Keresés a KIT archivumában:  
Könyvtár Információ Társadalom
Heti hírlevél információs és könyvtári szakemberek számára - Szemlék, hírek, kommentárok    angol zászló english flag  
 


KIT hírlevél: 2012/18., máj. 2.

E lapszám szerkesztője: W. Kovács Ágnes

Hírek

Jobb, ha a használó irányítja a beszerzést a könytárban
Kérdések az egyetemi tudástermelés üzleti modelljében -- 2. Nagyobb költségvetést az egyetemi könyvtáraknak
A jövő könyvtárai (vancouveri közkönyvtár) -- 5 éven belül több e-köcsönzés (olvasóink szavazatása)
Hogyan érdemes kezelni a könyvtárosok elöregedésének kérdését?
Nem jó közkönyvtáros stratégia 'mindent, mindenkinek, mindig' szolgáltatni
Az elektronikus fejezetcímek megjelenítése -- jobb a hagyományos katalógusnál
A könyvtári költségvetés nagysága -- használat és használói elégedettség
Totalitárius rezsimet bont a győri városi könyvtár
Fiatal japán könyvtárosok: a szakmán kívül is bővítik kapcsolataikat
E-könyvtárat nyit a CompLex és az Akadémia
Sztakipédia: itt a tudásmegosztás hatékonyabb módja
Felújítják a Teleki-Bolyai könyvtárat is -- szálloda helyiségeibe is települnek
Kinek kellett volna őrködnie Gyurcsány dolgozata felett?
Munkaalkalmazások -- játékosan
A Microsoft belép az e-könyv-piacra

Analógiák

Ingyen internettel jutalmazzák a kutyatulajokat -- egy feltétellel

Praktikus

Egy komolytalan YouTube-csatorna az alapvető háztartási tudnivalókról

Kisszínes

Egymillió szócikket szerkesztett a Wikipedián
Aranydobozokba zártak egy brit könyvtárat (képek)

Információforrások

Átalakult az NFÜ honlapja


A portálon kívülre mutató linkek a szerkesztés pillanatában élnek.
Ha már nem jelenik meg a korábban élő forrás,
másold a linket a archive.org keresőjébe.Hírek

Jobb, ha a használó irányítja a beszerzést a könytárbanFEL

A költségtakarékos just-in-time dokumentumbeszerzés egyre elterjedtebb a könyvtárakban. A használó által kezdeményezett (patron-driven acquisition, PDA) modell szerint az online katalógusban a deziderátumok is szerepelnek, melyek közül csak azokat a dokumentumokat szerzik be, melyekre konkrét használói igény merül fel. Előfordulhat, hogy ezeket a műveket is csak meghatározott időtartamra kölcsönzik/bérlik a forgalmazótól, és csak akkor veszik meg ténylegesen, ha a használat mértéke elér egy bizonyos szintet. (ref.: Fazokas E.)


Kérdések az egyetemi tudástermelés üzleti modelljében -- 2. Nagyobb költségvetést az egyetemi könyvtáraknakFEL

