Keresés a KIT archivumában:  
Könyvtár Információ Társadalom
Heti hírlevél információs és könyvtári szakemberek számára - Szemlék, hírek, kommentárok    angol zászló english flag  

KIT hírlevél: 2007/2., 1. 10.

A kulturális modernizáció irányai -- könyvtári tartalom
Hiábavalóak és öncélúak a minisztériumi információstársadalom-projektek
Forradalmi változások a könyvtárügyben -- állami támogatással
Északi könyvtárak 7/1. -- Az olvasáskultúra fejlesztése
Ha negatív a comment... -- Tévhitek a céges (vagy könyvtári) blogokról
Az éjjeli könyvtárnyitvatartáshoz nem kell szakképzett személyzet
MKE -- lesz-e megújulás?
SOTER főiskolai könyvtár + könyvtárhasználati megállapodás a BME-OMIKK-kal
Digitális könyvtár: uniós k+f konferencia Budapesten
Keresőoldalak -- a lokális szolgáltatásoké a jövő
Saját informálódási szokások mérése
Figyelő szemet vessünk a postákra
Támogatja a pécsi Klimo Könyvtárat az erőmű
Megszorítások hatására bővülő egészségügyi információs szolgáltatások
Legális lesz a DVD írás? -- A lemezgyárak benne vannak...
Illusztrált bibliák a Somogyi-könyvtárban
A csevegőszobában felkarolják az olvasót
Miben változtak a tankönyvek 30 év alatt?
Játszmák a munkahelyen
Virtuális emlékek a virtuális valóságról
Máris megbukott a Google-verő európai kereső
Elrendelték a You Tube bezárását
Szonyecska édes mélységekbe távozik
Céges partik a múzeumokban -- könyvtárak számára is lehetőség
Kárpátalja a világhálón
RTL Klub -- videomegosztót indít
Hogyan töltsük ki a gázárkompenzációs lapokat? -- Jellemző hibák, gyakori problémák
Tévélexikon az interneten
Milyen gyógyszereket lehet kapni patikán kívül? Itt a teljes lista
Első Budapesti Képzőművészeti Könyv- és Folyóiratvásár
Újraindul-e 2007-ben az OKM hírlevele?


A portálon kívülre mutató linkek a szerkesztés pillanatában élnek.
Ha már nem jelenik meg a korábban élő forrás,
másold a linket a archive.org keresőjébe.

A kulturális modernizáció irányai -- könyvtári tartalomFEL

Hiller István jegyzi A kulturális modernizáció irányai c. dokumentumot. Ld.: link (2006. dec. 13.). Az I/1.a. pontban: Az integráció lehetséges hálózati tudásbázisai a helyi könyvtárak, amelyek rendszeresen gyűjtik, feltárják, és rendelkezésre bocsátják az országos és a helyi információkat is. Információs eszközökkel segítik a lakosság tájékozódási és ügy-intézési tevékenységeit. A könyvtárak mindezt az országos könyvtári rendszer segítségével, szolgáltatás-közvetítéssel, információs szaktudásukkal valósítják meg. (p.8) További témák (címek): I/2. PORTÁL könyvtárprogram a könyvtári rendszer fejlesztésére, I/2.a A program kulturális vidékfejlesztési részének elindítása, I/2.b. Információs portálok kialakítása projekt; a könyvtárak információs kommunikációs technikafejlesztési programjának folytatása, I/2.c. OLVASÓ ORSZÁG -- olvasásfejlesztési projekt, I/2.d Határon túli könyvtárak fejlesztése (p. 9-12); Az Új Magyarország Fejlesztési Terv céljaihoz kapcsolódóan könyvtári területen a következő fejlesztendő területeket határoztuk meg az NFT II. (elsősorban a TAMOP, TIOP) tervezési rend-szerében (p. 39-40). -- Az anyag nem jelent szemléletben újdonságot. Sajnos kimarad belőle több, a nyugati könyvtárügyeket az utóbbi években élénken érintő törekvés. A könyvtári stratégiával összevetve feltűnő a könyvtári személyzetfejlesztés (alias a legfontosabb erőforrás) ügye.

Régebbi hírforrás(ok): MG

Hiábavalóak és öncélúak a minisztériumi információstársadalom-projektekFEL

'Az információs társadalom kialakulását és fejlődését nem az öncélú, minisztériumi szinten megfogalmazott és menedzselt informatikai projektek szolgálják.' Az ITTK októberi Szakmai Klubjának vendégeként Kóka János, a megszűnt IHM hatáskörét átvevő tárca vezetője a Gazdasági Minisztérium ebben vállalt szerepéről és az információs társadalom kiépítésének általa képviselt megközelítéséről beszélt. ... Az informatika gyorsan fejlődő szolgáltatás és iparág, ezért annak a gazdaság teljesítőképességét fokozó, a társadalom fejlődését felgyorsító alkalmazásában nem a méreténél fogva lomha államnak, hanem inkább a hatékonyságra törekvő versenyszférának kell elsődleges szerephez jutnia. ... Egyrészt el kell fogadni, hogy az államnak nem elsődleges feladata a fejlesztések finanszírozása -- forrásai sincsenek rá. Másrészt, gyakorlatilag ezzel párhuzamosan, a társadalom és gazdaság szereplőinek egy új, az Európai Unió által felkínált lehetőségek minél eredményesebb kihasználását elősegítő logikára kell átállítani a gondolkodásukat. - F: dec. 31.

