Keresés a KIT archivumában:  
Könyvtár Információ Társadalom
Heti hírlevél információs és könyvtári szakemberek számára - Szemlék, hírek, kommentárok    angol zászló english flag  

KIT hírlevél: 2003/41., 11. 12.

Könyv- és könyvtárpiaci kutatás -- 217 oldalon
A könyvtári tudásmenedzsment szoftverháttere
Per helyett pr (New York, Hotel Library)
Küzdelem a végvárakért -- Nemzeti kultúra a globális hálózatok korában (György Péter)
Weöres Sándor-emléktábla a Baranya Megyei Könyvtáron
Könyvtár + média és pr
Ajtó előtt vannak a könyvtári blogok -- eresszük be őket?
Magasabb könyvtári költségvetés a recesszióban (10 nyomós érv)
Több könyvtárfejlesztés -- Program készül a határon túli magyar kultúra támogatására
Böngészőn kívüli kereső a Google-től
A brit nyilvános vállalatok 67%-a nem teljesíti határidőre jelentési kötelezettségeit
Eco a könyvek jövőjéről
Versenytársaink figyelése
Indul az eMagyarország Program
Nemzetközi színvonalú biotechnológiai kutatások
Rövidesen költözik a Szegedi Egyetemi Könyvtár
Az irodalomdigitalizálás útjai: állományvédelem és megőrzés
Rákóczi-relikviák az MTA könyvtárában
Unoka-Nagyszülő Informatikai Verseny
Könyvtárban is eredményes lehet a McDonald's-promóció
Infokommunikációs kutatócsoport alakult az Akadémián
Mégis az internetre megy a zeneipar
Atlaszritkaságok Budapesten
Könyvtár az új képzőközpontban (Hanns Seidel Alapítvány)


A portálon kívülre mutató linkek a szerkesztés pillanatában élnek.
Ha már nem jelenik meg a korábban élő forrás,
másold a linket a archive.org keresőjébe.

Könyv- és könyvtárpiaci kutatás -- 217 oldalonFEL

Az OSZK és a Gondolat Kiadó közös gondozásában megjelent Nagy Attila: Háttal a jövőnek? Középiskolások olvasás- és művelődésszociológiai vizsgálata, melyben az Olvasás éve alkalmából végzett empirikus kutatás legfontosabb eredményeiről (az olvasási kultúra jellemzői, számítógép- és könyvtárhasználati szokások, a történelmi- és magyarságtudat, valamint az értékrend aktuális állapota) tájékozódhat az érdeklődő, részben szikár adatok, illetve azok értelmezése, részben pedig a kötetlen interjúszövegek válogatott csokrának segítségével. A kiadványt haszonnal forgathatják a gyakorló pedagógusok, könyvtárosok mellett az oktatás- és művelődéspolitikusok, valamint a kutatók. Már beszerezhető, megrendelhető az Országos Széchényi Könyvtárban, de remélhetőleg rövidesen a könyvesboltok polcain ugyancsak hozzáférhetővé válik.

Régebbi hírforrás(ok): Nagy Attila

A könyvtári tudásmenedzsment szoftverháttereFEL

Érdekfeszítő cikket olvashat az ember a rövidesen megjelenő 11. sz. TMT-ben. A cikk a könyvtári portálok fejlesztési trendjéről szól. Az integrált könyvtári rendszerek (Integrated Library Systems = ILS) második nemzedéke, a könyvtári irányítórendszerek (Library Management Systems = LMS) után már nyakunkon a még újabb ciklus, a könyvtári portálrendszerek (Library Portal Solutions = LPS) A cikk azért érdekfeszítő e sorok írója számára, mert a könyvtár, az új portál-megoldás erőteljesen támaszkodik külső és nem könyvtári forrásokra, igyekszik kitörni saját keretei közül -- a használók információs és tudásigényeit követve. Kétségtelen, hogy ez alapvető szemléletbeli, kulturális megújulást feltételez. A portál-rendszer céljai:
1. A digitalizálási eljárás kezelése, közzététel és tárolás.
2. Bibliográfiai adatgazdagítás, linkelés tartalomjegyzékhez, recenziókhoz, borító/címlap illusztrációhoz.
3. Különféle források integrált szolgáltatása.
A tipikus modell osztott keresést, más szervezetekkel közös interfészt, keresztlinkeléseket tartalmaz és interoperabilitásra (más rendszerekkel való együttműködésre) épít. A rendszer ezekből adódóan jóval "súlyosabb" és komplikáltabb a konfigurálása és üzemeltetése a hagyományos könyvtári irányítórendszerekhez képest. És nem olcsó. Életciklus-költsége azonban csökkenthető pontos igényfelméréssel és együttműködéssel. Közművelődési könyvtári válfaja egyelőre fejletlenebb. A cikk felsorolja a LMS gyártókat linkekkel. (MG)

