Keresés a KIT archivumában:  
Könyvtár Információ Társadalom
Heti hírlevél információs és könyvtári szakemberek számára - Szemlék, hírek, kommentárok    angol zászló english flag  
 


KIT hírlevél: 2012/19., máj. 9.

E lapszám szerkesztője: Mikulás Gábor

Hírek

Találjuk ki újra a könyvtárost! (építsük be)
Közösségi vs. intézményi referensz -- összemérhető
Eladó lányok és használt könyvek a falunapon (képekkel)
Könyvtártudományi diploma: értéktelen papírdarab (olvasóink szavazatára)
Tudományos könyvtárak -- sok a feltáratlan anyag; nincsenek mérőszámok
Pedig van feladata a könytáraknak is a társadalmi és szociális segítésben...
Hogyan hat a kutatókra -- a könyvtár ügyfeleire -- az internet?
Az OSZK a magyar könyvtárak számára...
Rettegést hozott a Gyurcsány-dolgozat -- rejtett kamerás felvételek a könyvtárban
Diplomamunka: csak a szerző engedélyével adható ki -- néhány megsemmisült
Nyilvánossá tennék a neten az államilag finanszírozott kutatások eredményét
Aki megalapította a könyvtár- és információtudományt -- Harold Borko 1922-2012.
Új könyvtár nyílt Újvidéken az egyetemisták számára
Irodaházak kihasználása, funkcióváltás -- lehetőség-e a könyvtáraknak?
Makó: leggyakrabban az egyetemisták veszik igénybe a könyvtárat
Új könyvtárszoba és közösségi szolgáltatató tér Bugacpusztaházán
Az Akadémiai Könyvtár ősnyomtatványai az interneten

Analógiák

Modern könyv-örökbefogadás QR-kóddal
Munkatárskeresés -- kreatív megoldásokból sosem elég
Tabu a másság a cégeknél

Praktikus

Így teheti egyszerűen különlegessé Facebookra töltött fotóit

Kisszínes

E-book panoráma -- 3 részprobléma
Minden ötödik gyerek megragad hatodikos szinten
Mesenap a Szabó Ervin könyvtárban -- Tolkien-vetélkedő

Kiemelt Katalist-hír

Anime előadás a FSZEK-ben

Információforrások

Hallatlan -- többnyelvű online jelnyelvi szótár
Online képzőművészeti enciklopédia


A portálon kívülre mutató linkek a szerkesztés pillanatában élnek.
Ha már nem jelenik meg a korábban élő forrás,
másold a linket a archive.org keresőjébe.Hírek

Találjuk ki újra a könyvtárost! (építsük be)FEL

-- mondjuk a szervezeti könyvtárosok példájával. A jogi információ kutatásának környezete erőteljesen megváltozott. Mivel a fizikai források összezsugorodtak, illetve egyre inkább elektronikusak, a könyvtárosoknak nem kell egy adott helyen üldögélniük, hogy a fizikailag akárhol lévő használók segítségére legyenek. A könyvtáros így beépített keresési szakemberré válhat (vö.: embedded librarian), és különféle munkacsoportok tagjaként (marketingesek, tudásmenedzserek) működhet együtt. Lépések: először készíts egy projekttervet. Benne:
- mely csoportok keze alá dolgozhatsz?
- kik lehetnek azok a szakemberek, akikkel együtt lehet kerek a szolgáltatás? (projektcsapat-építés)
- megállapodás pilot munkára; ehhez az üzleti terv mások által is jól érthető formájára van szükség
- keress támogatókat. (ref.: MG)


Közösségi vs. intézményi referensz -- összemérhetőFEL

Az online referensz szolgáltatások, ahol a weboldalakon önkéntesek közösségei válaszolják meg a kérdéseket, esetenként gyorsabb, olcsóbb és színvonalasabb szolgáltatást nyújtanak, mint a hagyományos intézmények. Azonban más Web 2.0-s platformokhoz hasonlóan a felhasználók által létrehozott tartalom információs minőségével kapcsolatban gondok is felmerülhetnek. A cikk négy online referensz szolgáltatásnál (Askville, WikiAnswers, Wikipedia Reference Desk és Yahoo Answers) hasonlítja össze a válaszok minőségét. A vizsgálat eredményei azt mutatják, hogy
1. a webhelyeken hasonló együttműködés zajlik, amely sokféle eredményre vezet, és a válaszok pontossága, teljessége és hitelességének ellenőrizhetősége jelentős eltéréseket mutat;
2. az, hogy adott esetben többen is válaszolnak, nem mindig eredményez jobb információt; teljesebb és hitelesebb válaszokhoz vezet ugyan, de nem eredményez jobb pontossági szintet; és
3. egy-egy online referensz szolgáltatás népszerűsége nem mutat korrelációt az általa adott válaszok minőségével, mindhárom mértéket tekintve. (Autoref.)


