Keresés a KIT archivumában:  
Könyvtár Információ Társadalom
Heti hírlevél információs és könyvtári szakemberek számára - Szemlék, hírek, kommentárok    angol zászló english flag  

KIT hírlevél: 2007/23., 6. 6.

Műszaki könyvtárosok -- eszmecsere a legjobb gyakorlatról
20-30 százalékkal növekedett a könyvtári tagság -- nagykanizsai kistérség
Könyvtári fejlesztési program -- értelmezés kérdése
Megéri-e Pécsett nagy könyvtárat építeni? -- Megtérülő befektetés?
Súlyos állapotban az Országos Széchényi Könyvtár
Számítsuk ki a közkönyvtári szolgáltatás értékét!
Olcsó húsnak milyen leve? -- Hasznos szoftverek könyvtáraknak
Javaslat a könyvtárostanároktól
Innentől napi 24 órás közkönyvtárak
Szlovákiában nem használnak plágiumkereső szoftvereket
Kárpátaljai Magyar Iskolai Könyvtárakért Alapítvány -- könyvosztás
Országos Könyvtári Digitalizálási Terv (2007-2013) -- 1.0
A jövő interaktív könyvtárai közösséggé formálják a használóikat
A szervezetek nagy részének nincs mobilinformatikai stratégiája
Terroristák helyett diákok, tanárok látogatják a könyvtárat
Egyelőre francia, magyar és portugál a közös digitális könyvtár anyanyelve
Hosszú az út a szemantikus webig?
Könyvtári stratégák, figyelem! -- Célkeresztben a jövő keresői
Kiszabadult a fogságból harmincezer kötet Baróton
Újra kinyit Szúcs könyvtára
Frissített 'hírlevelek'
Törvény az elektronikus dokumentumok archiválásáról
Könyvekre vár Kismarton
Ajánlott könyvlista a brit fiúk számára
Új web2 szolgáltatás: Közösségi térkép
IT-eszközök -- másodkézből
'A globalizációval szemben az univerzalizmus a válasz'
OIK -- műfordítás-pályázattal erősít
Túl sokat fogyasztanak a számítógépek
Könyvhét -- alkalom a könyvek lecserélésére is
A tettes elegáns, fekete ruhában érkezik -- A krimi éjszakája Budapesten
RSS könyvtár -- Web 2.0-ás orvosoknak
Fidelio Súgó -- új kulturális magazint indít
Fogyasztóvédelemről 24 órán keresztül: Rádió Q
Az élet enciklopédiája


A portálon kívülre mutató linkek a szerkesztés pillanatában élnek.
Ha már nem jelenik meg a korábban élő forrás,
másold a linket a archive.org keresőjébe.

Műszaki könyvtárosok -- eszmecsere a legjobb gyakorlatrólFEL

A Richter Rt. könyvtárában tartotta a MKE Műszaki Könyvtáros Szekció vállalati könyvtáros műhelybeszélgetését máj. 31-én. A Kóródy Judit moderálása és Wittinghoff Judit beszámolója által kibontakozott eszmecseréből a jelenlevők megtudhatták: a könyvtári állományt radikálisan befolyásolja a kutatási irány módosulása, a Richterben továbbra is erős a használóképzés, így elég önállóvá is válnak a kutatók. Az Infodok Kft. esetében a munkatársi igényfelmérés tipikus 'gyenge kommunikáció' válasza esetén már szinte lesben áll szolgáltatásaival a könyvtár. Összesen több mint 70 információs csomagot készítenek folyamatosan. Jellemző, hogy a könyvtári szerzeményezések költségét a könyvtár kiterheli adivíziókra. Ám a könyvállomány sok helyen nem is mérvadó (a Richterben 5% alatt a beszerzésben): a használókat a leginkább az elektronikus információ érdekli -- saját laborjuk asztalán. A könyvtárak a többi vállalati információs központtal -- stratégiai marketing osztály, valamint pénzügyi--kontrolling részleg -- együttműködnek. És rendre be is gyűjtik, dokumentálják az elismerések különféle megnyilvánulásait, mint a gazdasági érdekérvényesítés eszközét. Közös tapasztalat a szerzői jog betartásának fontossága; a további kellemetlen tapasztalatok megelőzése érdekében a következő műhelymegbeszélés témája is ez lesz. (MG)

Régebbi hírforrás(ok): Mikulás Gábor

20-30 százalékkal növekedett a könyvtári tagság -- nagykanizsai kistérségFEL

Pölöskefő -- A mozgókönyvtári ellátásról, a szolgáltatás tapasztalatairól is szó esett tegnap a Halis István Városi Könyvtár szakmai napján. A résztvevők a dél-zalai településre is ellátogattak, ahol egy új könyvtermet avattak. A nagykanizsai kistérség az elsők között vállalkozott arra, hogy beindítsa az úgynevezett mozgókönyvtári szolgáltatást a környező kistelepüléseken. Ennek első lépéseként jelentős szoftverfejlesztésen esett át a kanizsai könyvtár. A felhasznált milliókból létrejött a nagykar elnevezésű internetes rendszer, mely azóta is folyamatosan bővül. -- Erre az informatikai rendszerre épült rá a mozgókönyvtári szolgáltatás, amelybe jelenleg a kistérséghez tartozó 13 település tartozik - hangsúlyozta Czupi Gyula, a Halis István Városi Könyvtár igazgatója. -- Az újszerű szolgáltatás előnyei már most tapasztalhatók, vannak falvak, ahol 20-30 százalékkal emelkedett a könyvtári tagság. - F: máj. 30.