Régebbi hírforrás(ok): Library portal solutions / Andrew Cox, Robin Yeates. In: Aslib Proceedings 55 (2003) 3 p. 155-165. Ref.: Könyvtári portálok fejlesztése / ref. Bánhegyi Zs. In: TMT (2003)

Per helyett pr (New York, Hotel Library)FEL

Ezévi 34. számunkban beszámoltunk a New York Public Libraryval szemben működő "Könyvtár Hotel" esetéről, mely a Devey-rendszer használatában a könyvtárosok szerint sérti az OCLC érdekeit. A Searcher magazin legfrissebb számának vezércikkében Barbara Quint szerkesztő a hangsúlyt egészen máshová helyezné. Mint írja: védjegybitorlás miatti pereskedés helyett az OCLC foglalkozna inkább saját maga és a könyvtárosok internetes pr-jével.

Régebbi hírforrás(ok): The Searcher, nov/dec., link

Küzdelem a végvárakért -- Nemzeti kultúra a globális hálózatok korában (György Péter)FEL

"Az új média fekete lyuka, amely lassan magába nyelheti a társadalmi tér kitüntetett végpontjait, mint a könyvtárak, múzeumok, művelődési házak. A könyvtár esetében az történt, hogy a könyvgyártás és a könyvkereskedelem mára önfenntartó rendszer lett - bizonyos állami korrekciókkal, viszont ezek hasznából, ennek a piacnak a létéből a hálózati végpontok, azaz a könyvtári fiókok semmit sem kaptak. Azaz az államnál maradt egy finanszírozhatatlan rendszer, amely akaratlanul is hozzájárul egy piaci hálózat létéhez, anélkül, hogy részesedhetne annak esetleges hasznából. Miközben a piaci könyvkiadás rendszere igencsak támaszkodik az általa ingyen használt könyvtárakra. Holott egyébként a hálózatok egymásra gyakorolt gyógyító hatása ismert. (...) Azaz a rendszerek közti kooperáció mindig újabb haszonnal kecsegtet, kivéve az állami rendszereket, amelyekre nem vonatkozik a piaci logika, és így bizonyosan vesztesek lesznek." "Amennyiben a még rendelkezésre álló végpontokat nem egy-egy minisztérium nyűgeként, hanem a kulturális önidentitásunk újrateremtéséhez szükséges stratégiai intézményrendszereinkvégpontjaiként látjuk, akkor van értelme például információs társadalomról beszélni. (...) Az információs társadalom kommunikációs és médiastruktúrái azonban anélkül is kiépülnek és összezárnak, hogy abban nekünk - saját tartalmunkkal - részünk lehetne. (...) A ritka végpontok drága, tehát merev kommunikációra vezetnek. A józan belátás szerint azért is érdemes tehát fenntartani, illetve növelni a végpontok számát, hogy a kulturális sokszínűség ne puszta ábránd, hanem valóság legyen, s ne nemzeti kultúránk múzeumizálódjék, hanem a nemzet múzeumai (könyvtárai stb.) legyenek élő kultúránk megkerülhetetlen intézményeivé."

