Keresés a KIT archivumában:  
Könyvtár Információ Társadalom
Heti hírlevél információs és könyvtári szakemberek számára - Szemlék, hírek, kommentárok    angol zászló english flag  

KIT hírlevél: 2003/10., 3. 12.

Finn országos tárolókönyvtár
A holland közkönyvtárak alapvető adatai -- 60-90% a könyvtárhasználó fiatal
A vakok könyvtári ellátása Hollandiában
Ideje kezelni a munkát mérgező érzelmeket!
Virtuális referensz tapasztalatai
Itt a tájékoztatókönyvtáros-szoftver
A szarajevói nemzeti könyvtár pusztulása és újjászületése
Átadták a könyvtárak közös katalógusának adatbázisát
Csupáljunk mellékneveket!
Minőségirányítás a jövő útja... Vagy a kommunikációé?
Vezetők és vezetés - a ma követelményei és a holnap kihívásai (Menedzsmentfórum)
Teljesítmények értékelése: módszerek és buktatók
A kutatásról-fejlesztésről és innovációról szóló törvény szakmai koncepciójának kidolgozása...
Százötvenmillió az internet fejlesztésére
Május közepétől adókedvezményes számítógépek
Sansz-portál
Információs sarok a töltőállomásokon
Kedvezményes könyvszakmai hitelprogram
Új EU-s honlapok indultak
Információs portál az uniós oktatásról
Nem árt a net a hagyományos médiának
Évente duplázódik az internet adatforgalma
Új szoftver: MP3 mobiltelefonokra
EU-Kurzus indul!


A portálon kívülre mutató linkek a szerkesztés pillanatában élnek.
Ha már nem jelenik meg a korábban élő forrás,
másold a linket a archive.org keresőjébe.

Finn országos tárolókönyvtárFEL

Az 1989-ben létrehozott országos tárolókönyvtár (link mostanra komoly gyűjteményt hasznosít. Állományában két és negyedmillió egység talál helyet közel 45 ezer polcfolyóméter raktári férőhelyet igényelve. Ebből 930 ezer könyv, 500 ezer disszertáció, közel 800 ezer periodikakötet és nyolcezer zenemű. A tárolókönyvtárnak átadott anyag kétharmada felsőoktatási, 20%-a szak- és 14%-a közkönyvtárból érkezik. A felsőoktatási könyvtáraknak így komoly tárolóhely-megtakarítást jelent, hisz az új anyag számára szükséges hely fele szabadul fel azáltal, hogy a kevésbé szükséges anyagokat átadhatják az országos gyűjtőhelynek. A 23 alkalmazottal működő intézmény még mintegy két évig rendelkezik szabad kapacitással (összesen 55 ezer pfm hellyel rendelkezik).

Régebbi hírforrás(ok): link

A holland közkönyvtárak alapvető adatai -- 60-90% a könyvtárhasználó fiatalFEL

Mintegy 1000 közkönyvtár (ebből 600 központi, a többi fiókkönyvtár) működik a 16 milliós országban, a lakosok közül csaknem 5 millió beiratkozott használó, olvasható M. Koren (NBLC) egyik előadásában (link Az olvasóknak csaknem fele 18 év alatti, vagyis a gyerekek és fiatalok 60-90%-a, míg a felnőttek köréből a használói részarány 20%-ot mutat. A közkönyvtárak támogatják szolgáltatásaikkal a hétezer közoktatási intézményt is. Egy könyvtárhasználó átlag csaknem 40 tételt kölcsönöz évente, vagyis a 45 milliós állományból több mint 160 milliót, ami lakosonként tíz egységet jelent (idehaza 3-4, Dániában 14 körüli érték ismert).

