Keresés a KIT archivumában:  
Könyvtár Információ Társadalom
Heti hírlevél információs és könyvtári szakemberek számára - Szemlék, hírek, kommentárok    angol zászló english flag  

CERTIDoc

http://www.certidoc.net

(frissítve: 2010. szept. 8.)

A KIT-hírcsokor adott, a címben jelzett témában közöl összeállítást a KIT Hírlevél megjelent számaból szemlézve, folyamatos frissítéssel. A feltöltés előtt ellenőrizzük, és szükség szerint frissítjük a korábban élő linkeket. Ha ez nem lehetséges, a hírt link nélkül közöljük. Amennyben az oldalon nem működő linket talál, vagy egyéb észrevétele van, kérjük, jelezze.

Mikor lesz CERTIDoc-minősítés Budapesten -- a júniusi továbbképzés 1.

Az MKE kezdeményezésére júniusban CERTIDoc továbbképzés volt könyvtári vezetők számára a Könyvtári Intézetben (korábbi híreink a témában: link A magyarországi CERTIDoc program ezúttal lehetőséget kapott, hogy önálló intézményként működhessen és bekapcsolódhasson az európai CERTIDoc konzorciumba. Fontos cél volt, hogy szakfelügyelőket (vizsgáztatókat) is habilitáljon, így elháruljon az akadályt a magyarul vizsgázni szándékozók elől. A kétnapos továbbképzés a résztvevőknek lehetőséget adott, hogy a leendő magyarországi CERTIDoc minősítési intézmény első vizsgáztatóivá (szakmai értékelői) váljanak. Reméljük élnek is ezzel a lehetőséggel.
A továbbképzésen Sutter úr részletesen ismertette a CERTIDoc a működési szabályzatát, majd szólt az európai minősítési rendszer alapjairól (utalások a különböző EU szabványokra), a magyar nyelven is elérhető szükséges dokumentumokról. A rendszer képviselői felhívták a figyelmet a CERTIDoc működéséhez szükséges titkárság létesítésére, a jelentkezők felkészítésére, a vizsgáztatás módjára, az értékelésre és azok buktatóira.
Másnap a háromtagú zsűri alakult a jelenlévőkből, akik előzőleg áttanulmányozták az 'önkéntes' jelölt vizsgára beadott anyagát, aki menedzseri szintet kért. Anyagát is e szintnek megfelelően értékelték az egyórás 'élethű vizsgán'. A jelenlévők ezután megállapodtak, hogy csak próbának tekintik a vizsgát, mivel több ponton elbizonytalanodtak a minősítést illetően. Főleg terminológia okoz gondot (pl. a technikusi és a menedzseri szint fogalma nehezen működik magyar viszonylatban az 'euroreferentiel' értelmezése szerint). (Grebot Ágnes) (2010. 07. 20.)

Mikor lesz CERTIDoc-minősítés Budapesten -- a júniusi továbbképzés 2.

Nagy eredmény volt az összes létező, látens problémát felvetető 'éles' vizsgáztatás. A kérdések több ponton megegyeznek az ADBS által már korábban felvetett problémákkal. Néhány, a résztvevők gondolataiból:
- A szakma fontosnak tartja a kompetenciák elismerését.
- A minősítések alacsony európai száma lassíthatja a folyamatot.
- Az MKE-t érdekelnék olyan tanulmányok, mint pl. a minősítettek beszámolói, minősítésre beadott példaanyagok (az ADBS azóta már küldött is ilyeneket).
- Probléma a négy minősítési szintre bontás, különösen a két középső szint esetében, terminológiában és szakmai elvárásokban is. (Ez más országokban is felmerült. Az ADBS most kezd foglalkozni az un. profiltípusok szerinti minősítésen. Az MKE jelezte, hogy szívesen együttműködne e munkában.
- A minősítés akkor is hasznos lehet, ha továbbképzésre inspirál.
- A minősítés bevezetése komoly befektetést is igényel: titkárság fenntartása (a legtöbb esetben heti 12-15 órás munka), kommunikáció, az első minősítettek támogatása és az új jelöltek motiválása.
A jelenlévők szerint a CERTIDoc a könyvtári szövetségek és a könyvtárfenntartók együttműködése esetén válhat sikeressé Magyarországon. A KI lehetségesnek tartja a CERTIDoc bevezetését Magyarországon -- a könyvtárak minősítési programjával egyidőben.
Külön köszönet jár az önkéntes jelöltnek, aki lehetőséget adott, és így nagyban hozzájárult ahhoz, hogy szakmai életútján keresztül a résztvevők 'élesben' szembesülhettek a CERTIDoc előnyeivel és buktatóival. (Grebot Ágnes) (2010. 07. 20.)

