Keresés a KIT archivumában:  
Könyvtár Információ Társadalom
Heti hírlevél információs és könyvtári szakemberek számára - Szemlék, hírek, kommentárok    angol zászló english flag  
 


KIT hírlevél: 2015/25., jún. 24.

Szerkesztő: Mikulás Gábor

A következő lapszám júl. 8-án jeleik meg.

Hírek

Rohamosan redukálódó kilátások -- hogyan segíthet a sokasodó hátrányos helyzetű kisgyerekeken a könyvtár?
Alacsonyan képzett, rövid életű, radikalizálódó férfiak -- célcsoport?
A könyvtári továbbképzések hatása (felmérés)
Nevenincs könyvtárosok -- de miért is?
Álruhás könyvtáros hallgatók és egy ügynökség -- mystery shopping cseh könyvtárakban
Makerspace -- a kreativitás központja
Linkelhető a budapesti könyvtárak nyári nyitva tartása
A 15 évesek 60 százaléka digitálisan írástudatlan (IVSZ)
Crowdsourcing-példák -- Magyarországról is
6 remek ötlet, melyekkel öröm a tanulás! - 6. Jó, ha sokfélék vagyunk
PDA Nagykanizsán -- a beszerzés 10 százalékát érinti a könyvtári 'kívánságműsor'
Szülői értekezlet az olvasásról -- célcsoport: a nagyszülők
Angol kisvárosi könyvtár -- impressziók
Az olvasó célja szerint: elmélyedés vagy kaleidoszkóp-szerű élmény
A vasúti megálló fölé építették az új aarhusi közkönyvtárat (fotók)
A pénzügy kultúra fejlesztésére bővítették állományukat
Honnan szedünk információt? -- Az ismertség fontosabb a szakértelemnél
Hiányos a magyarok ismerete a fogyasztói jogokban -- segítene kampányolni a könyvtár?
Német könyvtárakról -- angolul
Íme a MaNDA küldetésnyilatkozata
Ki fogja igazgatni a pécsi Csorba-könyvtárat?
Nemzeti könyvtári program-Skócia (olvasóink szavazatára)
A késedelmi díjak és egyéb akadályok csökkentése -- nagyobb használói elégedettség
Késedelembe esett olvasók -- fő ok a feledékenység
Hozd vissza a könyveket -- videóklip

Kisszínes

Diszlexiát szimuláló betűtípus jelent meg
Mennyire szükséges a helyesírási szabályok betartására?
Vége az esti mesének? A szülők egyharmada sosem mesél a gyerekének
A médiatartalmat inkább online fogyasztják a fiatalok

Információforrások

Képeslapok a Hungaricana gyűjteményéből
HR -- Miért kell jelen lenni a LinkedIn-en?
Már az interneten is kereshetjük elveszített tárgyainkat


A portálon kívülre mutató linkek a szerkesztés pillanatában élnek.
Ha már nem jelenik meg a korábban élő forrás,
másold a linket a archive.org keresőjébe.Hírek

Rohamosan redukálódó kilátások -- hogyan segíthet a sokasodó hátrányos helyzetű kisgyerekeken a könyvtár?FEL

-- Már a tervekben sincs benne, hogy kitörhet a gyerek -- fogalmazott Bass László, aki szerint a vágyak rohamosan csökkennek a gyerek életkorának emelkedésével. Az alacsony presztízsű szülők már az óvodában megtapasztalják, hogy gyermekük kudarcokat él át, kevesebbet tud, esetleg nem szeretik, megszégyenítik. Később rohamosan redukálódnak a vágyak. Az alacsony iskolázottságú családok terveiben elsősorban az szerepel, hogy gyerekük bekerülhessen a stabil szakmunkáslétbe. Az egyetem elérhetetlen távolságba került. A legdöbbenetesebb, hogy már hatéves korra annyi hátrányt gyűjt össze a gyerek, hogy az később nem vagy csak nagyon nehezen korrigálható.
-- A szegényellenes intézkedések népszerűek, azokat a szegények többsége is elfogadja, bízva abban, hogy lojalitásáért cserébe előnyökhöz juthat. A helyi hatalom eldöntheti, ki a jó alattvaló, aki segélyt vagy közmunkát kaphat, s ki az, aki nem.


Alacsonyan képzett, rövid életű, radikalizálódó férfiak -- célcsoport?FEL

Az Economistban nemrég egy hosszú esszé link jelent meg arról, hogy mennyi, jelenleg teljesíthetetlennek látszó kihívással szembesülnek ma a hagyományos értékrendet valló férfiak, különösen a képzetlenebbek. Munkaerő-piac, család, kapcsolat, társadalmi helyzet. Miért kerülnek ki közülük legnagyobb arányban a mindenkire dühös radikálisok?
Az Economist alapfeltevése, miszerint a képzetlen férfiak számára nehézséget okoz alkalmazkodni a gazdasági és technológiai és munkaerő-piaci változásokhoz, vagy a női emancipációhoz, nehezen vitatható. Az is tény, hogy pont ők azok, akik a nemek közötti egyenlőtlenség férfiközpontúságából szinte alig húznak hasznot, és a női emancipáció kárvallottjainak érzik magukat.
Igaz, hogy az üzleti és politikai döntéshozók, vallási vezetők túlnyomó többsége férfi, de -- bár kevésbé vannak szem előtt -- a leghátrányosabb helyzetűek között is igen nagy többségben vannak a férfiak.

