek a könyvtárból kitiltva
PC-függő mikrobák -- a billentyűzet is fertőz
150 nyelvre fordít a Skype
Évforduló: Kolozsvári Egyetemi Könyvtár
Nagysebességű európai-kínai kutatási és oktatási hálózat
Egészségtelenek a magyar munkahelyek -- de ez senkit nem érdekel
Ami a Da Vinci-kód mögött van
Google-hírlevél könyvtárosoknak -- helyesen
1200-as Máté evangélium és Faust-gyűjtemény egy része a weben


A portálon kívülre mutató linkek a szerkesztés pillanatában élnek.
Ha már nem jelenik meg a korábban élő forrás,
másold a linket a archive.org keresőjébe.

'Lebegő könyvgyűjtemény' -- kihívás az ODR-szemléletnek?FEL

'Bevezették az ún. lebegő könyvgyűjtemény fogalmát: e szerint a könyvtárközi kölcsönzés keretében a valamely könyvtárnak elküldött művet a kérő könyvtárban tartják mindaddig, amíg valaki nem kéri ismét. A megyei könyvtár az újonnan vett könyvet annak a könyvtárnak továbbítja, ahonnan azt először kérik, ezután a könyvtárakban körözik az új könyveket.' -- olvasható a TMT 2006/4. számában, A norvég könyvtári rendszer, új kihívások a látóhatáron c. cikkben. A jelenség nem teljesen új (a KIT kétszer is írt róla korábban), bár idehaza merőben szokatlan; a gyűjtemény szempontjai helyett a használókat helyezi középpontba. Nyugati közkönyvtárakban egyre gyakoribb, hogy pl. a városi könyvtári hálózatban kért dokumentum a kérő könyvtárban marad, míg onnan el nem kérik. Hiszen a kifejezett olvasói igény fontosabb, mint a korábban elgondolt adminisztratív elgondolás. E mentén tovább gondolkodva eljuthatunk az olvasói igények által alakított, finomított állományig. Ilyen módon nem alakul ki egyfajta hierarchiára alapuló, mesterségesen elképzelt, kétszintű könyvtári rendszer -- vö.: ODR-könyvtárak és a 'maradék' --, hanem a tényleges használói igények (és szolgáltatások) irányítják a rendszert -- amely egyébként egyben a minőségirányítás alapelve is. Ha tehát minőségirányítás gyakorlati alkalmazása teret nyer, akkor az átértékelheti a jelenlegi könyvtári hierarchiákat is.

Régebbi hírforrás(ok): MG

A hiányzó civilizációs kompetencia és könyvtárak Közép-EurópábanFEL

Nadia Caidi 49 Közép-kelet európai (cseh, lengyel, magyar, szlovák) magas beosztású könyvtárossal 1999-ben készített interjú alapján írja: paradox, hogy míg az IKT eszközökkel való mind jobb ellátottság és a digitalizáció a könyvtárakat a haladás és technológia élharcosaiként mutatta be, a terület és a szakma társadalmi elismertsége nem nőtt. Ezt a megkérdezettek jelentős része a 'múlt örökségének' véli, amely a fenntartó oldaláról az intézmények elhanyagolása, a könyvtárosok oldaláról a gyakran hiányzó kompetenciák és készségek, a felhasználók oldaláról pedig a hiányzó információs kultúra formájában jelentkezik. Az információs kultúra hiánya esetében azt jelenti, hogy a felhasználók nem érzékelik az információ értékét és nem is bíznak benne. A szerző szerint ennek legfőbb oka, hogy az előző rendszerben az információ gyakran összekapcsolódott a felülről diktált irányvonallal, a propagandával és a félelemmel. Szélesebb kontextusban ágyazva ez pedig a hiányzó civilizációs kompetencia része. A könyvtárak feladata lehet a térségben ezen hiányzó kompetencia építésében való proaktív részvétel, amelynek nyomán a szélesebb társadalom is túllátna azon a tévképzeten, hogy a könyvtár csupán könyvek lerakata. A szerző úgy látja: hogy zajlik a váltás egy sokkal 'használó-központúbb' modellre mind a retorika mind pedig a napi fejlesztések szintjén. (TM)

Régebbi hírforrás(ok): Caidi, Nadia: Building 'civilisational competence': a new role for libraries? Journal of Documentation, 2006/2.; link