Régebbi hírforrás(ok): Prím Online, link

Forradalmi változások a könyvtárügyben -- állami támogatássalFEL

-- mármint Norvégiában. A Scandinavian Public Library Quarterly friss cikkéből következő számunkban szemlézünk. Az angolul tudó türelmetlenek számára a vonatkozó linkek: link , link és link . A norvég könyvtári reformanyag első része angolul: link . A kulturális örökség digitalizálási terve: link . Most pedig:
link

Régebbi hírforrás(ok): link

Északi könyvtárak 7/1. -- Az olvasáskultúra fejlesztéseFEL

A 'Nordic Public Libraries in the Knowledge Society' lentebb ismertetett tanulmányai a műveltség közelebbről pedig az irodalmi és olvasáskultúra fejlesztésével foglalkoznak. Az olvasói utánpótlás biztosítása, az érdeklődés felkeltése a nívós irodalmi munkák s a könyvtár világa iránt kiemelt törekvés az egész északi régióban. Dán és norvég példák: Dánia -- Az Oktatási, a Kulturális valamint a Család és Fogyasztói Ügyek Minisztériumának összefogásával indult a 'Gyermekek és irodalom' társadalmi akciósorozat 2003-4-ben. Célja az olvasásélmény; az élvezetes műnek, s a jó olvasó képének összekapcsolási kísérlete húzódott meg. Egyaránt finanszíroztak központi és alulról szerveződő projekteket. Volt mód szakmai tapasztalatcsere is (folyóiratok és konferenciák támogatásán keresztül). Az alulról szerveződő tevékenységek súlya rendre erősödik. Új kapcsolódási formákat teremtettek politikusok, az érdeklődő közösség és szakemberek bevonásával. Gyermekirodalom kapcsán évente más tevékenységi formát állítottak középpontba. 1. 2005-ben: gyermek- és ifjúsági irodalom díjazása széles társadalmi háttérrel (egy közismert humoros regényfigura után Orla-díj). Kategóriái: képeskönyvek, gyermekhez szóló művek, ifjúsági művek és képregények. Az odaítélés folyamata és a díjátadás társadalmi eseménnyé vált. Partnerül szegődtek a Dán Rádió, a gyermekkönyvkiadók, a Dán Elektronikus Gyermekkönyvtár és online tájékoztató szolgáltatás, valamint az iskolai és gyermekkönyvtárosok szakmai szervezetei is. A tv-ben, Rádióban és az interneten folytatott kampány során a célközönség (tehát a gyermek és ifjúsági korosztály) dönthetett a díjazottak személyéről. A díjátadás televíziós gálaest keretében történt. 2. Irodalmi kvízjáték indítása gyermekkönyvtárak és a média bevonásával. A gyermekirodalom bemutatása mellett a résztvevők átélhették az irodalmi élmények megelevenedését is, zenével, tánccal, énekkel. Több mint 70 könyvtár vett részt országszerte a játék első (megyei) fordulójában mintegy 3560 csapattal, melyek nagyjából 13000 gyermeket mozgattak meg a 11-13 éves korosztályból. A helyi fordulók mindenütt nagy sajtóvisszhangot kaptak. A szponzorok a legügyesebbek díjazását vállalták (főként könyvek, kisebb ajándéktárgyak). E kampányoknak közvetett tudományos haszna a szakmai publikációk számának növekedése a gyermeki írás- és olvasáskompetencia kapcsán. A gyermekkönyvtárosok és iskolai könyvtárosok számára pedig igen hasznos tapasztalatcserét jelent az éves országos ingyenes konferencia, mely szakmai értéke mellett fontos kultúrpolitikai esemény is lett, miniszteri szintű képviselettel. Növekedett az olvasóközönség s nő a velük foglalkozó könyvtárosok és könyvtáros-tanárok megbecsültsége. (Németh Márton) A könyvtárak fikciós irodalmi e-magazinja: link , Orla-díj: link , országos irodalmi kvízprogram: link , 'Gyermekek és Irodalom" kampány: link


