Keresés a KIT archivumában:  
Könyvtár Információ Társadalom
Heti hírlevél információs és könyvtári szakemberek számára - Szemlék, hírek, kommentárok    angol zászló english flag  
 

Bejelentkezés

E-mail:
Jelszó:
Elfelejtette a jelszavát?
Regisztrálás >>>
Bejelentkezés után van lehetőség a regisztráció törlésére.


KIT hírlevél: 2004/15., 4. 14.

Az Egyetemi Könyvtár nem zár be – csak átalakul
Egyetemi Könyvtár és egyetemi könyvtárak
Gondolatok telekárról és könyvtári szolgáltatásról
Információs társadalom a tények tükrében - e-gazdaság, online kormányzat, Sulinet - Megjelent az Információs Társadalom- és Trendkutató Központ Kutatási Jelentése
Kisegyházak és gyülekezetek is csatlakozhatnak az eMagyarország pontok hálózatához
Adatbázisszolgáltató Google-módon is
McGuire gyűjteménye Budapesten
A széles sáv ellopja a tévénézőket
Katalógus és az elektronikus források
Egy 'sima' pályázat
A RealNetworks európai online zenei szolgáltatás bevezetésére készül
2003-ban világszerte tovább csökkentek a lemezeladások
Adatvédelmi gondok a Google levelezőjével
A Google trónol a csúcson a keresőfronton
A tanárok többet interneteznek diákjaiknál
Nagy jövő előtt áll az európai fordítóipar
Rongálás megakadályozása intelligenciával
Könyvtári információs konferencia
Munkahelyi közérzet – kacagtatók
Romániai magyar társadalomtudományi bibliográfia a weben
Könyv jelent meg nemzeti évfordulóinkról


A portálon kívülre mutató linkek a szerkesztés pillanatában élnek.
Ha már nem jelenik meg a korábban élő forrás,
másold a linket a archive.org keresőjébe.

Az Egyetemi Könyvtár nem zár be – csak átalakulFEL

Elterjedt a hír, hogy megszűnik az ELTE központi könyvtára. Valójában csupán az átalakítás és a megújulás szándékával zárták be ideiglenesen a „nagyolvasót”. A modernizációs törekvések hátterében azonban nemcsak a látogatói szokások és igények változása, hanem a pénzhiány is áll: elsősorban a kevesebb intézményi és állami támogatás tette szükségessé a kreatív átszervezést. A könyvtár főigazgatója, Szögi László cáfolta azokat a híreket, miszerint véglegesen bezárnák az olvasótermet, és báltermet alakítanának ki a helyén, de hozzátette, hogy az átalakítási tervek részben valóban az egyetem idei költségvetési megszorításainak ellensúlyozását szolgálják. A vezetőség kényszerű döntésének legfájóbb pontja a könyvtár dolgozói létszámának csökkentése mellett az, hogy az intézmény – és a többi, a karoktól független szervezeti egység – folyóirat-rendelését bizonytalan időre meg kellett szüntetni. A könyvtárat ez súlyosan érinti, hiszen Magyarországon egyedülállónak nevezhető folyóirat-állományából 309-et csak itt olvashattak a látogatók, kétszáznál is több volt az olyan lapok száma, amelyeket legalább ötven éve rendel a könyvtár, és közülük néhány majd kétszáz éve járt folyamatosan.

