Keresés a KIT archivumában:  
Könyvtár Információ Társadalom
Heti hírlevél információs és könyvtári szakemberek számára - Szemlék, hírek, kommentárok    angol zászló english flag  
 


KIT hírlevél: 2003/44., 12. 3.

Egy éves a titkosított könyvtári felmérés
Negyedszázados a magyar internet
Ritka könyvek online értékesítése
Vállalati könyvtárból információs és tudásközpont
Az információkeresés szavai
Tanulás saját hibákból
Coaching: megsúgom, mit tegyél!
Üzleti információ könyvtárosoknak
IT biztonság: Elindult a Biztostű oktató portál
A magyar lakosság negyede internetezik
Blog -- érdemes megtanulni kihasználni
Adományáradat német nyelvű könyvekből
Online mozifilmek: 2005-től legálisan
Az EU elfogadta a Páneurópai internetrendőrség tervét
Családi informatikai vetélkedőt hirdetett az Inforum
Folytatódik a szakiskolai fejlesztési program
Elektronikus tananyagot készítő verseny diákoknak
Megszűnt a legkisebb magyar könyvtár (már nem a legkisebb)
Virágzik a feketekereskedelem a felsőoktatásban
Esszé kapható!
Színház, múzeum, opera kiadó
Énekesnőből könyvtáros
Rákkeltő anyagot távolítanak el a Széchenyi Könyvtárban
A magyar államiság összes törvénye a világhálón
Magyarországi térképes útvonaltervező portál
Lyukszalagtól az informatikáig
Szlovákiai MEK
Műfordító műhely
E-szolgáltatások a British Councilnál


A portálon kívülre mutató linkek a szerkesztés pillanatában élnek.
Ha már nem jelenik meg a korábban élő forrás,
másold a linket a archive.org keresőjébe.

Egy éves a titkosított könyvtári felmérésFEL

Egy éves évfordulóját ünnepli az a közpénzen illetve könyvtárosi tagdíjak felhasználásával, a Könyvtári Intézet és a Magyar Könyvtárosok Egyesülete megrendelésére készített Szonda-Ipsos felmérés, amely rámutat az 1996 óta eltelt időszak könyvtári megítélésének sajnos nem kedvező változásaira. (E felmérésről a KIT egyre sokasodó olvasói -- immár ezren felül -- már többször is olvashattak.) E nonverbális kommunikációnak köztudomásúan jobban hisznek az emberek, mint a verbálisnak. A titkolózás ellentétes a minőségmenedzsment-kurzusokon gyakran hangoztatott, könyvben is rögzített elvvel is, ti. a tényeken alapuló döntéshozatal elvével. Emellett rontja a szakmai morált és aláássa a bizalmat. A múlt heti HVG-ben megjelent olvasói levél is e felmérés közzétételét hiányolja, illetve puhatolja a titkolózás okát. (MG)

Régebbi hírforrás(ok): HVG link

Negyedszázados a magyar internetFEL

Éppen huszonöt éve, 1978 őszén létesült Budapest és Bécs között az első közvetlen számítógépes összeköttetés, 64 kilobyte-os TPA 70-esek segítségével. A magyar internet indulása persze nem volt zökkenőmentes: a belügyminisztérium kissé idegesen figyelte a nyugatiakkal levelezgető tudósokat, az osztrák sajtó pedig kémkedéssel vádolta őket. Később az Egyesült Államok és Moszkva közötti kapcsolat is Magyarországon keresztül épült ki. Az első kapcsolat létrehozásához TPA 70-es számítógépeket használtak. 1979-ben a magyar kutatók már el tudták érni ezen az úton a nyugat-európai és amerikai tudományos adatbázisokat, illetve levelezhettek nyugati kollégáikkal. A rendszerben Arpanetet használtak levelezésre, de számos más hálózaton (Telnet, GE MARK III) keresztül is lehetett adatbázisokban böngészni. Idén ősszel ünneplik a nemzetközi internet harmincadik születésnapját is, ugyanis 1973 őszén létesítették az első teljes értékű, nemzetközi Arpanet-kapcsolatot a londoni University College és a norvég Kjeller egyetem között.