CERTIDoc: az üzleti intelligencia szakemberei is érdeklődnek

Az információs piac fejlődése megkívánja a szolgáltatókkal szembeni magas követelményeket. A szaktudás minősítése garanciát ad a vevőnek és segíti a humán erőforrások szakembereket, hogy jobban megismerjék az információs szakmát, illetve ezt a státuszok tervezésében is figyelembe vegyék. Ez motiválta a FEPIE-t (Fédération des Professionnels de l'Intelligence Economique -- 'Gazdasági Intelligencia Szakmai Szövetsége'), hogy a CERTIDoc-al közösen egy újabb információs terület, az ún. IES-konzulense (gazdasági intelligencia konzulense) minősítési kereteket kidolgozzák. Az új dokumentációs szakterület szintén 4 minősítési szinten (asszisztens, technikus, manager, szakértő) kerül elbírálásra. Eddig 5 szakember kapta meg az euro-minősítést (IES konzulens) címet. 2009-2010-ben a FEPIE folytatni kívánja a kampányt tagjai között az európai minősítés megszerzésére, illetve a minősítést az informatikai és adatvédelmi szakembereire is szeretné kidolgozni. - F: Grebot Ágnes, philagi@club-internet.fr (2009. aug. 19.)

ADBS szakmai nap -- európai mobilitás információs és dokumentációs szakemberek számára

Az ADBS (francia dokumentációs szövetség) dec. 5-i párizsi szakmai napján főleg frissen végzettek, fiatal, állást változtatni akarók ill. egyetemisták vettek részt. A téma 'Az információs és dokumentációs szakemberek versenyképessége és álláslehetőségei. Érvényesülés útjai Európában' volt. Az előadók megvizsgálták: mennyire szabad a munkavállalás Európában, a valós helyzet az információs és dokumentációs szakemberek körében. Megállapították: a minősítések és a kompetenciák számos előnyt nyújtanak, amikor idegen országban kell helytállni. Felmérték a munkavállalást megkönnyítő tényezőket s azok meglétét vagy hiányát az oktatásban. Kiemelték a szakmai gyakorlat, a nyelvtudás és a referenciagyűjtemény szerepét. Míg a francia egyetemeken többségben gyakorlat az ERASMUS és hasonló 4-6 hónapos külföldi mobilitások, a könyvtárszakosokon nincs ilyenről kimutatás. Nem terjedt el, vagy nagyon kevesen veszik igénybe, esetleg egyénileg bonyolítják. A kreditrendszeren alapuló cserét (ERASMUS-on kívül) veszik igénybe a hallgatók a MA-képzésnél, ill. ennek kettős diplomát adó változatánál is. Ehhez hasonló a két különböző országban végezhető doktori munka. A néhány hónapos kötelező szakmai gyakorlat külföldi vállalatoknál is végezhető. A mobilitás finanszírozására szociális támogatások vehetők igénybe. Külföldön a nagyfokú kulturális alkalmazkodó készség, idegen országokban szerzett tapasztalat, és nyelvtudás fontosabb, mint a diploma. Továbbra is nehézkes azonban a diplomák elismertetése. Könnyítő rendelkezések a CEC (Cadre européen de certification / European Qualification Framework), mely 2010-től átláthatóbbá teszi egyes országokban alkalmazott szakmai szinteket és titulusokat, és a már hatályos CERTIDoc, mint állandóan bővülő minősítőeszköz. A szakmai nap kettős kezdeményezése: európai adatbázis építése a mobilitás megkönnyítésére, európai ill. nemzetközi jellegű MA dolgozat díjazása inf+dok témában, melyre a jövő évi szakmai napon kerül majd sor. - F: Grebot Ágnes (2009. febr. 4.)

