Keresés a KIT archivumában:  
Könyvtár Információ Társadalom
Heti hírlevél információs és könyvtári szakemberek számára - Szemlék, hírek, kommentárok    angol zászló english flag  

KIT hírlevél: 2007/33., 9. 12.

Automata riasztás: kedvemre való könyv érkezett a könyvtárba!
Szemantikus térkép az OPAC-ban -- nézze meg az ember!
MEH: Nemzeti Audiovizuális Média Stratégia
Könyvtári stratégia 2008-2013 -- lesz-e a mennyiségi változásból minőségi?
Hasznos, ha a hét elején más van a könyvespolcon, mint hétvégén!
Olvasás -- veszélyeztetett fiúk
Könyvtárlátogatáskor 32-39% elegyedett már beszédbe idegenekkel -- Audunson-előadás
Építsünk Közép-európai könyvtári konzorciumot -- sokoldalú előnnyel bír!
Lélekpendítő olvasótáborok
A könyvtár fogalmának, szerepének újragondolása
Leletek a polcokról -- lehetőségek és veszélyek
eMagyarország - kulcs a hozzáértés
PTE Egyetemi Könyvtár állományvédelmi digitalizálása
Tatabányán nem a könyvtár küldi zúzdába a könyveket
Újdonság a Pannontól: hangos versek mobilon
Egységes közmű adatbázist szorgalmaz Újbuda polgármestere
Emberünkre találunk -- internetes 'emberkereső'
Kis- és középvállalatoknak szóló közösségi- és szolgáltató portál indul
Kultusz Kiadó -- ingyenes kulturális lappal
Hol voltál ma? Meséld el, és szerezz ismerősöket, útitársakat
Wikipédia: Rossz viccek és egyéb törölt zagyvaságok
A Britannica Hungarica is az internetre ment -- térítésért
Zenei könyvtár 2.0
Pornó az OSZK-ban
Szivárványszín könyvesbolt gyerekeknek
Az USA kormánya támogatja a kétszintű internetet
(An)alfabetizmus -- hazai tények röviden


A portálon kívülre mutató linkek a szerkesztés pillanatában élnek.
Ha már nem jelenik meg a korábban élő forrás,
másold a linket a archive.org keresőjébe.

Automata riasztás: kedvemre való könyv érkezett a könyvtárba!FEL

Ha rákeresünk egy adott kifejezésre a link -ban, a találati lista fölött elhelyezkedő rss ikonra kattintva rendelhetjük meg az adott keresőkérdéssel összefüggő gyarapítási információkat. Külön beviteli felület tehát nincsen az rss-re vonatkozó gyarapítási kérések feladására, logikus módon integrálták a normál keresés találati listájába. Egyetlen keresést így viszont mindenképp le kell futtatni az adott kifejezéssel a portálon, ezután fizethetünk elő a vonatkozó rss hírcsatornára. S ha tegnap nem említettem volna, angol nyelvű felületet is használhatunk. Sőt, a részletes keresést használva a dokumentumok nyelvi szűrését is elvégezhetjük. Így akár arra is van lehetőség, hogy megkeressük egy adott témában a dán könyvtárakban fellelhető magyar nyelvű dokumentumokat, s ebből kérjünk magunknak rss-t. Például kideríthető így, hogy a Dán Királyi Könyvtár tartalmazza a magyar nagylexikon 1993 és 2004 között megjelent teljes sorozatát. - F: szept. 7.