A felsőoktatási könyvtári beszerzési költségek több mint egy évtizede csökkennek link Annak ellenére, hogy az egyetemek egyre kisebb fizetésért egyre több kutatót és tudóst foglalkoztatnak, kihasználják munkájukat, továbbá túltermelik a PhD-ket. A szövetségi pénzekből finanszírozott kutatásokból eredeztethető szerzői jogok az egyetemeket illetik -- legalábbis az USA-ban -- millió dollárokat szereznek ebből, miközben kevés kutató jár igazán jól anyagilag. S ezek után a kutatók protestálnak a kiadók ellen!?
A kiadók -- legyenek OS vagy előfizetésesek -- alapvetően partnerei a kutatóknak, azáltal, hogy egyértelmű, kitaposott utat kanálnak az ötletek karrierré alakításához. Természetesen több folyóirat van, mint 30 éve. De érdemes feltenni a kérdéseket:
- ki csökkentette a könyvtári beszerzési kereteket, miközben udvarok a kutatóknak és a pályázati forrásoknak?
- ki termel túl sok PhD-t, elteremve a figyelmet annak várható értékéről?
- ki távolodott el a teljesítményelvű és belső finanszírozástól?
- ki támaszkodik túlzott mértékben olyan mérőszámokra, mint az impakt faktor vagy a h-index?
- ki birtokolja a szövetségi forrásokból finanszírozott kutatások szerzői jogát anélkül, hogy visszaáramoltatná annak nyereségét visszaáramoltatná az adófizetőkhöz?
Ezek az egyetemi eljárások amellett, hogy növelik a folyóiratokban való publikálás értékét, növelik a kutatási pénzekért folyó öldöklő versenyt is, elvonva a kutatók energiáit legfontosabb feladatuktól, a kutatástól. Egy igazi akadémiai tavaszhoz a fentiek helyett a kutatóknak, tudósoknak következőkre kellene szorítaniuk az egyetemek vezetőit:
1. a felsőoktatási könyvtárak beszerzési kereteinek visszaállítása mondjuk a 10 évvel ezelőtti szintre
2. a kutatásért fizessenek nekik, nm a kutatási pénzek megszerzéséért
3. az egyetem felelősen tájékoztassa a hallgatókat lehetséges karrierkilátásaikról -- ahelyett, hogy csak a hallgatólétszámot növelnék.
Ilyen elképzelésekkel bombázni az egyetemek irányítóit -- nos, ez valóban kutatói, tudósi kurázsi, ahelyett hogy a frusztrációt az éppen arra járóra öntenék. Olyan partnerre panaszkodni, amely segít a gazdaságilag értéktelen ötletekből nagybecsű eredményeket elérni... -- ez inkább akadémikus rövidlátás, mint akadémiai tavasz. (ref.: MG)


A jövő könyvtárai (vancouveri közkönyvtár) -- 5 éven belül több e-köcsönzés (olvasóink szavazatása)FEL

A hagyományőrzők kisebbségbe kerülnek a könyvtárhasználók között. A vancouveri közkönyvtárban a jelenlegi dinamikát figyelve 5 éven belül haladja meg az e-könyvek kölcsönzése a hagyományosat. Ezért elgondolkodtató, ha hatalmas fizikai könyvtárépületet emelnek (ld. a cikkben a fényképet).
A felmerülő kérdések tematizálására indította a könyvtár 'Free-For-All: Reimagining Your Library' kampányát, mely négy témára összpontosít:
- közösségi terek és tanulási helyek
- kölcsönzés avagy az olvasás megváltozott útjai: audió és videó
- fiatalok és családok
- programok és képzések.
Az e-könyvekhez más kölcsönzési és finanszírozási modellre van szükség, mint a nyomtatottak esetén. Az e-könyvek átlagon felül visszavetik az öregbetűs könyvek használatát. A digitális szakadék mérséklése érdekében az e-könyv-olvasók kölcsönzése is szükséges. Több dolog készteti várakozásra a könyvtári döntéshozót: lesznek-e többfunkciós olvasógépek, hogyan ossza meg a ráfordításokat a könyvtár a régi ás új állománytípusok között (ha a régitől megszabadulnak, akkor az praktikusan nem lesz elérhető a nagyközönség számára -- pl. a helyismereti dokumentumok esetében) s kérdés az is, hogy a könyvtár maradjon-e továbbra is ingyenes mindenki számára.
Nemrégiben átadott Surrey könyvtár Vancouverben 36 millió dollárba került. Ahogy ezzel kapcsolatban az egyik kommentelő megjegyzi: Remélhetőleg az adófizetők igazolva látják majd elköltött 36 milliójukat -- sokkal a inkább a könyvtári szolgáltatásokban, mint egy emlékműként. (ref.: MG)