Európai információs szakemberek kompetenciái és tulajdonságai -- magyarul is

E címmel olvasható a CERTIDoc (európai információs szakembereket minősítő rendszer) oldalán http://www.certidoc.net immár magyarul is az European Council of Information Associations (ECIA) által kiadott dokumentum. A CERTIDoc egységes szakmai minősítő rendszerével az információs szektor legkülönbözőbb szakemberei számára európai szinten biztosítja a diplomák, a felkészültség és a szakmai tapasztalat kölcsönös elismertségét, megkönnyítve ezzel többek között a szabad munkavállalást az Európai Unióban. A minősítés területei: információ, technológiák, kommunikáció, menedzsment, egyéb ismeretek. A kiadott szakmai minősítések: információs asszisztens, információs szakember, információs menedzser, információs szakértő. (KIT, 2007/5.)

CERTIDoc - célja, folyamata


A CERTIDoc célja: olyan egységes szakmai minősítő rendszert megalkotása, amely az információs szektor legkülönbözőbb szakemberei számára európai szinten biztosítja a diplomák, a felkészültség és a szakmai tapasztalat kölcsönös elismertségét, megkönnyítve ezzel többek között a szabad munkavállalást az Európai Unióban. A minősítés területei: információ, echnológiák, kommunikáció, menedzsment, egyéb ismeretek. A kiadott szakmai minősítések: információs asszisztens, információs szakember, információs menedzser, információs szakértő.
A cikk http://tmt.omikk.bme.hu/show_news.html?id=3859&issue_id=459 ismerteti a minősítés folyamatát is. - F: TMT, 2005/2., Kovácsné Koreny Á. (KIT, 2005/8.)

EU-s szakmai minősítés - előnyben a hazai horvát könyvtárosok!


A http://www.hidd.hr/projects/europrirucnik/europrirucnik.php oldalon a (nem EU-tag) horvátok 'könyvtáros egyesülete' (pontosabban fogalmazva: a dokumentációs és információs menedzseri szervezet) közzétette a Certidoc horvátra fordított dokumentációját, s mivel a rendszer a nemzeti hatáskörön túli minősítést ad, a horvátul értő magyarok előnyre tehetnek szert. A Certidoc eredeti anyaga 2004 szeptembere óta van a Magyar Könyvtárosok Egyesületénél. Remélhetőleg rövidesen a magyar könyvtárosok is elérhetik nemzeti nyelvükön a tájékoztató anyagot, hiszen a hatályos könyvtári stratégiai terv 1. pontja: 'Felkészülés az Európai Unióba történő
csatlakozásra'. (MG) (KIT, 2005/19.)

CERTIDoc - már cseh nyelven is


A http://skip.nkp.cz/pubAkt.htm webolalon (cseh könyvtárosegyesület -- SKIP) tették elérhetővé a CERTIDoc-nak, az európai információs szakemberek szakmai minősítésére szolgáló programnak a dokumentumait. Egyúttal közlik a minősítés árait is cseh koronában. (Grebot Ágnes) (KIT, 2006/36.)