Régebbi hírforrás(ok): Népszabadság, nov. 8., link

Weöres Sándor-emléktábla a Baranya Megyei KönyvtáronFEL

Emléktáblát avattak Weöres Sándor Kossuth-díjas költő, műfordító születésének 90. évfordulója alkalmából szerdán Pécsett. A Csorba Győzőről elnevezett Baranya Megyei Könyvtár falán látható gránit-táblát Pécs önkormányzata állíttatta, arra emlékezve, hogy Weöres Sándor 1933 és 1943 között a baranyai megyeszékhelyen élt.

Régebbi hírforrás(ok): Magyar Nemzet, nov. 5., link

Könyvtár + média és prFEL

A link webhelyen található szolgáltatás a könyvtár és a média, pr világából közöl híreket. Noha a pr több, mint amit az oldal sugall, mégis jól használható friss ötletek merítéséhez. A Tool boxban többek között imázselemeket tartalmazó képek, könyvjelzők, bannerek tölthetők le, a Little black book fül alatt további hasznos forrásokra hívják fel a figyelmet. A korábban megjelent cikkek szintén elérhetők. Térítésmentes hírlevél is rendelhető a témában. A pillanatnyilag elérhető cikkek közül lássunk egyet:

Könnyen rongálódó DVD-k

A DVD általános térhódításával párhuzamosan megfigyelhető, hogy az olvasók egyre gyakrabban egy-egy DVD kikölcsönzése miatt keresik fel a könyvtárakat. Azok a könyvtárak azonban, ahol széles kínálat van ebből a típusú adathordozóból bizony gyakorta szembesülnek a ténnyel: a DVD-k sokkal könnyebben megrongálódnak, mint a CD-lemezek. Ezért aztán egy-egy DVD jóval rövidebb ideig marad a kölcsönzés körforgásában, s az utánpótláshoz a megfelelő anyagi forrást nehéz előteremteni. A probléma megoldására számos fórumon folyt párbeszéd, s úgy tűnik, hogy az olvasók megfelelő tanításával, oktatásával lehet a leginkább csökkenteni a megrongálódások számát. S hogyan lehet a helyes DVD-használatra felkészíteni a könyvtárhasználókat? Például figyelemfelkeltő jelzésekkel a borítón, a helyes használatot és karbantartást bemutató leírással. Letölthető jelzéseket, tájékoztatókat, a problémával foglalkozó írásokat találhatunk a Library & Pr honlapján. : link . - Forrás: 2003. nov. 08., link Hasonlóképpen óvhatjuk meg a rongálódástól könyvtárunk CD, video- vagy lemezgyűjteményét is. (KE)

Hírforrás:
2003. november 12.  • Továbbküldöm a hírt

Ajtó előtt vannak a könyvtári blogok -- eresszük be őket?FEL

Képzeljük el, hogy egy könyvtár kétnaponta elektronikusan tájékoztatja használóit az újdonságokról, programjairól, recenziókat és jó linkeket közöl. Vagy egy könyvtári szakember kiteszi a gondolatait tartalmazó naplóját a webre. Én például meg tudnék nevezni néhány olyan szakembert, akinek ilyen módon nyilvánossá tett naplójába hetente többször is belekukkantanék szellemi építkezés céljából. Az ilyen és ehhez hasonló webes alkalmazásokat hívják blognak. Az Information Todaly friss száma a blogok könyvtári alkalmazásáról közöl javaslatokat, lehetséges stratégiát, letölthető célszoftvereket, és természetesen gyakorlati példákat.
Van-e pillanatnyilag tere hazai könyvtári blognak? Közéletről, magánügyekről szólók, öncélúnak tűnő magamutogatósak bőven vannak, ám a hazai könyvtári, szakmai önkifejezésre nem tudok példát. Ha lenne, feltehetően egyik indikátora lenne a szakmai eszmecserék szabadságának, a rejtett félelmek nélküli véleménynyilvánításnak. Ha pillanatnyilag ez nem is aktuális, attól még a könyvtár és célcsoportjai közötti kommunikáció egyik hasznos eleme lehetne. (MG)

Régebbi hírforrás(ok): Why and How to Use Blogs to Promote Your Library's Services / Darlene Fichter. In: Information Today 17 (2003) Nov/Dec. link