Régebbi hírforrás(ok): link

Szemantikus térkép az OPAC-ban -- nézze meg az ember!FEL

Kiindulásnak látogassunk el egy holland kisvárosba, mondjuk Deventerbe. Közkönyvtára: link . A 'zoek' (keresés) rubrikába írjuk be tetszőleges kulcsszavunkat. Mondjuk: hungary vagy hollandul: hongarije. A képernyő bal oldalán kirajzolódik a kulcsszó vizuális környezete. Feketével a kapcsolatok, rózsaszínnel a nyelvváltozatok, a szürke a felfedezőút, kék az elírások (hátha elgépeltük a szót!), pirosak a tezaurusz kifejezései. A high-end alkalmazás neve: AquaBrowser. A képernyő közepén sorakoznak a kulcsszóhoz tartozó dokumentumok rövid leírásai (miért terheljék a befogadót számára lényegtelen adatokkal), egyszerű piktogramokkal (kazetta, könyv, stb.) és a lelőhely logójával. A találati halmaz felsorolása ötféle sorrendben történhet.

Régebbi hírforrás(ok): Mikulás Gábor

MEH: Nemzeti Audiovizuális Média StratégiaFEL

A Miniszterelnöki Hivatal 2007. szeptember 5-én széles körű szakmai konzultációra bocsátotta a 'Nemzeti Audiovizuális Média Stratégia' (NAMS) című szakmai vitaanyagot. - F: szept. 5.,

Régebbi hírforrás(ok): Miniszterelnöki Hivatal, link

Könyvtári stratégia 2008-2013 -- lesz-e a mennyiségi változásból minőségi?FEL

A stratégia jelenlegi anyaga link immár 26 oldalas, igaz, ebből a könyvtári önbevallásokon (és nem a használói felméréseken alapuló) hazai felmérések adatai és elemzése teszik ki több mint a felét. Emiatt kissé bizonytalan az alap. A külföldi trendek felvonultatása örvendetes, de hevenyészett. Inkább kiragadott részterületek felsorolása, mint trendek vázolása. Hiányzik belőle pl. hogy Finnországban mostanában cserélték le az ODR-elven működő könyvtárközi rendszert, vagy hogy a konzorciumok már határokon átnyúlva hatékonyak. Szintén örvendetes, hogy a KI-honlapról letörölt és ott azóta sem található, illetve korábbi, alternatív javaslatokból is kerültek motívumok az anyagba, nem egynek közülük felettébb ismerős volt; még szóhasználatában is :-)
A mélyebb rétegeket tekintve árulkodó nyelvi jelek arra mutatnak, hogy a rendszer bemeneténél fontos az összefogás, együttműködés; a szolgáltatások felvázolásánál viszont a hierarchia szemlélete dominál. A korábbiaktól eltérően a célokban explicite megjelenik a határon túli magyarság felhasználói igénye. Ám a 'beavatkozások' szintjén ez már a nem sokat mondó 'együttműködés' szintjére szürkül. Apró módszertani gond, hogy a SWOT elemzés 'gyengeségei' közé néhány 'veszély' is bekerült, de kiviláglik belőle szakmai irányítás tehetetlensége az aktor nélküli 'történt' kifejezés alkalmazásai kapcsán. Szintén mélyebb értelmű ellentmondás az anyagban, hogy a rendszer végpontjait nem a végpontok támogatásával, hanem központosított szolgáltatásokkal képzeli el -- amely elmúlt idők alapelveit jelzi vissza. Máshogyan fogalmazva: szolgáltatói piacot erősít az igénybevevők piaci lehetőségeinek támogatása helyett. A rendszer inputjai között pedig nem veszi számba a humán erőforrást. -- Az anyagban vannak tehát biztató jelek, de még több alapvető változásnak kell megtörténnie, hogy használók és adófizetők igényeit szem előtt tartó -- eredményes és egyben hatékony -- rendszer formálódjék.