Régebbi hírforrás(ok): link

Egyetemi Könyvtár és egyetemi könyvtárakFEL

Sokan sokfélét gondolhatnak az ELTE Egyetemi Könyvtárával történtek kapcsán. Akár így, akár úgy, a legfőbb kérdés talán: kell-e könyvtár az információs kor egyetemének? Több válasz adható:
1) nem, mert elég lesz sok számítógépet hálózatra fűzni;
2) nem, mert a mai fiatalok nem járnak könyvtárba;
3) kell, mert az információhordozók jó része nyomtatott dokumentumként lát napvilágot (még a tudományos lap- és könyvkiadásban is legalább 90%-ban), de azért is, mert a hálózati információforrások megtalálása és értékelése is korszerű felkészültséget (informatikus könyvtárost) igényel, s az igényes olvasó e támogatást nem nélkülözheti. Egy hírlevél nem alkalmas hely részletes okfejtésre. Nézzünk inkább olyan adatokat, mely egy európai ország felsőoktatásának könyvtárellátását a magyartól eltérő minta szerint biztosítja. A „magyar modell”: a korábbinál legyen háromszor több hallgató, de próbáljuk ki, s ne építsünk hozzá könyvtárat. A német modellről (közelebbről a volt NDK területéről) szóljanak a német könyvtárépítési adattár számai – csupán az 1998-2003. közötti évekből - a berlini Senatsbibliothek által gondozott Bibliotheksbauarchiv szerint:
- Universitätsbibliothek Erfurt (2000-ben átadva, 1 milliós állomány, 9,5e m2 alapterület, 73 millió DM összköltség),
- Universitätsbibliothek Greifswald (2001, 1,3 milliós állomány, 8,75e m2, 50,3 millió DM),
- Thüringer Universitäts- und Landesbibliothek Jena (2001, 1,9 milliós állomány, 13,3e m2, 97millió DM),
- Hochschule für Musik und Theater Rostock, Bibliothek (2001, 36e állomány, 450 hallgató, 414 m2, 60 millió DM),
- Universitätsbibliothek Leipzig „Bibliotheca Albertina” (2002, 3,6 milliós állomány, ebből 400e szabadpocon, 31,3e m2, 65 millió euro),
- Sächsische Landesbibliothek – Staats- und Universitätsbibliothek Dresden (2002, 4,35 milliós állomány, 29e m2, 101 millió euro),
- Universitätsbibliothek Magdeburg (1,13 milliós állomány, 12,9e m2). Magdeburg nélkül hat könyvtárépítés összesen kb. 300 millió euro, azaz 80 milliárd forint a volt 15 milliós NDK területén (közkönyvtárak nélkül). Hét építés (bővítés): 100e m2 fölötti könyvtári területgyarapodás. Egy takarékosságáról nevezetes kultúra országrészében.
Nálunk? Esetleg privatizáljuk a meglevőket? (SP)

Régebbi hírforrás(ok): link

Gondolatok telekárról és könyvtári szolgáltatásrólFEL

Mezőgazdasági áruházat általában a település szélén érdemes működtetni, ott, ahol az emberek járnak ki a gazdaságba, hobbikertbe. Elvileg lehetne a városközpontban is, hiszen éppenséggel oda is be tudnak menni az emberek, de feltételezhető, hogy a parkolási gondok, és főleg az eladási árak olyan többletköltséget jelentenének, hogy azt a gazdálkodók nem tudnák megfizetni. A belvárosban ugyanis ki kell termelni a telekárat is. Ezt leginkább bankok, hotelek, drága éttermek, biztosítótársaságok, irodaházak tudják. Bárki más is tudja, aki számára ezt a költséget valaki kifizeti. Legyen ez akár úgynevezett haszonáldozat vagy elmaradt haszon is. Amennyiben a fenntartó egy drága belvárosi telken múzeumot /könyvtárat/ stb. kíván látni, megteheti; számolva az erre szolgáló folyamatos költséggel is. A fenntartó időnként elgondolkodhat -- főként szorult anyagi helyzetben --, hogy megér-e egy könyvtárlátogatás vagy -kölcsönzés ennyit vagy annyit (könyvtáros munkabére, rezsi, elmaradt haszon stb.) A válasz lehet igen vagy nem. Van, hogy az adott miliő megéri a befektetést. És az is megfontolandó, hogy egy belvárosi, illetve egy kevésbé frekventált helyen végzett kölcsönzés (egyébként ugyanolyan paraméterek között) közül -- ugyanolyan olvasói hasznot feltételezve -- az első lényegesen drágább. S vigyázzunk; mindezek csupán szempontok, nem értékítéletek. Kívánatos lenne elmélázni azon, hogy a rajtunk kívülálló közgazdasági összefüggések miatt gyorsan emelkedő árú teleken lévő könyvtárak milyen előre programozható(!) konfliktusoknak vannak kitéve a közeljövőben, és milyen megelőző hozzáállással lehet e feszültségeket a használók javára megoldani. (A könyvtári szolgáltatás imázsának radikális emelése, vagy a meglévő épület magas árából kevésbé drága telken kacsalábon forgó könyvtár építése?) Érdemes átgondolni, hogy a használói érdek hol és mennyi közpénzből szeretne leginkább könyvtárat látni. (MG)