Régebbi hírforrás(ok): 2003. nov. 30., link

Ritka könyvek online értékesítéseFEL

A British Library az Amazon.co.uk internetes áruházzal együttműködve ritka könyvek online értékesítését tervezi. A British Museumhoz tartozó könyvtár mintegy 2,5 millió ritka vagy régi dokumentumhoz való hozzájutást szeretne lehetővé tenni az Amazon weboldalán keresztül, mint például regények első kiadásait vagy több évszázados kottákat. Ez a fajta értékesítés egyébként a könyvtár nagyszabású online projektjei közül csak az egyik, hiszen nemrégiben jelentette be a könyvtár vezetősége azt is, hogy mintegy 100 000 ritka és értékes dokumentumot tesznek hozzáférhetővé rövidesen az interneten keresztül az ún. Collect Britain elnevezésű program keretében. A projektek között ezen kívül találunk egyéb érdekességeket is: online lehet majd meghallgatni az Egyesült Királyság vadvilágának hangjait, vagy különböző afrikai és ázsiai dialektusok hangzásvilágát is. (KE)

Régebbi hírforrás(ok): 2003. nov. 24., link

Vállalati könyvtárból információs és tudásközpontFEL

A december közepére megjelenő 2003/12-es TMT-ből: Sajó Andrea az információ- és tudásmenedzsment elemek könyvtári integrálásáról ír. A cikk egyik erőssége, hogy ténylegesen az igényekből indul ki, s erre építi a szolgáltatásokat, ellentétben azzal a gyakorlattal, amely a meglévő szolgáltatásokhoz keresi a használókat. Azt is érdemes figyelembe venni, hogy a vállalati könyvtárakat könnyen be lehet zárni, törvény nem ír elő vállalati könyvtári szolgáltatást. Mintha a szakmából is kiszorultak volna: sem a MITS, sem a 2002-2007-es könyvtárügyi stratégia nem számol velük, még csak említés sincs róluk(!). A vállalati könyvtárak léte tehát ténylegesen a használók által meghatározott minőségen múlik. (A közkönyvtárakra a szolgáltatásfenntartási kényszer miatt is kisebb fejlesztési kényszer hárul, s ennek ellenére csökken a számuk. Így komoly kérdéseket vet fel a vonatkozó törvény haszna, minősége, szakmaisága is.) A megmaradó vállalati könyvtárak a belső innováció hatására maradnak meg, melyért döntően a könyvtárvezető személyes képességei a "felelősek". Érdemes vizsgálni tehát "best practice"-üket, azaz legjobb gyakorlatukat. Az intranet vagy tudásportál, illetve a speciális szolgáltatások szakaszcímei alatt a közkönyvtári gyakorlat számára is figyelemre méltó példák olvashatók. (ism.: MG)


Az információkeresés szavaiFEL

(Előzetes a 2003/12. sz. TMT-ből, Ungváry Rudolf és Vajda Erik cikkéről.) A szerzők a teljesség igényével tekintik át az információkeresésben szerepet játszó szavakat: osztályozási jelzetek, tárgyszavak, szabadon választott szavak, tezaurusz deszkriptorai, egységesített besorolási adatok, de akár az ISBN vagy ISSN, országnevek kódszavai, nem könyvtári körülmények között pedig telefonszám, személyi szám, tartalomjegyzék szövege, könyv mutatószava stb. Rámutatnak arra, hogy a tezaurusz lexikai egységei és a tárgyszavak között nincs érdemi különbség: mindkettő természetes nyelven alapuló, szabványosított információkereső-nyelvi szó, továbbá hogy a szabadon választott szavakat hibásan nevezik szabad tárgyszavaknak, mivel ezek -- ellentétben a tárgyszavakkal -- nincsenek szabványosítva és ezért nem lehetnek tárgyszavak. A velük végzett keresés a szabad szavas keresés. Tárgyalják azoknak az adatmezőknek a szerepét is, melyekben az információkereső-nyelvi szavak előfordulhatnak. Megkülönböztetik a teljes dokumentumszövegben végzett szövegmezős keresést a kifejezetten az információkereső-nyelvi szavak számára rendeltetett ismérvmezőkön alapuló kereséstől. A laikus felhasználó majdnem kizárólagosan, a professzionális felhasználó jelentős részben a kereséshez használt szavakon keresztül kerül kapcsolatba az információs rendszerekkel, melyek használati kultúráját -- praktikusan: a keresés eredményességét -- meghatározza az e szavakkal való bánásmód, hozzáértés.