Könyv a könyvtári kiszervezésrőlFEL

Kiszervezés: kihívás az információs-dokumentációs szakembereknek c. francia szakkönyvet a TMT 2006/5. számában Grebot Ágnes szemlézi. A tematika: költségek, a dokumentációs szolgáltatás imázsa, versenyképesség, kompetencia. 'A kiszervezést úgy is tekinthetjük, mint szervezeten belüli rugalmas fejlesztést. Ugyanis a vállalatok nem hosszú, hanem közép-, vagy rövidtávon gondolkodnak. Így a kiszervezés a humánerőforrás költséggazdálkodásának eszközévé válik. Két álláspont kerül szembe egymással:
- Egyesek szerint a kiszervezés közvetlenül a könyvtár leépítéséhez vezet, tehát veszélyesnek tartják. (Igaz, a könyvtárfenntartó-szervezet könnyebben tud felmondani egy külső munkatársnak, mint egy alkalmazottnak).
-- Mások számára a kiszervezés lehetőség a könyvtári tevékenységek átszervezésére, hogy értéket jobban növelő, méginkább stratégiai tevékenységek felé forduljanak. Megjegyzendő, hogy a külső szolgáltatók is áldozatul eshetnek a kiszervezés túl rövid idejű és hektikusan változó politikájának. A témát kidolgozó könyvben a független könyvtárosok (speciális könyvtári munkát végző önálló vállalkozók) is kifejtik nézeteiket, miszerint a súlyos érvekkel bíró költségvetési logikák megrövidíthetik, megszakíthatják a terveket, ami megakadályozza, hogy feladataikat végigvezessék és tényleges eredményeket érjenek el.'

Régebbi hírforrás(ok): Martin--Masloub-- Muet--Pellat: Kiszervezés: kihívás az információs-dokumentációs szakembereknek (Ref.: Grebot Ágnes)

Nemzetközi könyvtári problémakatalógusFEL

A szakmai társadalmat világszerte foglalkoztató gondolatokat összefoglalva, áttekintésemben a közös, intézménytípustól független szakmai fejlődési irányvonalakkal foglalkozom. Jelenleg melyek a főbb trendek, avagy miből áll a szakmai 'problémakatalógus'? Ezek: szerzői jogok, szellemitulajdon-védelem és az információs szabadságjogok; tudásszervezés; szerzeményezés és gyűjteményfejlesztés; dokumentummegőrzés és konzerválás; bibliográfiai számbavétel és katalogizálás; információtechnológia; statisztika; marketing; minőségmenedzsment; humánerőforrás-gazdálkodás. (Majd a cikkben ezek kibontása történik a megfelelő nemzetközi programok segítségével.)

Régebbi hírforrás(ok): Haraszti Pálné: Könyvtárak jövőképe a világban, szerepük a WSIS-folyamatban. In: TMT 2006/4.

Az NKA Könyvtári Szakmai Kollégiumának döntéseiFEL

Témakörök: könyvtári minőságbiztosítási projektekre, könyvtárszakmai kiadványok előkészítésére, -megjelentetésre, szakmai programokra, tájékoztatás és információs rendszerek fejlesztésére, szakmai eszközfejlesztésre, nemzetközi kapcsolatok támogatására, egyéb. - F: máj. 23.

Régebbi hírforrás(ok): link

A hárítva érvelő szervezetFEL

Ha a kritikát a szervezet, osztály vagy csapat azzal söpri le, hogy 'nem a mi hibánk', önvédelembe merevedik az elfedések és az elfedések elfedése által. E 'hárítva érvelő attitűd' 'földalatti szervezet' kialakulásához vezet el, melynek léte ugyan ismert, de ritkán tesznek valamit kontraproduktív hatásainak javítására, főként, mert tagjai igyekeznek megőrizni a szervezetet kontrolljuk alatt. E két jelenség általános tanulásellenes tünetegyüttest alakít ki. A produkív attitűd szerint megéri érvényes tudást szerezni, kifejezni a gondolatokat, és megpróbálni megvalósítani őket. Hárító attitűd esetén az érvényes tudás csak az egyént / szervezetet támogató tudást jelenti. Az igazság eszerint akkor jó, ha nem vált ki felfordulást. Ha mégis kivált, akkor csavarni kell egyet rajta (ami azonban ellenkezik a pozitív menedzsment elméletével). De ezt a csavarást leplezni kell. Így kialakul a felszín felettivel párhuzamos felszín alatti menedzsment világa. Az utóbbiban találhatók az elhárító rutinok. Szervezeti elhárító attitűd minden olyan tevékenység, mely azzal védi a szereplőket, hogy meggátolja a tanulást, szembesülést (pl. problémák elhallgatása, nem reagálás a felvetésekre, a párbeszéd lehetőségének meggátolása). Az elhárító magatartás megszüntetése érdekében a szervezeteknek dupla körös tanulást kell bevezetni. Eszerint nemcsak például az adott tevékenységre, helyzetre kérdeznek rá, hanem a helyzet miértjére, létjogosultságára is.