Régebbi hírforrás(ok): Mikulás Gábor

Hasznos, ha a hét elején más van a könyvespolcon, mint hétvégén!FEL

'Brit könyvtárakban bevett gyakorlat az állomány mozgatása annak érdekében, hogy az jobban forogjon. A könyvek átrendezése, a kevésbé szem előtt lévők bemutatása az olvasókban azt a benyomást kelti, mintha új könyveket szereztünk volna be, holott csak a már meglévőkkel gazdálkodtunk okosan. Ennek egyik módja, az olvasóink életviteléhez, különböző tevékenységeihez való igazodás. Tapasztalataik szerint a hét elején például érdemesebb a kézimunkával kapcsolatos könyveket jól láthatóan elhelyezni, azonban a hét második felében, a szabadnapok felé közeledve inkább érdemes a kertészeti könyvekre irányítani a figyelmet. Tehát frekventált helyen mindig azok a könyvek jelennek meg, amelyek az adott évszak, hónap vagy hét tevékenységeihez kötődnek. Ha polcon vagy asztalon helyezünk el könyveket, érdemes azt úgy tennünk, hogy például a borítók színe kellően változatos legyen, a közel azonos színűeket, stílusúakat egymástól távolabb elhelyezni. Ezzel megelőzhetjük a borítók nyújtotta egyhangúságot, s a könyvek dinamikus egymásutánja inkább vonhatja magára a figyelmet, keltheti fel az olvasó érdeklődését.' -- Idézet Péterfi Rita cikkéből (Olvasóközpontú olvasásfejlesztés), mely a Könyvtári Figyelő 2007/3. számában jelenik meg rövidesen.

Régebbi hírforrás(ok): Péterfi Rita

Olvasás -- veszélyeztetett fiúkFEL

A 15., berlini Európai Olvasáskonferenciáról a Magyar Olvasástársaság kiküldöttei, Borossné Jabkab Edit és Győri János készített beszámolót. Egy tapasztalat belőle: 'Figyelemre méltó, hogy a literációs készségek kialakulása terén többen a fiúkat láttatták veszélyeztetett nemnek, nem a lányokat. Azt, hogy a nyelvi teljesítmények terén a fiúk rosszabbul állnak, mint a lányok, a lányok számára kedvezőbb felsőoktatási bekerülési statisztikák és egyéb oktatási jelenségek is bizonyítják. A 'Boys in risk!' (Bajban a fiúk!) koncepció jegyében többen is a mellett érveltek, hogy a fiúk írás- olvasási teljesítményének fejlesztése, az ő motivációjuk megerősítése érdekében bátran kell olyan oktatási vagy könyvtári módszereket is alkalmazni, amelyeket korábban talán kétkedve fogadtak volna a pedagógusok vagy a könyvtáros szakemberek: több lehetőséget kell biztosítani a számítógépes szövegolvasásra és -alkotásra, a technikai és kalandos történelmi olvasmányokra, a társadalmi valóság és a politika kérdéseinek megvizsgálására különféle, erre alkalmas olvasmányok, illetve azok alapján történő beszélgetések segítségével. Nem baj, hogy e témák, illetve az olvasást mediáló technikai eszközök természetéből fakadóan ezek a szövegek a kultúra, az esztétikum, a szövegek világának igen gazdag regiszteréből származnak, korántsem mindig és feltétlenül a legmagasabb esztétikai szférákból.' - F: Beszámoló a 15. Európai Olvasáskonferenciáról

Hírforrás:
2007. szeptember 12.  • Továbbküldöm a hírt
Régebbi hírforrás(ok): Borossné Jabkab Edit, Győri János

Könyvtárlátogatáskor 32-39% elegyedett már beszédbe idegenekkel -- Audunson-előadásFEL