Régebbi hírforrás(ok): link

A vakok könyvtári ellátása HollandiábanFEL

A közkönyvtárakkal együttműködve, mégis önállóan végzi négy szakgyűjtemény a holland látáskárosultak ellátását. Együttesen 39 ezer Braille-írású könyv, 116 ezer hangoskönyv és közel 400 időszaki kiadvány van gyűjteményeikben. A 16 milliós lakosság hozzávetőlegesen 1%-a, azaz 160 ezer ember érdekelt ezen ellátásban: ténylegesen 38 ezer beiratkozott olvasójuk van (ami csaknem 40%-os részarányt jelent, ez jobb az országos közkönyvtári 30%-os adatnál). Éves szinten postai úton csaknem 1,4 millió hangoskönyvet és több mint 600 ezer papíralapú nyomtatványt kölcsönöznek számukra (egy potenciális felhasználóra 12 egység, egy beiratkozott használóra pedig 50 jut). A minisztérium e könyvtárakat - az NBLC (link a közkönyvtári egyesület beszámolója szerint - 12 millió euróval támogatja.

Régebbi hírforrás(ok): NBLC (link

Ideje kezelni a munkát mérgező érzelmeket!FEL

"Time to treat toxic emotions at work", Peter Frost könyve. Szervezeti méregforrások lehetnek: a felettes, a munkatársak, illetve az ügyfelek [olvasók]. Közülük legveszélyesebb a felettes; a szervezetben ugyanis "fejétől bűzlik a hal" -- mondja Frost. A jó főnök tudja, hogy a munkával járó, és a vezetésből szükségszerűen adódó méreganyagokat "fel kell itatni". A menedzser képességei között tehát lennie kell méregkezelési ismeretnek is, amely szoros kapcsolatban áll az érzelmi intelligenciával, empátiával. Amelyik felettes ebből kevéssel rendelkezik, azzal nemigen tud mit kezdeni a beosztott. Gyakran az ilyen felettes felettese is érdekelt -- legalábbis hallgatólagosan -- a helyzet fenntartásában (vö. a büdös hal esetével), annak ellenére, hogy az ilyen helyzet -- a munkatársak frusztráltság miatti alacsony teljesítménye miatt -- gyakran kihat a szervezet teljesítőképességére is. A szerzővel az interjút Mallory Stark készítette, aki mellesleg a Harward Business School Baker Könyvtárának szervezeti kérdésekre specializálódott üzleti információs könyvtárosa.
-- A szerző által vázolt paradox helyzetet Maurice B. Line is megírta a De mit tegyünk a főnökkel? c. cikkében. Magyarul pl.: link

Régebbi hírforrás(ok): Harvard Business School Working Knowledge Weekly Update, 2003. márc. 10., link

Virtuális referensz tapasztalataiFEL

A Searcher márciusi számában két cikk is foglalkozik a virtuális referensz szolgáltatás kérdéseivel. A LIVE (Library Information in a Virtual Environment) program tapasztalatai szerint hagyományos tájékoztatás felfrissíthető. Emellett a könyvtárosok a hallgatókat úgy tudják információval szolgálni, hogy közben a válasz megkeresésének és kimondásának feladata a hallgatóé marad.

Régebbi hírforrás(ok): Searcher 2003/3. link

Itt a tájékoztatókönyvtáros-szoftverFEL

"Az Amazon.com részben globális könyvtárként működik, s collaborative filterje a hagyományos könyvtár egyik legfontosabb elvét, a szép szomszédságot rekonstruálja. A szoftver formális, de mégis komolyan veendő együttműködésen alapuló szűrője az adott könyv keresése után felkínál egy listát, rajta azon művekkel, amelyeket a kért könyv korábbi keresői már "forgattak", virtuálisan lapozgattak. Vagyis a könyv körül megjelenik a szakmai kontroll kontextusa. Mindaz, amit a könyvtárban "szakozás" helyez egymás mellé, itt a szakmai ismertség rekonstruálja."

-- Míg azonban a szakozás a régebbi múlt tapasztalataira épül, az Amazon.com a közelmúltbeli tudásra alapoz, ami feltehetően sokkal közelebb áll a mai olvasó preferenciáihoz. Ilyen módon a kereső frissebb és kontextusának jobban megfelelő tájékoztatáshoz juthat... Felmerülhet a kérdés, hogy mennyivel juthat előrébb a könyvtáros, ha munkája során e lehetőséget is kihasználja. De azon sem árt elgondolkodni, hogy a használó mennyire jut e virtuális tájékoztatóval, miközben teljesen kikerüli magát a könyvtárost. (MG)