Régebbi hírforrás(ok): Surfacing your underground organization [interview with Chris Argyris] / Mallory Stark. In: Harvard Business School Working Knowledge (Nov. 1, 2004) link

Szervezeti rugalmasság kontra hatalomféltésFEL

Gyorsan változó környezethez igazodni csak rugalmas, idomulni, mutálódni képes, 'élőlényszerű' szervezetekkel lehet. Az ilyen szervezetek sajátja az informatikával jól támogatható teammunka, ám fékként hat a megkövesedett gyakorlat, a vezetői pozíciók féltése. A hierarchia lépcsőin végigbukdácsoló döntéshozatal, a tömegtermelés és -szolgáltatás helyett az egyedi igények kielégítésének előtérbe kerülése mégis váltásra kényszeríti a szervezeteket, és a közigazgatás sem állhat ellen az átalakulásnak. Szabó Katalin, a Corvinus Egyetem professzora segítségével az átalakulás szükségességét és mikéntjét igyekeztünk megérteni és megértetni. Meglátásai: -- A pályázatok esetében is kevés figyelem a szervezetek megújulására való figyelem (inkább a technológia fontos -- pl. a 2. NFT-ben) -- A gyorsan változó világ leképezését, követését a rugalmas, a lehetőségek tárházát magában foglaló szervezeti kombináció teszi lehetővé. Azonban ennek a masszív, hierarchikus felépítésű, stabil szervezetek logikailag teljes mértékben ellentmondanak. -- A hierarchikus szervezetekben a vezetők a hatékony termelés helyett az alkalmazotti létszám növelésében érdekeltek, ám a versenyben való helytálláshoz nélkülözhetetlen hatékonyságnövelésben csak a kombinatív, lapos szervezet lehet nyerő. -- Az átállást a tehetetlenségi tényező nehezíti. A főnököknek nehéz megosztani hatalmukat, és lemondani azok igazgatásáról, akiket már nem kell és nem is lehet irányítani. Fékként hat a munkavállalók különböző rétegeinek eltérő mértékű önállósága is -- sokan a jól körülhatárolt feladatokat preferálják, mások a felelősséget tartják terhesnek. -- A szervezeteknek egyre kevesebb lesz a hagyományos értelemben vett tőkéjük (termelőeszköz, berendezés, helyiségek stb.), mert kifizetődőbb erre szakosodott cégektől just-in-time bérelni azokat. A volt szocialista országokhoz hasonlóan azonban ma még idehaza is a birtokon belüliség gyakorlata dívik, vagyis a gazdaság bizalmi szintje igen alacsony. - F: máj. 13.

Régebbi hírforrás(ok): Prím Online; link

'Humoros' stresszkezelésFEL

A munkával összefüggő stressz a pénzügyi költségeken túl a cég piaci
versenyhelyzetét is károsan befolyásolja. A stressz kikerülhetetlen része ugyan
az életnek, de az egyik legjobb orvosság ellene: a humor. Az összeállítás
bemutatja a stressz jellemzőit, majd röviden azokat a technikákat, amelyek által
használhatjuk a humort stresszkezelésre.

