Keresés a KIT archivumában:  
Könyvtár Információ Társadalom
Heti hírlevél információs és könyvtári szakemberek számára - Szemlék, hírek, kommentárok    angol zászló english flag  

KIT hírlevél: 2007/4., 1. 24.

Az olvasásra ösztönzés európai trendjei
Hazai blog az olvasásról
Északi Könyvtárak 8. -- Új digitális szolgáltatások
Szabályzat digitális adatvagyon-kezelésre a Miskolci Egyetemen
A könyvtár nőnemű. És jó-e ez így?
A falvakban nem lopnak könyvet
A vállalatok kreatív embereket keresnek -- a könyvtáraknak is jók lennének
Hancúroztak a fiatalok -- bezárt a könyvtár...
Kommunikációs- és reklámtrendek 2007-ben
'The long tail' -- Hogyan magyarítsuk?
Szerb könyvtári felmérés -- nemigen vásárolnak könyvet az emberek
Börtön top 10. -- Piszkos Fred a börtönkönyvtár slágere
Információszolgáltatás mellett már pénzügyi tanácsadó is
'A mai iskolások is nagyon szeretnek könyvet olvasni'
Gádoros -- csökkenő állomány, nagyobb hozzáférés
Idegen nyelvű könyvek a FSZEK-nek
Rohamosan nő az internettévések tábora
Fazonigazítás az origo.hu és a hvg.hu-nál -- jól felfogott érdek az információsiparban
Intelligens böngésző lesz a Firefox 3
Megáll az internet gyorsulása
Tévéműsor indult az internetre feltöltött kisfilmekből
A távmunka fél egészség
Himnusztörténeti ereklyék a Széchényi Könyvtárban
Könyv a könyvszépségekről
Könyvek látvánnyal, hanggal
Utcát és könyvtárat neveznének el Lázár Ervinről Pécelen
Hazai idegen nyelvű lapok - vészhelyzetben
Komolyzenét és jazzt kínál letöltésre a Universal
Media Smart -- program a gyerekek médiatudatosságáért
Haszon Lapkiadó -- argárlapot indít
Magyar férfiak vs. nők -- melyek a legfőbb különbségek?
Februárban indul az európai online filmarchívum


A portálon kívülre mutató linkek a szerkesztés pillanatában élnek.
Ha már nem jelenik meg a korábban élő forrás,
másold a linket a archive.org keresőjébe.

Az olvasásra ösztönzés európai trendjeiFEL

Az IDEC hétvégi dublini tanácskozásán (az olvasással foglalkozó európai szervezetek vezetőinek kollégiuma) beszámolók hangzottak el a tagszervezetek 2006-os tevékenységeiről. Ezeket összegezve kitűnik, hogy általános a szakmai konferenciák tartása, és gyakoriak a széles közösségnek szóló olvasás napja vagy hete-jellegű rendezvények. Gyakori az 'írásbeliséget növelő iskola' (School Where Literacy Thrives) nemzetközi projekt helyi adaptálása. Ezek mellett tematikailag feltűnik az észt 'olvasás öröme' (Reading is fun) illetve a svéd hasonló tartalmú (The Joy of Reading) rendezvény. Spanyol specialitás a (spanyol nyelvű) 'olvasó városok' projekt latin-amerikai és európai települések között. Kommunikációt tekintve kb. a társaságok harmada ad ki szakmai lapot, a belső, többnyire elektronikus hírlevél általánosabb. Honlapjaikat kb. három évenként átalakítják, frissítik a kommunikáció javítása végett. Gyakorlati szakmai publikációkban az izlandiak, a programok fiatalos sokszínűségében a horvátok jeleskednek: az olvasás nemzetközi napja, fotópályázat, közkönyvtári együttműködés, könyvhónap, könyvkiállítás. Az olvasás világszervezet, az IRA 2006 nyarán Budapesten tartotta kongresszusát.

Régebbi hírforrás(ok): MG

Hazai blog az olvasásrólFEL

A Klog-blogcsokor egyik új tagja a Magyar Olvasástársaság (HUNRA) blogja, link . Célja az olvasással kapcsolatos eszmecsere ösztönzése. A megjelenő bejegyzések a hozzászólók véleményét tükrözik. A blog műfajából adódóan az egyes bejegyzéseket olvasói kommentek vagy akár vita is követhet.