Magasabb könyvtári költségvetés a recesszióban (10 nyomós érv)FEL

-- A könyvtárhasználat növekszik gazdasági visszaesés idején.
-- A könyvtári munkaerő időt és pénzt takarít meg a használóknak.
-- A könyvtárosok "alapvető keresőmotorok" (utalás az internetre)
-- A könyvtárosok mindenkinek segítenek, és a könyvtárhasználók a legjobbat érdemlik.
-- A használóknak nélkülözhetetlen szolgáltatásokat nyújtó könyvtárak megfelelő keresetet biztosíthatnak alkalmazottaiknak.
-- Jobb fizetések = jobb munkaerő = jobb szolgáltatás.
-- Mindenki szereti a könyvtárakat, de a könyvtárosok nem élhetnek meg a puszta szeretetből.
-- A rossz gazdasági helyzet nem mentség a méltánytalan és aránytalan fizetésekre.
-- Nem értékelhetjük a könyvtárakat anélkül, hogy könyvtárosait is értékeljük.
-- Most legyen jobb fizetés, hogy hajtóerő lehessen a jobb időkben.

Régebbi hírforrás(ok): Library Journal, 4/1/2003 link

Több könyvtárfejlesztés -- Program készül a határon túli magyar kultúra támogatásáraFEL

Tavaszig elkészül a határon túli magyar kultúra átfogó finanszírozási programja - derült ki a Magyar Állandó Értekezlet szakbizottságának csütörtöki ülése után. A testület tagjai ezentúl rendszeresen, évente kétszer konzultálnak. Az államtitkár felsorolta azokat a területeket, melyekre a jövőben kiemelt figyelmet szentel a szaktárca: egyebek mellett bővítik a kulturális ösztöndíj-rendszert, fejlesztik a színházak infrastruktúráját és a könyvtárak informatikai rendszerét. Támogatják továbbá közművelődési szakemberek továbbképzését és a veszélyeztetett csángó magyar kultúra értékeinek megőrzését. Tavaszig elkészül egy átfogó finanszírozási program, melyet a következő ülésen vitatnak meg a bizottság tagjai - mondta Vass Lajos.

Régebbi hírforrás(ok): Magyarország.hu, HírTv nov. 6. link

Böngészőn kívüli kereső a Google-tőlFEL

A közismert internetes keresőt működtető cég olyan szoftvert mutatott be, amellyel a felhasználó könnyen, és gyorsan kutathat a weben, anélkül, hogy elindítaná a böngészőt.

Régebbi hírforrás(ok): Prím Online, nov. 10., link

A brit nyilvános vállalatok 67%-a nem teljesíti határidőre jelentési kötelezettségeitFEL

Egy felmérés szerint az Egyesült Királyság nyilvános vállalatainak (PLC - Public Liability Companies) 115 tételes mintájának 67,8%-a nem jelenteti meg éves jelentését a vállalat webhelyén, a közzétételtől számított két héten belül. Ez megnehezíti a cég pénzügyi adatainak elérését időben. A PLC-knek mindössze 13,9%-a teszi online elérhetővé adatait a megjelenés napján. A minta 30,4%-a 2003 áprilisáig nem jelentette meg weblapján a 2002 szeptemberében vagy korábban publikált cégjelentését. A Perfect Information kutatóintézet, amely a felmérést végezte, a 115-ös mintát különféle gazdasági ágazatokban működő vállalatokból állította össze. Ezek a vállalatok cégjelentéseiket előfizetőiknek küldik meg.