Hogyan érdemes kezelni a könyvtárosok elöregedésének kérdését?FEL

A könyvtárosok átlagéletkora más szakmákhoz viszonyítva az USA-ban a hetedik legmagasabb. Külön problémát jelent, hogy négy távozóból három vezető pozíciót tölt be. A 'baby boom' generáció (az 1946 és 1963 között születettek) legtöbbje 2018-ra eléri a nyugdíjkorhatárt. Egy ideje azt jósolják, hogy a felsőoktatási könyvtárakban ez gondot okoz majd ? egyfajta ?agyelszívást? és könyvtároshiányt eredményez.
A helyzet nem megoldhatatlan: Kanadában -- ahol a szakirodalom tanúsága szerint öt évvel járnak az USA előtt -- gondosan kezelték a generációváltás problémáját, ezért viszonylag simán lezajlott. 2000 és 2005 között a 35 évnél fiatalabb könyvtárosok száma majdnem megduplázódott. (ref.: Hegyközi I.)

Régebbi hírforrás(ok): A szakmai utánpótlás anomáliái -- 2. Közelítés a szeniorok oldaláról link

Nem jó közkönyvtáros stratégia 'mindent, mindenkinek, mindig' szolgáltatniFEL

A közkönyvtárak fenntartói a megszorítások közepette igen nehéz helyzetben vannak Nagy-Britanniában. Kiszervezéssel, önkéntesek alkalmazásával, közös szolgáltatásokkal próbálkoznak. A nagyközönség reakciói többfélék: vannak, akik mindenáron nyitva akarják tartani a könyvtárakat, mások kevesebb, de jól szolgáltató könyvtárral is beérnék. A szerző úgy véli, jó lenne, ha a jövőben a brit közkönyvtárak nem akarnának differenciálatlanul 'mindent, mindenkinek, mindig' szolgáltatni. Fel kell készülniük arra, hogy szervezeti formájuk megváltozik; és az új szervezeti formát stratégiai igényeiket szem előtt tartva kell megválasztaniuk. Ezt követően a londoni közkönyvtárak példáján mutatja be számításait, és tesz javaslatot a szolgáltatások fejlesztésére, vet fel takarékossági intézkedéseket.


Az elektronikus fejezetcímek megjelenítése -- jobb a hagyományos katalógusnálFEL

A Library Journal által végzett kérdőíves felmérés szerint 2011-ben az egyetemi könyvtárak 94%-a, a közkönyvtárak 72%-a kínálta őket használóinak. A könyvtári e-könyvek előnyei nyilvánvalók: a hét minden napján 24 órán keresztül, bárhonnan elérhetők -- köszönhetően például a cloud tárolási lehetőségnek. Az olvasóknak előnyös, mivel szemben a hagyományos könyvvel, nem vész el, nem osztják rossz helyre a polcon, nem lehet pengével kivágni belőle egyes fejezeteket, és ha korlátlan hozzáférésű változatot vásárolt a könyvtár, akkor többen is olvashatják egyszerre. Az okos telefonok, a wifi és a hotspotok még kényelmesebbé teszik a használatát. Az e-könyv teljes szövege kereshető, sőt a szövegközi táblázatok, és grafikonok is. Egy felmérésből az is kiderült, hogy azzal, hogy az elektronikus könyvplatformok a könyvfejezetek címeit is megjelenítik, több és relevánsabb információt adnak, mint a hagyományos katalógusok könyvcímeket kínáló rekordjai. Az e-könyvek kitágítják a virtuális tájékoztató szolgáltatások körét, a könyvtárosok cikkek, könyvfejezetek, lexikoncikkek linkjeit küldik használóiknak, akik gyakran utazás közben kérik és kapják az információkat.