Aline, aki technikusi szintű minősítést nyert


A CERTIDoc információs és könyvtári szakemberek európai minősítési rendszere. A KIT rövid sorozatban két sikeres francia jelentkező és egy zsűritag tapasztalatait teszi közzé:
Aline hét éve dolgozik egy tudományos könyvtárban; elismerésként és ugródeszkaként értékeli a minősítést. Nincs dokumentációs végzettsége, programozóként kezdte, majd a munkaköre megszűnésével állt át a dokumentációs területre de több továbbképző tanfolyamot végzett, hét éves könyvtári gyakorlattal rendelkezik. Munkahelyén a minősítés, mint folyamat mindenhol előfordul, tehát nem idegen számára. Könyvtári munkája többször más európai országba is átnyúlik. A felkészülésnél két hetet szánt a dokumentáció összeállítására, a csatolt anyagok összeállítása pedig ezután jött. Felettese átolvasta az anyagot az önértékeléssel együtt. A szóbeli elbeszélgetéstől tartott, mivel ez nem erős oldala. De biztonsággal töltötte el, hogy oktatott informatikát. Eredetileg egy ppt-bemutatót tervezett, de idő hiányában (10 perc állt rendelkezésére), ezt nyomtatva adta a zsűrinek. (Maga a meghallgatás elvileg 1 óra, de a jelölt esetében 35 perc volt, ebből 20 perces ismertetőt tartott magáról, amit kérdések követtek, főleg olyanok, amire egyáltalán nem számított.) A vizsgát értékes kihívásként minősíti, amely lehetővé tette, hogy képességeit és az elvégzett feladatokat mérlegelje. A minősítés egyelőre semmilyen anyagi előnyt nem nyújt számára, de lehetővé teszi Aline-nak, hogy igazolja és értékesebbé tegye könyvtári tevékenységét. 'Az eurominősítés tanúsító címke munkámról, ami felbátorít új ismeretek megszerzésére' További célkitűzése, az angol mellett az olasz nyelv elsajátítása és az intranetes dokumentációs portálok szakértője szeretne lenne. (ref.: Grebot Á.) - F : L'Oeil de l'ADBS, N°3 du 16/12/05,
http://www.adbs.fr/site/carrieres/certifier/temoignages.php (KIT, 2006/3.)

Egy zsűrielnök nyilatkozata


A KIT előző számában CERTIDoc-értékelésre jelentkezőt mutattunk be. Most az asztal másik oldalára tekintünk. -- A zsűri 'egyik szeme', Eric Sutter (zsűri elnöke) szerint a zsűrizés jó körülmények között zajlott. Különbséget tapasztalt az írott anyag és az élőben elhangzó érvelések között: egyes jelöltek jobban tudták 'eladni' az összeállított anyagot írásban, mint szóban, mások az időbeosztásban voltak jobbak. Mindez a szakmai professzionalizmusuk része.
Sutter úr feladatának a jelentkező által árnyékban hagyott részek felfedését tekinti. Az önértékelésnél egyes jelöltek hajlamosak voltak magukat felértékelni. A diploma nélküli, de továbbképzéseken részt vett jelöltek, vagy akik nem változtattak munkahelyet, akik nem vesznek részt aktívan szakmai szövetségben, néha a valóságnál kedvezőbben ítélik meg magukat, miközben kevéssé ismerik az új információs foglalkozásokat és azok jelentőségét.
Zsűritagként az a véleménye, hogy a minőségi színvonalat a sokoldalúság adta lehetséges mozgástér, és nem egy adott foglalkozási besorolás szempontjából kell megvizsgálni. (Mivel a könyvtári, információs társadalomban napról napra új tevékenységi ágak születnek, a hagyományos értelemben vett könyvtárosnak át kellene tudni formálnia a karrierjét az új igényekre. Ez a könyvtáros lehetséges mozgástere.) (ref.: Grebot Á.) -- F : L’Oeil de l’ADBS, N°3 du 16/12/05, http://www.adbs.fr/site/carrieres/certifier/temoignages.php (KIT, 2006/4.)