Északi Könyvtárak 8. -- Új digitális szolgáltatásokFEL

Az északi könyvtárügyet körüljáró tanulmánykötetben tovább haladva Öve Sundby (a Norvég Nemzeti Könyvtár munkatársa) szerint a főbb digitális fejlődési irányok: - Tömeges nemzeti digitalizálási programok (főszereplők a nemzeti könyvtárak, kötelespéldány alapú állományukkal). - Közös szolgáltatásokat menedzselő és szolgáltató, központi, többnyelvű virtuális információs kapuk, melyek már minden északi országban kiépültek (például a link és a link - Folyamatos szakmai megújulás, mely lehetővé teszi az újabb és újabb dokumentumtípusokra épülő szolgáltatási modellek megjelenését (pl. az e-bookok, hangoskönyvek virtuális kölcsönzése, a zenei online streaming szolgáltatások). - A könyvtárosnak közvetítő szerepe a technikai erőforrások és a végfelhasználók között: ahol véget ér a webes keresőgépek képessége, ott kezdődik a könyvtáros tudása. - Aktív tudásközvetítő és tudásmegosztó szerep. Ez az értéknövelt funkció a szolgáltatások optimális felhasználói igénybevételét segíti. Ám virtuális szolgáltatások nem állnak meg önmagukban: folyamatosan és kölcsönösen reflektálniuk kell a fizikai könyvtári térben zajló tradicionális és modern tevékenységekre is. Mindkét szféra félkarú önmagában. A modern hálózatos könyvtári rendszer a szimbiózisukkal születik meg párhuzamosan a fizikai és a virtuális térben. Az északi országok a történelmi, földrajzi és részben közös nyelvi örökségükre építve hozzák létre az újfajta közös könyvtári kereteket, pl. a digitális hálózatok kiépítése, vagy a könyvtárközi kölcsönzés újjászervezése. Együtt törekednek a műszaki, kereskedelmi és adminisztratív akadályok leküzdésére. (A következő részekben 7 konkrét erőfeszítés leírása következik Finnországtól Izlandig; a szemantikus webes kísérletektől az új típusú digitális könyvtári felhasználói információs kapcsolatok kialakításán át az online zenekölcsönzésig.)

Régebbi hírforrás(ok): Németh Márton

Szabályzat digitális adatvagyon-kezelésre a Miskolci EgyetemenFEL

A Miskolci Egyetem, Könyvtár, Levéltár, Múzeum, november 30-i szakmai napját követően (előadásokat ld.: link letölthetők), levelezőlistát hozott létre 'gitar' névvel (feliratkozás: gitar-l@uni-miskolc.hu ). A lista célja a digitális adattárakkal kapcsolatos ügyek megvitatása. A könyvtár szabályzatot hoz létre 'A Miskolci Egyetem digitális vagyonának kezelési szabályzata' várható címmel. Ugyanis az oktatók, kutatók, diákok nem adják le önkéntesen cikkeiket, publikációikat, szakdolgozataikat, stb. a könyvtár Midra (Miskolci Egyetemi Digitális raktár és adattár) adattárába (link ). Az esélyt növelheti a gyűjtőmunkák szabályozása. Tervezett tartalom: mit, hogyan gyűjtjük (formátumok, szerzői jog, stb.), hogyan szolgáltatjuk az anyagokat, hogyan biztosítjuk a megőrzést (mentések, backup-ok), fenntartás (költségek, munkaráfordítás) stb. Mielőtt a könyvtár hozzákezdene a kidolgozáshoz, szívesen fogad ötleteket, anyagokat, hasonló szabályzatokat magyar, angol vagy német nyelven, hogy legyen minta. Hasonlóan fontosak a nyomtatott szakdolgozatok gyűjtésére vonatkozó szabályzatok is.