Eladó lányok és használt könyvek a falunapon (képekkel)FEL

Sok könyvtárban gond, hogy mit is kezdjenek a törölt könyvekkel. Egyik gyakran választott út a könyvárusítás. Módjai: adomány pl. rászorult gyerekeknek, kiárusítás minimális összegért, (fix áron, vagy becsületkassza alkalmazásával) -- pl. meg lehet jelenni különböző falusi rendezvényeken ahol, lehet a fentiekben felsorolt tételeket alkalmazni.
A Halis István Városi Könyvtár mozgókönyvtára kivonult két ládányi törölt könyvvel Felsőrajkra, ahol termelői vásárt szerveztek. A törölt állományból válogatott két ládányi könyv közül azok is új gazdára keltek 50 Ft/db áron, amelyek a városban már nem voltak vonzók. Volt, aki a kedvezményesnek tartott áron 10-nél több könyvet is vásárolt. A könyvtárosok sok érdekes történetet hallgathattak meg a könyvek szeretetéről, s jó volt látniuk az olvasásra éhes embereket.
Két könyvtáros fél napot töltött a helyszínen. A közel 3000 Ft-os bevétel haszonként akkor értékelhető, ha mellé helyezzük a helyiekkel való kapcsolattartás és jelenlét értékét.

Hírforrás: Bognár Csilla
2012. május 09.  • Továbbküldöm a hírt

Könyvtártudományi diploma: értéktelen papírdarab (olvasóink szavazatára)FEL

St. Louis megye könyvtári bizottsága adóemelést hagyott jóvá egy könyvtárépület felújítására, amely hagyományos könyvtár helyett közösségi térként fog funkcionálni. A kolumnista azonban előbbre lát: hogy bár ő nagyon szereti a könyveket, nem kellene ilyen áldozatokat hozni. Gyakorlatilag örömtüzek kellenek, nem könyvtárak -- mondja; utalva Bradbury Fahrenheit 451 regényére. A könyvtártudományi diploma hasonlóan értéktelen papírrá válik rövidesen, mint a pl. az újságírói. Mint elmondja: szereti a könyveket, nemi is van sok belőlük, de a fizikai könyvek ideje lejárt. (ref.: MG)
-- Úgy tűnik, a közösségi funkciót eddig nem sikerült hitelesen kommunikálnia a könyvtáraknak pl. a kolumnista felé. Szintén érdekes, hogy az amerikai sajtóban újra felmerült a könyvtárosok kiöregedésének témája. (MG)


Tudományos könyvtárak -- sok a feltáratlan anyag; nincsenek mérőszámokFEL

2009-ben az OCLC Research 275 amerikai és kanadai tudományos könyvtárban mérte fel a különgyűjtemények és archívumok állapotát. Jelentésükben (Taking our pulse : the OCLC Research survey of special collections and archives) az adatok részletes elemzését követően ajánlásokat fogalmaznak meg. Ebből kiderül, hogy a három legkritikusabb terület: a férőhely, a digitalizálás, valamint az eleve digitálisan létrehozott dokumentumok ('born-digital materials') kezelése. A jelentés megállapítja, hogy sok ritka és egyedi anyag marad feltáratlanul, és miközben a használói igények nőnek, az erőforrások zsugorodnak. Az archivális anyagok fele nem férhető hozzá online; egyes területeken csökkent a restancia, más területeken viszont nőtt. A jelenlegi nehéz gazdasági körülmények között nem lehet folytatni az eddigi gyakorlatot. A felmérést megnehezítette az elfogadott mérőszámok hiánya, emiatt nehéz az egyes könyvtárak helyzetét összehasonlítani. A gyűjteményi adatok elemzéséhez normákra van szükség, ezek azt is megmutathatnák, hogy az elsődleges használói kört jól látjuk el. (ref.: Mándy G.)