Régebbi hírforrás(ok): Memex / György Péter, - Magvető, 2002. p. 125

A szarajevói nemzeti könyvtár pusztulása és újjászületéseFEL

A nemzeti, egyszersmind egyetemi könyvtár Szarajevóban 1992. augusztus 26-án borult lángokba azután, hogy a szerb nemzeti erők tűz alá vették az épületet. A pusztító erejű tűztől az utcákra, kocsikra, az egész városra parázsló könyvlapok hullottak alá, melyeket a szarajevóiak találóan fekete pillangóknak neveztek el. A könyvtár egyike volt az első háborús célpontoknak; támadói nem elsősorban az ott őrzött dokumentumokat, inkább a könyvtárból sugárzó multikulturális szemléletet akarták elpusztítani. A könyvtár elpusztítása előrevetítette a későbbi etnikai tisztogatást. 1992 augusztusának utolsó napjai óta könyvtárosok és könyvbarátok közös erőfeszítéssel nemcsak a dokumentumokat, kéziratokat és könyveket, hanem az ekkor megtámadott világszemléletet is igyekeznek helyreállítani. Mind mentális, mind fizikai értelemben megpróbálják újratölteni a könyvtár polcait. (KE)

Régebbi hírforrás(ok): 2003. 03. 02.link

Átadták a könyvtárak közös katalógusának adatbázisátFEL

Átadták a Magyar Országos Közös Katalógus (MOKKA) informatikai rendszerének központi adatbázisát kedden Budapesten, az Országos Széchényi Könyvtárban (OSZK).

Régebbi hírforrás(ok): Prím Online, 2003. márc. 5. link

Csupáljunk mellékneveket!FEL

-- ha túl sok van a sajtóközleményben -- javasolja egy szerkesztőségvezető. És legyen szövegünk minél rövidebb, ugyanakkor kellően "hülye", ti. hogy a nem-szakember is fel tudja fogni. Javaslatai azonban nem csak a sajtóközlemény-műfajában hasznosak. Egy előadó beszédéből például következtetni lehet arra is, amit egyébként nem szándékozik elmondani. Olyan beszédben, amelyben az átlagnál többször hangzik el pl. a "nagyon" kifejezés, a beszélő abbéli szándékára utalhat, hogy az elmondottakat a valóságnál jelentősebbnek értékeljék hallgatói. Szakmai beszámolóinkban gyakran tengenek túl a pozitív tartalmú melléknevek, melyeknek általában nem tudatosuló célja a befogadó meggyőzése az elvégzett munka minőségéről. Avatott szemnek, fülnek azonban többet jelent, ha a jelzők helyett a tényadatok a beszámoló sarokkövei: "könyvtárunk szolgáltatásaival elégedettek használóink" helyett: "a kölcsönzések (vagy éppen beiratkozottak stb.) száma 14%-kal növekedett az előző évihez képest". A pozitív jelzők maradjanak inkább a használók, olvasók, illetve a beszámoló olvasóinak eszközei. (MG)

Hírforrás:
2003. március 12.  • Továbbküldöm a hírt
Régebbi hírforrás(ok): Press Release Writing Newsletter, 2003. márc. 3., link

Minőségirányítás a jövő útja... Vagy a kommunikációé?FEL

A minőségirányítás a gazdasági élet összes területén létező megtalálható tudományág, illetve sok (és egyre több) helyütt napi gyakorlat. A minőségirányításnak óriási jövője van, mit egypár igen egyszerű tény okán beláthatunk. Több cégnél végzett piackutatások, illetve a piacszegmentáció adataiból egyértelműen kiderül, hogy...

-- A cikk megállapításai igazak, ugyanakkor a termék- és szolgáltatásminőségre összpontosítás nem veheti el a figyelmet a szervezet és környezete közötti kommunikáció minőségétől. "A cégen belül eltolódik a hangsúly a termék kiválóságáról, illetve működési hatékonyságáról a fogyasztói kapcsolattartás felé." -- utalt egy korábbi cikkben a Figyelő (Nem szoftverkérdés : ügyfélkapcsolat-menedzsment. In: Figyelő 2001. febr. 22. p. 44) Fennáll ugyanis a veszély, hogy -- mivel a könyvtári folyamat szakmai minőségét a nem szakember használó egyáltalán nem értékeli -- a könyvtáros készségességéből és mosolyából vonja le a könyvtár számára kedvező vagy kedvezőtlen következtetést. A könyvtári kommunikációval foglalkozó hazai szakcikkek illetve kínált kurzusok száma veszélyesen alatta marad a minőségirányítással kapcsolatosaknak. (MG)