Régebbi hírforrás(ok): Burmeister Erzsébet

A könyvtár nőnemű. És jó-e ez így?FEL

Hokka-Ahti Ritva Linn Ulmann norvég író meglepő megállapításából indul ki, miszerint 'The library is female', mely talán utalás kíván lenni a könyvtárak elnőiesedett voltára. A szerző szerint azonban ez a megállapítás nagyon is levezethető mind a könyvtárak külső, mind belső szervezeti felépítéséből és társadalmi feladataiból. ... Pótolhatatlan, miközben valójában társadalmi státusza nem túl magas. Ez meglátszik némely alacsony színvonalú, leromlott állapotú könyvtárosi dolgozószobán, a könyvtár számára biztosított költségvetésen, melynek köszönhetően éppen most amputálják a fiókkönyvtárakat minden szívfájdalom nélkül. A könyvtár nem annyira szellemi műhely már, sokkal inkább kezd eltolódni a szórakoztató jelleg felé. De habitusánál fogva nem illik bele a biznisz, a pénz világába sem, nem törekszik a gazdasági értelemben vett nyereségre. A könyvtár ugyanis világunkban csupán 'puha' értékeket képvisel. A legtöbb könyvtárban az egyenlő bánásmódot érvényesítik a szolgáltatások területén, újabb polcokat igyekeznek beszerezni a gyűjtemény és számítógépek számára, és teszik ezt azok miatt, akik nem tudják mindezt megengedni a maguk számára. A könyvtári tevékenység sarokköve, elsődleges szempontja a legtöbb könyvtárban ma is az olvasók kiszolgálása, a szolgáltatások hangsúlyozása. -- De ez a passzivitás és az egyenlőség követelményének túlzott hangsúlyozása hovatovább elhomályosítja a könyvtár igazi céljait. Nem lenne tehát éppen időszerű, hogy szemernyi 'maszkulin' magatartást, férfiasabb beállítottságot magunkra öltsünk? Bátrabban kellene dönteni, a jövőt megtervezni, egy morzsányit a saját jogaink és érdekeink érvényesítése érdekében is. A könyvtárosi munkában is meglátszik a túlzottan nőies hozzáállás, ami szintén tévútra vezethet. Be kell látni, hogy a könyvtárak egymagukban nem képesek az egész társadalom szellemi gondját-baját megoldani, vagy pl. elvállalni a hálózati adatbázisok kezelésének betanítását az olvasóknak a végpontokra tekintettel a sok egyéb könyvtárosi feladaton felül.

Régebbi hírforrás(ok): Hokka-Ahti: Kirjaston sukupuoli. In: Kirjastolehti 2005/8. Referálva: Könyvtári Figyelő, 2006/3., ref.: Kránitz Lné. Manci: link

A falvakban nem lopnak könyvetFEL

A városi klubkönyvtárakban előfordulnak kiadványlopások, míg a falvakban nincsenek ilyen bűncselekmények. A kistelepüléseken nincsenek könyvtolvajok. Egyrészt, mert a falvakban mindenki ismeri a másikat, létezik a személyes kapcsolat az emberek között. Aki pedig ilyen helyen betér a könyvtárba, azt ismerősként köszönti az intézmény vezetője vagy az ott dolgozó alkalmazott. Másrészt, a kevés pénz miatt a könyvkínálat is más egy falusi és egy városi könyvtárban, és ez nem csábítja meggondolatlan cselekedetekre az embereket. - F: jan. 23.

Régebbi hírforrás(ok): link

A vállalatok kreatív embereket keresnek -- a könyvtáraknak is jók lennénekFEL

Egy kutatás szerint a kreativitás alapú gazdaság olyan gazdasági rendszer, melynek fő hajtóereje az ötlet és az innováció, és ahol az eddiginél kisebb szerep jut a tárgyi tudásnak és az oktatásnak. A megkérdezett vállalati felsővezetők többsége egyetértett abban, hogy a kreativitás alapú gazdaság nem ideiglenes, múló jelenség. Közel kétharmaduk (64 százalék) szerint a kreativitáson és innováción alapuló gazdaság állandósult, és csupán kevesebb mint egynegyedük (24 százalék) gondolta átmenetinek. - F: jan. 16.