Régebbi hírforrás(ok): link

Könyvtári fejlesztési program -- értelmezés kérdéseFEL

A kulturális tárca 2013-ig tartó fejlesztési programjainak egyik célja, hogy minden településen legyen egy 'porta', ahol a könyvtári szolgáltatások elérhetők. Ez lehet akár igazi könyvtár vagy kisebb települések esetében könyvtárbusz. Minderről Schneider Márta, az Oktatási és Kulturális Minisztérium szakállamtitkára beszélt hétfőn Csongrádon. Olyan szolgáltatáshálót is ki kell alakítani, amely elérhetővé teszi a legkisebb településeken akár az Országos Széchényi Könyvtár valamely dokumentumát is digitalizált formában -- tette hozzá a kulturális szakállamtitkár a Kárpát-medencei könyvtárosok konferenciáján. Schneider Márta beszámolt arról, hogy 2001 és 2005 között folyamatosan, 1,9 millióról 2,15 millióra emelkedett a regisztrált könyvtári olvasók száma. A növekedést elsősorban a nagy budapesti, valamint a megyei és a városi könyvtárak érték el, a községi tékák olvasóinak számában azonban visszaesés mutatkozott. A kölcsönzések száma az elmúlt években csökkent, viszont emelkedett a helyben használt dokumentumok száma, és még ennél is jobban, több mint másfélszeresére növekedett a könyvtárközi kölcsönzések gyakorisága. A könyvtári szférában jelentős informatikai fejlesztések zajlottak le. A községi könyvtárak esetében a látogatók számára fenntartott internet-hozzáférések száma több mint kétszeresére bővült. - F: jún 4.
-- E sorok írója háromszor szerepel a 2,15 millióban, ugyanis három könyvtárban tag. E logikát alapul véve a múzeumlátogatók táborát viszont akár 10-zel gazdagítja (évi kb. 10 különböző múzeumot meglátogatva). A több könyvtár párhuzamos látogatása egyszerre jelenthet kiterjedt olvasói érdeklődést illetve vándorlásra késztető, nem kielégítő szolgáltatást. Meglepő, hogy a könyvtárak virtuális látogatása továbbra sem merül fel hasonló, összegző diskurzusban. Egy további, semmiben nem reprezentatív friss felmérés eredménye, inkább érdekeségképpen: link A felmérési eredményre való reagálás módjáról: link (MG)

Régebbi hírforrás(ok): link link link

Megéri-e Pécsett nagy könyvtárat építeni? -- Megtérülő befektetés?FEL

Pécsnek 'nagy a kabát'. A hozzáértők szerint egyre nő a veszélye annak, hogy az Európa Kulturális Fővárosa cím okán tervezett beruházásokat a baranyai megyeszékhely nem tudja maradéktalanul megvalósítani 2010-ig. A regionális könyvtár megálmodói szembesültek-e azzal, hogy Pécsnek szüksége van-e egy ekkora tékára? Vajon a közeljövő olvasója bemegy-e a könyvtárba, nem inkább 'a könyvtár megy el' -- az internetnek köszönhetően -- az olvasóhoz? Ezeket a kérdéseket most vizsgálja egy megvalósíthatósági tanulmány. - F: jún. 5.

Régebbi hírforrás(ok): link

Súlyos állapotban az Országos Széchényi KönyvtárFEL

Hiába az ország elsőszámú könyvtára, létfenntartási gondokkal küzd az Országos Széchényi Könyvtár. A leromlott, korszerűtlen épület viszi a pénzt, felújításra, korszerűsítésre viszont alig jut. Rövidült a nyitvatartási idő, és tavaly az ideiglenes bezárás lehetősége is felmerült. A jelenlegi szabályok ugyanis még a csekély gazdálkodási lehetőségek kihasználásában sem teszik érdekeltté az intézményeket. ... Közintézményi szakemberek szerint azonban nemcsak a nemzeti intézmények státuszának tisztázására van szükség. Átfogó szemléletváltozás kellene, a 'kötelezően kipipálandó költségvetési tétel' merev bürokratizmusánál egy rugalmasabb, piacibb szemléletű hozzáállás. Ez nagyobb szabadságot, és így a birtokolt javakkal való hatékonyabb gazdálkodást eredményezhetne. A jelenlegi szabályok még a csekély gazdálkodási lehetőségek kihasználásában sem teszik érdekeltté az intézményeket: a fenntartó ugyanis a bevétel növekedésével arányosan csökkenti az állami támogatást. - F: jún. 1., link Az OSZK a Kultuccában: link