Pedig van feladata a könytáraknak is a társadalmi és szociális segítésben...FEL

Magyarországon jelenleg 2,9 millió ember él szegénységben, és hogy ezen belül pontosan mennyi roma, azt nehéz megbecsülni. A Széll Kálmán-terv szerint az országban körülbelül 750 ezer főt tesz ki a roma lakosság, amelynek jelentős része él az ország leghátrányosabb helyzetű kistérségeiben, a szegénységi küszöb alatt.
Az új konvergenciaprogram az oktatás, a munkaerő-piaci aktivizálás, az integráció és az egyéb, romákat érintő fejezetek keretein belül célként határozza meg a diszkrimináció leküzdését, ezeket azonban néhány kivételtől -- mint például a roma gyermekek tanulását támogatására vagy a roma nők foglalkoztatására irányuló program -- eltekintve leginkább általános elvként jelöli meg. A foglalkoztathatóság javítását célozó képzési programok elindításáról beszél, és komplex programot említ, amely tartalmazza a 'szociális és etnikai szempontból' szegregált lakókörnyezetben élők munkaerő-piaci integrációját, szociális ellátórendszerhez és szolgáltatásokhoz való hozzáférésük és lakhatási körülmények javítását, valamint a leszakadás és a szegregáció megfékezését is. Konkrét javaslatot azonban nem tesz, sem ezek kidolgozására, sem pedig a telepfelszámolások kezdeményezésére, ami az integráció egyik legfontosabb előfeltétele lehetne.


Hogyan hat a kutatókra -- a könyvtár ügyfeleire -- az internet?FEL

Egy 6344 kutató véleményét reprezentáló felmérés azt találta, hogy a kutatók viselkedésében történtek változások, igen kis mértékben változott viszont a publikálási motivációjuk. Szeretnék megszerezni más kutatók adatait, de kevésbé hajlanak arra, hogy saját adataikat másokkal megosszák. A kutatók nagyon vegyesen ítélik meg a repozitóriumokat. Nagyra értékelik viszont a lektorálás lehetőségét. Túlzottnak érzik az aggodalmat, miszerint a túl sok publikálás a minőség rovására megy. További kutatásokra van szükség annak felmérésére, milyen hatással van -- a vizsgálat idején is érzékelhető -- külső nyomás a kutatók motivációira és viselkedésére. A vizsgálandó témák közé tartozik a finanszírozó szervek növekvő befolyása, a gazdasági visszaesés és hatása az intézményi költségvetésekre, valamint a digitális forradalom előrehaladása. A jelenlegi kutatás azt sugallja, hogy amíg a technológia pozitívan befolyásolta a tudományos kommunikáció hatékonyságát, a tudományos információcsere mögött rejlő motivációk viszonylag változatlanok maradtak. A tudományos kommunikáció üzleti modelljének változásai csak akkor lesznek sikeresek, ha továbbra is kielégítik a kutatók motivációit és igényeit.


Az OSZK a magyar könyvtárak számára...FEL

Az OSZK a magyar könyvtárak számára... volt a múlt heti KIT kérdése. A nem reprezentatív válaszok megoszlása:
36 - Régi dicsőségből élő szervezet
35 - A modern könyvtárügy lehetséges kibontakoztatója
21 - A szakma szakértelmének legfőbb letéteményese
21 - Egyik válasz sem
10 - Vízfej, vagy hasonló
A válaszadók közül 56-an méltányolták az intézményt, 46-an viszont hiányosságaira hívták fel a figyelmet. (MG)

Hírforrás: KIT Hírlevél
2012. május 09.  • Továbbküldöm a hírt

Rettegést hozott a Gyurcsány-dolgozat -- rejtett kamerás felvételek a könyvtárbanFEL

A szakdolgozat nincs meg, az ügy résztvevői félnek vagy falaznak. Elmentünk Pécsre, Gyurcsány Ferenc elveszett szakdolgozatának nyomába. A plágiummal vádolt ex-miniszterelnök ügyében egyelőre nem az a legfurcsább, hogy a dolgozata nincs meg, hanem az, hogy a Gyurcsány-féle 'A Balaton-felvidék szőlészete és borászata' című írás hatalmas rettegést váltott ki mindazokból, akik az egyetem részéről kapcsolatba kerülhettek a művel. Riporterünk kérdésére többen is kitérő válaszokat adtak, volt, aki visszavonta interjúját és volt, aki elbújt. Rátaláltunk Gyurcsány egykori témavezetőjére is, aki megrendülten nyilatkozott az üggyel kapcsolatban, majd perrel fenyegetett, ha leadjuk a vele készített felvételt.