Régebbi hírforrás(ok): link

Hancúroztak a fiatalok -- bezárt a könyvtár...FEL

A maplewood-i (New Jersey) könyvtár nem bír a középiskolásokkal. Egyéb közösségi hely híján a tanítás után a középiskolások megszállják a könyvtárat -- azt teszik, amit minden középiskolás: röhögnek, énekelnek, szekálják egymást, firkálnak, néha bunyóznak. Eredmény: a könyvtár vezetése elhatározta, hogy január 16-tól a könyvtár zárva tart minden hétköznap délután 2.45-től 5-ig. A könyvtár alkalmazottai ezen időszakban egyéb feladataikat végzik: aktatologatás, statisztika, kutatás. Indoklás: a fiatalok zavarják a könyvtár többi látogatóját, a gyerekeket, a felnőtteket és tanulni, kultúrálódni vágyó kortársaikat. A köz reakciója: miért pont a legforgalmasabb időszakban tart zárva a könyvtár? - Folyt.: jan. 21.

Régebbi hírforrás(ok): link

Kommunikációs- és reklámtrendek 2007-benFEL

A szakemberek szerint a jövőben egyre több cég vonja be a ügyfeleit/vásárlóit a kreatív munkába. A vállalatok egy része érthetően vonakodik bevonni az ügyfeleket, de például a Chevrolet vagy a Dove reklámjainak egy részét már a kliensek készítik. A technikai lehetőségek az interaktív reklámokban használhatók ki a legjobban. Magyar szakemberek szerint sincs messze például az idő, amikor a mobiltelefonunk a citylighttal kommunikál bluetoothon keresztül, és ha úgy "érzékelik", hogy a plakát felkeltette az érdeklődésünket, akkor a további részletekről is tájékoztatást küldenek számunkra. A látványon alapuló interaktivitás jó példája a McDonald's padlóreklámja az orlandói Amway Arenában, amelyen az áthaladók lépései nyomán apró Big Macek röppennek szerteszét. Az amerikai példák között persze kevésbé sikeres is akadt: a San Francisco-i buszmegállókban elhelyezett Got Milk? hirdetőtáblákat például, amelyek csokoládés sütemények illatát árasztották, a városvezetés a panaszok miatt eltávolíttatta. - F: jan. 17., link -- A KIT a múlt év vége felé közölt sorozatot a könyvtár 2.0 koncepcióról link , melynek lényege, hogy az újfajta elektronikus eszközök segítségével radikálisan bevonja használóit a szolgáltatás tervezésébe és végzésének alakításába. Úgy tűnik, hogy a szemlélet az üzleti komunikáció világában is hódít. Esetleg a hazai könyvtárak irányításában is aktuálissá válhat a szemlélet.

Régebbi hírforrás(ok): link

'The long tail' -- Hogyan magyarítsuk?FEL

A HVG Kiadótól megérkezett lektorálásra a The Long Tail fordításának első része -- írja blogbejegyzésében Bőgel György. -- Úgy látom, nem sok dolgom lesz vele, profi munka. A magyar címen viszont fennakadtam: 'A végek világa'. Én értem, miről van szó, mivel olvastam az eredetit, írtam is róla egy bejegyzést (2006. aug. 3.) de mit szól hozzá az, aki csak úgy meglátja egy könyvlistán? Esetleg arra gondol, hogy egy török kori regényről van szó vagy egy Balassi Bálint életrajzról. A gond az, hogy nem tudok jobbat. Minek lehetne nevezni ezt az egész 'long tail' jelenséget link ? A szó szerinti magyar fordítás nyilvánvalóan nem szerencsés. Hát akkor mi legyen? Talán 'a piacok szétesése'? 'A slágerkorszak vége'? 'A kis piacok világa'? - F: jan. 12., link -- A long tail (szó szerint: hosszú farok), most magyarítsuk 'elnyúló szakasz'-ra -- a könyvtári információszolgáltatás fontos jelensége és értéke. Azokra az információkra utal, amelyek nem nagy tömegeket vonzanak, de amelyek éppen elég fontosak a meglehetősen színes közösség információs igényeinek szolgáltatásában. A nagytömegű ellátásban ugyanis nem lehet versenyképes a könyvtár -- ellentétben az elnyúló szakasszal. Hogy ezt kihasználjuk-e, és hogy hogyan kommunikáljuk, az persze rajtunk múlik.