Régebbi hírforrás(ok): Mikulás Gábor

Információs társadalom a tények tükrében - e-gazdaság, online kormányzat, Sulinet - Megjelent az Információs Társadalom- és Trendkutató Központ Kutatási JelentéseFEL

25. kiadását érte meg április elején az ITTK Kutatási Jelentése, amely immár 5 éve színesíti az információs társadalommal foglalkozó hazai kiadványok palettáját. A legújabb Jelentés az információgazdaság, az IKT közoktatásba való integrációja, az e-kormányzat és a számítógépes játékpiac gazdaságtana témáiban válogatott és tett közzé elemzéseket. A lap hasábjain olvasható a GKI negyedéves gyorsjelentése az internet és a kapcsolódó üzleti alkalmazások elterjedéséről és jövőjéről, melynek fókuszában ezúttal a pénzügyi szektor áll. A kiadvány bemutat egy, az ITTK műhelyében frissen elkészült tanulmányt, mely a 2003-as, több mint 4000 oktatási intézményt érintő, Országos Közoktatási Informatikai Felmérés tanulságait összegzi. A folyóirat rendszeresen foglalkozik az online kormányzat kérdéskörével, mely témában ezúttal ismertetésre kerül a TNS 2003-as nemzetközi kutatásának beszámolója. Az elektronikus kormányzáshoz kapcsolódik az Infonia Alapítvány tanulmánya is, amely a tudásmenedzsment használatának jelentőségét hangsúlyozza, és főbb feladatait mutatja be a kormányzati munkában. Az internet egyre tekintélyesebb helyet foglal el a szabadidő-eltöltésben és szórakozásban, amire egy mindinkább erősödő, komplex iparág épült. A lap két elemzésnek is nyilvánosságot ad, melyek a közelmúltban készültek a Budapesti Közgazdaságtudományi és Államigazgatási Egyetem E-business Kutatóközpontjában a hálózati számítógépes játékok fejlődéséről, a játékgyártás és -értékesítés üzleti modelljeiről és szereplőiről. A kéthavonta megjelenő periodika alkalmanként 6-8 tanulmánya többségében frissen végzett empirikus kutatások eredményeit közvetíti az információs társadalom, az internet, az információ- és tudástechnológia és az informatikai-távközlési ipar különböző kurrens részkérdéseiről – valamint mindezek üzleti, politikai, társadalmi mozgásirányairól és hatáskövetkezményeiről. További információ kérhető a szeli.katalin@ittk.hu email címen.


Kisegyházak és gyülekezetek is csatlakozhatnak az eMagyarország pontok hálózatáhozFEL

Az informatikai együttműködés lehetőségeiről tárgyalt Kovács Kálmán informatikai és hírközlési miniszter kisegyházak és gyülekezetek képviselőivel.
-- A könyvtárak vitalitásának egyik mutatója, hogy mennyire képes kapcsolatot teremteni a helyi civil és egyéb csoportosulásokkal. Amennyiben az információszerzés terén mások megelőzik, pozíciójának romlását nehezebben akadályozhatja meg. Más persze a helyzet, ha a címben említett eMagyarország- pont könyvtárban található ;-) (MG)