Régebbi hírforrás(ok): További információ: link , ASLIB Managing Information 10 (2003) 4 p.10

Eco a könyvek jövőjérőlFEL

Umberto Eco nemrégiben az újjáépült Alexandriai Könyvtárban tartott előadást a könyv jövőjéről egyiptomi és külföldi hallgatóságának. Az író -- aki egyébként maga is egyiptomi születésű, s a könyvtárat alapító tanács tagja és tanácsadója -- előadásában felvázolta a könyv és a könyvtárak történetét, egészen napjainkig. A prezentáció kulcskérdése azonban a sokakat foglalkoztató kérdés volt: mi lesz a könyvek sorsa a számítógép térhódításának idején. Az író szerint amellett, hogy a számítógép-használat, az internet valóban visszavetette -- főleg a fiatalok körében -- a könyvolvasás gyakoriságát, nem szabad megfeledkezni a komputerek adta lehetőségekről sem, mint például a hipertext vagy az e-könyvek tárolásának szinte végtelen kapacitása. Eco szerint ha az emberek tisztában vannak a számítógépek állította korlátokkal, illetve az általuk kihasználható lehetőségekkel, akkor azok jól megférnek majd a papír alapú könyvek mellett. (KE)

Hírforrás:
2003. november 12.  • Továbbküldöm a hírt
Régebbi hírforrás(ok): 2003. nov. 09., link

Versenytársaink figyeléseFEL

A versenytárs-figyelés és a benchmarking nem áll messze egymástól. A cikk tíz pontban sorolja fel, hogy miként érdemes szisztematikusan ellesni és alkalmazni versenytársaink jó gyakorlatát (best practice). Egyben bemutatja, hogy a versenytársfigyelés alapjai nem állnak távol a könyvtárosi lelkivilágtól, s arra enged következtetni, hogy mint könyvtári szolgáltatás -- vagy legalábbis munkakiajánlás -- szintén elképzelhető.

Hírforrás:
2003. november 12.  • Továbbküldöm a hírt
Régebbi hírforrás(ok): link

Indul az eMagyarország ProgramFEL

Az Informatikai és Hírközlési Minisztérium meghirdette az eMagyarország Pontok programot, amelynek első pályázatát ma bocsátja útjára. A pályázat - amelynek megvalósítására 2003-2004-ben összesen 1,6 milliárd forint áll rendelkezésre - támogatni kívánja azon szervezeteket és intézményeket (például: könyvtárakat, közművelődési intézményeket, teleházakat, önkormányzatokat, egyházi intézményeket, kórházakat, szanatóriumokat, az idősek otthonait, klubjait, alapítványokat), amelyek már működtetnek közösségi internet-hozzáférési helyeket vagy vállalják új közösségi internet-hozzáférést biztosító pontok létrehozását és eMagyarország Pontként történő működtetését.

Régebbi hírforrás(ok): Prím Online, Magyar Hírlap, nov. 6., link ; link

Nemzetközi színvonalú biotechnológiai kutatásokFEL

Magyarországon rendelkezésre áll az a szellemi bázis, amely a biotechnológia alkalmazásában nemzetközi színvonalú tevékenységet folytat - hangzott el a biotechnológia jelentőségéről rendezett szakmai konferencián. A tanácskozás megnyitóján Német Imre agrárminiszter az ágazat fejlődéséről és a jelenlegi kutatásokról beszélt.

Régebbi hírforrás(ok): Magyarország.hu, nov. 6., link

Rövidesen költözik a Szegedi Egyetemi KönyvtárFEL

Szegeden nem lesz jó vizsgát szeptemberre hagyni. Nyáron bezár az egyetemi bibliotéka, csak a Somogyi-könyvtárban lehet majd tanulni. A szegedi Ady téren épülő komplexum átadásának határideje hivatalosan június utolsó napja, jóval korábban elkezdhetik az egyetemi intézmények belakni az épületet. A központi, valamint a kari könyvtárak gyűjteményét már május elején elkezdik áthordani új helyükre. A tanulmányi, információs és kongresszusi központban Európa egyik legmodernebb könyvtárát alakítják ki. Mader Béla: (...) Az új könyvtárba kerülő több mint másfél milliós könyv- és folyóirat-állományból mintegy 400 ezer kötet érhető el majd szabadpolcról, emellett csaknem 400 számítógépes munkaállomást alakítanak ki, ahol az internet egyéb lehetőségei mellett elektronikus szövegek és adatbázisok is elérhetőek lesznek. (...) Szőkefalvi-Nagy Erzsébet igazgató tájékoztatása szerint a könyvtár már most készül megnövekedő feladataira. Konkrét együttműködési megállapodás még nincs a két bibliotéka között, az már biztos: meg kell hosszabbítani a nyitvatartást, és új asztalokat kell beállítani az olvasóterembe. Arról még nincs döntés, honnan csoportosítják át a Somogyi többletköltségeit fedező pénzt.