Régebbi hírforrás(ok): link , link

Számítsuk ki a közkönyvtári szolgáltatás értékét!FEL

Vitán felüli, hogy a közkönyvtárak támogatják a helyi gazdaságot; erősítik a demokratikus társadalmat, a polgárokat a közéletben való részvételre nevelik, ellene vannak a társadalmi kirekesztés jelenségeinek; és hozzájárulnak a kultúra terjesztéséhez. A könyvtár tehát értéket teremt. Koncepcionálisan az érték két értékelési paradigma szerint közelíthető meg.
A. Gazdasági értelmezés gazdasági értéket tulajdonít mindazoknak a társadalmat érintő 'jótéteményeknek', amelyek a könyvtári szolgáltatások használatából következnek. Ilyen érték több módszerrel határozható meg. Ennek módszerei: járulékos értékelés (azt állapítja meg felméréssel, hogy van-e fizetési készség valamely javak vagy szolgáltatások elérésére), 'útiköltség' módszer (megbecsülhető az egyén adott célja elérése érdekében kiadott költség), optimizációs módszer (egy szolgáltatás hiánya esetén felmerülő közösségi kiadás, és a szolgáltatás tényleges költségének hányadosa).
B. Társadalmi értelmezést célozza a kísérleti jellegű elméleten alapuló értékelés (minden program vagy projekt mögött áll egy elmélet, mely célokat, cselekvéseket, stratégiákat tartalmaz. Ezeket kell mikrofázisokra bontani, és hatásait folyamatosan figyelemmel kísérve értékelni. Eredményre talán a sok elemző módszer szintetizálása vezethet. - F: Il bilancio sociale della biblioteca / Peraldo Lietti, Stefano Parise. In: Boll.AIB. 46 (2006) 1/2 p. 9-21. Referálva: A könyvtár társadalmi mérlege / ref.: Mohor J., In: Könyvtári Figyelő 2007/1. Manci: link

Régebbi hírforrás(ok): link

Olcsó húsnak milyen leve? -- Hasznos szoftverek könyvtáraknakFEL

... Nagyon régi nóta, hogy jajdekevésapénzünknekünk, no de hát nekem pl. még kevesebb pénzem van, mégis jószerivel teljesen ingyen elégítem ki ilyen irányú igényeimet. Itt és most pedig egy olyan gyűjteményt szeretnék közzétenni, ami szabadon bővíthető, és olyan ingyenes szoftvereket tartalmaz, ami többé-kevésbé elengedhetetlen egy könyvtári számítógép számára. Ebben a postban Windows-zal (is) működő programok szerepelnek (élesebb szeműek észrevehetik, hogy ezek bizony jórészt alapvetően inkább a Linuxot szeretik…), mivel sajnos a magyar könyvtárak -- szerintem -- 100%-ában ez az operációs rendszer fut, és nagyrészt még csak kísérlet sem zajlik ennek a helyzetnek a megváltoztatására (ez Sanyinak volt labda, ha kéri). - F: máj. 29.

Régebbi hírforrás(ok): link

Javaslat a könyvtárostanároktólFEL

'Ajánlás közoktatási intézmények fenntartóinak a közoktatási intézmények átszervezése és/vagy többcélú intézmények létrehozása, valamint megszűnése, jogutóddal való megszűnése esetén az iskolai könyvtári szolgáltatások zavartalansága érdekében teendő lépésekről' címmel adott ki megfontolandó javaslatot a Könyvtárostanárok Egyesülete. - F: link

Régebbi hírforrás(ok): link

Innentől napi 24 órás közkönyvtárakFEL

Németországban az év végéig húsz könyvtárban vezetik be a digitális kölcsönzés lehetőségét, vagyis az interneten keresztül egy hétig lehet olvasni a könyveket. A bajor közszolgálati rádió és televízió, a Bayerischer Rundfunk internetes portálja beszámolót közölt arról, hogy Hamburgban és Würzburgban már bevezették az online kölcsönzést, Kölnben június közepétől indul, Münchenben pedig a jövő hónapban kezdődik az olvasók internetes kiszolgálása. A nyilvános könyvtárak ezentúl éjjel-nappal elérhetőek lesznek, és a digitális kínálat már most tízezer kötetre rúg. A kölcsönzött digitális könyveket és hangfelvételeket a Microsoft tömörítési eljárásával kódolták, és a Windows alapú szoftverek képesek lejátszani őket. A kölcsönzés nagyon egyszerűen zajlik: a letöltés előtt a felhasználó, akárcsak egy internetes boltban, beleolvashat, vagy belehallgathat a kiválasztott műbe. Ha ki akarja kölcsönözni, akkor beleteszi a kosarába. A visszaadás automatikus, mert az adatok egy hét után használhatatlanná válnak, így elmaradnak a késésért járó bírságok. A kölcsönzésért a szokásos díjat kell fizetni, egyéb költség nincs. Ezzel a könyvtárak a fiatalokat akarják ismét magukhoz csalogatni, egyúttal szembe akarnak szállni az internetes könyvkereskedőkkel is. - F: jún. 1., link A témáról további, kommentálható szempontok: link