Régebbi hírforrás(ok): Prím Online, link

Adatbázisszolgáltató Google-módon isFEL

Az új kísérlet a nem-szakember kutatók igényeinek kielégítésére készült Google- típusú keresést építi be információs szakemberek számára. A Factiva radikálisan megváltoztatta online szolgáltatását március végén, kétféle interfészt ajánlva fel a felhasználók két különböző típusa számára. A nem- szakemberek számára, akik gyorsan akarnak hozzáférni az információhoz, új kezdőlapot (Start Page) ajánl, míg az információs szakértők és tudományos kutatók, akik mélyebben akarnak beleásni a Factiva adatbázisaiba, most egy fejlettebb keresési (Advanced Search) interfészt választhatnak, ami a meglévő Factiva.com interfész módosított változata. A Factiva felmérése kimutatta, hogy a felhasználók bizonyos típusai „fogd és vidd” módon közelítenek az információhoz, míg mások kifinomult kereséseket és testreszabást akarnak. A cég szembekerült a ténnyel, hogy sok felhasználó egyre inkább a szabad webkereső oldalak – mint a Google és a Yahoo – által nyújtott szolgáltatásokat várja el. Így megadják ezt nekik, ugyanakkor felhívják a figyelmet arra, hogy a Google az információelérésnek nem az a helye, amelyre bizalommal lehet üzleti döntéseket alapozni. A felhasználókat az első bejelentkezéskor felkérik országuk, iparáguk és funkciójuk megadására, és ennek felhasználásával a megfelelő híreket és legolvasottabb cikkeket teszik számukra a Start Page-re. Az Advanced Search képernyő jelentős fejlődés a jelenlegi Factiva.com interfészhez képest. Érthetőbbek az utasítások, a fő kereső szövegdoboz a képernyő tetejére került, és javult a keresési funkcionalitás. A Factiva az Alta Vista keresőmotort használja, amivel meg van elégedve.

Régebbi hírforrás(ok): MIBE Hírlevél, Factiva in bold revamp. link (ref.: Nattánné Szamosi M.)

McGuire gyűjteménye BudapestenFEL

Óriási ajándékcsomag hajózott Amerikából Budapestre tavaly ősszel; az ELTE Pszichológiai és Pedagógiai Kara egyedülálló könyvgyűjteménynek adhat otthont, amely nevét adományozójáról, William S. McGuire amerikai szociálpszichológusról kapta. A professzor a Yale Egyetem emeritus oktatója, a tudomány kiemelkedő képviselője. Neve világszerte ismert a szakemberek körében. - F: ápr. 7.

Régebbi hírforrás(ok): link

A széles sáv ellopja a tévénézőketFEL

Az angol Strategy Analytics cég erre a következtetésre jutott egy nagyszabású európai felmérés során.

Régebbi hírforrás(ok): Prím Online, ápr. 11., link

Katalógus és az elektronikus forrásokFEL

Az elektronikus információforrások folyamatos fejlődése és növekvő fontosságuk a könyvtári gyűjteményekben mind igazolhatatlanabbá teszik a katalógusokból való kihagyásukat. A katalogizálásukat elhatározó döntés pedig két lényeges problémát hoz magával. Egyrészt bizonyos mértékű változás áll be magának a katalógusnak a természetében, mely eddig azokról a dokumentumokról tájékoztatott, amelyek a könyvtár állományában, tulajdonában, fizikailag is a könyvtárban vannak, ezután pedig azokról, amelyekhez a könyvtár hozzáférést biztosít. Másrészt pedig egy sereg új kérdés merül fel: hogyan válasszuk ki a katalogizálandó forrásokat, hogyan katalogizáljuk azokat, milyen lesz a viszony, a kapcsolat a katalógus és az ilyen publikációk hozzáférését biztosító más eszközök között.

Régebbi hírforrás(ok): A katalógus és a könyvtár elektronikus forrásai: egy lehetséges integráció / Manzi -- Martellini. Referátum a Könyvtári Figyelő 2004/1-es számában. Ref.: Mohor J.

Egy 'sima' pályázatFEL

Néhány nappal ezelőtt a nagykanizsai képviselő-testület ellenszavazat és tartózkodás nélkül újabb öt évre Czupi Gyulát, az eddigi igazgatót bízta meg a városi könyvtár vezetésével. Akikhez csupán ez a szűkszavú hír jutott el, joggal gondolhatták, ennél simább kinevezés nem is történhetett volna. Valójában azonban még a közgyűlés reggelén is igen rosszul állt Czupi szénája, akkor még nem sokan fogadtak volna a sikerére. - F: ápr. 6.