Régebbi hírforrás(ok): Népszabadság, nov. 5., link

Az irodalomdigitalizálás útjai: állományvédelem és megőrzésFEL

A Digitális irodalmi Akadémia link , az Arcanum link , a Petőfi Irodalmi Múzeum link , az OSZK link , a Neumann-ház link és a MEK link digitalizálási gyakorlatáról ír a HVG nov. 1-jei száma (p.65-67). A két kulcsszó: az állományvédelem és közkinccsé tétel. Néhány lappal később (p.75-77) Mű és tárgy : hagyatéksorsok címmel más szempontból folytatódik a téma. A szerző megállapítja, hogy a közgyűjtemények egyre nagyobb hátrányba kerülnek a kéziratgyűjtő magánvásárlókkal szemben. (példák: MTA, OSZK, PIM).


Rákóczi-relikviák az MTA könyvtárábanFEL

Különleges látnivalókat kínál a történelem ínyenceinek a Magyar Tudományos Akadémia Könyvtára és Kézirattára. A rendezők a Vasarely-terem kamara-kiállításán seregnyi, a Rákóczi-szabadságharc éveiben született - II. Rákóczi Ferenc által aláírt - és a heroikus küzdelemmel kapcsolatos eredeti dokumentumot mutatnak be. Három példányban készült "az Szécsenyi Mezőben... Szent Mihály Havának huszadik napján Ezerhétszáz eötödik Esztendőben" kelt nyolclapos pergamen oklevél, amelyben az oda hívottak esküvel, aláírásukkal és piros viaszpecsétjükkel megerősítve kijelentik, hogy "a Méltóságos Fejedelmet Rákóczi Ferencz Uramat eő Nagyságát... a Szabadságért öszve szövetkezett Magyarságh választott Vezérlő Fejedelmének" ismerik el. Az egyik példányt Párizsba, a másikat Lengyelországba küldette Rákóczi - ez utóbbi sorsáról a hazai szakemberek nem tudnak. A harmadik példányt az MTA könyvtára őrzi, és teszi most először közszemlére.

Régebbi hírforrás(ok): Népszabadság, nov. 8., link

Unoka-Nagyszülő Informatikai VersenyFEL

Egy informatikai rendezvény lehet családi program is. Főként ahol a legtávolabbi generációk közösen, egymást segítve vetélkedhetnek. Ezt javasolja minden családnak az Informatikai Érdekegyeztető Fórum (Inforum), amelynek elsődleges célja az információs társadalom magyarországi megvalósítása.

Régebbi hírforrás(ok): Prím Online, nov. 5., link

Könyvtárban is eredményes lehet a McDonald's-promócióFEL

A McDonald's már szervezi az évente karácsony előtt megrendezett akcióját, mely ötletet adhat a közkönyvtárak számára is: az éttermekben híres emberek - polgármesterek, humoristák, színészek vagy éppen politikusok - szolgálják ki a vendégeket. Az alkalom minden esetben esemény a sajtó számára is, kérés nélkül is jönnek. A forgalom megugrik, s ezalatt az étteremben még pénzt is gyűjtenek a McDonald's Gyermeksegély Alapítvány számára. A könyvtár számára további lehetőség: egy a pultnál kölcsönző politikus, polgármester, közgyűlési elnök - ha rövid időre is - belehelyezkedik a könyvtárosok nézőpontjába, helyzetébe, miközben saját szociális, közéleti szerepét demonstrálhatja. (A politikust tájékoztatópulthoz azért inkább ne küldjük.)

Régebbi hírforrás(ok): A szponzorálás, mint lehetőség -- szempontok mindkét oldalról. In: Könyv Könyvtár Könyvtáros, 11 (2002) 5 p. 20-25 link

Infokommunikációs kutatócsoport alakult az AkadémiánFEL

A Magyar Tudományos Akadémia Jogtudományi Intézetében Infokommunikációs Jogi Centrum néven új kutatócsoport alakult, amely az informatika, a média és a távközlés jogi hátterének vizsgálatával foglalkozik.