Régebbi hírforrás(ok): link

Szlovákiában nem használnak plágiumkereső szoftvereketFEL

Ami megtetszik nekik az interneten, azt a plagizáló diákok egyszerűen átemelik a saját szakdolgozatukba. A diákok azért szoktak rá az internetes plagizálásra, mivel nagyon nehéz ellenőrizni ezt a fajta csalást. A világ nagyobb egyetemein, főiskoláin azonban már megvan a mód a diákok dolgozatainak tartalmi szűrésére. Ismertek már olyan számítógépes programok, amelyek képesek kimutatni az eredeti szöveg forrását. A hazai egyetemek azonban egyelőre nem alkalmaznak plágiumkereső szoftvereket. Az ország legnagyobb felsőoktatási intézménye, a pozsonyi Comenius Egyetem is csak most tervezi a dolgozatok tartalmi szűrésének bevezetését. - F: máj. 30., link

Régebbi hírforrás(ok): link

Kárpátaljai Magyar Iskolai Könyvtárakért Alapítvány -- könyvosztásFEL

A közelgő gyermeknap alkalmából az Irka szerkesztői író-olvasó találkozót szerveztek anyaországi gyermekírók részvételével. A beregszászi főiskola Esztergom termében összegyűlt mintegy 70 irkás előtt először Fenyvesi Félix Lajos mutatkozott be. A találkozó végén Vraukóné Lukács Ilona, a Kárpátaljai Magyar Iskolai Könyvtárakért Alapítvány kuratóriumi tagja 100 kötetből álló könyvcsomagot osztott szét a résztvevők között. - F: jún. 3.

Régebbi hírforrás(ok): link

Országos Könyvtári Digitalizálási Terv (2007-2013) -- 1.0FEL

A minap felkerült a Könyvtári Intézet honlapjára a 2005-ben készült dokumentum link -- jobb később, mint soha. (Egyébként felettébb örömteli, hogy a KI rendszeresen tesz közzé szakmai közéletet érintő anyagokat honlapján, s csak kívánni lehet, hogy e tevékenysége mielőbb teljeskörű legyen.) Bizonytalan az ember, hogy a gyorsan változó finanszírozási feltételek közepette mennyi esély van a digitalizálási terv megvalósítására. De a továbbgondolás költségmentesen is megtörténhet. Pláne, ha a megszületés óta eltelt idő (majd' két év) változásait is figyelembe vesszük. Azóta ugyanis a 2.0 koncepció szerint olyan rendszerek alakultak ki, amelyek radikálisan bevonják a használók szervezeti, tudás- és pénzügyi tőkéjét (aktuálisan: dokumentum-kiválasztás, szkennelési kapacitás stb.). Ezért minden bizonnyal elkészíthető a terv immáron 2.0-s alapon, mely e tőkefajtákat bevonva még közelebb is állhat a használói célokhoz. Megjegyzendő, hogy 'leánykorában' a MEK szervezete is hasonló szervezési elvek alapján működött. (MG)

Régebbi hírforrás(ok): link

A jövő interaktív könyvtárai közösséggé formálják a használóikatFEL

Szegeden egy iskolai könyvtáros tanár fölvitte az iwiwre a könyvtárát is, és azon keresztül üzen a gyerekeknek, hogy jött egy érdekes újdonság, vagy lejárt a határidő, hozzátok vissza a könyveket. A Magyar Könyvtárosok Egyesületének éves közgyűlésén a legizgalmasabb téma a könyvtár 2.0 volt. -- Tehát itt korántsem kizárólag az internetben lehet gondolkodni, korántsem arról szól ez a 2.0-ás könyvtár, hogy most megint új technológiát vezetünk be, és akkor ezzel háttérbe szorítjuk a meglévőt és megszokottat. Hanem közösséggé formálja a könyvtár használóit. A könyvtár egy kitűnő közeg és terep arra, hogy itt is olyan közösségek formálódjanak, mint a web 2-n. Ez a felhasználók igénye. - F: máj. 30., link

Régebbi hírforrás(ok): link

A szervezetek nagy részének nincs mobilinformatikai stratégiájaFEL

-- A könyvtárhasználók túlnyomó többsége rendelkezik mobiltelefonnal; jóval kisebb, de innovatívabb része mobil számítógéppel. Az általuk fontosnak ítélt mobil információs csatornán való szolgáltatásra, vagy csak elérésre a magyar könyvtári stratégiában nem látunk hivatkozást. Vajon meddig? Igaz, a stratégiától függetlenül több hazai nagykönyvtárban van hot spot (vezeték nélküli hálózatot) és van egy miskolci egyetemi példa a wapon (internet-hozzáférés mobiltelefonon) elérhető könyvtári katalógusra is. Az üzleti szféra előrébb tart, ha most még nem is sokkal. (MG)
A Cisco közzétette legújabb, nemzetközi szintű Cisco Mobility Quotient (mobilitási hányados) című felmérésének eredményét. A kutatás azt vizsgálta, mennyire vannak a cégek felkészülve arra, hogy támogassák a manapság egyre nagyobb számban foglalkoztatott mobil dolgozók munkavégzését, függetlenül attól, hogy az irodában, otthon vagy utazás közben végzik tevékenységüket. - F: jún. 2.