Hírforrás:
2006. május 24.  • Továbbküldöm a hírt
Régebbi hírforrás(ok): A humor mint a munkahelyi stressz kezelésének eszköze (összeáll. Molnár László Gábor). In.: Munkavédelem - Ergonómia, 2006/5. p. 61-67. Ref.: Budai László

A specializálódás: lehetőség vagy szükségszerűség?FEL

Csaba György írása reflexió Takács-Sánta András: Sokasodó specialisták, eltűnő generalisták c. cikkére. A szerző ismerteti a specialista egyik változatának tulajdonságait, a menedzser típusú kutatót, tanárt, intézetvezetőt. Véleménye szerint a specialista-generalista probléma a középiskolai oktatásban gyökeredzik, ahol eleve szakorientáció, 'specialistaképzés' zajlik. A genetikai tényezőket is megemlíti, mint faktort. Specialista sokkal szélesebb körből kerülhet ki, mint generalista, mert az ugyanolyan különleges képességet feltételez, mint pl. a technikai vagy a matematikai készség. A másik állítása, hogy minél kevesebb volt az egzakt mérés lehetősége, annál több volt a generalista, tehát a mérhetővé válás a specializáció felé tolta el a tudományt. A társadalomban sokkal több specialista van, mint generalista, ezáltal nagyobb valószínűséggel kerül a generalista 'terméke' specialista kézbe. Emiatt [ez összecseng a Takács-Sánta által említett tudományos szelekciós-evolúciós logikával] pl. pályázat bírálása során vagy tudományos dolgozat lektorálása során a generalistának eleve nagyobb esélye van az elutasításra. A generalisták létfeltételeiktől megfosztva vagy visszavonulnak a filozófia bástyái mögé, vagy maguk is sikeres specialistává válnak, és egy-egy szakterületen belül általánosítanak, vagy vállalják a mártíromságot a specialisták 'inkvizíciós bírósága' előtt.

Régebbi hírforrás(ok): Csaba György: A specializálódás: lehetőség vagy szükségszerűség? In.: Természet Világa, 137. évf. 5. sz., 2006. 214-216. p., Ref.: Budai László

Az átpozicionált The Guardian -- a legjobb EurópábanFEL

A tavaly újrapozicionált brit The Guardian-t választották a kontinens legjobb lapjának egy bécsi újságíró konferencián. Az osztrák újságíró-szövetség lapja, a Der Österreichische Journalist harmadik alkalommal rendezte meg az Európai Újságírói Konferenciát (EUK) Bécsben, ahol kiosztották Az Év Európai Újságja díjat. Az elismerést a londoni székhelyű The Guardian kapta meg. A brit lap 2005-ben nemcsak külsőleg újult meg, hanem a kiadó újra is pozicionálta a terméket.
A sajtótermékek versenyén a hetilapok közül a Die Zeit kapott díjat. A lap főszerkesztője, Giovanni di Lorenzo a konferencián arról beszélt, hogy azért nem akarnak kisebb formátumra átállni, mivel számukra a formátumváltástól egyenes út vezet a bulvárosodás felé. Az EUK rendezvényén beszámoltak a skandináv újításokról. A norvég bulvárlap, a Verdens Gang például a saját olvasóit is bevonja a lapkészítésbe, akik híreket, képeket, rövid videókat küldhetnek mobiljukról a szerkesztőségnek. - F: máj. 19.
-- Feltehetően a könyvtárak esetében is megfontolandó a fenti átpozicionálás. Pl. a dokumentumközpontú szemlélet felől az olvasó- (információs és rekreáció) szempontú felé. Az olvasók / használók tudásának bevonása az álományalakítási politikába, ahogy a British Library teszi. Az ő tudásuk bevonása a könyvtári szolgáltatásokba.

Régebbi hírforrás(ok): link

Gutenberg digitális nyomdokain GöttingenbenFEL

A Göttingeni Egyetem ódon falait látva, nem is gondolná az ember, hogy milyen korszerű módszerek segítségével igyekeznek megőrizni a szakemberek a több százéves remekműveket. Göttingenben van a Müncheni Egyetem után Németország második legnagyobb könyvdigitalizálási központja. - F: máj. 20.

Régebbi hírforrás(ok): link

Digitális szolgáltatóvá válnak az egyházakFEL

Mobiltelefon, Blackberry, videoklipek vagy az e-mailek és az internet -- az amerikai egyházak ma már mindegyikkel jól elboldogulnak. Az új hívek toborzása minden energiát megér és a plébánosok nem is riadnak vissza semmilyen technikai újdonság alkalmazásától, hogy ha így növelhetik a nyájukat. Magyarországon az egyházak még nem járnak ennyire élen a technikák alkalmazásában, de például honlapja már szinte minden hazai egyháznak van, és ezek tartalmát általában rendszeresen frissítik. Ám a hit nem lehet egyenlő azzal, hogy valaki 5 másodperc alatt elolvas egy SMS-t és ezzel le is tudja a kereszténységét. 'A technika alkalmazása miatt valami faustinak tűnik az egész és távol áll az istentiszteletek meghittségétől' -- mondta a fiatal pap. A Magyar Katolikus Egyház linkgyűjteményéből kiderül az is, hogy már a kis plébániáknak is van saját webes megjelenésük. A Godcasting nálunk még nem terjedt el, viszont az interneten is hallgatható a Magyar Katolikus Rádió és a Szent István Rádió műsora. - F: máj. 18.,