Régebbi hírforrás(ok): Jobban kell figyelnünk a fiúkra link Hogyan támogassuk olvasásban a fiúkat? link

A könyvtári továbbképzések hatása (felmérés)FEL

A könyvtári továbbképzések hatása, magamon v. környezetemen -- volt a múlt heti szavazás kérdése. A nem reprezentatív válaszok megoszlása:
8 - nagyon jó
10 - jó
11 - közepes
3 - gyenge
0 - nagyon gyenge
10 - senki nem volt környezetemben továbbképzésen.
-- A fenti adatok iskolai érdemjegyek átlagaként számolva 3,71. A válaszadók negyedének nincs tapasztalata a továbbképzésekről. (MG)

Hírforrás: KIT Hírlevél
2015. június 24.  • Továbbküldöm a hírt

Nevenincs könyvtárosok -- de miért is?FEL

Időnként megjelennek személyes aláírás nélküli levelek a Katalisten. Gyakran az emailcím sem ad eligazítást. Csak a könyvtárnév, vagy tanszéknév szerepel az aláírásban. Durva esetben egyáltalán nem szerepel aláírás, bár ilyet egy vidéki könyvtárigazgató produkált legutoljára kb. 10 éve. Az eljárás -- azon túl, hogy ellentmond a minőségbiztosítás azonosíthatóság-alapelvének -- felveti: miért akarnak arctalanok maradni a levélírók?
Zárójelbe téve az egyszerű feledékenység lehetőségét, felmerül az intézményi illetve egyéni vélemény közötti különbség kommunikálása, bár sokan ezt a kettősséget külön jelzik is levelükben -- és aláírnak. Elképzelhető, hogy a (felettesi kérést teljesítő) levélíró nem akarja vállalni az intézményi / felettesi közleményt -- vagy éppen fordítva: maga a szervezet kíván meg formálisan vagy informálisan arctalanságot. Ennek hátterében a tényleges kommunikációt nélkülöző merev szervezet sejlik fel. Érdemes ugyanakkor megfigyelni, hogy bármilyen komoly / komor a hivatal, Magyarországon akkor is aláírásra jogosult ügyintézői vagy feltehetően jogszerűen helyettesítői aláírással ellátott levelet kapunk.
Ha tehát személyes aláírás nélküli levél érkezik postaládánkba, akkor az jó eséllyel árulkodik az adott szervezet merev, hierarchaikus viszonyaira. (MG)

Hírforrás: KIT Hírlevél
2015. június 24.  • Továbbküldöm a hírt

Álruhás könyvtáros hallgatók és egy ügynökség -- mystery shopping cseh könyvtárakbanFEL

A mystery shopping fogalma a kereskedelemben használatos, de a közszolgáltatások minőségének értékelésére is alkalmas objektív módszer, amely néhány látogatás vagy több látogató alkalmazásával célravezető eredményt hoz. Az álcázott (titkos) vásárló előkészített terv alapján értékeli a szolgáltatásokat és azok körülményeit (a személyzet megfelelőségét, a kiszolgálás minőségét, a tisztaságot, tájékozódást stb.). Az értékelést fotókkal ki lehet egészíteni. Az értékelés során az etikai elvárásokat be kell tartani, a foglalkoztató tájékoztathatja munkatársait a várható eseményről, de a pontos dátumot nem árulhatja el. Az álcázott vásárló titokban, tárgyilagosan és felelősségteljesen végzi munkáját. Az eredmények megosztása fontos a szolgáltatások javítása érdekében.
A MyS3 projekt, a mystery shopping hallgatói projektként indult 2012-ben a Masaryk Egyetem informatikus könyvtáros hallgatói szervezésében, egy ügynökség közreműködésével. A vizsgálat három területet érintett: a körülményeket, a funkcionalitást és a szolgáltatásokat valós látogatások, telefonos tesztelés és e-mailes kérdőíves módszerek alkalmazásával. Először a dolgozók véleményét vizsgálták a mystery shoppingról: ismerik-e ezt a módszert, és hajlandók-e alkalmazni könyvtárukban. A kérdőíves felmérés 15 kérdést tartalmazott a mystery shoppingról mint szolgáltatáselemzési módszerről, 100 regionális, 77 felsőoktatási és 4 más típusú könyvtár vett benne részt.
2013 tavaszán öt, magas szinten teljesítő könyvtárban folytattak mystery shopping módszerrel vizsgálatot. A könyvtárak összességében nagyon jó értékeléseket kaptak, igazolódott a módszer alkalmassága a szolgáltatások minőségének mérésére. ( ref.: Prókai M.)