Georgette euromenedzser minősítéssel


Georgette pályája jól mutatja a dokumentációs szakma fejlődését. Montpellier- ben a CIRAD-nál (kutatási vállalkozás) munkáját kutatókkal szorosan együttműködve végzi. Véleménye szerint az információs és könyvtári szakembereknek ki kell venni a részüket a tartalomtermelésből is, hogy kibújhassanak a múlt 'elkoptatott formáiból', sztereotípiáiból. Számára az eurominősítés a pályafutásának 'természetes' állomása; az eurominősítés pedig főként egyéni kihívás. 20 éves munka után úgy érezte: szüksége van szakmai értékelésre, hasonlóan a kutatókhoz.
Karrierje: természettudományos végzettség, néhány évi biológia oktatás, majd dokumentációs munka (előbb dokumentációs alap-, majd mesterképzést végzett). Hagyományos dokumentációs feladatok végzését követően könyvtárvezető lett (3, majd 8, jelenleg 14 személyt irányit). Munkakörében a kutatás és az információ szorosan összekapcsolódik. Most a fejlesztési osztályon dolgozik, ahol az információkeresés, feldolgozás és 'értékhozzáadás' a feladat. A hivatalos elismerés -- véleménye szerint -- elsősorban neki mint könyvtárosnak szól, de a munkatársaknak és az intézmény vezetésének is.
Felkészülés: életrajza és publikációs listája mindig naprakész. A jelentkezési dokumentum elkészítése elég sok időt vett igénybe, hiszen az életrajzát (legalábbis az utolsó 10 év) be kell építenie egy sablonba. A legtöbb időt a dokumentált önértékelésre fordította. Ez volt egyben a legtanulságosabb is. Az Eurorópai kompetenciák gyűjteményének a használata elkerülhetetlen volt ebben a fázisban. Tanulságos, ahogy az önértékelésről ír: 'az első vizsgát az ember szemtől szemben, önmagával végzi. A teszt végén az általa betöltött állást nem történetileg, hanem a képességek szerint felállított keretében látja. Ez a nézet szokatlan, de nagyon érdekes. Szerintem ez az eszköz a minősítésen túlmenően igen hasznos lehet a humán erőforrások menedzselésében.' A zsűrivel való beszélgetést építőnek és pozitívnak találta. Meggyőződése, hogy a friss információt kereső információs-dokumentációs szakembereknek ott a helyük a kutatók oldalán. (ref.: Grebot Á.) -- F : L'Oeil de l'ADBS, N°3 du 16/12/05,
http://www.adbs.fr/site/carrieres/certifier/temoignages.php (KIT, 2006/5.)

A CERTIDoc programhoz való magyarországi kapcsolódás szerepel Az alternatív könyvtári stratágiai terv 2004-2007. dokumentumban.

legyenek kit hírei saját honlapján

Feliratkozás

A heti ingyenes KIT Hírlevelet megrendelheted a kit@gmconsulting.hu-ra írt "Megrendelés" tárgyú levéllel, név és intézmény megadásával, mellyel jelzed az Adatkezelési tájékoztatóban foglaltak elfogadását.

A hírlevél lemondása: ugyanígy, de „Lemondás” tárgymegjelöléssel.
Hírlevélről

A hírlevél hetente, térítésmentesen, csak elektronikus formában jelenik meg. A KIT nyomtatott példányai megtalálhatók a Könyvtörténeti és Könyvtártudományi Szakkönyvtárban is (Könyvtári Intézet, Budapest).

A KIT-archívum tartalma:
Közel 25.000 hír, 2002-től
A KIT-et az EPA (Elektronikus Periodika Adatbázis) is archiválja.

A megrendelők száma kb.:
700 fő

Olvasói létszám:
kb. 1000 fő

Adatvédelem
A KIT szerkesztői a birtokukba kerülő használói adatokat bizalmasan kezelik, azt csak az eredetileg megjelölt célra használják, harmadik fél részére nem adják át. A használati adatokat a csak az egyedi adatközlőket (ha tudomásukra jut) nem visszafejthető módon, összegezve teszik közzé. Pl.: összes olvasói létszám, vagy felmérés eredményeképpen: a KIT-olvasók x %-a vezető beosztású. A használói felmérésekben a válaszadás anonim.
A szerkesztők a KIT-tel kapcsolatos visszajelzéseket egymás között megbeszélik, és visszajeleznek a levélírónak.
Adatkezelési tájékoztató

A KIT tulajdonosa:

GM Info Consulting Kft.
www.gmconsulting.hu


impresszum | szerkesztők | észrevétel e portálról