Régebbi hírforrás(ok): link

Könyvtár, mint wellness-kellék -- a püspökhatvani hotelbenFEL

Ökotudatos wellness-szálloda nyílt Püspökhatvanban. A szállodához tartozik egy 320 négyzetméteres wellness-központ, egy 60-70 fő befogadására alkalmas konferenciaterem, egy 100 fős pince borozó, egy könyvtár, egy kutató-laboratórium, valamint egy 80 fős étterem is. Szász Károly a KIT-nek elmondta, hogy a könyvtár a szállóvendégek céljait szolgálja. 'Igyekszünk olyan szolgáltatást is nyújtani, melyet mások még nem.' - F: máj. 15.

Régebbi hírforrás(ok): link

Az információhiány is növeli a szegénységetFEL

A szegények egyik legnagyobb problémája az információhiány, a rászorulók nem tudják, kihez fordulhatnak segítségért. Uniós összehasonlításban Magyarország a lista középmezőnyének alján foglal helyet. Magyarország a szegénység mértékének és mélységének mutatói alapján az Európai Unió (EU) tagországai között a középmezőny alján foglal helyet -- közölte Bujdosó Judit, a Magyar Szegénységellenes Hálózat munkatársa. A május 12-13-án Brüsszelben megtartott Szegénységben Élők Európai Találkozóján Magyarország is képviseltette magát. Az ötödik alkalommal megrendezett találkozóra 25 tagállamból érkeztek szegénységben élő emberek, hogy közvetlenül a döntéshozóknak mondhassák el problémáikat. - F: máj. 15.

Régebbi hírforrás(ok): link

Mit ér a tudós, ha magyar? Impakt faktor és társaiFEL

Öt itthon tevékenykedő magyar tudós, Csörgő Sándor matematikus, Freund Tamás és Palkovits Miklós neurobiológusok, Schubert András információkutató, valamint Szabó Csaba gyógyszerkutató szerepel a hatezer legidézettebb kutató nemzetközi listáján. Sok ez vagy kevés? A hvg.hu annak járt utána, hogyan vitézkedik a magyar tudományosság a globális tudáspiacon. - F: máj. 17.

Régebbi hírforrás(ok): HVG Online; link

Újítanak az internetes keresőkFEL

A Yahoo az internet legjobb oldalát akarja megalkotni, ám az újítás egyelőre kimerül a külső tatarozásban és egyszerűsítésben. A Google saját videószolgáltatását frissíti, az MSN pedig a vállalatoknak segítene. A keresők kiélezett versenyében némileg lemaradó Yahoo oldalának renoválására határozta el magát, és tegnap bemutatta a megújult portált. Az új kinézet -- amely egyelőre a régivel párhuzamosan, az oldal tetején található gomb révén akár felváltva is elérhető -- pozitív fogadtatásra talált, bár a szakértők szerint ez még mindig nem elég radikális lépés ahhoz, hogy a cég eltántorítsa a fiatalabb korosztályokat az olyan közösségi oldalaktól, mint a MySpace. Márpedig többek között ez lenne a cél, hogy ismét első helyre repítsék a szolgáltatást. - F: máj. 17.

Régebbi hírforrás(ok): link

A web szétszabdalása ellen szállt síkra a világháló atyjaFEL

Tim Berners-Lee, a világháló, vagyis a "World Wide Web" atyja, illetve az azonos nevű konzorcium elnöke a minap a web különböző szolgáltatásokra történő esetleges feldarabolódásának veszélyeire figyelmeztetett. A brit tudós, akit 1989-es találmányáért azóta többek között lovaggá is ütöttek, azokra a próbálkozásokra reagált, melyekkel egyes amerikai internetszolgáltatók több pénzért magasabb szintű online hátteret, illetve prioritást biztosítanának egyes kiváltságos tartalomszolgáltatóknak és tartalmaiknak. - F: máj. 23.