Régebbi hírforrás(ok): Magyar ébresztgető -- A megyei könyvtárak információszolgáltatásának tesztje link

Makerspace -- a kreativitás központjaFEL

Egyre újabb és újabb dolgokat fedezhetnek fel az olvasók, ha betérnek egy amerikai könyvtárba. Makerspace (szó szerint: a hely, ahol készítenek valamit) -- a központ, ahol a látogatók kedvükre alkothatnak, kreativitásukat fejleszthetik, létrehozhatnak egy teljesen új dolgot, vagy átalakíthatják a régit.
A Makerspace kialakításához szükséges tennivalókat vázolta fel új könyvében John Burke, könyvtáros. Fejezetenként elemzi a hely megalkotásához szükséges tennivalókat, eszközöket, az anyagi ráfordítástól kezdve egészen a felhasználó nagyközönség szerepéig.
Rövid példákkal igazolja a szerző ennek a különleges helynek a létjogosultságát. Sorra veszi a nemzeti, nemzetközi, állami, magán, egyetemi valamint iskolai könyvtárakban kialakított helységeket és azok programjait.
A szerző bemutatja a különböző Makerspace helyeket, javaslatot tesz a kialakításukhoz szükséges anyagi lehetőségek felkutatásáról, valamint elemzi a könyvtári dolgozók kiképzését előirányzó tanfolyamok fontosságát.
Bemutatja a legnépszerűbb és leggyakrabban használt készülékeket (3-D nyomtató), programokat (videófilm-készítés).
Burke szerint egyre több könyvtár lesz képes a felsorolt információk alapján saját helyiséget kialakítani, bővítve a könyvtár kínálatát. (ref.: NM)


Linkelhető a budapesti könyvtárak nyári nyitva tartásaFEL

A korábbi évekhez hasonlóan idén is összegyűjtöttük, hogy hogyan alakul a nagyobb budapesti könyvtárak nyári zárva tartása. A nagy fővárosi gyűjtemények idén is több hétre bezárják kapuikat, valamint csökkentett nyitva tartással fogadják a használókat. A táblázatban színessel jelöltük azt az időszakot, amikor az intézmény nem látogatható. A táblázat csak tájékoztató jellegű, a pontos részletekért kérjük, látogasson el ez intézmények honlapjára!
-- Remélhetően az oldalt linkelik a budapesti könyvtárak, netán QR-kóddal is elérhetővé válik a nyári nyitva tartást jelző tábláikon. (MG)


A 15 évesek 60 százaléka digitálisan írástudatlan (IVSZ)FEL

Bár a könyvtár kifejezés nem fordul elő az Informatikai Vállalkozók Szövetségének tervében, érdemes keresni a lehetőséget, hogy vonódhat be a könyvtár a célok elérésébe. Néhány idézet belőle:
'Azok a fejlesztések lettek sikeresek, amelyek pedagógiai célokhoz kötődtek és eszközjelleggel tartalmaztak IKT eszközberuházást, tehát azok kötelezően beépültek a pedagógiai folyamatba.'
'A közvélekedéssel ellentétben a fiatal generáció egy jelentős része nem használja készségszinten a digitális eszközöket, a látszólag folyamatos eszközhasználat gyakran kimerül egyszerű kommunikációs, közösségi vagy multimédia funkciókban, de gyakran egyszerű eszközbeállítások vagy triviálisnak gondolt folyamatok is problémát okoznak. A PISA felmérés Magyarországra vonatkozó részében meglepő eredményeket találunk, amiből következtetni lehet arra, hogy a jelenlegi oktatási rendszer nem alkalmas arra, hogy a digitális szövegértést fejlessze, sőt bizonyos szempontból ellentétes hatást fejt ki.'
'Az elmúlt fejlesztési időszak (2007-2013) és más, korábbi programok tapasztalatai ugyanakkor azt mutatják, hogy az digitális oktatási fejlesztés az iskolákban nem feltétlenül érte el az elvárt, optimális hatást. A digitális oktatás ugyanis egy komplex rendszer, amelynek minden elemét össze kell hangolni technológiai, de elsősorban pedagógiai szempontból. Egyes elemeinek fejlesztése nem vezet a teljesítmény javulásához, sőt, bizonyos esetekben (UK, Norvégia, EUN 2006) kutatások kimutatták a tanulói teljesítmény visszaesését az infokommunikációs eszközök fejlesztését követően. A visszaesés oka elsősorban a pedagógusok megfelelő képzésének hiányosságaira és a hiányzó módszertani, tartalmi eszközökre volt visszavezethető.' (IVSZ)


Crowdsourcing-példák -- Magyarországról isFEL

A KIT eddig is sok példát adott közre a közösségi értékelőállítás témakörében. Az Önkéntesség a digitális kulturális örökség fejlesztésében link rendezvényhez közeledve az OSZK hasonló témájú gyűjteményére is felhívjuk a figyelmet.
-- Az alábbi példákban látható, hogy különféle könyvtárak milyen módon használták fel a crowdsourcing és a civil sciences módszereket állományuk leírásának fejlesztésére.
Magyar példák / Nemzetközi példák / Szoftverek.