A könyvtári költségvetés nagysága -- használat és használói elégedettség FEL

A szerzők a LibQUAL+TM 2007. évi adatait és az ACRL (Association of College and Research Libraries) 'könyvtári trendek és statisztika' adatbázisát elemezték annak megállapítására, hogy van-e statisztikailag jelentős korreláció a könyvtári költségvetések és használati statisztikák, valamint a használói elégedettség között. A vizsgálat az ACRL-hez tartozó 73 egyetemet érintette. Az eredmények szerint a nagyobb, jobban finanszírozott egyetemek használói több információforrás elérésére számítanak, de nem mutatnak nagyobb elégedettséget. A szerzők nem tapasztaltak jelentős összefüggést a könyvtárhasználati statisztika és a használói elégedettség között. Arra a következtetésre jutottak, hogy a várt összefüggés hiánya a LibQUAL+TM módszer használói elégedettséget mérő eszközének korlátaival magyarázható, vagy az ACRL statisztika mennyiségi mérőeszközeinek nehézkes használata akadályozza a használói elégedettség pontos előrejelzését. (Autoref.)


Totalitárius rezsimet bont a győri városi könyvtárFEL

Horváth Sándor Domonkos ezzel a kezdeményezéssel kereste meg a terület önkormányzati képviselőjét, aki felkarolta az ügyet. Borsi Róbert kifejtette, a nagyszabású elképzeléseket ma már sikerült konkrét tervekbe önteni, amely megváltoztatná az épület belső és külső megjelenését. A mintegy négyszázmillió forintból megvalósítható kivitelezés érdekében keresik a pályázati lehetőségeket.
A tervek elkészítésére azért nyílt lehetőség, mert az önkormányzat csatlakozott az Atrium, azaz a XX. Századi totalitárius rezsimek építészetének kezelése a városmenedzsmentben című programhoz, amelyben 11 ország 18 partnere vesz részt.
A projekt célja, hogy a XX. Századi totalitárius rezsimek építészeti örökségének kulturális és történelmi vonatkozásait, illetve a kortárs építészeti értékeket bemutassák. A partnerek közösen kérvényezik az Európai Tanácsnál, hogy a projektben kijelölt útvonal felkerüljön az Európai Kulturális Útvonalak közé.


Fiatal japán könyvtárosok: a szakmán kívül is bővítik kapcsolataikatFEL

A fiatal könyvtáros közösségek módot adnak rá, hogy tagjaik könyvtárukon túlmenve bővítsék szakmai kapcsolataikat. Az ilyen hálót 'gyenge kapcsolódásnak' (weak tie) nevezik, szemben a családtagokkal, közeli barátokkal kialakult 'erős kapcsolódással' (strong tie). Az előbbi nagyobb segítséget ad az álláskereséssel kapcsolatos információk összegyűjtésében. Az is ismert, hogy a szervezetek közötti 'strukturális lyukakat' betöltő személyek több innovatív információt szereznek és hasznosabbak a közösség számára, mint azok, akik csak a zárt közösségen belül tevékenykedtek.
Az interjúkból kiderült, hogy a fiatal szakemberek erős igénye, hogy hasonlóan gondolkodó kollégákat találjanak (és erre a csökkenő létszám nem ad lehetőséget). A hálózati forma különösen a félállásban foglalkoztatott segédkönyvtárosok számára hasznos, akik így tagdíj nélkül vehettek részt a szakmai eszmecserékben. A közösségek által szervezett rendezvények és képzési alkalmak nagyban segítették mindegyik megkérdezettet a saját hálózatuk kiterjesztésében. Többen a hálózati tevékenység során jutottak álláshoz az egyébként statikus munkaerőpiacon. (ref.: Mándy G.)
-- Japánnak a szenioritás elvéhez ragaszkodva még nehezebb a helyzete az idősebb generációkénál korszerűbb ismeretekkel rendelkező fiatal szakemberek előrejutása. Ezért is jelentős az alternatív utak keresése számukra. (Mikulás G.)