Régebbi hírforrás(ok): Ungváry Rudolf közlése alapján

Tanulás saját hibákbólFEL

A társadalom üzenete: "ne valld be a tévedésedet, mert különben megjárod". Éppen ezért gazdasági, politikai, vallási, közszolgálati -- köztük a könyvtári -- szervezetek működésében egyaránt tetten érhetők az egyre nyilvánvalóbb tévedések mellett való körömszakadtig való kiállások. E kedvezőtlen kultúra sugallatára az emberek igyekeznek a kitaposott utakon maradni, ódzkodva az innovációtól, ám miközben a bukást kívánják elkerülni, a rugalmatlanság miatt éppen azt segítik elő. (MG)

Hírforrás:
2003. december 03.  • Továbbküldöm a hírt
Régebbi hírforrás(ok): Világgazdaság, (2003. nov. 21.) 226 p.13 link

Coaching: megsúgom, mit tegyél!FEL

Manapság egyre több vezető fogad személyes tanácsadót maga mellé. Kíváncsi rá, miért? A coach felkészíti Önt az új feladatokra és segít, hogy megtalálja az ideális egyensúlyt a család és a munka között. Miben tud még az Ön előnyére válni? Meddig mehet el?

Régebbi hírforrás(ok): Menedzsmentfórum, nov. 27., link

Üzleti információ könyvtárosoknakFEL

Felismerve a könyvtáros és információs szakma előtt álló, tudásgazdaság által indukált kihívásokat, az ELTE BTK Könyvtártudományi Tanszéke -- Kiszl Péter vezetésével -- üzleti információs projektet indított, melynek célkitűzése és részletes ismertetése a link címen olvasható, ahonnan egyúttal a business információ témaköréből számos munka (tanulmány és prezentáció) is letölthető. Témakörök: céginformáció, üzleti inf. Franciaországban, adózási inf., számviteli inf., banki inf., EU-inf., HR-inf., jogi inf., nonprofit inf., prognózisok és elemzések, szabadalmak, szabványok és statisztika, tőzsdei inf., vállalkozásfejlesztési inf.

Régebbi hírforrás(ok): link

IT biztonság: Elindult a Biztostű oktató portálFEL

A nyilvánosság előtt is bemutatkozik a Biztostű informatikai biztonságot oktató portál, amely az Eötvös Loránd Tudományegyetem és a Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem tanárainak és hallgatóinak segítségével, az Informatikai és Hírközlési Minisztérium, az Oktatási Minisztérium és a Search-Lab Kft. támogatásával jött létre.

Régebbi hírforrás(ok): Prím Online, nov. 25., link

A magyar lakosság negyede internetezikFEL

A magyar lakosság 25 százaléka szokott internetezni, míg a legalább havi rendszerességgel internetezők aránya 22 százalék -- derült ki az Információs Társadalom Szakmai Napok című rendezvénysorozat második napján, az internettel kapcsolatos konferencián bemutatott felmérésből. A tanulmány szerint az internetet használók száma Magyarországon évente átlagosan 3 százalékkal nő, így a régió többi országához képest is lemaradásban van.