6 remek ötlet, melyekkel öröm a tanulás! - 6. Jó, ha sokfélék vagyunkFEL

6. ötlet: 'Beszélgessünk fontos dolgokról!' címmel a Skokie Public Library felvállalta, hogy a környezetében, közösségükben élő különböző korú gyerekeket rendszeresen összehívja és beszélgetést kezdeményez velük a korosztályukat foglalkoztató kérdésekről, kiemelve a különböző származás miatti problémát. Óvodáskorú, iskolás és tini korú gyerekeknek szeretnének segíteni megérteni, hogy mindenkinek különböző gondolatai, tapasztalatai vannak, hogy a másik ember más tapasztalatokkal érkezik, máshogy gondolkodik, és hogy ezt tudni kell elfogadni. A tini korosztály saját írását vagy versét is elhozhatja. Kezdetben nehezen nyíltak meg a gyerekek, de idővel őszinte párbeszéd alakult ki a közösségben élő különböző származású emberek elfogadásáról. (ref.: Horváth Viktória, Könyvtárostanárok Egyesülete)
-- A sorozat legutóbbi része: link .


PDA Nagykanizsán -- a beszerzés 10 százalékát érinti a könyvtári 'kívánságműsor'FEL

A Halis István Városi Könyvtár olvasói beleszólhatnak abba, hogy a bibliotéka milyen újabb könyvekkel gyarapítja állományát.
Czupi Gyula igazgató: -- Immár 3. éve, hogy a Könyvtárellátó aktuális kínálatát nem csak a kollégák, hanem olvasóink is böngészhetik. Úgy tudom, arra más könyvtárakban is van példa, hogy a KELLO ajánlatát az olvasók is láthatják, de arra nem nagyon, hogy a rendelhető könyveket a könyvtárban kézbe véve, belelapozva kezdeményezhetik a nekik tetsző beszerzését. Erre egyébként a teljes éves beszerzés (ez hozzávetőleg 5 ezer darab könyv évente) csaknem 10 százalékának mértékéig volt kezdeményezés, tehát attól nem kell tartani, hogy a beszerzés arányait tekintve egyik, vagy másik téma túlsúlyba kerül.
-- S hogy hogyan zajlik az igénylés? Az olvasó a könyvtárosnak jelzi, hogy a neki tetsző könyvet érdemes lenne beszerezni, s ha a bibliotéka vezetése is rábólint (általában rá szokott, néhány kivételes esettől eltekintve, amikor az adott könyv nem illik a könyvtár gyűjtőkörébe, vagy van belőle elég példány raktáron is), akkor az igénylő kölcsönözheti ki elsőként a kötetet. Amennyiben több olvasó is voksolt ugyanarra a műre, "érkezési" sorrendet is felállítanak. Az igazgató szerint egyébként az, hogy az olvasók milyen könyveket kérnek, nehezen behatárolható, de az igénylésekből általánosságban is rendkívül széles és színes érdeklődési kör bontakozik ki.

Régebbi hírforrás(ok): Használó irányította könyvbeszerzés -- minden Kelló-könyvet kézbe vesznek link

Szülői értekezlet az olvasásról -- célcsoport: a nagyszülőkFEL

A múlt héten szóltunk Péterfi Rita cikkéről link Most egy további izgalmas részlet:
... Az előadás kezdete előtt néhány perccel, a gyülekezőket figyelve gyanakodni kezdtem. Mint kiderült, jogosan. Ugyanis nem pedagógusok érkeztek, hanem a helyi nyugdíjas klub tagjai. Mikor ez világossá vált számomra, még volt két perc a kezdésig, az újratervezésre. Igen jó hangulatú, érdeklődő, befogadó közönséggel volt dolgom. De miért is meséltem el ezt? Hálás voltam nekik, ugyanis ők és ez a helyzet adta az ötletet, hogy egy olyan csoportban, a nagyszülőkében kezdjünk el gondolkodni, akik addig nem kerültek a látóterünkbe. Ezen alkalommal vált nyilvánvalóvá, hogy a gyerekek körül sok esetben a nagyszülők azok a személyek, akik rendszeresen jelen vannak. Mint kiderült, a legfontosabbat tudják adni unokáiknak: az idejüket és a figyelmüket, amiből a szülőknek gyakorta kevesebb van. Ráadásul sok esetben rendelkeznek egy olyan tudással is, amelynek nagy hasznát vehetjük: számos mondókát, dalt, kiszámolót, ritmusos játékot ismernek, s vannak kedvenc olvasmányaik gyerekkorukból. Amire viszont kevéssé van rálátásuk, az a mai könyvtermés. Segítségre ezen a területen szorulnak.

Hírforrás: Könyv Könyvtár Könyvtáros 2015/4.
2015. június 24.  • Továbbküldöm a hírt

Angol kisvárosi könyvtár -- impressziókFEL

Chippenham kisváros, London és Bath között -- Tóth Péter fotói; linket ld. alább.
- Frissen visszahozott könyvek polca, akadálymentes polcok (a könyvek nincsenek se túl alacsonyan, se túl magasan), e-könyv használati útmutató, helyi közösségi információ fala, olvasó által generált könyvtárközi kérés automatikusan, 85 pennyért.