Hírforrás:
2004. április 14.  • Továbbküldöm a hírt
Régebbi hírforrás(ok): link

A RealNetworks európai online zenei szolgáltatás bevezetésére készülFEL

A RealNetworks internetes médiatársaság azt készíti elő, hogy egy éven belül elindítsa Európában is online zenei szolgáltatását, a 'Rhapsody'-t - közölte Rob Glasersaid, a cég vezérigazgatója. A társaság két hete nyert pert a Microsofttal szemben, ami jelentős mértékben felgyorsíthatja médialejátszójának alkalmazását.

Régebbi hírforrás(ok): Prím Online, link

2003-ban világszerte tovább csökkentek a lemezeladásokFEL

A zenei iparág nemzetközi szervezetének, az IFPI-nek a felmérése szerint a zenei hanghordozók forgalma 2003-ban világszerte 7%-kal volt alacsonyabb az előző évinél. Ez három év alatt összesen 20%-os csökkenést jelent. - F: ápr. 8.

Régebbi hírforrás(ok): link

Adatvédelmi gondok a Google levelezőjévelFEL

A Gmail, a Google kereső tervezett új levelezési programja amerikai adatvédelmi szakértők szerint alighanem sérti majd a magánszférát, mert minden egyes mailt elolvas egy automata, hogy a tartalomhoz illő reklámot mellékeljen hozzá.

Régebbi hírforrás(ok): link

A Google trónol a csúcson a keresőfrontonFEL

A minap a Yahoo! éppen tőzsdés ügyleteivel hívta föl magára a figyelmet, de lényegesebb információ, hogy komolyan csúszik lefelé a látogatottsági statisztikában, míg a Google kereső, az újabb rivális támadások ellenére, tartja magát az első helyen.

Régebbi hírforrás(ok): link

A tanárok többet interneteznek diákjaiknálFEL

A felvételire készülő diákok 88 százaléka, a középiskolai tanárok 94 százaléka használja az internetet - derül ki a Felvételi Információs Szolgálat vizsgálataiból. A diákok 62 százaléka, a tanárok háromnegyede látogat rendszeresen legalább egy oktatási portált.

Régebbi hírforrás(ok): link

Nagy jövő előtt áll az európai fordítóiparFEL

A 10 új csatlakozó állammal – a korábbi 11 helyett – már 20 nyelven kell az Európai Unió dokumentumait, közérdekű anyagait közzétenni. Számos hír beszámolt az eddigi elmaradásokról, a BBC azonban a jövőre vonatkozóan is bábeli zűrzavart sejt. - F: ápr. 8.

Régebbi hírforrás(ok): link

Rongálás megakadályozása intelligenciávalFEL

A New York állambeli Poughkeepsie-ben, a Vassar College könyvtárában szellemes megoldást találtak egy notórius rongáló megfékezésére. Az illető sebészi pontosságú műtétet hajtott végre nap mint nap az egyik közkedvelt napilapon. Ő az első oldalon rendszeresen megjelenő keresztrejtvényre utazott. Mivel a könyvtárosoknak sem kedvük, sem idejük nem volt naphosszat a cserepes páfrány mögött bujdokolva kémkedni az olvasók után, - ráadásul nem is volt cserepes páfrányuk - mást találtak ki. Szövegszerkesztő segítségével készítettek egy saját keresztrejtvényt, melynek meghatározásai és a megfejtések is egy dolgot sugalltak: a rejtvényrablás rossz dolog! A függőleges 9 meghatározása például: kiszakít, a megfejtés: kitép. A függőleges 14-nél azt kellett kitalálni, melyik az a nap, mikor a rejtvény már nem lesz kiborotválva az újságból. A megfejtés: ma. A rejtvényt az újságba illesztették, az eredeti rejtvény fölé, és kíváncsian várták, mi történik. És láss csodát! A házi keresztrejtvény eltűnt, ám az eredeti a helyén volt. És attól kezdve mindig ott is maradt. Ez pedig egy valódi könyvtári "sikersztori", mely arra indíthat bennünket, hogy hasonlóan szellemes, lélektani megoldásokat is alkalmazhatunk az olvasókkal való kapcsolattartásban.