Régebbi hírforrás(ok): Prím Online, link

Terroristák helyett diákok, tanárok látogatják a könyvtáratFEL

Olyan könyv is van itt, amelyből a terroristák megtudhatják: mit mivel kell vegyíteni, hogy robbanjon. A Pasinszki-könyvtár neve fogalom a kémiával, környezetvédelemmel foglalkozók körében. Több kémiai, környezetvédelemmel kapcsolatos szakkönyv van itt, mint a Somogyiban -- és sokuk igazi ritkaság. - F: jún. 1.

Régebbi hírforrás(ok): link

Egyelőre francia, magyar és portugál a közös digitális könyvtár anyanyelveFEL

A megvalósulás küszöbéhez ért az EU 'kulturális lemaradása' miatt aggódóknak tavaly beígért Európai Digitális Könyvtár: a párizsi könyvvásáron bemutatták a nagyközönségnek az internetes gyűjtemény első, a start pillanatában 12 ezer művet tartalmazó verzióját. A könyvtárkezdeményt elsősorban az a szándék hívta életre, hogy Európa versenytársat állítson a Google amerikai közkönyvtárakat érintő - értelemszerűen angol túlsúlyú - digitalizálási akciójának. A dokumentumok jelenleg három nyelven - franciául, magyarul és portugálul - férhetők hozzá, a teljes gyűjtemény mintegy 10 százaléka az Országos Széchényi Könyvtár közreműködésének köszönhetően magyar nyelvű. - F: máj. 31.

Régebbi hírforrás(ok): link

Hosszú az út a szemantikus webig?FEL

Bécsben számos szakember gyűlt össze, hogy az intelligens web jövőjéről fejtsék ki gondolataikat és információkat, illetve tapasztalatokat cseréljenek. Az osztrák fővárosban tartják az Első Európai Szemantikus Technológiai Konferenciát (ESTC), amelynek célja az emberek és legfőképpen az ipar vezetőinek megismertetése a szemantikus webbel és valódi, mindennapos használatának elterjesztése. Az ESTC-n többek között az Audi, a British Telecom, a SAP, a Siemens és a Vodafone mellett számos kutatóintézet és a cambridge-i, a darmstadti és az innsbrucki egyetem munkatársai vesznek részt. 'Friss tanulmányok szerint 2010-ig a szemantikus technológiák piaca 40 milliárd dolláros lesz, vagyis a jelenleginek a többszörösére fog nőni. Európában már most egyre több cég alakul, amelyek megpróbálják az intelligens webben rejlő lehetőségeket kiaknázni' -- jelentette ki John Davies, a British Telecom képviselője. Ora Lassila, a Nokia kutatóközpontjának munkatársa úgy vélte, a cél egy olyan intelligens web létrehozása, amely a felhasználóknak az eddiginél nagyobb szabadságot biztosít, és amelyik fontos alapja lehet az ubiquitous computing vagyis egy mindent behálózó rendszer elterjedésének. - F: jún. 1.

Régebbi hírforrás(ok): link

Könyvtári stratégák, figyelem! -- Célkeresztben a jövő keresőiFEL

A Google, az Altavista, a ChaCha, az Exalead, a Lycos, az MSN Search, a Webcrawler, a Yahoo és társaikat sokmillióan használják. A háttérben a szakemberek már a keresők új generációján dolgoznak. A kulcsszó a kutatók szerint a szemantikus web. Érdekes jövőképet vázoltak fel Wolfgang Wahlster, a Német Mesterséges Intelligencia Kutatóközpont (DFKI) munkatársa és társai egy, a Berlinben a keresők jövőjéről tartott konferencián. Mi történne, ha például ötvöznénk a hagyományos keresőket és a fájlcserélő technikákat? Nos, a P2P-technológia a német szakember szerint kiváló alapja lehetne a jelenleginél még jobb kutatószolgáltatások létrehozásának. Wahlster már Web 3.0-ról beszélt. Ilyen megoldás lehet a Theseus, a Quaero európai kereső utódja. - F: jún. 1.