Ha negatív a comment... -- Tévhitek a céges (vagy könyvtári) blogokrólFEL

Mit veszítenek azok a vállalatok akik a kritikák miatt nem mernek közvetlen kommunikálni vásárlóikkal, azaz blogot indítani. Cikkünkben tanácsokat adunk, hogy miként lehet a negatív visszajelzésekből profitálnia egy cégnek. A blog elindításának legfőbb gátja a cégeknél, hogy tudnak-e megfelelően reagálni a blogban vagy fórumban közzétett negatív hozzászólásokra. Ez legfőképp az olyan vállalatoknak okoz problémát, akik nem szoktak hozzá, hogy vásárlóikkal közvetlen kommunikáljanak. A legtöbbjüknél még olyan rendszere sincs, mely alkalmas lenne a tömeges vásárlói kérdések kezelésére. Pedig az online csatornán keresztül érkező problémákra azonnal reagálni kell. Ezért az első és legfontosabb feladat egy olyan informatikai rendszer kifejlesztése kell legyen, melynek segítségével az összes beérkező vásárlói kérdést legfeljebb 48 órán belül meg tudják válaszolni. A cégeknek csak ezután érdemes csak gondolkodniuk egy direkt kommunikációra alkalmas blog beindításáról. - F: jan. 5.

Régebbi hírforrás(ok): link

Az éjjeli könyvtárnyitvatartáshoz nem kell szakképzett személyzetFEL

Nonstop nyitva tart a karlsruhei egyetem könyvtára. Bármennyire is népszerű az internet, sokan még mindig szívesebben veszik kézbe a különböző művek hagyományos kiadásait. A növekvő igénynek köszönhető, hogy a könyvtárak sokadik virágzásukat élik. A karlsruhei egyetemi bibliotékában igyekeznek haladni a korral és fokozatosan bővítik, korszerűsítik az intézményt. A fejlesztések egyik ékes példája, hogy 2006. áprilisa óta fokozatosan mind a 600 000 könyvet és más dokumentumot RFID-chippel látnak el. A használt BiblioChip nevű rendszert a Bibliotheca RFID Library Systems svájci cégtől szerezték be és eddig tökéletesen bevált. A beruházásnak köszönhetően a látogatószám a háromszorosára emelkedett, annak ellenére, hogy az elérhető és kikölcsönözhető könyvek és dokumentumok száma nem nőtt. Ennek oka, hogy az intézmény éjjel és nappal is, vagyis gyakorlatilag nonstop nyitva van. Éjjel azonban nincsen személyzet, így bárki félrevonulhat és akár helyben is tanulmányozhatja az általa kiválasztott műveket. Ráadásul így a könyvtár is pénzt takarít meg. A látogatók, elsősorban az egyetemisták egynegyede este 19 és reggel 9 óra között szeret dolgozni, míg a kölcsönzők 10 százaléka elsősorban hétvégén látogat el az intézménybe, így érthető, hogy az új nyitva tartást hamar megkedvelték a helyiek. - F: jan. 6.

Régebbi hírforrás(ok): link

MKE -- lesz-e megújulás?FEL

A magam részéről szinte közömbös, sikerült-e elkészíteni az MKE történetét bemutató kiadványt. Ami inkább izgatna, az a Magyar Könyvtárosok Egyesülete következő 5-10 évét bemutató anyag. No jó, mondjuk: stratégia. Jan. 15-ig szükséges leadni a jelölőlapokat az MKE 2007. évi tisztújításához. Vajon sikerül-e olyan tisztikart létrehívni, mely a rendezett információ iránti igény robbanásának idején megfordítja a szakma presztízsének lassú, de kitartó erózióját, szakmai hátteret biztosít olyan szolgáltatások kialakításához (vö. használói vélemények radikális bevonása, könyvtár 2.0, szakmaközi együttműködés, a meglévő tudások feltérképezése és kihasználása stb.) amely megállíthatja a használói lemorzsolódását? A könyvtáros-arcot nem önmagában, vagy a minisztériumi könyvtári osztályban füröszti, hanem ténylegesen kimutatott használói--olvasói elégedettségben 'mossa meg'. Ugyanis ez a hivatásunk értelme...

Hírforrás:
2007. január 10.  • Továbbküldöm a hírt
Régebbi hírforrás(ok): Mikulás Gábor