A polgárságban való fejlődés színterei és a szociális tőke generátorai címmel tartott előadást Ragnar Audunson a nyári Halmstad Konferencián. Oslóban végzett felmérése alapján megállapította: a helyi közösség erőssége
- Az alacsony státuszú emberek számára fontosabb, mint a magas státuszúaknak és felkapaszkodóknak.
- Fontosabb az alacsonyabb képzettségűeknek, mint a jól képzetteknek.
- Fontosabb a fiataloknak, mint az idősebbeknek
- Fontosabb a helyi könyvtár használóinak, mint az azt nemhasználóknak. Találkozás a könyvtárban:
- Minden hatodik ember részt vett már könyvtári rendezvényen
- Minden hatodik -- felkapaszkodók közül minden negyedik -- használta az internetet közösségi célokra
- 40% találkozott barátjával, szomszédjával
- Minden negyedik találkozott azonos érdeklődési körű baráttal, kollégával.
- Minden harmadik talált más közösségi tevékenységekről információt, azaz a könyvtár a környezet portálja
- Majdnem 40% hozzájutott saját közösségének vagy szociális környezetének információjához
- 32-39% beszédbe elegyedett idegenekkel
- 39-54% figyelt meg tőle különböző embereket vagy tanult róluk.
A könyvtár tehát gyakorlatilag biztonságos találkozóhely, mégha alapszolgáltatása nem is ez. Az emberek azért használják a könyvtárat, hogy kielégítsék kulturális és információs igényeiket és érdeklődésüket, nem pedig azért, mert a könyvtárnak találkozási tér a funkciója (a gyerek sem azért megy focizni, mert a focizást szereti, hanem mert az multikulturális találkozási lehetőség -- ha nem is szó szerint mondja ezt :-)

Régebbi hírforrás(ok): Ragnar Audunson, link

Építsünk Közép-európai könyvtári konzorciumot -- sokoldalú előnnyel bír!FEL

No, persze egyelőre nem erről olvashatunk a cikkben, hanem példaképpen egy Nyugat-európairól: 5 éves a Németországra, Ausztriára és Svájcra kiterjedő GASCO-konzorcium -- A könyvtárak gazdasági szövetkezéseit, konzorciumait, elsősorban az elektronikus folyóiratok árának mértéktelen növekedése hívta életre, de a konzorciumok előnyei ennél szélesebb körűek: Növekszik a résztvevők kompetenciája, bővül az információcsere, egységes stratégia fejleszthető ki, az együttműködés adott esetben országossá növelhető, s mindezek a konzorciumban részt vevő könyvtárosok tárgyalási és vásárlási pozícióit erősítik a kiadókkal szemben. - F: 5 éves a Németországra, Ausztriára és Svájcra kiterjedő
GASCO-konzorcium.

Régebbi hírforrás(ok): Könyvtári Figyelő 2007/3. Manci: link

Lélekpendítő olvasótáborokFEL

Aki úgy hiszi, hogy az olvasótáborban eminens diákok mást sem csinálnak, mint reggeltől napestig csak olvasnak, az nagyot téved. A szünidőnek ezt a formáját választók éppen úgy élvezték a nyarat, mint bármely más táborozó. Táborozók és táboroztatók mondják: náluk gyakran egy életre szóló barátságok köttetnek. Újabban pedig már a Kárpát-medence távoli szegletein is építenek átívelő hidakat egymáshoz. A salgótarjáni Balassi Bálint Megyei Könyvtár és Közművelődési Intézet, illetve a könyvtárosok, irodalmárok, drámapedagógusok és egyetemisták által három éve létrehozott Lélekpendítők Társasága kétségtelenül érdekes táborokat szervez... - F: szept. 5.,

Hírforrás:
2007. szeptember 12.  • Továbbküldöm a hírt
Régebbi hírforrás(ok): NOL, link