Régebbi hírforrás(ok): MG

Szerb könyvtári felmérés -- nemigen vásárolnak könyvet az emberekFEL

A lakosságnak csak 57 százaléka olvas Szerbiában, de a polgárok 55 százaléka egyetlen könyvet sem vett 2006-ban -- írta a Vecernje Novosti című belgrádi napilap egy felmérést idézve. A Szerb Nemzeti Könyvtár végezte a felmérést az olvasási szokásokról és arra az eredményre jutott, hogy a megkérdezettek többsége nem olvasott el egyetlen könyvet sem tavaly. Azok sem vásárolnak könyvet, akik azt mondták, hogy szeretnek olvasni, inkább kölcsön kérnek baráttól, rokontól, munkatárstól. - F: jan. 22.

Régebbi hírforrás(ok): link

Börtön top 10. -- Piszkos Fred a börtönkönyvtár slágereFEL

A szegedi elítéltek számára nincsen tiltott irodalom. A szegedi Csillagban a fogva tartottak jelentős része több évtizedes büntetését tölti, így bőven akad szabad idejük. Unatkozni mégsem szoktak, ugyanis az elítéltek többsége a tévézés és gyúrás mellett rengeteget olvas. A huszonhatezer kötetes könyvtárban még a kínaiak is találnak olvasnivalót. A Szegedi Fegyház és Börtön könyvtárának jelenleg hétszázharminc beiratkozott tagja van -- túlnyomó többségük elítélt. Magát a könyvtárat is ők üzemeltetik. -- A Csillag lelke a könyvtár és a kultúrterem: nagyon sok problémánk lenne az elítéltekkel e nélkül. Ez okosan lefoglalja őket -- vallja Csapó József, BV-dandártábornok. -- Börtön Top 10: A szegedi fegyintézet lakói részt vettek a 2005-ös Nagy Könyv játékban, a börtöntéka legnépszerűbb könyvei közé akkor került lektűr és szépirodalom is. A Pillangó, a Monte Cristo grófja vagy a Bűn és bűnhődés viszont nem. A Top 10 így alakult: 1. Rejtő Jenő: Piszkos Fred, a kapitány, 2. Robert Merle: A sziget, 3. Joanne Rowling: Harry Potter, 4. Paulo Coelho: Az alkímista, 5. Dalos Sándor: Aranyecset, 6. J. D. Salinger: Zabhegyező, 7. Stephen King: Ragyogás, 8. E. M. Remarque: A Diadalív árnyékában, 9. J. R. R. Tolkien: A gyűrűk ura, 10. Joseph Heller: A 22-es csapdája.


Információszolgáltatás mellett már pénzügyi tanácsadó isFEL

Az amerikai Yahoo Inc. internetes média társaság új weboldal indítását jelentette be. Ez segíti majdani felhasználóit személyes pénzügyeik kezelésében, használható lesz családi költségvetések és nyugdíj-előtakarékossági tervek kialakítására is. A weboldal a személyes pénzügyek kezelését kilenc kategóriára osztja: szerepel az adózástól a tanulási költségekig, a hitelfelvételtől az ingatlanügyletekig minden érintett terület. A Yahoo Personal Finance, amely a link címen érhető el, olyan forrásokból származó információkat is közöl majd, mint a CNN Money.com, a Consumer Reports és a Wall Street Journal.

Régebbi hírforrás(ok): link

'A mai iskolások is nagyon szeretnek könyvet olvasni'FEL

A mai gyerekek nem olvasnak olyan sokat, mint húsz évvel ezelőtt, de azért most sem olyan katasztrofális a helyzet, nem kell még megkongatni a vészharangot. A gyermek- és ifjúsági könyvtárakat ma már nemcsak óvodások és általános iskolások látogatják, hanem középiskolások is visszajárnak, főleg az elsősök és másodikosok. A legkisebbek ízlése ma is olyan, mint egykor szüleiké volt, a kicsik a szép, színes mesekönyveket keresik, a felső tagozatosok szépirodalmat és szakirodalmat olvasnak. Korábban sok szépirodalmi könyvet kölcsönöztek, ma inkább a tény- és szakirodalmi könyvek a keresettebbek. A gyerekeket vonzzák a gyönyörű, színes, igényes kivitelű, természettudományi, technikai, az állat-növényvilágot, az univerzumot bemutató kiadványok.' (mv) - F: jan. 18.