Régebbi hírforrás(ok): link

Kiszabadult a fogságból harmincezer kötet BarótonFEL

Szombaton könyvtáravató indította a napot. 'Kiszabadult fogságából közel harmincezer kötet, most már könyvnek és embernek való körülmények között lehet olvasgatni, tanulni' -- hangzott el az avatón. Nagy István polgármester kifejtette, az önkormányzat által megvásárolt és felújított ingatlanban korszerű létesítménnyel lett gazdagabb a város. Ezzel az eseménnyel véget ért a baróti téka ötéves kálváriája. 2002 óta ugyanis a városi könyvtár egyetlen szobányi felületre zsugorodott, a közel hatvanezres könyvállománynak több mint felét zsákokba csomagolva a mozi gépházában tárolták. A szombaton felavatott tékában szabadpolcok, olvasó- és kutatóterem, világhálós hozzáférés várja az olvasókat, egyszóval a búvárkodásnak minden lehetősége adott. - F: jún. 4.

Régebbi hírforrás(ok): link

Újra kinyit Szúcs könyvtáraFEL

A megyei könyvtárral karöltve újra megnyitjuk a falu bibliotékáját, hogy a jövőben itt is bárki hozzáférhessen a lehető legfrissebb kötetekhez és folyóiratokhoz -- újságolta az elmúlt hét közepén Egyed Zsigmond, Szúcs polgármestere. Mint elmondta, valaha jól működő, látogatott kis könyvtára volt a falunak, de idővel valami oknál fogva lakat került a kölcsönzőhelyre. Az egykori iskolában pedig a diákok jutottak hozzá a tanulmányaikhoz szükséges kötetekhez, ám annak is vége szakadt, miután helyben megszűnt az alapfokú oktatás. - F: jún. 4.

Régebbi hírforrás(ok): link

Frissített 'hírlevelek'FEL

A KIT hírcsokrok között jún 1-jén frissíttetett a 'Használóknak szóló hírlevelek'. A munkát Vajda Henrik végezte. - F: link

Hírforrás:
2007. június 06.  • Továbbküldöm a hírt
Régebbi hírforrás(ok): link

Törvény az elektronikus dokumentumok archiválásárólFEL

Megjelent az elektronikus dokumentumok archiválásáról szóló törvény. A 135/2007 számú törvényt a Hivatalos Közlöny 345/2007-es száma tartalmazza, de böngészhető elektronikus formában is a link címen. - F: Bákai Magdolna, Városi Könyvtár, ReMeK-e-hírlevél 2007/6.

Régebbi hírforrás(ok): link

Könyvekre vár KismartonFEL

Minden eddiginél több a remény arra, hogy Oroszország visszaadja a kismartoni Esterházy-könyvtár értékes anyagát, amelyet a második világháború után Kismartonból hadizsákmányként vittek el. Bruno Aigner, Heinz Fischer osztrák államfő szóvivője lapunk kérdésére így 'finomítja' azt a hírt, amely a Putyin-látogatás egyik eredményeként az orosz sajtóban immár bizonyosságként megjelent. Aigner arról tájékoztat, hogy amikor Fischer szóbahozta a témát, az orosz államfő azt válaszolta: az osztrák kérést megfontolandónak tartja. Az Esterházy-alapítványnál Kismartonban szintén nem értesültek még döntésről, csak arról tudnak beszámolni, hogy a tárgyalások folytatódnak. - F: jún. 2.

Hírforrás:
2007. június 06.  • Továbbküldöm a hírt
Régebbi hírforrás(ok): link

Ajánlott könyvlista a brit fiúk számáraFEL

A napokban jelentetett meg a brit Oktatásügyi Minisztérium egy 160 darab, véres sztorikat és klasszikus hősöket megjelenítő könyvből álló listát tinédzser fiúk részére, hogy ezzel is ösztönözze őket az olvasásra, és segítse a lányokhoz történő felzárkózásukat az iskolában. A listán Dickens nem található, van viszont kortárs és nem kortárs íróktól származó számtalan, kemény fickókat, harcoló, kémkedő, vérszomjas, fantasztikus, és sportos hősöket megelevenítő olvasmány. Tagadhatatlan a japán képregények és illusztrált novellák térnyerése a 'művészibb' beállítottságú gyermekek körében, azoknak a fiúknak pedig, akik a kalandhősök helyett inkább a tényeket kedvelik, listákat és adatokat tartalmazó könyveket ajánlanak. A projektet egy olyan ember vezeti, aki maga is falánk olvasó, és könyvek nélküli otthonban felnőtt gyermekként a kampányt személyes ügyének tekinti. - F: jún. 5., link Kommentálható: link

Régebbi hírforrás(ok): link link

Új web2 szolgáltatás: Közösségi térképFEL

Elindult a link oldal, az ingyenes közösségi térkép. A google térképére közösségi funkciókat telepítve nyitott, véleményezett adatbázist épít az internetező közösség segítségével a geospace.hu minden olyan helyről, ami térképen megtalálható. - F: jún. 5., Prím Online, link

Régebbi hírforrás(ok): Prím Online, link

IT-eszközök -- másodkézbőlFEL

Napjaink környezettudatos, de technikafüggő világában a kisvállalkozásoknak nem csak alaposan meg kell gondolniuk az új, élvonalbeli technikára tervezett beruházásaikat, de azzal is tisztában kell lenniük, hogy miként szabadulhatnak meg helyesen a régi számítástechnikai berendezéseiktől, vagy hogyan ajándékozhatják el azokat, hogy nyugodtak legyenek afelől, mindent megtettek a környezet védelme érdekében. A használt, de még működőképes számítástechnikai berendezések elajándékozása az idő előtt szemétdombra kerülés helyett meghosszabbítja ezeknek az értékes termékeknek az életét. Az elektronikus eszközök adományozása emellett lehetővé teszi, hogy az iskolák, a nonprofit és más szervezetek hozzájuthassanak azokhoz az alapvető eszközökhöz, amelyekre bár szükségük lenne, de saját erejükből gyakran képtelenek megvásárolni. - F: jún. 3.