A könyvtár fogalmának, szerepének újragondolásaFEL

2006-ban a bielefeldi konferencián hangzott el a British Library képviselőjének vitaindító előadása azokról a közelmúltban lezajlott folyamatokról, amelyek alapjaiban módosították a könyvtáraknak a társadalomban betöltött helyéről vallott korábbi felfogást. A szerző hét pontban foglalja össze azokat a kritériumokat, amelyek révén a könyvtár egyfelől megőrzi relevanciáját, másfelől megnövelheti szolgáltatásai értékét. Mindenekelőtt ismernie kell használóit, és arra kell törekednie, hogy minél rövidebb időn belül reagálhasson jövőbeni kívánalmaikra. Számos sikeresen megújult kulturális intézmény (könyvesbolt, múzeum, galéria) mintájára úgy alakítja át a fizikai teret, hogy az alkalomadtán társadalmi fórummá, találkozók, koncertek, viták színhelyévé válhasson. Az üzleti világ szereplőinek becsalogatására a BL nemrég új részleggel gazdagodott (British Library' Business and IP Centre), és ugyancsak ők teremtették meg London legnagyobb wi-fi közterét. 2000 óta külön igazgatóság gondoskodik róla, hogy a marketing-szemlélet jelen legyen a mindennapi gyakorlatban. Negyedik elemként a szerző a ritkaságok digitalizálását említi: Turning the Pages programjuk során virtuálisan rekonstruálták Mozart zenei naplóját, és jelenleg is dolgoznak a világ négy pontján őrzött Codex Siniaticus 'újraegyesítésén'. - F: A könyvtár fogalmának, szerepének újragondolása.

Régebbi hírforrás(ok): Könyvtári Figyelő, 2007/2. Manci: link

Leletek a polcokról -- lehetőségek és veszélyekFEL

Az Egyetemi Könyvtárban előkerült Fenton-képek nyomán új műfaj születhet: az állományi gyűjtés. Ami persze nem újdonság, hiszen az ókori irodalom corpusa már régóta a könyvtárak elfelejtett tárlóiból vagy a könyvek kötésének béléseiből bővül. Az Országos Széchényi Könyvtár hatalmas állományából is időről időre előkerülnek olyan kincsek, amelyek fölött eddig elsiklott a könyvtárosok tekintete. Tóth Ferenc, a könyvtár tájékoztatási igazgatója a Szépművészeti Múzeum Goya-kiállításán gondolkozott el azon, vajon saját intézményében nincs-e a festő Capriccio-sorozatának valamelyik kiadásából egy példány. Nem sok reményt fűzött a kereséshez, de azért megnézte a cédulakatalógust, és legnagyobb meglepetésére ott szerepelt a mű. A példányt nemsokára meg is találták a raktárban. - F: szept. 5.
-- Ha nem tud a közönség és a könyvtár az értékekről, akkor azt sem tudja, ha esetleg ez vagy az eltűnik közülük... Mennyire felelős a közgyűjtemény a nem, vagy 'nem nagyon ismert' saját vagyonáért? (MG)

Régebbi hírforrás(ok): NOL, link

eMagyarország - kulcs a hozzáértésFEL

A Gazdasági és Közlekedési Minisztérium áttekintette az eMagyarország Program első három évét. Az eredmények összegzése egyértelművé tette, hogy jelentős a társadalmi igény e program folytatására. - F: szept. 4.

Régebbi hírforrás(ok): Prím Online, link

PTE Egyetemi Könyvtár állományvédelmi digitalizálásaFEL

A PTE Egyetemi Könyvtár napjaink vezető tudományos folyóiratai és napilapjai mellett kiemelkedően színes és gazdag régi újság- és folyóirat állománnyal is rendelkezik, amelyek közül számos volt már kutatók, diákok vizsgálódásainak forrásanyaga. A régi sajtótermékek azonban csak az olvasóteremben használhatók, kölcsönzésük, fénymásolásuk egyediségük és állományvédelmi szempontok miatt többnyire nem lehetséges.
A Könyvtár új kezdeményezésként raktári állományából éppen ezért -- állományvédelmi szempontok illetve a szélesebb körű hozzáférés miatt -- próbaképpen egyes folyóiratokat digitalizált. Ezeket a Könyvtár a közelmúltban megújult honlapján elektronikusan is közzé teszi, hogy megóvja a további rongálódástól. Mostanáig két alkalmi lap, az Ujságíró Ujság (1919) és a Bercsényi Futár (1933) készült el, valamint az Óvodai Nevelés 1953-54-es teljes évfolyamai. URL: link /PTEdigitalizalas/PTEdigitalizalas.html