Az olvasó célja szerint: elmélyedés vagy kaleidoszkóp-szerű élményFEL

Hogyan változtatja meg az internet az agyunkat -- A sekélyesek kora c. könyvében Nicolas Carr kitér a könyv evolúciójára is (A könyv igazi arca). A hagyományos könyvek számos előnyük mellett döntően lineáris gondolkodásra épülnek. Olvasóját nemigen kényszerítik előre-, hátra- vagy a könyvből kiugrálásokra, ezért megmarad a koncentrálás lehetősége. Az e kultúrához szokott olvasó mélyebben tud olvasni, s a jobb koncentrálás mélyebb élményt, jobb visszaemlékezési lehetőséget von maga után. Megengedheti magának az összetettebb gondolatokat, fogalmazást, mondatokat. Az e-szöveg -- a technika adta lehetőségeket kihasználva az interaktivitásra épít: a szöveg olvasása közben akár közösségi beszélgetést is folytathatunk a témában. Így a kanonizált, a szerző elsőbbségét hangsúlyozó szöveg helyett máshogyan részesülünk komplex tartalomban. A multitasking (különböző tevékenységeket párhuzamosan végző, azokat rendszeresen meg-megszakító cselekvéssor) során az ismeretszerzés vagy szórakozás kaleidoszkóp-szerűvé válik. Ami az olvasó szándéka szerint az egyik műfajban előny, az a másik esetben hátrány, akadály. (ref.: MG)

Hírforrás: Hogyan változtatja meg az internet az agyunkat -- A sekélyesek kora / Nicolas Carr
2015. június 24.  • Továbbküldöm a hírt

A vasúti megálló fölé építették az új aarhusi közkönyvtárat (fotók)FEL

A fotókat ld. az alábbi linken (via Koreny Á., Facebook, Könyvtárosok csoport)


A pénzügy kultúra fejlesztésére bővítették állományukat FEL

Három könyvtár, három felsőfokú és két középfokú oktatási intézmény, valamint nyolc nonprofit szervezet nyert összesen 4 millió 750 ezer forint támogatást a 'Budapest Bank az oktatásért és a magyar pénzügyi kultúráért' Alapítvány pályázatán. Az alapítvány idén a fiatal generációk pénzügyi kultúrájának fejlesztését célzó, 23 országot összefogó European Money Week elnevezésű, Magyarországon Pénz7 néven futó páneurópai kezdeményezéshez csatlakozva hirdette meg pályázati kiírását.
Nyolc budapesti és nyolc vidéki intézmény, szervezet nyújtott be sikeres pályamunkát 2015-ben a pénzügyi kultúra fejlesztését célul kitűző alapítványhoz. A nyertesek a hozzájárulást pénzügyi, közgazdasági táborok, vetélkedők szervezésére, valamint könyvtárak és oktatási intézmények szakirodalom-bővítésére igényelték.
A kuratórium évek óta évek figyelmet fordít a könyvtárak és oktatási intézmények szakirodalom-bővítési igényére, amelynek segítéséhez idén 1,55 millió Ft-ot szavazott meg, 5 intézmény részére. 3 pályázónak kiadványok megjelentetéséhez, valamint az oktatás tartami fejlesztéséhez összesen 1 millió forintot adományozott a kuratórium.
-- A könyvbeszerzési támogatásokat a Corvinus Egyetem és a Szolnoki Főiskola könyvtárai, valamint a Széchenyi István Szakkollégium Alapítványa kapták.


Honnan szedünk információt? -- Az ismertség fontosabb a szakértelemnélFEL

A Budapest Bank Money+ privátbanki üzletágának vezetője a cége által 2013 és 2014 után harmadszor, az internetező lakosság körében végzett kutatást a pénzügyi ismeretekről.
Az eredmények szerint különösen kiábrándító, hogy továbbra is többet nyom a latban a személyes ismertség, mint a szakértelem. Az eredmények alapján a legtöbben (28 százalék) családtag véleményét kérik ki a befektetésekkel, megtakarítással kapcsolatban, mintsem szakemberét. Banki szakértőhöz fordulna 25 százalék, míg 21 százalék az ismerőseit, barátait kérdezi meg, ha a tanácsra szorul. Ez összhangban áll azzal, hogy a megkérdezettek számára a legfontosabb szempont a tanácsadót illetően a személyes ismeretség (42 százalék), az kevésbé fontos, hogy az illető hátterében elismert intézmény (például bank) álljon (26 százalék).
Ugyanakkor a valódi szakértői segítségre sokaknak érezhetően szükségük volna. A legtöbben például nem tudják helyesen megítélni az egyes befektetési eszközök éves hozamát: a megkérdezettek többsége úgy gondolja, hogy a folyószámlán elhelyezett pénz jelenleg évi 4 százalékot kamatozik (ugyanennyire taksálják a bankbetétek hozamát is), míg a részvénybefektetéstől csaknem 10 százalékos hozamra számítanak.