Régebbi hírforrás(ok): Prím Online, nov. 26., link

Blog -- érdemes megtanulni kihasználniFEL

41. számunkban szóltunk a könyvtári blogok által kínált lehetőségekről. A blogok egyre nagyobb figyelmet kapnak az üzleti életben is. A HBR esettenulmányt közöl, illetve kommentárokat egy blogger viselkedéséről. Mivel a bloggerek véleményvezérek lehetnek, aktivitásukra fel kell készülni. Amennyiben egy szervezeti munkatárs az illető, érdemes szabályozni e tevékenységet: cél, hogy a bologger által kívánatos szervezeti kompetenciák mutatkozzanak meg, ám a bizalmas információ maradjon a cégen belül. (MG)

Régebbi hírforrás(ok): A blogger in their midst / Halley Suitt. In: Harvard Business Review (2003) 9 p. 30

Adományáradat német nyelvű könyvekbőlFEL

Nem kis fejtörést okoz a barcsi kisebbségi önkormányzatnak és a könyveknek helyet adó könyvtár munkatársainak, hogy miként rendszerezzenek és mutassanak be minél többet abból a mintegy 15 ezer kötetnyi német nyelvű könyvből, amelyre a Dráva parti város német testvérvárosa és más németországi települések lelkes adományozói révén tettek szert.

Régebbi hírforrás(ok): Magyar Nemzet, nov. 30. link

Online mozifilmek: 2005-től legálisanFEL

Hamarosan megoldódnak azok a biztonságtechnikai kérdések, melyek akár 2005-re lehetővé teszik, hogy a legújabb mozifilmek, bemutatásukkal egyidőben felkerüljenek az internetre - mondta az Amerikai Filmszövetség elnöke, Jack Valentini. A zenével ellentétben a filmipar nem kíván folyamatos harcban állni az internetes kalózokkal, ezért olyan cégekkel dolgoznak együtt, mint a Microsoft vagy a Hewlett Packard, hogy kifejlesszenek egy kellően biztonságos rendszert az interneten megjelenő filmek számára. Az online filmkalózkodás korántsem annyira elterjedt, mint a zeneiparban tapasztalható illegális terjesztés mértéke. Az internetes kapcsolat sebességének növekedése folyamán azonban úgy vélik Hollywoodban, hogy ha nincs kockázata, azaz büntetése a nemhivatalos filmterjesztésnek, akkor egyre többen látnak majd jó üzletet benne. Ezért múlt héten néhány amerikai szenátor beterjesztett egy törvényjavaslatot, melyben öt év börtönbüntetést kérnek azokra, akik illegálisan terjesztenek szerzői jog által védett terméket az interneten.

Régebbi hírforrás(ok): 2003. nov. 24., link

Az EU elfogadta a Páneurópai internetrendőrség tervétFEL

Az Európai Bizottság zöld utat adott az egész Európai Uniót átfogó hatáskörű kiberrendőrség létrehozásának, így megszülethet a European Network and Information Security Agency, vagyis az ENISA.

Régebbi hírforrás(ok): Prím Online, nov. 25., link

Családi informatikai vetélkedőt hirdetett az InforumFEL

A különböző generációk informatikai tudását tesztelő vetélkedőt hirdetett meg az Informatikai Érdekegyeztető Fórum. A legifjabbak és a legidősebbek december 7-én tehetnek tanúbizonyságot számítógépes jártasságukról.

Régebbi hírforrás(ok): Magyarország.hu, nov. 25. link

Folytatódik a szakiskolai fejlesztési programFEL

Szakképesítéshez kell juttatni a hátrányos helyzetű fiatalokat, különben adófogyasztókká válnak - véli az oktatási tárca helyettes államtitkára. A szakképzés korszerűsítéséről januárban döntött a kormány, az intézmények és a tantervek fejlesztésére 2005-ig több mint tízmilliárd forintot költenek.