SOTER főiskolai könyvtár + könyvtárhasználati megállapodás a BME-OMIKK-kalFEL

A SOTER Nemzetközi és Informatikai Főiskolát 2006 augusztusában vette fel nyilvántartásában a Felsőoktatási Regisztrációs Központ. Alapvető feladatának tekinti a főiskolai szintű alap- és továbbképzést, a tudományos kutatási tevékenységet és fejlesztést, szervezést, szakmai, nyelvi (felnőtt) képzést és továbbképzést, a nemzeti és egyetemes kultúra, valamint a szaktudományok terjesztésével, idegen nyelvi ismeretek fejlesztésével a hallgatók felkészítéséhez való hozzájárulását. Célkitűzései között szerepel a mindenkori csúcstechnológia alkalmazása az oktatásban. Honlapja részletes információkat tartalmaz a könyvtárról. Adatai: két főállású könyvtáros, 50 négyzetméter, két, egyenként 40 férőhelyes olvasóterem. Gyűjtőkör: mérnök és gazdaságinformatika, nemzetközi kapcsolatok, politológia. Állomány: 10.000 kötet, 70 oktatási videó anyag, több mint 100 multimédia segédanyag, ALEPH integrált rendszer. Fejlesztésére a főiskola évi 5m Ft-ot biztosít. Újszerű és előremutató lépésük: felismerve, hogy a jelenlegi könyvtári kapacitás korlátozott, a Főiskola könyvtárhasználati megállapodást kötött a BME-OMIKK-kal. (Csm) - F: jan. 4.

Régebbi hírforrás(ok): link

Digitális könyvtár: uniós k+f konferencia BudapestenFEL

Január 15-én Budapesten kerül megrendezésre a DILIGENT (Digital Library Infrastructure on Grid Enabled Technology) elnevezésű európai uniós k+f program soron következő negyedéves értékelő konferenciája. A projekt egyetlen magyar résztvevője a 4D SOFT Kft., mely még 2005-ben, lett tagja a DILIGENT-et irányító konzorciumnak. A DILIGENT egy rendkívül bonyolult elosztott rendszer, melynek fő célja egy egész Európára kiterjedő, GRID technológiára épülő, web-service alapú, digitális könyvtár létrehozására alkalmas keretrendszer. A 4D SOFT Kft. feladata az elkészült alkalmazás tesztelési stratégiájának kialakítása, a tesztelés tervezése és elvégzése, mely egy ilyen komplikált rendszer esetében jelentős kihívás. - F: jan. 9.

Régebbi hírforrás(ok): Prím Online, link

Keresőoldalak -- a lokális szolgáltatásoké a jövőFEL

Leváltotta korábbi keresőjét, a Vizsla24-et az Origo. Az új OK.hu oldalon a szabadszavas keresésen túl specializáltan kereshetnek a felhasználók. A Kreatív Online arra volt kíváncsi, hogy megéri-e a magyar piacon keresőoldalt indítani. A kérdésre válaszoló szakemberek egyetértettek abban, hogy csak akkor jelenthet kiugrást egy új kereső, ha többet nyújt, mint a konkurensei, a piaci rést pedig a lokális keresőszolgáltatásokban látják. - F: jan. 4.

Régebbi hírforrás(ok): Kreatív Online Hírlevél

Saját informálódási szokások méréseFEL

A Google RSS olvasója egy érdekes statisztikai oldallal bővült, ahol minden felhasználó a saját RSS olvasási szokásait követheti nyomon több szempont szerint. Jól átlátható grafikonokat nézegethetünk arról, hogy melyik napon vagyunk a legaktívabb hírfalók, reggel vagy este olvasgatunk-e szívesen. Ami sok embernek valószínűleg meglepő lesz, az az összesen elolvasott bejegyzések számáról készült diagram :) De természetesen nem csak az összes RSS-re lehet statisztikákat kérni, hanem a különböző csatornák olvasottságát is nézegethetjük, kiderülhet, hogy van olyan RSS-ünk, amit soha nem olvasunk, akkor pedig érdemes használni a kuka ikont :) Minden statisztika iránt érdeklődőnek ajánlom ezt az oldalt, egészen érdekes következtetéseket lehet egy kis elemzés után levonni! - F: jan. 4.

Régebbi hírforrás(ok): link

Figyelő szemet vessünk a postákraFEL

Ezer településen vállalkozókra bízná az üzemeltetést 2009-ig a Magyar Posta, számos városi hivatalát viszont már az év végéig bezárná. A hálózatkarcsúsítástól több milliárd forint megtakarítást várnak. ... A vállalkozók bevonására a posta az utóbbi években tett már kísérletet. A postamesterré átvedlett postásokkal kötött szerződéseit a társaságnak most valós vállalkozási szerződésekre kell váltania. A postamesterséget csupán valódi vállalkozásoknál - vendéglőkben, közértekben - lehet fenntartani. Azaz, míg a helyi kézbesítő nem dolgozhat vállalkozóként a postának, a temetkezési vállalkozónál működhet postahivatal. Ráadásul a tapasztalatok szerint nyereséges postamesterséget csak az ügyfelek számára is kényelmesebb, hosszabb ideig nyitva tartó, kapcsolt vállalkozásként lehet működtetni. A posta nemcsak a kistelepüléseken, hanem a városokban is meghúzza a nadrágszíjat. Értesüléseink szerint a cég az idén -- a postatörvény adta lehetőségek betartása mellett -- több tucat városi postahivatalát bezárná. Egy részüket azért, mert a közelben új, korszerűbb posta kezdte meg működését. Így a bezárási hullám az első körben a postának is otthont adó bevásárlóközpontok szomszédságában működő kispostákat érheti el. Emellett a közelmúltban települések összevonásával létrejött városokban is számítani lehet egy-egy posta bezárására. Két összeolvadó falu önálló postahivatalai közül például előreláthatólag csak egyet tartanak majd meg. A hálózatkarcsúsítástól az állami cég még pontosan meg nem határozott, de évente mindenképpen több milliárd forint megtakarítást remél. - F: jan. 4.