Hiányos a magyarok ismerete a fogyasztói jogokban -- segítene kampányolni a könyvtár?FEL

A magyarok a fogyasztói jogok ismeretét vizsgáló legutóbbi európai kutatás szerint kevésbé ismerik alapvető fogyasztói jogaikat, mint európai polgártársaik. Az Európai Bizottság Magyarországon és 13 további tagállamban figyelemfelkeltő kampányt indított a fogyasztói jogokkal kapcsolatos tájékozottság növelésére -- közölte a bizottság, a Nemzeti Fejlesztési Minisztérium (NFM) és a Nemzeti Fogyasztóvédelmi Hatóság (NFH) pénteken.
A fogyasztói jogok ismeretének növelése érdekében a bizottság most egy tudatosságnövelő kampányt indított Magyarországon is. A kampány fel kívánja hívni a magyar fogyasztók figyelmét arra, hogy joguk van a hibás árukat megjavíttatni vagy kicseréltetni; az interneten vásárolt árukat 14 napon belül visszaküldeni; tisztességtelen kikötések nélküli szerződést kötni; hiteles és korrekt tájékoztatást és reklámokat kapni, s ahhoz is, hogy igénybe vegyék az Európai Fogyasztói Központok ingyenes segítségét a külföldi kereskedőkkel kapcsolatosan felmerült problémák kezelése érdekében.


Német könyvtárakról -- angolulFEL

Új információforrás nyílt angolul a német könyvtárak világáról. A Német Könyvtári és Információs Egyesületek Szövetségi Uniója, illetve a Goethe Intézet gondozza a tartalmát. A fő cél, hogy megbízható és szakmailag magas szintű forrásokból lehessen egyetlen gyűjtőponton keresztül tájékozódni a német könyvtárügyről.
Íme a részletek: 'Bibliotheksportal' link benne az angol források: link (kár, hogy nincs az oldalon rss...)


Íme a MaNDA küldetésnyilatkozataFEL

Az egyetemes filmszakirodalom legjelentősebb hazai gyűjtője...


Ki fogja igazgatni a pécsi Csorba-könyvtárat?FEL

Ketten pályáztak a Tudásközpontban székelő Csorba Győző Könyvtár igazgatói posztjára. Mint lapunk megtudta, Miszler Tamás, a PTE Bölcsészettudományi és Természettudományi Kari Könyvtárának igazgatója és Cseresznyés Anikó, a Tudásközpont munkatársa gondolta úgy, hogy megméreti magát a kiíráson. Őri László alpolgármester szerint az új vezetőtől azt várják, hogy az ország legjobb vidéki bibliotékája legyen.


Nemzeti könyvtári program-Skócia (olvasóink szavazatára)FEL

A Nemzeti Könyvtári Stratégia kidolgozásával a Skót Közkönyvtárak könyvtári munkacsoportját bízták meg.
2012-ben a Carnegie Alapítvány megjelentette azt a riportot, mely a közkönyvtárak véleményét és állásfoglalását taglalta.
2014-ben a skót Könyvtári és Információs Tanács kiadta azt a tanulmányt, mely a Nemzeti Stratégia kérdésével foglalkozott. Mindkét dokumentum a legégetőbb problémákkal foglalkozott, kezdve a szolgáltatások és az egységes szemlélet hiányának feltüntetésétől egészen a vezetési egység hiányáig. A felmérések szerint a legfőbb problémát az anyagi feltételek kielégítése, valamint az információ és tudás megosztásának módja jelenti. (ref.: NM)


A késedelmi díjak és egyéb akadályok csökkentése -- nagyobb használói elégedettségFEL

A késedelmi díjak megszüntetése és egyéb akadályok csökkentése egy kis felsőoktatási könyvtárban -- Egy korábbi publikáció szerint a könyvtárosok elsősorban azért tartják fenn a bírságokat, mert a dokumentumok hatékony kölcsönzésére törekszenek, a közösség iránti felelősségérzetet kívánják erősíteni, és fontosnak ítélik a bevételeket. A vizsgálat azt illusztrálja, hogy a VIU-n a bírságok zömének eltörlése nem befolyásolta a kölcsönzések mennyiségét. A bevételek csökkentek ugyan, de ezzel a könyvtárosok előre tisztában voltak.
Egy olyan időszakban, amikor egyre kevesebb a 'fizikai' kölcsönzés, és a használók egyre inkább elvárják az ingyenes információt, a VIU könyvtára úgy döntött, hogy nem korlátozza a fizikai kölcsönzést. A legtöbb bírság megszüntetésével és a kölcsönzési időszak megnövelésével a könyvtár feláldozott némi bevételt, de kárpótolta őket az, hogy a használók pozitívan fogadták a kezdeményezést.
Az esettanulmány keretében egy kis egyetemi könyvtárban, szűk körű elemzés során vizsgálták a szerény bevétel ügyét (maga a döntés is viszonylag egyszerűen megszületett). A nagyobb intézmények könyvtárai nagyobb mértékben függnek a bírságokból származó bevételektől, ezért nehezebb hasonló döntést meghozniuk. Felmerült, hogy a könyvtári bírságok ügyét érdemes lenne kritikusan szemügyre venni más köz- és felsőoktatási könyvtárakban is. (A késedelmi díjak megszüntetése és egyéb akadályok csökkentése egy kis felsőoktatási könyvtárban; ref: Hegyközi I.)