Diplomamunka: csak a szerző engedélyével adható ki -- néhány megsemmisültFEL

Szeged -- Nincs egységes szabály a szakdolgozatok tárolására a Szegedi Tudományegyetemen. A jogi kari dolgozatokat digitalizálva őrzik, és ez a jövő a BTK-n is, ahol egyelőre a tanszékek, intézetek tárolják a papíralapú diplomamunkákat.


Nyilvánossá tennék a neten az államilag finanszírozott kutatások eredményétFEL

Szabadon hozzáférhetővé tenné az interneten a brit kormány az állami támogatásokból finanszírozott összes tudományos kutatás eredményét, a terv kidolgozásában a Wikipedia alapítója is részt vesz -- írta internetes hírportálján a The Guardian brit lap.
A kezdeményezés keretein belül -- amelyet szerdán jelentett be David Willets felsőoktatási miniszter -- két éven belül egy olyan internetes rendszert terveznek létrehozni, amelyen bárki számára elérhetővé és kereshetővé válnának a brit adófizetők pénzén finanszírozott tudományos kutatásokat és azok eredményeit bemutató publikációk.


Aki megalapította a könyvtár- és információtudományt -- Harold Borko 1922-2012.FEL

Elhunyt a Kaliforniai Egyetem Los Angeles emeritus professzora, aki két olyan alapvető könyv szerzője volt, mint az 'Abstracting Concepts and Methods,' ([Charles L. Bernier-vel közösen], New York, NY: Academic Press, 1975) és az 'Indexing Concepts and Methods' (New York, NY: Academic Press, 1979). Kutatásai az ezekben tárgyalt indexelés és referálás mellett kiterjedtek az osztályozásra, az információ tárolására és visszakeresésére, a rendszerelemezésre. Amikor az Amerikai Dokumentációs Intézet 1968-ben nevét Amerikai Információtudományi Intézetre változtatta, megírta 'Information Science: What is It?' című híres cikkét, amely a könyvtár- és információtudomány egyik megalapozó írása. (Koltay Tibor)


Új könyvtár nyílt Újvidéken az egyetemisták számáraFEL

Megnyílt pénteken az újvidéki egyetemi város Car Lazar egyetemi otthonában az új könyvtár. Az ünnepi fogadáson, amelyet ez alkalomból rendeztek, jelen volt Bojan Pajtić tartományi kormányfő is.
Az új könyvtár felszerelésébe az újvidéki Egyetemista Központ 6,2 millió dinárt fektetett be, egy olvasóteremmel rendelkezik, amelyben ingyenes internet-hozzáférést biztosítottak a diákoknak, és az újvidéki egyetemi kollégiumok lakói használhatják majd, ami hozzávetőleg 3000 tanulót jelent.
Pajtić kijelentette, hogy a könyvtár a tartományi kormány erőfeszítéseinek eredménye, célja, hogy minél minőségesebb oktatást biztosítsanak az egyetemistáknak. A tartományi kormányfő hozzátette, az elmúlt években a tartományi kormány több mint ötmilliárd dinárt fektetett az oktatásba.


Irodaházak kihasználása, funkcióváltás -- lehetőség-e a könyvtáraknak?FEL

Funkciójukat vesztett, szerencsétlen sorsú, gazdátlan vagy elhanyagolt irodaházak tömegével szembesülünk, ha csak felületesen is megvizsgáljuk a mai irodaállományt. Mindeközben mind tisztában vagyunk a jelen gazdasági helyzettel, ami az építőiparra, így közvetlenül az új beruházásokra is destruktív hatással bír: alig, vagy nehezen és színvonaltalanul épülnek új épületek zöldmezősen, vagy bontással. Mindent összevetve, helyénvaló lehet egy olyan stratégiai szemléletű kezdeményezés, amely feltérképezi az üres, kiadhatatlan irodaházakat és lebontásuk helyett ezekbe integrálja a közeli, valós igényű funkciókat: az üres irodaépületek funkcióváltási stratégiájáról van szó. Kohout Dávid írása.