Régebbi hírforrás(ok): Magyarország.hu, nov. 26., link

Elektronikus tananyagot készítő verseny diákoknakFEL

Az Oktopusz Alapítvány és a Coedu Távoktatási Kft. Gyurcsány Ferenc ifjúsági miniszter fővédnökségével elektronikus tananyagot készítő versenyt hirdet, amelyre november 27-től lehet nevezni. A verseny támogatja a különböző országokban, településéken, illetve iskolákban tanuló, más-más technikai forrásokkal és hozzáférési lehetőségekkel dolgozó diákok interneten keresztül megvalósuló együttműködését.

Régebbi hírforrás(ok): Magyarország.hu, nov. 26., link

Megszűnt a legkisebb magyar könyvtár (már nem a legkisebb)FEL

Az Izlandi-Magyar Kulturális Társaság lelke, Maurizio Tani (magyarul: Tani Mór) egy apai ágon olasz, anyai ágon magyar fiatalember a magyar nép hírét, nyelvét, kultúráját terjeszti Izlandon. Az izlandi magyar könyvtár - eddig - a világ legkisebb magyar nyelvű könyvtárának számított. Az egyik kereskedelmi televízió felhívására gyűjtés indult a kicsiny könyvtár anyagának kibővítésére. Az adományokat, mintegy száz kilogrammnyi könyvet, térítésmentes hozzájárulásként a FedEx Magyarország szállította Izlandra.

Régebbi hírforrás(ok): Magyar Nemzet, nov. 30., link

Virágzik a feketekereskedelem a felsőoktatásbanFEL

Egyre több felsőbb éves egyetemista foglalkozik házi dolgozatok kereskedelmével. Az egyetemi tanárok tehetetlenek az ösztöndíj-kiegészítés e formájával szemben. A "tömegoktatás" beindulása óta az oktatóknak diákjaik többségével nincs személyes kapcsolata, ezért szinte lehetetlen kiszűrni, ha valaki képességeit meghaladó minőségű házi dolgozatot ad le. Az egyetemi könyvtárak egy része korlátozza a régebbi szakdolgozatok másolását. A házi dolgozatok és beadandó feladatok kereskedelme is jellemző a felsőoktatási intézményekben. Ezeket a szolgáltatásokat sokszor az egyetemi faliújságon hirdetik a vállalkozó kedvű diákok. Egy kész diplomamunka minőségétől, terjedelmétől függően 30-80 ezer forintért kapható.

Régebbi hírforrás(ok): Magyar Hírlap, nov. 22., link

Esszé kapható!FEL

A csalás, különösen az a típusa, amikor az internetről letöltött tanulmányokat valaki a saját neve alatt "hasznosítja", már a tudományos berkekbe is beférkőzött. Számos webhely kínál jelképes összegért jól megírt esszéket, és a dolgozatokkal való kereskedelem virágzik. Más szájtok nemcsak ilyen szolgáltatásokat nyújtanak, hanem úgy el is tüntetik őket a virtuális világból, hogy senki se tudja lenyomozni a forrásukat. Az egyetemek többek között az alábbi okokkal magyarázzák azt, hogy a diákok miért vetemednek csalásra: "lustaság", "a megfelelő felkészülés hiánya", "vizsgadrukk és a jó jegy igényéből fakadó nyomás". A diákok azonban azzal védekeznek, hogy az internetes módszer egyszerűbb, mint a könyvtárazás, amikor vagy nem találják meg a szükséges könyvet, vagy sokat kell olvasni. Az óvatosság kedvéért néha egybeolvasztják a könyvtári és az internetes anyagokat.Az ilyen típusú csalások elleni kampány vezetője szerint a brit egyetemek még csak most kezdik felfogni a helyzet komolyságát. Susan Bassnett professzor, a Warwick University rektor-helyettese úgy véli, hogy a plagizálás pestisként terjed el a felsőoktatásban, amit az is bizonyít, hogy évente egyre több ügy kerül napvilágra. "A "kivágás-beillesztés" módszerét nehéz lenyomozni és jóval elterjedtebb a bölcsészettudományokban, mint a természettudományokban, vagy a laboratóriumi munkát, gyakorlati vizsgafeladatot igénylő tantárgyakban.