Régebbi hírforrás(ok): Prím Online; link

Nemzetbiztonsági kockázatot rejt az iWiWFEL

Egy, a Nemzetbiztonsági Hivatalból származó levél arra hívja fel az állami vezetők figyelmét, hogy az iWiW kapcsolati hálón tárolt adataik kockázatot jelentenek az országra nézve. Titkosszolgálatok és szervezett bűnözői körök juthatnak így bizalmas információkhoz. Az adatvédelmi biztos szerint az adatokat bárki lemásolhatja és elemezheti. - F: máj. 18.,

Régebbi hírforrás(ok): link

'Női' könyvek a könyvtárból kitiltvaFEL

Címkék: gender (2017.06-) |

A japán Fukui városának könyvtárából körülbelül 150 könyv került le a polcokról, mert azokat túlságosan radikálisnak ítélték. A könyvek a női egyenjogúság kérdéseit taglalták. "Színház a szoknya alatt", vagy "A házasság szerencsejáték" -- ilyen, címükben is árulkodó könyvek voltak kénytelenek talán örökre távozni egy japán könyvtár polcairól. A Fukui-i könyvtárból többek között olyan könyveket is kitiltottak, melyeket egyetemi professzorok írtak a gender témájáról. Nem maradhattak azok a könyvek sem, melyet arról szóltak, hogy hogyan kell válni, vagy hogy koedukálttá kellene tenni az iskolákat. A városi kormányzat azért döntött a könyvek eltávolítása mellett, mert úgy ítélte, hogy ezek a radikális, a női egyenjogúságért kardoskodó könyvek tönkreteszik a családokat azzal, hogy lerombolják a hagyományos struktúrákat. - F: máj. 15.

Régebbi hírforrás(ok): link

PC-függő mikrobák -- a billentyűzet is fertőzFEL

Aggódik a baktériumfertőzés miatt? Joggal, hiszen a mikrobák ott ólálkodnak, ahol gondolni se merné! -- állítja egy vezető felmérés. Charles Gerba, a University of Arizona mikrobiológusa és vízszakértője számtalan vizsgálatot végzett otthonok valamint munkahelyek baktérium- és vírusállományáról. A Reuters-nek nyilatkozva elmondta: bátran "kilincseljünk", a billentyűzetek és a mobiltelefonok jóval veszélyesebbek -- pláne, ha nem a saját személyes tárgyunkról van szó, hanem például céges mobilról vagy több felhasználós munkaállomásról. A szakértő szerint a billentyűzet -- legyen az PC-jé vagy telefoné -- a baktériumok paradicsoma: -- A vizsgálatok eredményeinek kiértékelésekor szinte megrökönyödtünk azon, hogy mi minden található egy klaviatúrán. A számok azt mutatják: egy átlagos íróasztalon négyszázszor annyi baktérium található, mint egy átlagos vécéülőkén. -- Az irodai munkafelületet senki sem takarítja, míg oda nem ragad valaki hozzá -- mondta Gerba. - F: máj. 22.,

Régebbi hírforrás(ok): link

150 nyelvre fordít a SkypeFEL

A Language Line és Voxeo cégekkel együttműködve a Skype a hétvégén útjára indította legújabb szolgáltatását, amely segítségével a felhasználók beszélgetéseket folytathatnak olyan személyekkel is, amelyeknek anyanyelvét nem ismerik. - F: máj. 16.

Régebbi hírforrás(ok): Prím Online, link

Évforduló: Kolozsvári Egyetemi KönyvtárFEL

1909. máj. 19.: Felavatták a Kolozsvári Egyetem 252 férőhelyes bibliotékáját, amelynek alagsorában népkönyvtárat is berendeztek.

Régebbi hírforrás(ok): link

Nagysebességű európai-kínai kutatási és oktatási hálózatFEL

Az Európai Bizottság április 28-án bejelentette egy nagysebességű hálózati infrastruktúra terveinek jóváhagyását, melyhez 45 ezer európai és kínai kutató, illetve diák férhet majd hozzá. A 4,15 millió euró értékű beruházás költségeit együttesen fedezi az EU 6. Kutatási keretprogramja, a kínai kormány és több európai nemzeti kutatási és oktatási hálózat. Az ORIENT (Oriental Research Infrastructure to European NeTworks) névre keresztelt hálózat többek közt a radioasztronómia, a fenntartható fejlődés, a meteorológia és a gridszámítás területein segíti majd az európai-kínai tudományos együttműködéseket -- adta hírül az InfoPark Zrt. innovációs hírlevele. - F: máj. 20.