Makó: leggyakrabban az egyetemisták veszik igénybe a könyvtáratFEL

A makói könyvtárban nemcsak a könyvek, de az olvasók száma is gyarapodik. Számítógépes tanfolyamokat, kiállításokat szerveznek, ám legnagyobb problémát az épület felújítása jelenti.
A 2011-es adatok szerint nőtt az olvasók száma a József Attila Városi Könyvtárban. Mátó Erzsébet a könyvtár igazgatója elmondta, tavaly 3695-en iratkoztak be a könyvtárba, amelyben a gyermekrészleg és az újvárosi fiókkönyvtár új tagjai is beleszámítanak. A könyvtárt tavaly 52 ezren látogatták, akik a könyvek mellett CD lemezt és hangoskönyvet kölcsönöztek. A könyvtár szolgáltatásait leggyakrabban az egyetemisták veszik igénybe, de aktív használók még a nyugdíjasok; ők 365-an vannak, de szép számú a 14 év alatti fiatalság is.


Új könyvtárszoba és közösségi szolgáltatató tér BugacpusztaházánFEL

A most átadott, ám évek óta üresen álló önkormányzati épület felújítására egy pályázaton mintegy 47 millió forint támogatást nyert a település.
-- A több mint 200 négyzetméteres úgynevezett integrált közösségi szolgáltató térben a megyei könyvtár mozgókönyvtára mellett helyet kapott még olyan terem is, ahol különböző közösségi, esetleg családi programokat is rendezhetnek a helybeliek -- mondta el Kovács György. A polgármestertől azt is megtudtuk, a támogatásból nem csak az épület felújítását, és annak felszerelését, hanem hároméves működtetését is finanszírozzák.
Az ünnepélyes átadáson Ramháb Mária, a megyei könyvtár igazgatónője elmondta: az együttműködésnek köszönhetően viszont a megyei könyvtár új könyveket, eszközöket, informatikai szolgáltatásokat, illetve a lakosság igényeihez alkalmazkodva programokat biztosít.
Kiemelte: mivel ezek a könyvtárak viszonylag kicsik, ezért nagyon át kell gondolni, mit tartalmazzon a helyi gyűjtemény, mi az amire a helybelieknek szüksége lehet. Ám, ha valaki mégsem találja meg azt a kiadványt, amit éppen keres, az elektronikus összeköttetésnek köszönhetően, a könyvtáros azonnal kérheti a megyei könyvtártól, amit még aznap térítés nélkül postára is tesznek.


Az Akadémiai Könyvtár ősnyomtatványai az internetenFEL

Internetre kerültek a Magyar Tudományos Akadémia Könyvtárának (MTAK) ősnyomtatványai, amelyek a MTAK honlapján keresztül így elérhetővé válnak a szakemberek és az érdeklődők számára is.
A digitalizálási projektről Rozsondai Marianne, a MTA Kézirattárának és Régi Könyvek Gyűjteményének nyugalmazott osztályvezetője és Rozsondai Béla, a MTAK nyugalmazott tudományos munkatársa tartott szerdán előadást az Akadémiai Könyvtár Agora programjának keretében.
Analógiák

Modern könyv-örökbefogadás QR-kóddalFEL

A könyv sarkában QR-kód található, melyet okostelefonnal olvashatunk le. Ez a könyvvel kapcsolatos internetes oldalra juttatja az olvasót, ahol plusz információkat találhat a kiadványról, megoszthatja másokkal a véleményét, illetve a nyomtatott szöveget továbbírhatja.
A könyv még extra pénzt is hoz kiadójának -- ha az olvasó örökbe fogad 2000 forintért egy-egy könyvlapot, akkor az ahhoz kapcsolódó QR-kód az örökbefogadó által feltöltött tetszőleges Youtube videóhoz vezet.