Régebbi hírforrás(ok): Molnár: Emberi kapcsolathiány és alacsony internetpenetráció link

E-könyvtárat nyit a CompLex és az AkadémiaFEL

Májustól kölcsönözni lehet majd a különböző irodalmi művek elektronikus változatait a CompLex és az Akadémia nevű kiadók közös elektronikus könyvtárából. 2011 októberében jelentek meg a cég első e-könyvei, azóta pedig összesen 60 kiadványból vásárolhatnak jog és adó témától kezdve a környezetvédelmi témákig a fogyasztók.
A CompLex Kiadó és az Akadémia Kiadó célja, hogy az olvasási élmény megtartásával -- azonban a technológia fejlődésével lépést tartva -- folyamatosan fejlesszék a jövőben az e-könyv felhasználók lehetőségeit, amelynek fontos lépcsője, hogy májusban közös fejlesztésüknek köszönhetően egy elektronikus könyvtárat nyitnak meg virtuálisan az interneten. Mindez azt jelenti, hogy ezentúl az e-könyveket nemcsak megvásárolni, hanem kölcsönözni is lehet, meghatározott összeg ellenében adott időszakban korlátlanul olvashatja a felhasználó a kiadványokat. Az ügyfelek a jövőben úgynevezett polchelyeket bérelhetnek és különböző előfizetési konstrukciókból választhatnak.


Sztakipédia: itt a tudásmegosztás hatékonyabb módjaFEL

A Sztakipédia a Wikipédia szerkesztői felületébe beépülve annotációs javaslatokat fogalmaz meg a cikkek íróinak: a DBpedia Spotlight eszköz segítségével hivatkozásokat ajánl más cikkekre, segít a kategorizálásban, illetve a cikkek fontos alapadatainak kivonatolásában. A felület másik érdekessége, hogy a Sztakipédián keresztül kereshető az Open Library, a British National Bibliography, illetve a magyar közös könyvtári katalógus, a MOKKA állománya is, így a felhasználók azonnal és könnyedén hivatkozhatnak háttérirodalomra is.


Felújítják a Teleki-Bolyai könyvtárat is -- szálloda helyiségeibe is települnekFEL

A Kultúrpalota felújítási munkálataival párhuzamosan, az ugyanabban az épületben levő megyei könyvtárat is sikerült korszerűsíteni, sőt értesüléseink szerint bővítik a helyiségeket.
Lokodi Edit Emőke, megyei tanácselnök: Számtalan korábbi, tulajdonjogi meg egyéb jellegű vitát követően végre sikerült 'tiszta vizet önteni a pohárba'. Semmi nem indokolta egy szálloda fenntartását, így a megyei önkormányzat úgy döntött, hogy közhasznúvá alakítja át az épületet, így az egykori Park Szálloda helyiségei új rendeltetést kapnak. A földszinten egy modern megyeikönyvtár-részleget rendezünk be az idegen nyelvű irodalom számára és a jogi és közigazgatási szakkönyveknek.
Lesz olvasóterem, információs és marketingközpont, multimédiás részleg. Célunk az, hogy a jelenlegi elvárásoknak megfelelően a megyei könyvtár szolgáltatásait bővítsük. Az épület teljes felújításának értéke 3.817.000 lej, és helyi költségvetésből valósul meg. Nem vártuk meg a munkálatok befejezését, ezt megelőzően az Amerikai Egyesült Államok romániai nagykövetségének támogatásával a könyvtár internetes részlegén megnyithattuk az American Cornert, az amerikai kultúrát népszerűsítő információs központot, ahol angol nyelvű írott és audiovizuális anyagokból tájékozódhatnak az érdeklődők.


Kinek kellett volna őrködnie Gyurcsány dolgozata felett?FEL

A Pécsi Tudományegyetem (PTE) oktatási igazgatója szerint ő nem felel a szakdolgozatok őrzéséért, az nem tartozik a hatáskörébe. Lengvárszky Attila oktatási igazgató kedden reagált azokra a nyilatkozatokra, amelyek az ő felelősségét vetik fel Gyurcsány Ferenc egykori MSZP-s kormányfő, a Demokratikus Koalíció (DK) elnöke és volt sógora, Rozs Szabolcs szakdolgozatának eltűnésével kapcsolatban. 'A szakdolgozatok őrzése abban az időszakban és most is a karok, tanszékek, adott esetben a könyvtár, más esetben a levéltár feladata' -- jegyezte meg a posztot öt éve betöltő vezető.