Régebbi hírforrás(ok): link

Gádoros -- csökkenő állomány, nagyobb hozzáférésFEL

Miközben csökken a gádorosi könyvtár állománya, tavaly sikerült a legtöbb dokumentumot leltárba venni. A 403 könyv közül 251 darabot vásároltak, 152 kötetet pedig ajándékként kaptak. Pályázati lehetőségeket is kihasználtak a gádorosiak. - F: jan. 22.

Régebbi hírforrás(ok): link

Idegen nyelvű könyvek a FSZEK-nekFEL

Portugál nyelvű könyveket adományozott Budapest testvérvárosa, Lisszabon a magyar fővárosnak. A könyvek a Fővárosi Szabó Ervin Könyvtár állományát gazdagítják. Budapest és Lisszabon évek óta szoros testvérvárosi kapcsolatot ápol. A budapesti polgárok nevében Demszky Gábor átveszi Antonio Carmona Rodrigues, Lisszabon főpolgármestere portugál nyelvű könyvekből összeállított adományát. - F: jan. 19.

Régebbi hírforrás(ok): link

Rohamosan nő az internettévések táboraFEL

Itthon az év végére több mint egymillió ügyfél számára válhat elérhetővé a nettévé -- írja a Világgazdaság. Az internetes televíziózást (IPTV), valamint a világhálós tartalmakba való nagyobb fokú beleszólást lehetővé tévő, úgynevezett webkettes szolgáltatásokat tartják az idei év meghatározó trendjeinek a hazai internetpiac nagyobb szereplői -- olvasható a Világgazdaságban. - F: jan. 22.

Régebbi hírforrás(ok): link

Fazonigazítás az origo.hu és a hvg.hu-nál -- jól felfogott érdek az információsiparbanFEL

Az origo.hu internetes portál, illetve a hvg.hu is 'ráncfelvarráson' esett keresztül -- a pár nappal ezelőtti dizájnváltás mindkét oldalnál szembetűnő, a kor internetes követelményeinek megfelelő. - F: jan. 22.,
-- Jó látni, hogy az információhoz való hozzáférés növelése, a használói igények messzemenő figyelembevétele s az ezekben való megújulás alapvető érdeke az információszolgáltató szervezeteknek. Hiszen saját létük múlik ezen, hagyományos és elektronikus környezetben egyaránt. Ha nem teszik, lemaradnak az információpiacon.

Régebbi hírforrás(ok): link

Intelligens böngésző lesz a Firefox 3FEL

A Firefox hosszú évek óta az első alkalmazás, amely 10 százalék feletti részesedést tudott elérni a webböngészők piacán. A Mozilla fejlesztői most azt állítják, hogy az új verzió gyorsabb és okosabb lesz elődeinél és versenytársainál. 'A Firefox új verziója lesz a világ legintelligensebb böngészője. A jövő böngészőjének nemcsak az információkat kell megjelenítenie, hanem azokat meg is kell értenie. Amennyiben például megjelennek egy eseményhez kapcsolódó adatok, akkor a programnak képesnek kell lennie arra, hogy ezeket az információkat megszűrje és rendszerezze' -- nyilatkozta ambíciózusan a Pressetext hírügynökségnek Tristan Nitot, a Mozilla Alapítvány elnöke. - F: jan. 19.

Régebbi hírforrás(ok): link

Megáll az internet gyorsulásaFEL

A Deloitte tanulmánya szerint az internet idén elérheti kapacitásának csúcsát. Ennek oka egyrészt a növekvő mozgókép forgalom, másrészt az új kapacitásba történő befektetések hiánya. - F: jan. 19.

Régebbi hírforrás(ok): link

Tévéműsor indult az internetre feltöltött kisfilmekbőlFEL

Tévéműsor indult az internetre feltöltött kisfilmekből Mostantól bárki szerepelhet saját videófilmjével a televízióban. Magyarországon ugyanis, immár rendszeres tévéműsor is készül az internetre feltöltött saját készítésű hazai amatőr kisfilmekből. A kábeltelevíziós és internet-szolgáltató UPC Magyarország által tavaly év végén elindított VideoGizmo nevű közösségi videomegosztó portálon szabadon elhelyezett felvételek válogatásából készülő tévéműsor a UPC+ kábeltévé-csatornán látható. - F: jan. 19.