Hírforrás:
2003. december 03.  • Továbbküldöm a hírt
Régebbi hírforrás(ok): INFINIT Hírlevél, 2003. 228. szám link

Színház, múzeum, opera kiadóFEL

Egyre gyakoribb, különösen az év vége előtt, hogy magánpartik, cégrendezvények céljából kibérelnek reprezentatív kulturális intézményeket. Bár az épületek gazdái aggódnak az értékeikért, mégis egyre inkább rászorulnak az effajta összegekre. A keszthelyi kastélymúzeum bevételének csaknem negyedét bérleti díjak adják.

Régebbi hírforrás(ok): Magyar Hírlap, nov. 28., link

Énekesnőből könyvtárosFEL

Mint azt Tori Amos legfrissebb albumának címe - "Tales of a Librarian" - is jelzi, a világhírű amerikai énekesnő ezúttal új szerepkörben próbálja ki magát, és "könyvtárosként" egy "kötetben" kiadja az eddigi legjobb dalait.

Hírforrás:
2003. december 03.  • Továbbküldöm a hírt
Régebbi hírforrás(ok): Uno.hu, nov. 30., link

Rákkeltő anyagot távolítanak el a Széchenyi KönyvtárbanFEL

Eltávolítják a mérgező azbesztet a Széchenyi Könyvtárból. A munka hat hétig tart, és belekerülhet 70 millió forintba is, de nem lehetett tovább várni. A fehér porszerű orosz azbesztet szigetelőanyagnak használták, azóta bebizonyosodott, hogy rákkeltő. Hatalmas mennyiségről van szó, 120 zsákban viszik majd el, de Magyarországon különböző épületekben ennek 300-szorosa található. A Széchenyi Könyvtár hetedik emeleti olvasótermében naponta több ezren fordulnak meg.

Régebbi hírforrás(ok): Korridor, nov. 27. link

A magyar államiság összes törvénye a világhálónFEL

A tízéves CompLex CD Jogtár kiadója ingyenesen és mindenki számára hozzáférhetővé tette honlapján az összes eddigi magyar törvényt. Az egyedi grafikákkal illusztrált tudásbázis alapján bárki áttekintheti természetesen a mai jogszabályokat is, de érdekesebb, hogy a történelmi események tényleges törvényi hátterét kutathatjuk, nevezetes korszakok szerint, uralkodókra bontva. A KJK-KERSZÖV Jogi- és Üzleti Kiadó Kft. a kor követelményeinek megfelelően, immár CD-lemezen jelentette meg az ezeréves törvénytárat. Ennek a tudásbázisnak a nagy részét tette most a 2003-ban tizedik születésnapját ünneplő CompLex CD Jogtár bárki számára szabadon hozzáférhetővé a kiadó honlapján (link A közel tízezer törvény -- a Szent István által alkotottaktól a most elfogadott adócsomagig -- magáncélú, tudományos, kutatási, oktatási és ismeretterjesztő célokra szabadon felhasználható. Ez hathatós segítséget nyújt diákoknak, tanároknak és az érdeklődő közönségnek a múlt megismeréséhez.

Régebbi hírforrás(ok): 2003. nov. 24., link

Magyarországi térképes útvonaltervező portálFEL

UTAK.HU címen 2840 magyar település utcaszintű térképét, címkeresőt és útvonaltervezőt is tartalmazó internetes oldal indult. A térképes rendszer alkalmas arra, hogy a közlekedés aktuális állapotát is figyelembe vevő útvonalajánlatot adjon, ezzel segítve a dugókat elkerülni kívánó autósokat.