Késedelembe esett olvasók -- fő ok a feledékenységFEL

Az egyetemi könyvtárak egyre kevesebb forrásból próbálják kielégíteni a megnövekedett használói igényeket, ezért rendkívül fontos azt elérni, hogy a meglévő könyvállomány állandóan forgásban legyen. A tanulmány a késedelmeket vizsgálja a Leedsi Egyetemi Könyvtárban, három fő kérdésre koncentrálva: (1) miért hozzák vissza késve a könyveket a használók, (2) mennyire hatékony a késedelmi díjak szabályozásának gyakorlata, (3) javaslatok e gyakorlat javítására. A vizsgálat során kétféle módszert alkalmaztak: egyrészt 181 könyvtárhasználóval nyomtatott kérdőívet töltettek ki, másrészt kvalitatív interjút készítettek 10 könyvtárossal. A késedelmes visszahozatal fő oka az olvasók feledékenysége, és hogy nem veszik észre, hogy a könyvek kölcsönzési határideje lejárt. A könyvtár jelenlegi kölcsönzési szabályzatát könnyen érthetőnek gondolták, de találtak néhány problémát. Ezek közé tartozik többek között az online hosszabbítás nehézkessége, az előjegyzési rendszerrel kapcsolatos panaszok, az ellátandó hallgatók magas száma és a használók idegenkedése a segítségkéréstől. A javításra irányuló javaslatok között szerepel az e-könyvek használatának ösztönzése, sms-ben küldött emlékeztetők és a könyvtár jobb népszerűsítése. (Lejárt határidejű könyvek a Leedsi Egyetemi Könyvtárban; autoref.)


Hozd vissza a könyveket -- videóklipFEL

Nem a legfontosabb iskolai könyvtárosi üzenet a gyerekek irányába, hogy hozzák vissza a könyveket, ugyanakkor pl. az év végén fontos lehet. Ezt a felhívást közvetíti az angol nyelvű nóta.
Kisszínes

Diszlexiát szimuláló betűtípus jelent megFEL

Daniel Britton grafikus tervezte azt a betűtípust, ami azt mutatja be, milyen érzés lehet a diszlexiásoknak. A betűkből eltávolított részek miatt az olvasási sebesség akár 40 százalékkal is csökkenhet -- írja a Daily Mail Online.
A betűtípussal szöveget írva tényleg frusztráló érzés vesz erőt az emberen: egyszerűen képtelen elolvasni azt, illetve nagyon nehezen dekódolja az üzenetet. Britton azért alkotta meg a betűtípust, hogy felhívja a figyelmet a diszlexiára, illetve arra, hogy ennek kutatása meglehetősen alulfinanszírozott.


Mennyire szükséges a helyesírási szabályok betartására?FEL

... Vajon tényleg olyan fontos-e a helyesírási szabályok betartása, ha egyszer megszegésük a kommunikációt nem zavarja, és a legtöbb embernek fel sem tűnnek a hibák -- akiknek meg feltűnnek, azokat éppen azért zavarja, mert a szabály, melyet a többség amúgy sem tart be, létezik. Sokkal könnyebb lenne nélkülük, és elsősorban pont azok számára, akik ma annyira tiszteletben tartják őket. (Addig viszont kihasználhatnák a 183 millió forintból gazdálkodó Magyar Nyelvstratégiai Intézet parlagon heverő szellemi kapacitását, és megjelenés előtt ellenőriztethetnék velük a propagandaanyagok helyesírását.)


Vége az esti mesének? A szülők egyharmada sosem mesél a gyerekénekFEL

A gyerekek számára a kis dolgoknak hatalmas jelentőségük lehet. Ha magukra fújhatnak anya parfümjéből, ha a nagypapa megosztja velük a kedvenc kekszét, vagy csak körbeszaladhatják a nagynéni házát, hogy megkeressék a macskáját, az a nap fénypontja. Ugyanígy vannak az esti meséléssel is, a biztonságot, a szüleik szeretetét jelenti nekik.
Nem lehet elég korán kezdeni az esti mesélést, felolvasást, már az egészen pici totyogók is lenyűgözve hallgatják a pár soros meséket, amikor alvásidőre kerül a sor. Sajnos egy új kutatásban azt találták, hogy a szülők egyre kevesebben veszik elő a mesekönyveket, és egyre ritkább, hogy elalvás előtt mesét olvasnának a gyerekeiknek.
A TomTom ezer [brit] szülő bevonásával készített egy felmérést, és e szerint háromból egy szülő sosem olvas a 0-10 éves gyerekének meséket. Vagyis a szülők egyharmada (34%) nem talál időt, kedvet, indíttatást arra, hogy esti mesélésbe kezdjen lefekvés előtt. Az indokok között szerepel, hogy sokáig kell dolgozniuk, nincs idejük a napi teendők mellett. Az apukák rendszerint az esti munkát okolják (33%), az anyukák pedig leginkább a fáradtságra hivatkoznak (30%), hogy miért nem ülnek le a gyerek ágya mellé és nyitják ki a mesekönyvet.