Régebbi hírforrás(ok): Minőségbiztosítási Hírlevél 2003/5. link

Vezetők és vezetés - a ma követelményei és a holnap kihívásai (Menedzsmentfórum)FEL

Az alábbi tanulmány egy vezetéselméleti kutatás részeként jött létre, amely amerikai vezetőkkel készült interjúkra épül. Az anyag a legfontosabb megállapítások összegzése, amelyek a legkarakteresebb vélemények, magyarázatok esszenciájának eredményeképpen az új perspektívákkal karöltve valósulnak meg. Mint kiderült, jó vezetőnek lenni sokkal inkább arról szól, hogy ki vagy és hogyan nyilatkoztatod ezt ki, minthogy mit tudsz. A vezetéselmélet annak a művészete, miként végeztetünk el emberekkel olyan dolgokat, amikről sosem gondolták, hogy képesek rá. "A sikerszervezetek önmegvalósító emberre építenek, és ezzel az átlagos képességű emberekből a legtöbbet tudják kihozni, átlag feletti teljesítményekre tudják őket késztetni. (...) Ugyanakkor az önmegvalósításra törekvő emberek sokkal inkább "öntörvényűek", nehéz őket irányítani, vezetni: nagyobb beleszólást, önállóságot, követelnek maguknak, és nehezebben tűrik a kötöttséget, szabályokat."

-- A motiváció helyett a motiváltsági állapot elérését tartja fontosnak Hegedűs Gábor az alábbi cikkben: link A könyvtári személyzet motiválásáról szól továbbá pl.: Mikulás G.: Menedzsment : Bevezetés..., Nyíregyháza, 1999, p. 199

Régebbi hírforrás(ok): Vezetés Hírlevél, Menedzsmentfórum, 2003/10. márc. 6., link

Teljesítmények értékelése: módszerek és buktatókFEL

A szervezetek régóta kitartóan kísérleteznek azzal, hogy mérhetővé és értékelhetővé tegyék az alkalmazottak teljesítményét. A vezető számára ugyanis a teljesítményértékelés eszköz a szervezet hatékonyságának növeléséhez, a munkatársak jobb megértéséhez, a kommunikáció javításához, az ösztönzéshez. A teljesítmények mérése, és még inkább azok mérése komoly kihívást jelent a vezetők többségének.

Régebbi hírforrás(ok): HR Hírlevél 2003/11. Menedzsmentfórum, link

A kutatásról-fejlesztésről és innovációról szóló törvény szakmai koncepciójának kidolgozása...FEL

A kutatás-fejlesztési tevékenység feltételeinek javítását, eredményeinek hasznosítását, a társadalom tudásalapú fejlődésének ösztönzését szolgáló törvény (közkeletű elnevezéssel innovációs törvény) szükségességéről az érdekelt hazai szakemberek többsége sok éve meg van győződve. A 2002. májusában közzétett Kormányprogram, valamint a 2002. augusztusában elfogadott Középtávú Gazdaságpolitikai Program a kutatás-fejlesztést és az innovációt súlyponti területként jelölte meg. A Kormány 2003. évi jogalkotási programjában szerepel a törvényjavaslat előterjesztése. Az Oktatási Minisztérium Kutatás-fejlesztési Helyettes Államtitkársága, mint a szakmai előkészítés fő felelőse, szeretné megismerni a kutatás-fejlesztés és az innováció területén dolgozó szakemberek minél szélesebb körének véleményét, javaslatait a törvény tárgyával kapcsolatban. Ezért keressük meg Önt ezzel a levéllel és kérjük, hogy válaszával segítse egy jó törvény megszületését. A törvény előkészítése során minden véleményt és javaslatot nagyra értékelünk, és igyekszünk felhasználni. A mellékelt kérdőívben (link csak azokat a területeket jelöltük meg, amelyekkel a törvénynek nagy valószínűséggel foglalkoznia kell, de örömmel fogadunk bármely más véleményt, javaslatot is. Kérjük, akkor is küldje meg válaszát, ha csak egy, vagy néhány kérdéshez van hozzáfűznivalója. A mellékelt kérdőívet kitöltve az innovacio@om.hu e-mail címre szíveskedjék elküldeni 2003. március 14-ig.