Régebbi hírforrás(ok): Prím Online, nov. 25., link

Lyukszalagtól az informatikáigFEL

Egy meglehetősen érdekes időszakot, a magyar számítástechnika hőskorát dolgozta fel egy most megjelent könyv.

Régebbi hírforrás(ok): Menedzsmentfórum, nov. 27., link

Szlovákiai MEKFEL

Hosszas előkészítés után az OSZK, az NIIF és a somorjai Fórum Kisebbségkutató Intézet együttműködése nyomán a link címen elindult a MEK szlovákiai tükrözése is. Az erdélyi együttműködésünkhöz hasonlóan a szlovákiai magyar kutatóintézet is aktívan segít az ottani kiadványok digitális beszerzésében. Saját kiadványai jelentős részét már el is juttatta elektronikus formában a MEK számára.

Hírforrás:
2003. december 03.  • Továbbküldöm a hírt
Régebbi hírforrás(ok): Moldován István, MEK-könyvtáros, nov. 27., link

Műfordító műhelyFEL

A British Council Műfordító Műhelyének ezévi utolsó foglalkozása 2003. december 9-én lesz. A résztvevők a kortárs brit költészet alkotásainak magyarra fordításával kísérletezhetnek a British Council könyvtárában. (Dialogue) Bővebb információ: British Council Könyvtára; 1068 Budapest, Benczúr u. 26. - Gulyás Gabriella gabriella.gulyas@britishcouncil.hu

Hírforrás:
2003. december 03.  • Továbbküldöm a hírt

E-szolgáltatások a British CouncilnálFEL

A British Council Könyvtára online hozzáférést biztosít ezernél több brit és nemzetközi folyóirat adatbázisához, enciklopédiákhoz, jogi információs adattárakhoz, illetve a felhasználók rendelkezésére áll a KnowEurope, az Európai Unióval kapcsolatos témákkal foglalkozó referenciaforrás is. (Dialogue) Bővebb információ: The British Council - Mayerné Lőrinc Henrietta henrietta.lorincz@britishcouncil.hu
legyenek kit hírei saját honlapján

Feliratkozás

A heti ingyenes KIT Hírlevelet megrendelheted a kit@gmconsulting.hu-ra írt "Megrendelés" tárgyú levéllel, név és intézmény megadásával, mellyel jelzed az Adatkezelési tájékoztatóban foglaltak elfogadását.

A hírlevél lemondása: ugyanígy, de „Lemondás” tárgymegjelöléssel.
Hírlevélről

A hírlevél hetente (júliusban, augusztusban kéthetente), térítésmentesen, csak elektronikus formában jelenik meg. A KIT nyomtatott példányai megtalálhatók a Könyvtörténeti és Könyvtártudományi Szakkönyvtárban is (Könyvtári Intézet, Budapest).

A KIT-archívum tartalma:
Közel 28.000 hír, 2002-től
A KIT-et az EPA (Elektronikus Periodika Adatbázis) is archiválja.

A megrendelők száma kb.:
700 fő

Olvasói létszám:
kb. 1000 fő

Adatvédelem
A KIT szerkesztői a birtokukba kerülő használói adatokat bizalmasan kezelik, azt csak az eredetileg megjelölt célra használják, harmadik fél részére nem adják át. A használati adatokat csak az egyedi adatközlőket (ha tudomásukra jut) nem visszafejthető módon, összegezve teszik közzé. Pl.: összes olvasói létszám, vagy felmérés eredményeképpen: a KIT-olvasók x%-a vezető beosztású. A használói felmérésekben a válaszadás anonim.
A szerkesztők a KIT-tel kapcsolatos visszajelzéseket egymás között megbeszélik, és visszajeleznek a levélírónak.
Adatkezelési tájékoztató

A KIT tulajdonosa:

GM Info Consulting Kft.
www.gmconsulting.hu


impresszum | szerkesztők | észrevétel e portálról