Munkaalkalmazások -- játékosanFEL

Gamifikáció -- a munkaelemek felruházása különböző játéktechnikákkal. Erre példa a Foursquare helyfüggő (geolokációs) alkalmazás, ahol egy adott helyre való bejelentkezésért 'jutalmat', pl. vásárlási kedvezményt kaphatnak a felhasználók, miközben népszerűsítik a helyeket.
Vállalatoknál is használható, pl. ha a dolgozók egymással játékosan versengve különböző célokat próbálnak elérni -- mialatt pontokat szereznek. A gamifikáció veszélyeket is rejt magában: ha minden feladatot játékká teszünk, félő, hogy a munkatársak nem veszik komolyan a munkát. Meg kell találni kedvező mértékű versengést: ne menjen a munka rovására az, hogy a munkatársak mindenáron egymást próbálják megelőzni a játékban.
Érdemes figyelni arra is, hogy ne nevezzük pl. a közösségi oldalakat játéknak, illetve úgy általában, tudjuk, hogy mit érdemes játéknak nevezni. (ref.: w)


A Microsoft belép az e-könyv-piacraFEL

A Microsoft 300 millió dollárt fektet a Barnes & Noble könyvkiadó e-könyv üzletágába. A megállapodás részeként Nook alkalmazást tesznek a Wondows 8-ba. A Microsoft új operációs rendszerét idén júniusban mutatják be és év végére valószínűleg már a boltokban lesznek az ilyen rendszerrel felszerelt laptopok és tabletek.
Analógiák

Ingyen internettel jutalmazzák a kutyatulajokat -- egy feltétellelFEL

Érdekes megoldással állt elő egy mexikói internet szolgáltató annak érdekében, hogy a város parkjait és köztereit megszabadítsák a kutyapiszoktól. A 'Poo Wifi' nevű kezdeményezés lényege: egy adott parkban (körzetben) beállítanak egy ingyenes hotspot-ot.
Ez azonban csak akkor lép működésbe, ha bizonyos mennyiségű (tulajdonképpen a súlyát méri a behelyezett 'csomagoknak') kutyapiszkot felszednek, és a speciális tárolóban helyeznek a kedvenceiket sétáltató tulajok. Minden dekagramm 'ajándék' egy perc ingyenes internet elérést biztosít. A kezdeményezés máris népszerű -- pillanatnyilag 10 különböző parkban található meg a speciális Wifi-kuka, de idén nyáron még több egység felállítását tervezik. A kutyatulajdonosok többsége szereti, saját elmondásuk szerint azért, mert van egy apró jutalom, a kicsit kellemetlen foglalatosságért cserébe.
Praktikus

Egy komolytalan YouTube-csatorna az alapvető háztartási tudnivalókrólFEL

Gyakran előfordul, hogy a háztartásban olyan alapvető feladatokat kell megoldanunk, ami másoknak magtól értetődik, azonban aki még sohasem csinálta, annak nem árt egy kis segítség.
Ebből az apropóból hozták létre a How to -- The Basic elnevezésű YouTube-csatornát (link Itt jelenleg 114 rövid videóról leshetünk el az olyan titkokat, mint például hogyan kell tojásos szendvicset és friss narancslevet készíteni, vagy kifőzni a spagettit. A vidám videókból még azt is megtudhatjuk, milyen egy 9 másodperces kocsimosás. A videókon kívül azért nem árt, ha másoktól is kérünk segítséget.
Kisszínes

Egymillió szócikket szerkesztett a WikipediánFEL

Egy amerikai férfi lett a Wikipedia első önkéntes szerkesztője, aki egymillió szócikkben közreműködött. A 27 éves Justin Knapp Indianapolisban él, a Wikipedia is elismerte, mint az első embert, aki egymillió szócikk szerkesztésében vett részt. Az egyetemet végzett Knapp napi tíz órát tölt a Wikipedián, amióta elvesztette munkáját. Korábban pizzafutár volt. A Wikipedia alapítója, Jimmy Wales április 20-at Justin Knapp-nappá nyilvánította.