Régebbi hírforrás(ok): MATISZ Hírlevél 2003/5.

Százötvenmillió az internet fejlesztéséreFEL

Valószínűleg az idén éri el a felhasználók száma a kritikus tömeget, és a lassú növekedésből gyorsra vált a számítógépes kapcsolattal rendelkezők számának növekedése - mondta Csepeli György az Informatikai és Hírközlési Minisztérium politikai államtitkára a "Közösségek a világhálón, Internet és mozgalom" címmel rendezett I. Startlap Konferencián. Ehhez a folyamathoz azzal járul hozzá a tárca, hogy a tartalomfejlesztésre kiírt többmilliárdos pályázatokon túl, közvetlen forrásokat biztosít az elérhetőség és a hálózat fejlesztéséhez - hangzott el. Számításaik szerint 1 év alatt legalább megduplázódik a végpontok, az internetezésre alkalmas helyek, a teleházak, a könyvtárak, az iskolai computerszobák, a számítógépes kioszkok, az elhagyott postahivatalokban kiépített hozzáférések száma. Csak erre a célra 150 millió forintot különített el a tárca az idén.

Régebbi hírforrás(ok): FigyelőNet, 2003. márc. 11. link

Május közepétől adókedvezményes számítógépekFEL

Lezárult a jelentkezési határidő az Oktatási Minisztérium, a Foglalkoztatáspolitikai és Munkaügyi Minisztérium és az Informatikai és Hírközlési Minisztérium 2003. január 13-án kiírt közös informatikai pályázatára. A pályázat célja, hogy az adókedvezményre jogosult magánszemélyek minél jobb feltételekkel tudjanak számítógépet és más számítástechnikai eszközöket vásárolni, bérelni, lízingelni.

Régebbi hírforrás(ok): Prím Online 2003. márc. 11., link

Sansz-portálFEL

2003. március 1-től megújult tartalommal és külsővel várja látogatóit a Sansz Alapítvány webes portálrendszere. A portálra a link címen juthat el.

Hírforrás:
2003. március 12.  • Továbbküldöm a hírt

Információs sarok a töltőállomásokonFEL

Útvonaltervtől a legfrissebb hírekig, vagy az időjárással kapcsolatos tudnivalókig mindent leolvashat az autós tankolás közben a MOL üzemanyagtöltő-állomásainak információs szögletében, amit talán a nemzetközi turizmusra való tekintettel neveznek - angol kifejezéssel - Info Cornernek.

Régebbi hírforrás(ok): Prím Online, 2003. márc. link

Kedvezményes könyvszakmai hitelprogramFEL

A Nemzeti Kulturális Örökség Minisztériuma (NKÖM) valamint a Kereskedelmi és Hitelbank (K&H) Rt. csütörtökön újabb egy évre szóló könyvszakmai hitelprogramról írt alá megállapodást. Az NKÖM immáron hét éve kamattámogatással segíti a tőkeszegény könyvszakma hitelfelvételét, a projektekhez kezdetektől a K&H biztosítja a forrást.

Régebbi hírforrás(ok): FigyelőNet, 2003. márc. 6. link

Új EU-s honlapok indultakFEL

Új honlapot indított az Európai Unió Kommunikációs Közalapítvány. A portál készítői a mai bejelentés alkalmával elmondták: céljuk, hogy minél sokszínűbb, részletesebb és közérthetőbb információt nyújtsanak azoknak, akik többet szeretnének tudni az Európai Unióról és a közalapítványról, valamint a csatlakozásnak a mindennapi életre gyakorolt hatásairól. Ezenkívül a Magyar Rádió portálján is elindult egy új EU-melléklet.