Hírforrás:
2007. június 06.  • Továbbküldöm a hírt
Régebbi hírforrás(ok): Prím Online, link

'A globalizációval szemben az univerzalizmus a válasz'FEL

György Péternek a Könyvhétre jelenik meg A hely szelleme című, az emlékezetpolitika és a kulturális emlékezet összefüggéseit elemző esszékötete a Magvető gondozásában. A szerzőt Jánossy Lajos kérdezte. - F: link

Régebbi hírforrás(ok): link

OIK -- műfordítás-pályázattal erősítFEL

Az Országos Idegennyelvű Könyvtár a Nyelvek Európai Napja és az Orosz Nyelv Éve alkalmából Műfordítás pályázatot hirdet, 100.000,- Ft-os összdíjazással fiatal, műfordításkötettel nem rendelkező műfordítók számára. A pályázatra Valerij Brjuszov: Ucsenyik Orfeja című versének fordítását várja a zsűri.
A pályázati kiírás részletei a könyvtár honlapján olvashatók: link - F: Nagy Magdolna

Régebbi hírforrás(ok): link

Túl sokat fogyasztanak a számítógépekFEL

Minden számítógépgyártó egyre nagyobb teljesítményű berendezésekkel igyekezett elszédíteni vevőit az elmúlt két és fél évtizedben, ám az ezzel járó fogyasztásnövekedés mára komoly gonddá vált. A számítógépek által megjelenített világ ugyan virtuális, ám az ennek létrehozásához szükséges elektromos energia nagyon is valóságos - legalábbis ezt kénytelenek megtapasztalni az utóbbi időben a felhasználók. Egyes számítások szerint a világhálón sűrűn szörföző felhasználók rövid idő alatt annyi elektromos energiát fogyasztanak, mint amennyit egy szegény harmadik világbeli embertársuk egész életében. A virtuális tér kalandorainak nincs testük, energiaigényük kielégítésével mégis nyomot hagynak a valóságos világban - írja a The Economist. - F: máj. 30.

Régebbi hírforrás(ok): link

Könyvhét -- alkalom a könyvek lecserélésére isFEL

... Egyetemista csoporttársaimmal ellentétben nem csak a kötelező szakirodalmat olvasom – halljuk Köllőd Mártontól, aki a Somogyi-könyvtár standja előtt egy kis széken ücsörögve válogat a használt, ötvenforintos kötetekből -- mint megtudjuk, eddig ezek iránt volt a legnagyobb érdeklődés. - F: jún. 2.

Régebbi hírforrás(ok): link

A tettes elegáns, fekete ruhában érkezik -- A krimi éjszakája BudapestenFEL

Ki lehetett? Kinek állt érdekében? Háromnegyed hét körül már majdnem tele a budapesti Centrál Kávéház galériája. Mondanom sem kell, mindenki gyanús. Egy férfi, aki - mielőtt leülne - alaposan körülnéz. Középkorú nő, aki idegesen nyomja el a szomszéd asztalnál füstölgő csikket. A tettes végül elegáns, fekete ruhában érkezik. Várady Eszternek hívják, és civilben az esztergomi városi könyvtár igazgatója. De amikor leül az asztal mögé, már Peter Sharkként, a neves krimiíróként néz vissza ránk. És bele is vág a történetbe. - F: jún. 4.

Régebbi hírforrás(ok): link

RSS könyvtár -- Web 2.0-ás orvosoknakFEL

RSS nélkül egyszerűen ma már nem lehet élni! Olyan lenne nélküle, mintha gyalog akarnánk Budapest valamennyi sörözőjét bejárni, hogy véleményt alkossunk a sör-helyzetről. Mindezt naponta, hogy teljesen naprakészek legyünk. Így aztán a lusta (vagy szorgalmas) sörivók felfedezték a kerékpárt, majd a kocsit. Így történt az internettel is. Ma RSS-el bóklásszuk át a számunkra fontos hírforrások, blogok (mindent, ami képes frissülni) tömkelegét. Az Ebling Library link az egészség tudományos hírforrások (e-Journal) RSS feedjeinek hatalmas gyűjteménye. Szakterületenként kapjuk meg a jelentős szaklapok, online újságok RSS csatornáit. Példának okáért a Pharmacy & Pharmacology témakörben vagy 100 RSS csatorna üzemel. Emlékezzünk meg a fenntartó Wisconsin-Madison Egyetemről is. - F: jún. 1.