Régebbi hírforrás(ok): Prím Online, link

Egészségtelenek a magyar munkahelyek -- de ez senkit nem érdekelFEL

A nyolcvanas évektől kezdve fokozatosan nő az ülő munkát végzők aránya. A sok ülés maradandó egészségkárosodáshoz vezet, ha nem teljesülnek az ember biológia adottságait szem előtt tartó, ergonómia szempontok. A napi átlagos tizenkét órás ülő testtartás hosszú távon vérkeringési zavarokhoz vezet, az izmok elfáradnak, a csigolyák szenvedik el a legnagyobb terhelést Mindennek következtében egészgégkárosodás léphet fel, mely elsősorban a vázizomzatot, a nyakat, a derekat, a kart érinti, míg repetitíven végzett gépelési munka a csuklót, az ujjakat teszi tönkre. Gyakori a látásromlás és előfordulhatnak pszichés zavarok is. A panaszok többsége csak sok éves távlatban jelentkezik, de ha kialakultak a bántalmak, akkor többségük nem rehabilitálható. - F: máj. 19.

Régebbi hírforrás(ok): Figyelő Net; link

Ami a Da Vinci-kód mögött vanFEL

Sikerkönyv, botránykönyv, bóvliirodalom, szervezett utazások a történet helyszíneire, egyházi tiltakozások, tüntetések -- akármit gondolunk is Dan Brown Da Vinci-kódjáról, az elmúlt évek egyik legtöbbet emlegetett könyvéről van szó. Csütörtökön mutatják be a történetből készült filmet a hazai mozikban. Ennek kapcsán vállalkoztunk arra, hogy összeszedjünk mindent, amit a Da Vinci-kódról tudni érdemes. - F: máj. 18.,

Régebbi hírforrás(ok): link

Google-hírlevél könyvtárosoknak -- helyesenFEL

A Google 2005 decemberében kifejezetten könyvtárosoknak szóló hírlevele:
link

Régebbi hírforrás(ok): link

1200-as Máté evangélium és Faust-gyűjtemény egy része a webenFEL

Miután 2004 szeptemberében kigyulladt a weimari Anna Amalia könyvtár, és több mint 50 000 könyv vált a lángok martalékává, a helyi kulturális örökségért felelős Weimari Klasszika Alapítvány kezdeményezésével tavaly belekezdtek a megmaradt művek egy részének digitális formába történő átmentésébe. - F: máj. 21.

Régebbi hírforrás(ok): Prím Online, linklegyenek kit hírei saját honlapján

Feliratkozás

Az alábbi mezőbe beírva az email címét, feliratkozhat a KIT hírlevelére.

* név:
* e-mail cím:
intézmény, cég:

adatkezelési szabályzat elolvasása


Az itt megadott adatokat csak a hírlevél kiküldésére használjuk fel.Hírlevélről

A hírlevél hetente, térítésmentesen, csak elektronikus formában jelenik meg. A KIT nyomtatott példányai megtalálhatók a Könyvtörténeti és Könyvtártudományi Szakkönyvtárban is (Könyvtári Intézet, Budapest).

A KIT-archívum tartalma:
Közel 25.000 hír, 2002-től
A KIT-et az EPA (Elektronikus Periodika Adatbázis) is archiválja.

A megrendelők száma kb.:
700 fő

Olvasói létszám:
kb. 1000 fő

Adatvédelem
A KIT szerkesztői a birtokukba kerülő használói adatokat bizalmasan kezelik, azt csak az eredetileg megjelölt célra használják, harmadik fél részére nem adják át. A használati adatokat a csak az egyedi adatközlőket (ha tudomásukra jut) nem visszafejthető módon, összegezve teszik közzé. Pl.: összes olvasói létszám, vagy felmérés eredményeképpen: a KIT-olvasók x %-a vezető beosztású. A használói felmérésekben a válaszadás anonim.
A szerkesztők a KIT-tel kapcsolatos visszajelzéseket egymás között megbeszélik, és visszajeleznek a levélírónak.
Adatkezelési tájékoztató

A KIT tulajdonosa:

GM Info Consulting Kft.
www.gmconsulting.hu


impresszum | szerkesztők | észrevétel e portálról