Régebbi hírforrás(ok): Magyarország.hu, nov. 7. link

Mégis az internetre megy a zeneiparFEL

A zenei kiadók és érdekvédelmi szervezeteik az elmúlt években keresztes-hadjáratot folytattak az Internet ellen. A sikertelen akciók után most a hatékony üzleti modell kidolgozása kerülhet napirendre.

Régebbi hírforrás(ok): Menedzsmentfórum, nov. 6., link

Atlaszritkaságok BudapestenFEL

Tihanyi-félsziget a déli parton, részlet egy XVI. századi térképről. Különlegesség, kivételesen nagy érték - jellemzi a Központi Antikváriumban értékesítésre váró atlaszritkaságokból álló gyűjteményt Márffy György, az antikvárium vezetője. Az úgynevezett Szántai-kollekció a világ antikváriumaiban forgó, összesen legföljebb kétszázféle XVI-XIX. századi Magyarország-térképet tartalmazza. A kollekcióban harminc olyan lap is található, amely az Országos Széchényi Könyvtár térképtárában sincsen meg.

Régebbi hírforrás(ok): Népszabadság, nov. 10., link

Könyvtár az új képzőközpontban (Hanns Seidel Alapítvány)FEL

Egy évtizede kezdte meg működését Pécsett a Hanns Seidel Alapítvány, s honosította meg a térségben a duális és az üzemek feletti képzést. Az alapítvány képzőközpontjának alapkövét egy évtizede helyezték el az egykori Nagy Sándor laktanya területén, a Batthyány utcában. A környék azóta átalakult, az átépítés ez év szeptemberében fejeződött be. Az új szárny átadásával létrejött Dél-Dunántúl legkorszerűbb építőipari képzőközpontja. Az új épületrészben húsz tanterem kapott helyet, s október végéig az alapítványi épület műhelycsarnokának tetőterében elkészül a 40000 kötetes könyvtár is.

Régebbi hírforrás(ok): Népszabadság, nov. 6. linklegyenek kit hírei saját honlapján

Feliratkozás

A heti ingyenes KIT Hírlevelet megrendelheted a kit@gmconsulting.hu-ra írt "Megrendelés" tárgyú levéllel, név és intézmény megadásával, mellyel jelzed az Adatkezelési tájékoztatóban foglaltak elfogadását.

A hírlevél lemondása: ugyanígy, de „Lemondás” tárgymegjelöléssel.
Hírlevélről

A hírlevél hetente (júliusban, augusztusban kéthetente), térítésmentesen, csak elektronikus formában jelenik meg. A KIT nyomtatott példányai megtalálhatók a Könyvtörténeti és Könyvtártudományi Szakkönyvtárban is (Könyvtári Intézet, Budapest).

A KIT-archívum tartalma:
Közel 28.000 hír, 2002-től
A KIT-et az EPA (Elektronikus Periodika Adatbázis) is archiválja.

A megrendelők száma kb.:
700 fő

Olvasói létszám:
kb. 1000 fő

Adatvédelem
A KIT szerkesztői a birtokukba kerülő használói adatokat bizalmasan kezelik, azt csak az eredetileg megjelölt célra használják, harmadik fél részére nem adják át. A használati adatokat csak az egyedi adatközlőket (ha tudomásukra jut) nem visszafejthető módon, összegezve teszik közzé. Pl.: összes olvasói létszám, vagy felmérés eredményeképpen: a KIT-olvasók x%-a vezető beosztású. A használói felmérésekben a válaszadás anonim.
A szerkesztők a KIT-tel kapcsolatos visszajelzéseket egymás között megbeszélik, és visszajeleznek a levélírónak.
Adatkezelési tájékoztató

A KIT tulajdonosa:

GM Info Consulting Kft.
www.gmconsulting.hu


impresszum | szerkesztők | észrevétel e portálról