Régebbi hírforrás(ok): Prím Online, link

A távmunka fél egészségFEL

Hazánkban a munkavállalók többsége saját bevallása szerint szívesen vállalna távmunkát, a munkaadók azonban nagyon bizalmatlanok, pedig ez az atipikus foglalkoztatás számukra is számtalan előnyt kínál. A szakemberek szerint motiváltabbak a dolgozók, kevesebb a betegség, és csökken a fluktuáció. Külföldön már felismerték az ebben rejlő előnyöket, a szakemberek szerint itthon is egyre jelentősebb támogatást kap az elterjedéshez szükséges szemléletváltás. - F: jan. 3.

Hírforrás:
2007. január 24.  • Továbbküldöm a hírt
Régebbi hírforrás(ok): link

Himnusztörténeti ereklyék a Széchényi KönyvtárbanFEL

Himnusztörténeti kiállítással folytatódik a Nemzeti Ereklye című sorozat az Országos Széchényi Könyvtárban (OSZK) - közölte az intézmény az MTI-vel. A keddtől látható tárlat a zeneműtár Joseph Haydn-, Erkel Ferenc- és Dohnányi Ernő-gyűjteményének darabjait mutatja be. Középpontjában az Erkel Ferenc által Kölcsey Ferenc versére komponált zenemű áll. - F: jan. 22.

Régebbi hírforrás(ok): link

Könyv a könyvszépségekrőlFEL

Frissen megjelent, gyönyörű albumot ajánl minden, szépet kedvelő olvasó figyelmébe a Somogyi-könyvtár. Egy könyvet a könyv szeretetéről, Monok István és Buda Attila A magyar bibliofília képeskönyve című remek munkáját. Bibliofília annyit jelent: könyvszeretet. Szeretet? Inkább szenvedély. Hiszen sokkal többen szeretik a könyvet, a könyveket, mint ahány gyűjtőt a bibliofil jelzővel is illetni lehet. Az államalapítástól napjainkig válogatott Monok István és Buda Attila A magyar bibliofília képeskönyvébe magyar gyűjtők köteteiből. - F: jan. 19.

Régebbi hírforrás(ok): link

Könyvek látvánnyal, hanggalFEL

Országszerte kétszáz könyvkiadónak küldött együttműködési fölhívást egy szegedi multimédiás vállalkozó, könyvek elektronikus megjelentetésére. A cél nem a nyomtatott könyvek kiszorítása, hanem az azok által "meg nem érintett" közönség igényeinek kiszolgálása, olcsón. - F: jan. 19.

Régebbi hírforrás(ok): link

Utcát és könyvtárat neveznének el Lázár Ervinről PécelenFEL

Lázár Ervin íróról egy utcát és a helyi könyvtárat szeretnék elnevezni Pécelen, valamint emlékhely létesítését is tervezik a településen. - F.: jan. 19.

Régebbi hírforrás(ok): link

Hazai idegen nyelvű lapok - vészhelyzetbenFEL

A kilencvenes évek közepén még sikeresek voltak a nyomtatott idegen nyelvű lapok Magyarországon, mára azonban - főleg az online sajtó térnyerése miatt - válságban van ez a szegmens. A kiutat nem egy esetben grafikai munkák elvállalása jelenti, de akad olyan lapkiadó is, amely akár rendezvényszervezéssel is foglalkozna, hogy elkerülje a csődöt.

Régebbi hírforrás(ok): Kreatív, 2006. jan--febr.

Komolyzenét és jazzt kínál letöltésre a UniversalFEL

A Universal Music, a világ legnagyobb lemezkiadója komolyzenére és jazzre szakosodott zeneletöltő szolgáltatásba kezdett, brit székhellyel. - F: febr. 12.

Régebbi hírforrás(ok): Prím Online, link

Media Smart -- program a gyerekek médiatudatosságáértFEL

A Media Smart program népszerűsítésére indított Médiatudor címen weboldalt a Media Smart Hungary Oktatási Kht. A szervezők arra akarják megtanítani a gyerekeket, hogy helyesen értsék, értékeljék és értelmezzék a reklámokat, és ezzel felkészítsék őket a kritikus, tudatos fogyasztói magatartásra. A program népszerűsítésében egy reklám- és egy online ügynökség ingyen vesz részt. - F: jan. 17.