Régebbi hírforrás(ok): link

Támogatja a pécsi Klimo Könyvtárat az erőműFEL

Hatszázezer forinttal járult hozzá a Pécsi Tudományegyetem Klimo Könyvtárának modernizációjához a Pécsi Erőmű. 'Pécs kulturális gyönyörűségeinek szimbóluma, ahová csak áhítattal lehet belépni' -- mondta Somosi László, a PannonPower Holding Zrt. igazgatója január 2-án a Pécsi Tudományegyetem (PTE) Klimo Könyvtárában. Az igazgató ezzel indokolta, hogy egyéb, a PTE-vel kötött szerződése mellett külön támogatásban részesíti a Pécsi Egyetemi Könyvtár jogelődjét, a Pécsi Püspöki Könyvtárat, amit Klimó György püspök alapított és tett nyilvánossá 1774-ben. A cég hatszázezer forinttal járult hozzá a modernizációhoz, és várhatóan ez az összeget jövőre ismét a könyvtárosok rendelkezésére áll -- akár rendezvények, konferenciák létrehozásához is hozzájárulva. Dr. Fischerné dr. Dárdai Ágnes, a Pécsi Tudományegyetem Klimo Könyvtárának vezetője elmondta: a pénzt a tárolószekrények felújítására költik. (link - F: jan. 3.

Régebbi hírforrás(ok): link

Megszorítások hatására bővülő egészségügyi információs szolgáltatásokFEL

Vércukorszint- és vérnyomásmérés, hajápolás és szépségtanácsadás, házhoz szállítás, saját weboldal üzemeltetése -- többek között ezek azok, amelyekkel a lépéskényszerbe hozott patikák kísérletez(het)nek. Már amelyiknek van rá lehetősége. - F: jan. 4.
-- Hogyan értékelik az egyes szakmakultúrákban a SWOT-elemzés 'veszélyek' rubrikájába eső jelenségeket? Vannak, akik ezeket a sors kezének élik meg, s aszerint kárhoztatják. Mások kihívánsak, erőpróbának, melyen az arra érdemesek maradnak állva. És ez -- az előremenekülés által -- általában önbeteljesítő jóslattá válik. A háttérben feltehetően az individualizmus--kollektivizmus illetve a bizonytalanságkerülés--bizonytalanságtűrés dimenzióiban lévő különbség áll.

Régebbi hírforrás(ok): NOL, link , MG

Legális lesz a DVD írás? -- A lemezgyárak benne vannak...FEL

Elképzelhető, hogy van megoldás a tengerentúli lemez- és filmgyárak számára állandó bosszúság forrásává vált kalózkiadványok terjedésének megállítására, amely saját állításuk szerint évente több milliárd forintnyi veszteséget okoz az óriásvállalatoknak? A Sonic szerint mindez nemhogy elképzelhető, de meg is valósítható, s bár a társaság sem cáfolja, hogy legújabb üdvöskéjük nem jelent majd abszolút megoldást a problémára, a vállalat szerint a legális DVD-írás támogatása mindenképpen érzékenyen érinti majd a feketepiacot. S hogy mi a legfőbb probléma, amely a cégóriás szerint a kalózmásolatok felé tereli a tisztességes állampolgárokat? Az nem más, minthogy az online módon megvásárolt digitális tartalom DVD-re írását, illegális másolatoktól való félelmükben, a filmgyárak nem engedélyezik. - F: jan. 5.

Régebbi hírforrás(ok): link

Illusztrált bibliák a Somogyi-könyvtárbanFEL

Illusztrált bibliákból látható kamara-kiállítás a szegedi Somogyi-könyvtárban; a legrégebbi, fametszetekkel gazdagon díszített mű feltehetően a XVI. század végén, a vatikáni nyomdában készült. A tárlat a könyvtár állományából válogatva azt mutatja be, hogyan jelenik meg a biblia illusztrációkban Jézus születésének története -- mondta Horniczky Anikó, a kiállítást rendező szakember. Hozzátette: a bemutatott kötetek közül több is az alapító Somogyi Károly gyűjteményeiből származik. - F: jan. 4.