Tatabányán nem a könyvtár küldi zúzdába a könyveketFEL

Tatabánya -- Korábban is többször felkínáltuk már a fölös példányokat vásáron, de ilyen nagy érdeklődésre, mondhatom kollégáim nevében is, nem emlékszünk. Öröm ez, jó látni, milyen sokan szívesen fogadják az ajándéknak beillő akciót. Ami pedig még mindig megmarad, azokért a kötetekért jöhetnek, és ingyen megkaphatják a különböző szociális intézmények, iskolai könyvtárak. Akkor lennénk igazán elégedettek, ha végül semmit nem kellene zúzdába küldeni -- mondta tegnapi akciójuk első órája végén dr. Monostori Imre, a József Attila Megyei Könyvtár igazgatója. Délelőtt tíztől este hatig tartott a vásár, több ezer - szép- és népszerű irodalmi, tudományos, politikai -- kötettel, több száz válogató olvasóval, írd és mondd, 100 forintos darabonkénti árral. - F: 24 Óra

Régebbi hírforrás(ok): 24 Óra, link

Újdonság a Pannontól: hangos versek mobilonFEL

A világon is ritkaságnak számító Versmondó szolgáltatást indított a Pannon. A Kossuth Kiadóval kötött együttműködésének köszönhetően mostantól akár Ady Endre-verseket vagy Shakespeare-szonetteket is hallgathatunk mobilon. - F: szept. 10.
-- Ki gátolhat meg egy könyvtárat abban, hogy azt igényló olvasóknak hasonló szolgáltatást kínáljon emailen -- akár országos szinten?

Régebbi hírforrás(ok): Prím Online, link Mikulás Gábor

Egységes közmű adatbázist szorgalmaz Újbuda polgármestereFEL

Egységes közmű adatbázis létrehozásának lehetőségét vetette fel Molnár Gyula polgármester. Az adatbázis szükségességét a 4-es metró Tétényi úti állomásánál történt földomlás is bizonyítja. A cél az, hogy 3D-s digitális térképek készüljenek, ahol egyszerre látszik minden. - F: szept. 6.,

Régebbi hírforrás(ok): Prím Online, link

Emberünkre találunk -- internetes 'emberkereső'FEL

Ömlesztett internetes keresési eredmények helyett rendszerezett életrajzi információkat kínál, de egyelőre döcögve működik a piacvezetőnek szánt amerikai személykereső, a link . Ha rákeresünk a 'magyar újságíró'-ra, a listát Kun Béla, Theodor Herzl és Márai Sándor vezeti. Ez a szúrópróba is jelzi, hogy korántsem tökéletes - legalábbis egyelőre - a magát a vezető világhálós személykeresőként bemutató, néhány hete nyilvánosan is működő Spock.com. Távolinak látszik tehát az az ördög, amelyet az első kommentárok festettek a falra, embervadászként, adatkémként, mindent begyűjtő monstrumként feltüntetve a kaliforniai internetes céget. - F: szept. 1.

Régebbi hírforrás(ok): HVG, link

Kis- és középvállalatoknak szóló közösségi- és szolgáltató portál indulFEL

A Mobil Show 2007 információs és mobil-innovációs kiállításon és vásáron mutatkozik be a magyar kis- és középvállalatok számára készült ingyenes kapcsolatépítő és szolgáltató portál, a NEGO.hu. - F: szept. 5.

Régebbi hírforrás(ok): Pram Online, link

Kultusz Kiadó -- ingyenes kulturális lappalFEL

Újabb termékkel bővült az ingyenes lapok piaca Budapesten, miután a Kultusz Kiadó piacra dobta havilapját, a Kultuszt. A kulturális tematikájú lapban megjelenő hirdetéseket 25 százalékban maximalizálta a kiadó. A Kultusz Kiadó gondozásában megjelenő Kultusz folyóiratot idén alapította a Kultusz Alapítvány. A kiadó szerint a kulturális érték -- amit a lap közvetíteni kíván -- nem mérhető forintban, ezért ingyen terjesztik a lapot. A magazin költségeit a hirdetésekből tervezik fedezni, de a kiadó önkorlátozásként a hirdetési felületet a lap 25 százalékában maximalizálta. A célcsoportot a 14 és 44 év közötti elsősorban városban élő fiatalok és felnőttek alkotják. - F: szept. 6.