Aranydobozokba zártak egy brit könyvtárat (képek)FEL

Úgy tűnik, egy integrált tudásközpontról nemcsak a hazai építészek asszociálnak a méhkaptárra. Már készen áll, a nagyközönség előtt pedig idén júliusban nyit meg a pécsi Tudásközpont brit druszája, a The Hive (Kaptár) névre keresztelt létesítmény, a Worcesteri Egyetem és Worcester város tudásközpontja. Az épületben, amely szándékosan lett különösen karakteres megjelenésű, integrálták az egyetemet és a várost kiszolgáló funkciókat: az egyetemi könyvtár mellett megyei archívum, helytörténeti központ, illetve a megyei régészeti szolgálat irodái is itt kaptak helyet.
A tömegformálás célja vállaltan a feltűnéskeltés; a már önmagukban is látványos, a Malverns dombjai és a hajdani Királyi Worcesteri Kerámiaműhely égetőkemencéi ihlette formákat a bevállalós tervezők aranyszínben csillogó rézötvözet-lapokkal burkolták.
Információforrások

Átalakult az NFÜ honlapjaFEL

Átalakult a Nemzeti Fejlesztési Ügynökség (NFÜ) honlapja, változott a megjelenés, a tartalmak elhelyezése a felhasználók tájékozódásának megkönnyítésére. Az NFÜ tájékoztatása szerint a link honlap tartalma megmaradt, az eddig elérhető hírek, adatok, információk továbbra is megtalálhatók. Változás, hogy a címoldal felső részén megjelenő zöld sávban a pályázók számára legfontosabb funkciók érhetők el. A menürendszert érintő átalakítás nyomán az oldal tetején, egymás mellett találhatók a pályázóknak szóló elemek, valamint a sajtó blokk.
legyenek kit hírei saját honlapján

Feliratkozás

A heti ingyenes KIT Hírlevelet megrendelheted a kit@gmconsulting.hu-ra írt "Megrendelés" tárgyú levéllel, név és intézmény megadásával, mellyel jelzed az Adatkezelési tájékoztatóban foglaltak elfogadását.

A hírlevél lemondása: ugyanígy, de „Lemondás” tárgymegjelöléssel.
Hírlevélről

A hírlevél hetente (júliusban, augusztusban kéthetente), térítésmentesen, csak elektronikus formában jelenik meg. A KIT nyomtatott példányai megtalálhatók a Könyvtörténeti és Könyvtártudományi Szakkönyvtárban is (Könyvtári Intézet, Budapest).

A KIT-archívum tartalma:
Közel 28.000 hír, 2002-től
A KIT-et az EPA (Elektronikus Periodika Adatbázis) is archiválja.

A megrendelők száma kb.:
700 fő

Olvasói létszám:
kb. 1000 fő

Adatvédelem
A KIT szerkesztői a birtokukba kerülő használói adatokat bizalmasan kezelik, azt csak az eredetileg megjelölt célra használják, harmadik fél részére nem adják át. A használati adatokat csak az egyedi adatközlőket (ha tudomásukra jut) nem visszafejthető módon, összegezve teszik közzé. Pl.: összes olvasói létszám, vagy felmérés eredményeképpen: a KIT-olvasók x%-a vezető beosztású. A használói felmérésekben a válaszadás anonim.
A szerkesztők a KIT-tel kapcsolatos visszajelzéseket egymás között megbeszélik, és visszajeleznek a levélírónak.
Adatkezelési tájékoztató

A KIT tulajdonosa:

GM Info Consulting Kft.
www.gmconsulting.hu


impresszum | szerkesztők | észrevétel e portálról