Régebbi hírforrás(ok): link

A csevegőszobában felkarolják az olvasótFEL

A segítő nagykar éve -- ez a jelmondata 2007-ben a Halis István Városi Könyvtárnak Nagykanizsán. Az intézményben tegnap sajtótájékoztatón mondták el, mi van a szlogen mögött. A nagykar az intézmény honlapjának neve, mely a könyvtárat igazgató Czupi Gyula szerint a városról és környékéről a leggazdagabb tartalmat hordozza. Hatvan gigabájtnyi információ található itt (benne teljes könyvek a környékről), amit a múlt év második felében már naponta 250-300 ember látogatott meg, miközben a regisztrált felhasználók száma meghaladja a 400 főt. - F: jan. 4.

Régebbi hírforrás(ok): link

Miben változtak a tankönyvek 30 év alatt?FEL

A mai diákoknak nehezebb dolguk van, mint akár 20 vagy 30 évvel ezelőtti társaiknak. A tankönyvek anyaga ugyanis, bár korszerűbb lett, a megértésük azonban immár nehezebb. Vagyis egyrészt több az ismeretanyag, másrészt hosszabban mondják el azt, sokkal több adattal és szakkifejezéssel. A szakemberek az elmúlt 30 év kiadványait hasonlították össze az általános iskola ötödiktől nyolcadik osztályáig, hat tantárgyból. - F: jan. 5.

Régebbi hírforrás(ok): link

Játszmák a munkahelyenFEL

Ahol több ember dolgozik együtt, ott előbb-utóbb konfliktusok keletkeznek. Elsősorban a vezető felelőssége, hogy mennyire hagyja ezeket elharapódzni. Léteznek tipikus játszmák, amelyek szinte minden helyzetben, minden munkahelyen előfordulnak. Mindennapos jelenség például az a játszmahelyzet, amikor a munkatársak egymásra igyekeznek áthárítani a munkát: az elégtelen információra, a túlterheltségre, egyéb kötelezettségeikre hivatkozva igyekeznek elérni, hogy az adott munkafázis (és az ezzel járó felelősség) mást terheljen. (Különösen ott fordul ez elő, ahol a felelősségi körök nincsenek világosan leosztva, esetleg átfedések vannak közöttük.) - F: jan. 7.

Hírforrás:
2007. január 10.  • Továbbküldöm a hírt
Régebbi hírforrás(ok): link

Virtuális emlékek a virtuális valóságrólFEL

Az előzetes elvárásoknak megfelelően a VR-ben (virtuális realitás) tanulók sokkal több mindent tudtak a fényképezőgépről, mint a könyvet lapozgatók. A kutatók nagy meglepetésére azonban több olyan funkciójára is emlékeztek, amit nemhogy nem próbáltak ki, de a gép nem is rendelkezett ilyen tulajdonságokkal. A kutató azzal magyarázza a hibás emlékek létrejöttét, hogy a nem tökéletesen immerzív (bevonódást kiváltó), valósághű VR rendszerek használatakor a képzelőerő jelentős szerephez jut. Ennek segítségével egészítjük ki a rendszer felöl érkező információt, és hitetjük el magunkkal, hogy amit látunk, érzékelünk valóságos. A tanulási folyamat konstruktív (nem csupán detektáló, hanem alkotó) jellegéből adódóan több hamis emlékünk, tapasztalásunk fog keletkezni a VR rendszerekben, mint egyébként. Szerencsére a magyar diákok nincsenek kitéve még ennek a veszélynek, és nyugodtan okosodhatnak tovább tankönyveikből... - F: dec. 21.

Régebbi hírforrás(ok): link

Máris megbukott a Google-verő európai keresőFEL

A német kormány tegnap megerősítette, hogy -- mivel nem tudott dűlőre jutni a franciákkal az alapkoncepciót érintő kérdésekben -- kiszáll a titokzatos és homályos Quaero projektből, amely Európa hathatós válasza lenne általában a nagy amerikai internetvállalatok, de mindenekelőtt a Google keresőire. Ez -- bár a francia oldal egyelőre kitart a folytatás mellett -- az ambiciózus terv végét is jelentheti, mert a legnépesebb uniós ország kihátrálása növelni fogja az amúgy is lappangó bizalmatlanságot a Jacques Chirac által közel két éve kikotyogott kezdeményezés iránt. -- a Quaero nem csupán egy internetes keresőt, hanem egy komplex termékvonalat jelöl. A kezdeményezés olyan kereső- és tartalomkezelő technológiák fejlesztésére fókuszál, melyeket nem csak az otthoni felhasználók, de a médiavállalatok és szolgáltatók is felhasználhatnának az internetes multimédiás tartalmak egyszerűbb kezelésére, rendszerezésére. A tervezett elemek között szerepel például olyan megoldás, amely képes lenne a video- és hanganyagokban elhangzó szövegek átírására, lefordítására és indexelésére. - F: jan. 3.