Régebbi hírforrás(ok): Kreatív, link

Hol voltál ma? Meséld el, és szerezz ismerősöket, útitársakatFEL

Elindult a link webhely második verziója, mely számos új szolgáltatást nyújt a felhasználók számára, a 2007. májusában indult első verzióhoz képest. - F: szept. 10.

Régebbi hírforrás(ok): Prím Online, link

Wikipédia: Rossz viccek és egyéb törölt zagyvaságokFEL

A magyar Wikipédia tudatos öntisztulásának terméke -- Rossz viccek és egyéb törölt zagyvaságok -- olvasható egy csokorba gyűjtve. link A rossz nyelvek így tovább állíthatják, hogy a szabad lexikonban baromságok olvashatók. Ami igaz is: karanténban :-)

Régebbi hírforrás(ok): Mikulás Gábor

A Britannica Hungarica is az internetre ment -- térítésértFEL

A Britannica Hungarica világenciklopédia már az interneten is hozzáférhető: a vilagtudasa.hu címen található honlapról több mint 77 ezer, állandóan frissített szócikk érhető el -- hangzott el az online enciklopédiát bemutató hétfői budapesti sajtótájékoztatón. A CD- és DVD-változat után hároméves munka eredményeként készült el a Britannica Hungarica online változata - mondta Halászné Sipos Erzsébet, a világenciklopédia első 18 kötetét megjelentető Magyar Világ Kiadó ügyvezető igazgatója, hozzátéve, hogy az internetes fejlesztést, az idén megjelent 19. kötettel együtt már a LEXIKON Kiadó vállalta fel. Ismertetése szerint az online rendszer tartalmazza az eredeti 18 kötet teljes anyagát a szükséges frissítésekkel és kiegészítésekkel, s kibővül az idén megjelent 19. kötet anyagával. - F: szept. 10.

Régebbi hírforrás(ok): NOL, link

Zenei könyvtár 2.0FEL

Lehetne úgy kezdeni a sort, hogy kölcsönözhető hordozható CD- és DVD lejátszó, hangszerek és könyvtári hangstúdió. De arra az lenne a válasz, hogy nincs pénz. Rendben; ezért kezdjük a másik oldalról: a használók által könyvtárban hagyott demo-CD-k és koncert a könyvtári térben, podkasztolás a könyvtár szerveréről (azaz a könyvtár honlapjáról mozgókép- és hangfájlok érhetőek el). Mindez a 2.0 egyik alapelvén, hogy a használó és a szolgáltató partnerek (itt tényleg :-) az értékelőállításban. A felsoroltak és további hasonlóak forrása a következő előadás: Library 2.0. -- From Patronizing to Participation / Samuli Kunttu, Library 10, Helsinki City Library. International Halmstad Conference, Arhus, jún. 10-12. A ppt letölthető:

Hírforrás:
2007. szeptember 12.  • Továbbküldöm a hírt
Régebbi hírforrás(ok): link Mikulás Gábor

Pornó az OSZK-banFEL

-- Most nem újabb filmforgatás hazai patinás könyvtárban :-). A több nagykönyvtárban is lévő archív erotikus tartalmú anyagokból nyílik kiállítás. -- Az obszcén és pornográf műveket is magában foglaló 18. századi francia irodalmi alkotásokat mutatja be az Országos Széchényi Könyvtár (OSZK) Veszedelmes olvasmányok című tárlata, amely szeptember 15-én nyílik. - F: szept. 7.