Régebbi hírforrás(ok): Egy amerikai főiskolai könyvtár válasza az állomány rongálására / Van Ornum. Referátum a Könyvtári Figyelő 2004/1. számából. Ref.: Fazokas E.

Könyvtári információs konferenciaFEL

A 70. IFLA (könyvtári információs világkongresszus) tanácskozás alcíme: Könyvtárak – az oktatás és a haladás eszközei. A konferenciát 2004. augusztus 22. és 27. között tartják Buenos Airesben (Argentína). (KultúrPont) Inf.: Asociación de Bibliotecarios Graduados de la República Argentina; Tucumán 1424, 8 piso Of. D C1050AAB, Buenos Aires, Argentina ifla2004secr@el-libro.com.ar link , tel.: +(54)(11)4371-5269, fax: +(54)(11) 4371-5269


Munkahelyi közérzet – kacagtatókFEL

A humor a vállalati hétköznapokban is hasznos lehet: összekovácsol, javítja a kommunikációt, és csökkenti a stresszt. A nagy multik közül némelyik már kacagtató trénereket is alkalmaz. - F: ápr. 7.

Régebbi hírforrás(ok): link

Romániai magyar társadalomtudományi bibliográfia a webenFEL

Meister Róbert mindent elolvasott helyettünk. 15 folyóiratból válogatta össze mindazt, ami a társadalomtudományi szövegek közül lényeges: az 1989-1999 közötti termés több mint 10 500 címre rúg. Az Erdélyi Magyar Adatbank újabb digitalizált fejezete Meister Róbert kolozsvári könyvtáros-bibliográfus munkája: A romániai magyar társadalomtudományi irodalom bibliográfiája 1989- 1999 között. link - F: ápr. 6.

Régebbi hírforrás(ok): Transindex, link

Könyv jelent meg nemzeti évfordulóinkrólFEL

Nemzeti évfordulóink címmel kötetsorozatot indított a kulturális tárca. Az idei legfontosabb jubileumokat tartalmazó könyv tízezer példányban készült el, az iskolák, a könyvtárak, a múzeumok és a művelődési házak ingyen megkapják. - F: ápr. 10.

Régebbi hírforrás(ok): linklegyenek kit hírei saját honlapján

Feliratkozás

Az alábbi mezőbe beírva az email címét, feliratkozhat a KIT hírlevelére.

* név:
* e-mail cím:
intézmény, cég:

adatkezelési szabályzat elolvasása


Az itt megadott adatokat csak a hírlevél kiküldésére használjuk fel.Hírlevélről

A hírlevél hetente, térítésmentesen, csak elektronikus formában jelenik meg. A KIT nyomtatott példányai megtalálhatók a Könyvtörténeti és Könyvtártudományi Szakkönyvtárban is (Könyvtári Intézet, Budapest).

A KIT-archívum tartalma:
Közel 25.000 hír, 2002-től
A KIT-et az EPA (Elektronikus Periodika Adatbázis) is archiválja.

A megrendelők száma kb.:
700 fő

Olvasói létszám:
kb. 1000 fő

Adatvédelem
A KIT szerkesztői a birtokukba kerülő használói adatokat bizalmasan kezelik, azt csak az eredetileg megjelölt célra használják, harmadik fél részére nem adják át. A használati adatokat a csak az egyedi adatközlőket (ha tudomásukra jut) nem visszafejthető módon, összegezve teszik közzé. Pl.: összes olvasói létszám, vagy felmérés eredményeképpen: a KIT-olvasók x %-a vezető beosztású. A használói felmérésekben a válaszadás anonim.
A szerkesztők a KIT-tel kapcsolatos visszajelzéseket egymás között megbeszélik, és visszajeleznek a levélírónak.
Adatkezelési tájékoztató

A KIT tulajdonosa:

GM Info Consulting Kft.
www.gmconsulting.hu


impresszum | szerkesztők | észrevétel e portálról