Régebbi hírforrás(ok): link

Elrendelték a You Tube bezárásátFEL

Egy brazil bíróság elrendelte a You Tube videómegosztó oldal bezárását, miután a cég nem tudta maradéktalanul eltüntetni a bíróság által kifogásolt tartalmakat oldalairól. Az ügy hátterében az áll, hogy a videós oldalra felkerült egy részlet, mely Daniela Cicarelli modell és Ronaldo tengerparti hancúrozását mutatja be, ezt sérelmezte Cicarelli. A felvétel hatalmas sikert aratott a brazil YouTube felhasználók körében, így a modell beperelte az oldalt, követelve a videó eltávolítását, valamint minden egyes nap után, amikor a felvétel megtekinthető volt 116 ezer dollár kártérítés megállapítását. A YouTube el is távolította a több példányban felkerült felvételek nagyját, de egyrészt a más-más néven feltöltött, különböző hosszúságú és nyitóképű felvételeket nehéz mind fellelni, másrészt a törölt változatokat a felhasználók újból feltöltötték. - F: jan. 6.

Régebbi hírforrás(ok): Prím Online, link

Szonyecska édes mélységekbe távozikFEL

... Ulickaja regényei azért is érdekesek lehetnek számunkra, mert bennük -- mintegy mellékesen -- nemcsak a mai Oroszország, hanem a korábban inkább csak lózungokból ismert, vagy inkább nem ismert Szovjetunió mindennapjai, meglepetés-részletei is kirajzolódnak. Szonyecska rendületlenül olvas, mi más lehetne belőle, mint könyvtáros (egyszer össze kellene hasonlítani Darvasi László könyvtáros kisasszonyaival). Olvas és olvas, egészen addig, míg a könyvtárban meg nem jelenik a Férfi, aki megmutatja neki az életet (csupa nagy betűvel, és csupa kis betűvel is). Szonyecska szelíd csodálkozással fogadja és szolgálja a teljességet, hosszú évekre háttérbe szorulnak a könyvek. Amikor aztán a teljesség üveggömbje megreped -- Szonyecska ekkor már kövér, bajuszos öregasszony --, esténként ismét fölteszi orrára a könnyű svájci szemüveget, és gondolatban eltávozik az édes mélységekbe, a sötét fasorokba, az áradó tavaszi vizekbe. Hát ennyi. - F: jan. 4.

Régebbi hírforrás(ok): link

Céges partik a múzeumokban -- könyvtárak számára is lehetőségFEL

A Nemzeti Múzeum egy estére 2,2 millió forintba kerül, a Budavári Palota kupolacsarnoka bérleti díja 1,2 millió forint, a középkori és reneszánsz kőtár már félmillió forinttól bérelhető. - F: jan. 5.

Régebbi hírforrás(ok): link

Kárpátalja a világhálónFEL

A kárpátaljai hétköznapi ember is látja, tapasztalja: egyre dinamikusabban zajlik a vidék felfedezése. Az országutakon az érdekesebb természeti látnivalók, történelmi emlékhelyek környékén gyakran találkozni külföldi rendszámú turistabuszokkal, személyautókkal. Ami viszont kevésbé látványos: a virtuális térben is mind nagyobb érdeklődés mutatkozik e vidék iránt. Mindez nem véletlen, hisz a turista, mielőtt nekivágna az útnak, tájékozódik. S honnan jut a leggyorsabban bőséges és pontos információhoz? Hát természetesen az internetről. - Napi friss információval szolgáló újság: link - Turizmus; várak, múzeumok, szálláshelyek, történelmi és természeti látnivalók: link - Képek (több mint kilencezer felvétel) témánként: link - Vélemények, beszélgetés: link . - F: jan. 3.

Hírforrás:
2007. január 10.  • Továbbküldöm a hírt
Régebbi hírforrás(ok): Prím Online, link

RTL Klub -- videomegosztót indítFEL

Tavaly több hazai fejlesztésű, magyar nyelvű ingyenes videomegosztó site indult. Idén az első az RTL Klub fejlesztésében jelent meg és az RTL Cool Tv brandjéhez kapcsolódik. A Youtube és más, nagy karriert befutott nemzetközi megosztó site-ok mintájára szaporodó oldalak arra az alapötletre épülnek, hogy az ingyen feltölthető és megtekinthető, különböző témájú filmek egyszerre vonzzák a látogatókat és építik a webes közösséget. A már meglévő oldalak -- pörkölt, videobomb, videa, freevlog és videoplayer -- után ezúttal egy kereskedelmi televízió, az RTL Klub indított videomegosztó szolgáltatást, coolspace néven. - F: jan. 4.