A médiatartalmat inkább online fogyasztják a fiatalokFEL

Az eNET a HTE-vel (a Hírközlési és Informatikai Tudományos Egyesülettel) közösen 2015 áprilisában készített online kérdőíves kutatást az internetező fiatalok és idősebbek médiafogyasztási, illetve egyéb szokásairól. A felmérésből számolt érdekes dolog kiderült.
Csak az érdeklődési körök alapján nem érdemes generációs szakadékokat vizionálni az internetezők között, de nehéz nem észrevenni az eltérő hangsúlyokat a vizsgált korosztályok -- 18-29 évesek, 30-39 évesek és 40 évesek, illetve idősebbek -- között. A kutatás során 24 különböző téma közül választhatták ki a megkérdezettek a számukra legérdekesebbeket.
A legfiatalabbak körében a kép és hang mindent visz, listájuk első két helyén a filmek, mozi, második helyén a zene szerepel. De mielőtt valaki öncélú szórakozással vádolná a 30 év alattiakat, érdemes észrevenni, hogy listájuk harmadik helyén a tudományos, ismeretterjesztő tartalmak állnak előkelőbb helyen, mint az idősebb korosztályok körében. Fontos még az is, hogy egyedül csak az ő esetükben került fel a TOP5-ös listára a számítástechnika, internet és informatika világa.
Információforrások

Képeslapok a Hungaricana gyűjteményébőlFEL

A képeket és az ábrázolt helyszínek korabeli térképeit ld. a link oldalon.


HR -- Miért kell jelen lenni a LinkedIn-en?FEL

A toborzóknak, fejvadászoknak és cégeknek a hagyományos hirdetési felületeken túl a közösségi oldalakon is jóval aktívabbá kell válniuk, ha szeretnék megszerezni maguknak a fiatal tehetségeket. Ugyanis itt van jelen a célközönségük. Ráadásul a LinkedIn kifejezetten igyekszik erősíteni a profi toborzók felé a szolgáltatásait. A hosszú távú cél pedig az, hogy ebben a rendszerben minden cég és felkínált állás benne legyen, a kereslet és a kínálat a közösségi oldalon keresztül egymásra találjon. Ehhez persze a vállalatoknak, legalábbis itt Magyarországon, komoly szemléletváltásra van szükségük, hiszen egyelőre elenyésző az olyan állásajánlatok száma, ahová LinkedIn profillal lehet jelentkezni, míg ez a világ más országaiban már bevett gyakorlat. Ezt a szemléletváltást szolgálta a Tesk HR szakmai rendezvénye, amely a toborzás új lehetőségeiről szólt.


Már az interneten is kereshetjük elveszített tárgyainkatFEL

Honlapot link hoztak létre az elveszett és a megtalált tárgyaknak. Az Európában egyedülálló új magyar weboldal összegyűjti azokat, akik valamit elvesztettek, és azokat, akik valamit találtak. A kezdeményezés úgy működik, mint egy közösségi háló.
Pándi Ákos, a Civil Körözési Rendszer ügyvezető igazgatója a Kossuth Rádió Napközben című műsorában hangsúlyozta a szolgáltatás ingyenesen, non-profit alapon működik, céljuk pedig az volt, hogy egyszerűen és átláthatóan működjön az oldal, hogy minél több embernek nyújtson segítséget.
legyenek kit hírei saját honlapján

Feliratkozás

A heti ingyenes KIT Hírlevelet megrendelheted a kit@gmconsulting.hu-ra írt "Megrendelés" tárgyú levéllel, név és intézmény megadásával, mellyel jelzed az Adatkezelési tájékoztatóban foglaltak elfogadását.

A hírlevél lemondása: ugyanígy, de „Lemondás” tárgymegjelöléssel.
Hírlevélről

A hírlevél hetente (júliusban, augusztusban kéthetente), térítésmentesen, csak elektronikus formában jelenik meg. A KIT nyomtatott példányai megtalálhatók a Könyvtörténeti és Könyvtártudományi Szakkönyvtárban is (Könyvtári Intézet, Budapest).

A KIT-archívum tartalma:
Közel 28.000 hír, 2002-től
A KIT-et az EPA (Elektronikus Periodika Adatbázis) is archiválja.

A megrendelők száma kb.:
700 fő

Olvasói létszám:
kb. 1000 fő

Adatvédelem
A KIT szerkesztői a birtokukba kerülő használói adatokat bizalmasan kezelik, azt csak az eredetileg megjelölt célra használják, harmadik fél részére nem adják át. A használati adatokat csak az egyedi adatközlőket (ha tudomásukra jut) nem visszafejthető módon, összegezve teszik közzé. Pl.: összes olvasói létszám, vagy felmérés eredményeképpen: a KIT-olvasók x%-a vezető beosztású. A használói felmérésekben a válaszadás anonim.
A szerkesztők a KIT-tel kapcsolatos visszajelzéseket egymás között megbeszélik, és visszajeleznek a levélírónak.
Adatkezelési tájékoztató

A KIT tulajdonosa:

GM Info Consulting Kft.
www.gmconsulting.hu


impresszum | szerkesztők | észrevétel e portálról