Munkatárskeresés -- kreatív megoldásokból sosem elégFEL

A cégek nem csak hirdetésekkel vagy az állásbörzéken vadászhatnak új munkatársakat. Minden vállalkozás arra törekszik, hogy a forrásokhoz és a lehetőségekhez képest a legjobb kollégákat találja meg. Ez azonban nem is olyan könnyű feladat, hiszen még akár a többkörös állásinterjú sem biztos, hogy elég a legügyesebbek megtalálására. Másrészt a felvételi procedúra általában hosszadalmas és költséges, ráadásul néhány kollégának részben vagy egészben a munkaidejét is leköti. Az új munkatárs keresésénél is érdemes a kreatív megoldásokat végig venni, például ha informatikai területen szeretnék bővíteni a céges csapatot, akkor nem árt, ha az innovációs versenyek pályázói között is szétnéznek.


Tabu a másság a cégeknélFEL

A sokszínűség terén az atipikus foglalkoztatásban, a munka és a magánélet egyensúlyának biztosításában jeleskedik a legtöbb vállalat, a szexuális orientációt viszont tabu témának tartják -- derült ki a Hungarian Business Leaders Forum (HBLF) felméréséből. A 'HBLF a Sokszínűségért' programsorozat első öt évének záróakkordja volt az a felmérés, amelynek eredményeit most tette közzé a fórum. Összesen 30 cég küldte vissza a kitöltött kérdőívet, amely olyan fontos témákban kérte a vállalat teljesítményének értékelését, mint a generációk sokszínűsége a munkahelyen, a nemek aránya a munkavállalók között és vezetői szinten, a megváltozott munkaképességűek foglalkoztatása, az atipikus foglalkoztatás vagy a szexuális orientáció.
Praktikus

Így teheti egyszerűen különlegessé Facebookra töltött fotóitFEL

Kétféle effekt már elérhető a mobilról Facebookra töltött képekhez, ráadásul még okostelefon sem kell hozzá. A hagyományos telefonokra telepíthető Facebook for Every Phone alkalmazásba építette be először az elkészített fotók utómunkázási lehetőségét a Facebook. A felhasználók első körben kétféle effekt közül választhatnak: szürkeárnyalatossá tehetik a képet, vagy szépia szűrőt tehetnek rá. A Facebook egyelőre nem nyilatkozott a továbbfejlesztésről, de valószínű, hogy a kezdet után hamarosan további effektek lesznek elérhetők, a hagyományos telefonok mellett az okosmobilos alkalmazásokban is.
Kisszínes

E-book panoráma -- 3 részproblémaFEL

Ma három részprobléma körül zajlanak az e-könyv viták, a fejlesztések igyekeznek egyenként, vagy -- kényszerű megalkuvásokkal -- integrált megoldásokat találni:
-- Az e-könyv, mint tartalom. A fő kérdés az, hogy az elektronikus könyv az külön műfajnak számítható-e, vagy csak egyszerűen a nyomtatott könyv digitalizált változata?
-- Az e-könyv, mint eszköz. A nagy kérdés az, hogy az e-könyv-olvasó gépezet elektronikus papíron nyújtsa-e a művet, vagy háttérvilágítással rendelkező, számítógépeknél megszokott kijelzőn?
-- Az e-könyv, mint üzleti modell. Az e-könyv óriási előnyei mellett rendelkezik egy hatalmas hátránnyal: nincs kialakult, pénzügyileg is eredményes terjesztési rendszere...


Minden ötödik gyerek megragad hatodikos szintenFEL

Évente mérik a 6., 8., és 10. évfolyamos gyerekek matektudását, és szövegértését. Jó hír, hogy nem romlanak a teljesítmények. A rossz: nem is javulnak. Minden ötödik 10. évfolyamos diák tudása megragad 6.-os általános iskolás szinten.
Sem a szövegértést, sem a matematikai készségeket tekintve nincs változás a magyar diákok teljesítményében. Mindkét területen enyhe ingadozásokat mutatnak az adatok az előző évekhez képest, de ezek statisztikai értelemben nem értékelhetők -- olvasható az Országos Kompetenciamérés (OKM) napokban közzétett adataiban.
A legutóbbi, 2009-es nemzetközi tanulói teljesítménymérés (PISA) után optimistán nyilatkoztak oktatási szakértők, és politikusok, mert kiderült -- ugyan matematikából, természettudományból nem változnak --, az olvasás-szövegértés terén 2009-re szignifikánsan javultak a magyar eredmények. Ezt a kedvezőnek tűnő hatást a tavalyi OKM megkérdőjelezi. Az utóbbi években a hatodikosok szövegértése ugyan ingadozott valamennyire, de a 8. és 10. évfolyamon semmi változás nincs sem átlagosan, sem a jó, sem a rossz tanulók esetében.