Hírforrás:
2007. szeptember 12.  • Továbbküldöm a hírt
Régebbi hírforrás(ok): Info Rádió / MTI, link

Szivárványszín könyvesbolt gyerekeknekFEL

Új szelek fújnak a könyvesboltok végeláthatatlan barna polcai között. A pekingi Kid's Republic meglepő színkombinációival szokatlanul vonzó környezetet kínál a gyerekeknek. - F: szept. 11.

Régebbi hírforrás(ok): HG.hu, link

Az USA kormánya támogatja a kétszintű internetetFEL

Az Amerikai Igazságügyi Minisztérium hivatalos közleményben bejelentette, az internet-szolgáltatók számára lehetővé kell tenni, hogy az eltérő jellegű online adatforgalom elemeiért különböző árakat kérjenek. - F: szept. 8.

Régebbi hírforrás(ok): Prím Online, link

(An)alfabetizmus -- hazai tények rövidenFEL

Az Amerikai Igazságügyi Minisztérium hivatalos közleményben bejelentette, az internet-szolgáltatók számára Magyarországon a XIX. század végén a lakosság fele analfabéta volt, jelenleg csaknem százezren nem tudnak írni-olvasni.
- A felnőtt népesség 6-7 százaléka funkcionális analfabéta, azaz súlyos szövegértési problémákkal küszködik, nem olvas sem újságot, sem könyvet. Sőt, egy kutatás adatai alapján
- a felnőtt lakosság 80 százaléka rosszul vagy gyengén teljesít az olvasási feladatokban. Egy vizsgálati becslés szerint
- az általános iskolát elvégző diákok nagyjából egyharmada úgy jön ki az iskolából, hogy funkcionális analfabéta.
Szeptember 8-án tartják az analfabétizmus elleni harc, az írni-olvasni tudás világnapját, amelyről az ENSZ Nevelésügyi, Tudományos és Kulturális Szervezete, az UNESCO 1965-ös teheráni világkongresszusa határozott. - F: szept. 7.

Régebbi hírforrás(ok): Metró, linklegyenek kit hírei saját honlapján

Feliratkozás

A heti ingyenes KIT Hírlevelet megrendelheted a kit@gmconsulting.hu-ra írt "Megrendelés" tárgyú levéllel, név és intézmény megadásával, mellyel jelzed az Adatkezelési tájékoztatóban foglaltak elfogadását.

A hírlevél lemondása: ugyanígy, de „Lemondás” tárgymegjelöléssel.
Hírlevélről

A hírlevél hetente (júliusban, augusztusban kéthetente), térítésmentesen, csak elektronikus formában jelenik meg. A KIT nyomtatott példányai megtalálhatók a Könyvtörténeti és Könyvtártudományi Szakkönyvtárban is (Könyvtári Intézet, Budapest).

A KIT-archívum tartalma:
Közel 28.000 hír, 2002-től
A KIT-et az EPA (Elektronikus Periodika Adatbázis) is archiválja.

A megrendelők száma kb.:
700 fő

Olvasói létszám:
kb. 1000 fő

Adatvédelem
A KIT szerkesztői a birtokukba kerülő használói adatokat bizalmasan kezelik, azt csak az eredetileg megjelölt célra használják, harmadik fél részére nem adják át. A használati adatokat csak az egyedi adatközlőket (ha tudomásukra jut) nem visszafejthető módon, összegezve teszik közzé. Pl.: összes olvasói létszám, vagy felmérés eredményeképpen: a KIT-olvasók x%-a vezető beosztású. A használói felmérésekben a válaszadás anonim.
A szerkesztők a KIT-tel kapcsolatos visszajelzéseket egymás között megbeszélik, és visszajeleznek a levélírónak.
Adatkezelési tájékoztató

A KIT tulajdonosa:

GM Info Consulting Kft.
www.gmconsulting.hu


impresszum | szerkesztők | észrevétel e portálról