Régebbi hírforrás(ok): link

Hogyan töltsük ki a gázárkompenzációs lapokat? -- Jellemző hibák, gyakori problémákFEL

A nyugdíjasoknál általában az adószám okoz gondot. Nem tudják, hogy ki kell-e váltani, vagy nem. Forgó Györgyné, szakállamtitkár válaszolt, Napközben. Javul a helyzet, de még mindig sok a hiba a beküldött gázkompenzációs igénylőlapokon. Többen igencsak elkapkodták a kitöltést -- vélik a szakemberek. A nyugdíjasoknál általában az adószám okoz gondot, hogy ki kell-e váltani, vagy nem. De gyakran az albérlők küldték be a lapot a tulajdonos helyett. Készül a hibalista, amely nem sokára teljes lesz. Ugyanakkor hat megyében azért alakult ki igencsak forró hangulat, mivel a gázszolgáltatók ügyfélszolgálatai zárva vannak az év első hetében, így sokan nem tudják átíratni gázóráikat. - F: jan. 3.

Régebbi hírforrás(ok): link

Tévélexikon az internetenFEL

Elkészült az idén 50 éves MTV internetes archívuma. A folyamatosan bővülő honlapon az elmúlt évtizedek elektronikus műhelyeinek munkatársairól, televíziós alkotásokról olvashatók információk -- adta hírül az MTV. A virtuális tévélexikonban jelenleg a magyar televíziózás 200 kimagasló egyéniségéről, köztük az Magyar Televízió örökös tagjairól olvashatók információk. A honlap készítői havonta újabb 20 tévés alkotót mutatnak be az adattárban. Akit az elmúlt ötven év technikai fejlődése érdekel, az is talál olvasnivalót a link oldalon. - F: jan. 9

Régebbi hírforrás(ok): link

Milyen gyógyszereket lehet kapni patikán kívül? Itt a teljes listaFEL

Hamarosan patikán kívül is lehet majd kapni egyes gyógyszereket, melyek listáját a mai napon tette közzé az OGYI. A listán 289 gyógyszer szerepel, többek között gyulladás- és lázcsökkentő, fájdalomcsillapító készítmények, vitaminok és orrcseppek, melyek az áruházak és benzinkutak polcaira kerülhetnek. - F: jan. 5.

Régebbi hírforrás(ok): link

Első Budapesti Képzőművészeti Könyv- és FolyóiratvásárFEL

Az ERNST Múzeum 2007. tavaszán megrendezi az első Budapesti Képzőművészeti Könyv- és Folyóiratvásárt. A kezdeményezés célja, hogy a képzőművészet iránt érdeklődő közönség számára keresztmetszetet adjon a Budapesten megjelenő művészeti publikációkról, illetve, hogy lehetőséget teremtsen a szakma és a nagyközönség találkozására és nem utolsó sorban a kiadványok értékesítésére. - F: jan. 03.

Régebbi hírforrás(ok): link

Újraindul-e 2007-ben az OKM hírlevele?FEL

A minisztérium általános hírlevele 2006. június 9-én jelent meg utoljára, éppenúgy, mint a pályázatfigyelő. Az egyébként hasznos kiadvány archív példányai a link oldalon találhatók.

Régebbi hírforrás(ok): MGlegyenek kit hírei saját honlapján

Feliratkozás

A heti ingyenes KIT Hírlevelet megrendelheted a kit@gmconsulting.hu-ra írt "Megrendelés" tárgyú levéllel, név és intézmény megadásával, mellyel jelzed az Adatkezelési tájékoztatóban foglaltak elfogadását.

A hírlevél lemondása: ugyanígy, de „Lemondás” tárgymegjelöléssel.
Hírlevélről

A hírlevél hetente (júliusban, augusztusban kéthetente), térítésmentesen, csak elektronikus formában jelenik meg. A KIT nyomtatott példányai megtalálhatók a Könyvtörténeti és Könyvtártudományi Szakkönyvtárban is (Könyvtári Intézet, Budapest).

A KIT-archívum tartalma:
Közel 28.000 hír, 2002-től
A KIT-et az EPA (Elektronikus Periodika Adatbázis) is archiválja.

A megrendelők száma kb.:
700 fő

Olvasói létszám:
kb. 1000 fő

Adatvédelem
A KIT szerkesztői a birtokukba kerülő használói adatokat bizalmasan kezelik, azt csak az eredetileg megjelölt célra használják, harmadik fél részére nem adják át. A használati adatokat csak az egyedi adatközlőket (ha tudomásukra jut) nem visszafejthető módon, összegezve teszik közzé. Pl.: összes olvasói létszám, vagy felmérés eredményeképpen: a KIT-olvasók x%-a vezető beosztású. A használói felmérésekben a válaszadás anonim.
A szerkesztők a KIT-tel kapcsolatos visszajelzéseket egymás között megbeszélik, és visszajeleznek a levélírónak.
Adatkezelési tájékoztató

A KIT tulajdonosa:

GM Info Consulting Kft.
www.gmconsulting.hu


impresszum | szerkesztők | észrevétel e portálról