Mesenap a Szabó Ervin könyvtárban -- Tolkien-vetélkedőFEL

Sárkányos mesenap és Tolkien-vetélkedő várja a gyerekeket szombaton a Fővárosi Szabó Ervin Könyvtár Központi Könyvtárában. A sárkányos mesenapon az érdeklődők a reneszánsz világával, viselkedéskultúrájával és a lovagi kiképzéssel ismerkedhetnek meg, ezenkívül betekintést nyerhetnek a középkori udvari ceremóniákba. A gyerekek jelmezbe öltözhetnek, táncot tanulhatnak, elsajátíthatják a kardvívást vagy az apródok és udvarhölgyek tudományát. A program fénypontjaként a király udvarában fogadja a résztvevőket és lovaggá üti őket. A középkori ceremónia után Gryllus Vilmos koncertje vezeti vissza a gyerekeket a jelenbe, 'a hétköznapok mesevilágába'.
Kiemelt Katalist-hír

Anime előadás a FSZEK-benFEL

Információforrások

Hallatlan -- többnyelvű online jelnyelvi szótárFEL

A link portál olyan, a világon egyedülálló, többnyelvű online jelnyelvi szótár, amely a halló embereknek segít elsajátítani a magyar, angol, spanyol és német jelnyelvet. A weboldalon kvízek, keresztrejtvények és profin kivitelezett videóbetétek segítik a jelnyelv tanulását. A szótár nagyon fontos segítséget nyújt a siketekkel való mindennapos kommunikáció megkönnyítéséhez.
Az oldalon található jelkincstárat folyamatosan bővítik, a fórum pedig segíti a hallók és a siketek közötti akadálymentes kommunikációt. Az oldalon híranyagok is találhatók, amelyek jelnyelvi fordítással együtt tekinthetők meg.


Online képzőművészeti enciklopédiaFEL

A Wikipaintings ( link ) a tervek szerint a barlangrajzoktól a kortárs művekig mutatja be a képzőművészeti alkotásokat. A képek között alkotók, stílusok, időszakok szerint lehet keresni. Az alkotások leírásánál a legtöbb adat címkeként működik, így könnyen megtalálhatjuk a művész többi képét vagy a hasonló időben készült műveket. A fényképek legtöbbje nem kereskedelmi célokra szabadon felhasználható.
legyenek kit hírei saját honlapján

Feliratkozás

A heti ingyenes KIT Hírlevelet megrendelheted a kit@gmconsulting.hu-ra írt "Megrendelés" tárgyú levéllel, név és intézmény megadásával, mellyel jelzed az Adatkezelési tájékoztatóban foglaltak elfogadását.

A hírlevél lemondása: ugyanígy, de „Lemondás” tárgymegjelöléssel.
Hírlevélről

A hírlevél hetente (júliusban, augusztusban kéthetente), térítésmentesen, csak elektronikus formában jelenik meg. A KIT nyomtatott példányai megtalálhatók a Könyvtörténeti és Könyvtártudományi Szakkönyvtárban is (Könyvtári Intézet, Budapest).

A KIT-archívum tartalma:
Közel 28.000 hír, 2002-től
A KIT-et az EPA (Elektronikus Periodika Adatbázis) is archiválja.

A megrendelők száma kb.:
700 fő

Olvasói létszám:
kb. 1000 fő

Adatvédelem
A KIT szerkesztői a birtokukba kerülő használói adatokat bizalmasan kezelik, azt csak az eredetileg megjelölt célra használják, harmadik fél részére nem adják át. A használati adatokat csak az egyedi adatközlőket (ha tudomásukra jut) nem visszafejthető módon, összegezve teszik közzé. Pl.: összes olvasói létszám, vagy felmérés eredményeképpen: a KIT-olvasók x%-a vezető beosztású. A használói felmérésekben a válaszadás anonim.
A szerkesztők a KIT-tel kapcsolatos visszajelzéseket egymás között megbeszélik, és visszajeleznek a levélírónak.
Adatkezelési tájékoztató

A KIT tulajdonosa:

GM Info Consulting Kft.
www.gmconsulting.hu


impresszum | szerkesztők | észrevétel e portálról