Hírforrás:
2003. március 12.  • Továbbküldöm a hírt
Régebbi hírforrás(ok): Forrás: Prím Online,2003. márc. 6. link

Információs portál az uniós oktatásrólFEL

Az Európai Unió más tagállamaiban tanulni vágyók dolgát könnyíti meg egy internetes oktatási portál, amelyet a brüsszeli Európai Bizottság indított el szerdán. A Ploteus link névre keresztelt portál részletes információkat szolgáltat a tanulási és képzési lehetőségekről az Európai Unióban.

Régebbi hírforrás(ok): FigyelőNet, 2003. márc. 6. link

Nem árt a net a hagyományos médiánakFEL

Az internetezők több mint felével előfordult már, hogy online kereséssel próbált meg plusz információkhoz jutni azok után, hogy valamilyen, tévében, rádióban, újságban megjelent hír felkeltette érdeklődését - állítja az NRC Piackutató Kft. és a TNS frissen megjelent tanulmánya, amely a magyar internetezési szokások változását kutatta.

Régebbi hírforrás(ok): FigyelőNet, 2003. márc. 6., Magyar Hírlap link

Évente duplázódik az internet adatforgalmaFEL

Egy az IDC piackutató cég által a napokban nyilvánosságra hozott jelentésből kiderül, hogy az interneten közlekedő adatok mennyisége világszinten minden évben megduplázódik, és e tekintetben az elkövetkező öt évben nem igen várható komolyabb változás.

Régebbi hírforrás(ok): Prím Online, 2003. márc. 8. link

Új szoftver: MP3 mobiltelefonokraFEL

A csöppnyi Xingtone vállalat egy olyan programot fejlesztett ki, melynek segítségével az MP3-as fájlok mobiltelefonokon is kezelhető formátumba hozhatóak. Bár a megoldás még tesztelés alatt áll, máris felmerülnek jogvédelmi kérdések.

Régebbi hírforrás(ok): Prím Online, 2003. márc. 8. link

EU-Kurzus indul!FEL

A KultúrPont beindította "A kultúra és az Európai Unió" című akkreditált továbbképzését. Az egyes tanfolyamok kezdési időpontjáról, a tematikáról, az alábbi honlapon illetve emailen kaphat további információt. Egy-egy kurzuson a résztvevők száma korlátozott, kérjük megértésüket.

Hírforrás:
2003. március 12.  • Továbbküldöm a hírt
Régebbi hírforrás(ok): link tovabbkepzes@kulturpont.hulegyenek kit hírei saját honlapján

Feliratkozás

A heti ingyenes KIT Hírlevelet megrendelheted a kit@gmconsulting.hu-ra írt "Megrendelés" tárgyú levéllel, név és intézmény megadásával, mellyel jelzed az Adatkezelési tájékoztatóban foglaltak elfogadását.

A hírlevél lemondása: ugyanígy, de „Lemondás” tárgymegjelöléssel.
Hírlevélről

A hírlevél hetente (júliusban, augusztusban kéthetente), térítésmentesen, csak elektronikus formában jelenik meg. A KIT nyomtatott példányai megtalálhatók a Könyvtörténeti és Könyvtártudományi Szakkönyvtárban is (Könyvtári Intézet, Budapest).

A KIT-archívum tartalma:
Közel 28.000 hír, 2002-től
A KIT-et az EPA (Elektronikus Periodika Adatbázis) is archiválja.

A megrendelők száma kb.:
700 fő

Olvasói létszám:
kb. 1000 fő

Adatvédelem
A KIT szerkesztői a birtokukba kerülő használói adatokat bizalmasan kezelik, azt csak az eredetileg megjelölt célra használják, harmadik fél részére nem adják át. A használati adatokat csak az egyedi adatközlőket (ha tudomásukra jut) nem visszafejthető módon, összegezve teszik közzé. Pl.: összes olvasói létszám, vagy felmérés eredményeképpen: a KIT-olvasók x%-a vezető beosztású. A használói felmérésekben a válaszadás anonim.
A szerkesztők a KIT-tel kapcsolatos visszajelzéseket egymás között megbeszélik, és visszajeleznek a levélírónak.
Adatkezelési tájékoztató

A KIT tulajdonosa:

GM Info Consulting Kft.
www.gmconsulting.hu


impresszum | szerkesztők | észrevétel e portálról