Régebbi hírforrás(ok): link

Fidelio Súgó -- új kulturális magazint indítFEL

Fidelio Súgó néven szeptemberben egy új kulturális programmagazin debütál a piacon. A lap kiadására újonnan alakult meg a Fidelio Súgó nevű cég, amelyet a Fidelio Média és az Econet többségi tulajdonában lévő Pesti Est alapított. Az új ingyenes terjesztésű kulturális programmagazin évente 10 alkalommal, legalább 128 színes oldalon, és 50 ezer példányban jelenik meg országszerte. A Fidelio Súgó két magazin, a Pesti Est által kiadott Súgó és a Fidelio Média által megjelentetett Fidelio Magazin helyére lép és egységesíti a két lap tartalmát. A Fidelio Súgó a színház, az opera, a klasszikus zene, a jazz- és világzene, valamint a vizuális művészetek világát ismerteti majd. - F: máj. 30.

Régebbi hírforrás(ok): link

Fogyasztóvédelemről 24 órán keresztül: Rádió QFEL

Rádió Q néven közlekedési és fogyasztóvédelmi rádióadás indult a 99.5 hullámhosszon. ... A sajtótájékoztatón Csiszár Jenő programigazgató elmondta: a Rádió Q nem nyereségérdekelt, közszolgálati feladatokat ellátó adás. A Rádió Q nevében is utal arra, hogy a minőségi élethez kívánnak támogatást adni azzal, hogy hasznos információkkal szolgálnak a mindennapi élethez, a fogyasztáshoz bevonva a hallgatókat a társadalmi felelősségvállalásba. A 24 órás műsornak mindössze 25-30 százaléka zene, a többi a budapesti közlekedést segítő, valamint a fogyasztókat támogató riport és interaktív program.
link

Régebbi hírforrás(ok): link

Az élet enciklopédiájaFEL

Meglátogattam az élet enciklopédiáját. Ez így nagyon szépen hangzik, és tényleg az. Egy újságcikkben bukkantam rá, és persze rögtön kíváncsi lettem, már csak azért is, mert érdekelnek azok a dolgok, amiknek az internet és a háló nélkül nem lenne semmi esélyük, vagy csak jóval szűkebb dimenziókban létezhetnének. Egy projektről van szó, ami az Encyclopedia of Life nevet viseli. Egy harvardos biológus, bizonyos E. O. Wilson neve fémjelzi, de ne felejtsük el megemlíteni a MacArthur és a Sloan alapítványokat, akik a pénzt adják, első körben 12,5 millió dollárt. Miről is van szó tulajdonképpen? A minta minden bizonnyal a Wikipedia. Csináljunk közösen egy hatalmas enciklopédiát a világon létező élőlények számára. Minden fajnak legyen egy saját, információkban gazdag, felhasználóbarát, tudományos szempontból megbízható, interaktív, színes, csábító weboldala. - F: jún. 1.

Hírforrás:
2007. június 06.  • Továbbküldöm a hírt
Régebbi hírforrás(ok): linklegyenek kit hírei saját honlapján

Feliratkozás

A heti ingyenes KIT Hírlevelet megrendelheted a kit@gmconsulting.hu-ra írt "Megrendelés" tárgyú levéllel, név és intézmény megadásával, mellyel jelzed az Adatkezelési tájékoztatóban foglaltak elfogadását.

A hírlevél lemondása: ugyanígy, de „Lemondás” tárgymegjelöléssel.
Hírlevélről

A hírlevél hetente (júliusban, augusztusban kéthetente), térítésmentesen, csak elektronikus formában jelenik meg. A KIT nyomtatott példányai megtalálhatók a Könyvtörténeti és Könyvtártudományi Szakkönyvtárban is (Könyvtári Intézet, Budapest).

A KIT-archívum tartalma:
Közel 28.000 hír, 2002-től
A KIT-et az EPA (Elektronikus Periodika Adatbázis) is archiválja.

A megrendelők száma kb.:
700 fő

Olvasói létszám:
kb. 1000 fő

Adatvédelem
A KIT szerkesztői a birtokukba kerülő használói adatokat bizalmasan kezelik, azt csak az eredetileg megjelölt célra használják, harmadik fél részére nem adják át. A használati adatokat csak az egyedi adatközlőket (ha tudomásukra jut) nem visszafejthető módon, összegezve teszik közzé. Pl.: összes olvasói létszám, vagy felmérés eredményeképpen: a KIT-olvasók x%-a vezető beosztású. A használói felmérésekben a válaszadás anonim.
A szerkesztők a KIT-tel kapcsolatos visszajelzéseket egymás között megbeszélik, és visszajeleznek a levélírónak.
Adatkezelési tájékoztató

A KIT tulajdonosa:

GM Info Consulting Kft.
www.gmconsulting.hu


impresszum | szerkesztők | észrevétel e portálról