Régebbi hírforrás(ok): link

Haszon Lapkiadó -- argárlapot indítFEL

Agrárlappal rukkol elő hamarosan a Haszon Lapkiadó. A kéthavi kiadvány a profi mezőgazdasági vállalkozóknak szól, akik a kiadó szerint egy tehetős, de nagyon nehezen elérhető célcsoportot képviselnek. A magazin bevezetését egyelőre nem támogatja kampány. - F: jan.16.

Régebbi hírforrás(ok): link

Magyar férfiak vs. nők -- melyek a legfőbb különbségek?FEL

A két nem helyzetének megítéléséhez kínál adatokat az a zsebkönyv, amelyik idén hatodik alkalommal jelenik meg a Központi Statisztikai Hivatal, valamint a Szociális és Munkaügyi Minisztérium gondozásában. A Nők és férfiak Magyarországon 2005 című kiadvány rávilágít többek között arra, hogy hazánkban mintegy fél millióval több nő él, mint férfi, egyre népszerűbb az élettársi kapcsolat, egyre később köttetnek a házasságok és születnek a házasságon belüli első gyerekek. Igen érdekes, hogy Európában csupán Írországban volt gyorsabb a nőknek a férfiak keresetéhez való felzárkózás mértéke az elmúlt 5 évben. F:
jan. 17.

Régebbi hírforrás(ok): link

Februárban indul az európai online filmarchívumFEL

Néhány héten belül hivatalosan is elérhető lesz a filmarchives online. Az új portál létrehozását az Európai Unió is támogatja és segítségével hozzáférhetők lesznek a különböző európai nemzetek filmarchívumai. A projekt első szakaszában a frankfurti Deutsches Filminstitut -- DIF, a prágai Filmovy Archiv, a londoni British Film Institute, a Cineteca di Bologna és a berlini DEFA Stiftung archívumai lesznek elérhetők. Később a második szakasz részeként még az idén hozzáférhetővé válik a Cinémathéque Royale de Belgique (CRB), a Tainiothiki tis Ellados (TTE), a Slovenian Cinematheque (SK), a Deutsche Kinemathek (DK), a LICHTSPIEL-Kinemathek Bern, a Cineteca Italiana di Milano (CIM), a Norsk filminstitutt (NFI), a Nederlands Filmmuseum (NFM), az IWF Knowledge and Media (IWF), a Cineteca del Friuli (CDF) és a Magyar Nemzeti Filmarchívum (MNF) is. - F: jan. 19.

Régebbi hírforrás(ok): linklegyenek kit hírei saját honlapján

Feliratkozás

A heti ingyenes KIT Hírlevelet megrendelheted a kit@gmconsulting.hu-ra írt "Megrendelés" tárgyú levéllel, név és intézmény megadásával, mellyel jelzed az Adatkezelési tájékoztatóban foglaltak elfogadását.

A hírlevél lemondása: ugyanígy, de „Lemondás” tárgymegjelöléssel.
Hírlevélről

A hírlevél hetente (júliusban, augusztusban kéthetente), térítésmentesen, csak elektronikus formában jelenik meg. A KIT nyomtatott példányai megtalálhatók a Könyvtörténeti és Könyvtártudományi Szakkönyvtárban is (Könyvtári Intézet, Budapest).

A KIT-archívum tartalma:
Közel 28.000 hír, 2002-től
A KIT-et az EPA (Elektronikus Periodika Adatbázis) is archiválja.

A megrendelők száma kb.:
700 fő

Olvasói létszám:
kb. 1000 fő

Adatvédelem
A KIT szerkesztői a birtokukba kerülő használói adatokat bizalmasan kezelik, azt csak az eredetileg megjelölt célra használják, harmadik fél részére nem adják át. A használati adatokat csak az egyedi adatközlőket (ha tudomásukra jut) nem visszafejthető módon, összegezve teszik közzé. Pl.: összes olvasói létszám, vagy felmérés eredményeképpen: a KIT-olvasók x%-a vezető beosztású. A használói felmérésekben a válaszadás anonim.
A szerkesztők a KIT-tel kapcsolatos visszajelzéseket egymás között megbeszélik, és visszajeleznek a levélírónak.
Adatkezelési tájékoztató

A KIT tulajdonosa:

GM Info Consulting Kft.
www.gmconsulting.hu


impresszum | szerkesztők | észrevétel e portálról